Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41667
   


Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 40897  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати інформацію про вплив виробництва маргарину, майонезу на довкілля. Дякую)
Наша відповідь:
1.Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл.
2.Згурська, О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств / О. М. Згурська // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - С. 113-119 : табл.
3.Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості, харчування, екології довкілля та шляхи їх розв'язання в Україні [Текст] / Л. А. Нападовська [и др.] // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 6. - С. 21-25 : il.
4.Тихомирова, Г. Екологічна безпека галузі [Текст] / Г. Тихомирова // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 2. - С. 4-5
5.Гловацька, О. Молочні продукти - користь чи шкода? : (Методичні рекомендації населенню) / О. Гловацька // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 1. - С. 29-35 : фото
6.Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості, харчування, екології довкілля та шляхи їх розв'язання в Україні [Текст] / Л. А. Нападовська [и др.] // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 6. - С. 21-25 : il. - Бібліогр. в кінці ст.
7.Бєлінська Н.С. Економічна ефективність роботи підприємств молочної промисловості України : Монографія / Неля Бєлінська,; Ред. Т. Ягельська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. - 200 с. : іл,
8.http://eco.com.ua/content/ocinka-vplivu-na-navkolishnie-seredovishche-vat-vinnickiy-miskiy-molochniy-zavod
9. http://www.rusnauka.com/10_NND_2016/Ecologia/4_209772.doc.htm

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 30.07.2017 16.30.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40889  
Галина запитує:
Доброго вечора , допоможіть підібрати матеріали до курсового проекту Дослідження впливу на навколишнє середовище жирокомбінатів, або вплив виробництва жирів на повітря воду і грунт. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
На жаль, матеріалу знайшлося небагато:
http://eco.com.ua/content/ocinka-vplivu-na-navkolishnie-seredovishche-vat-vinnickiy-miskiy-molochniy-zavod
Оцінка впливу на навколишнє середовище ВАТ “Вінницький міський молочний завод”
http://pidruchniki.com/70546/ekologiya/vpliv_dovkillya_harchovoyi_legkoyi_promislovosti
Мальованний М.С. Техноекологія. Вплив на довкілля харчової та легкої промисловості.
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24949/1/58-301-305.pdf
Гивлюд А.М. МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
http://bit.ly/2v110en
ПОШТАРЕНКО А. В. ВПЛИВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРИРОДНИХ ВОД

Запольський, А. К. Екологізація харчових виробництв [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. К. Запольський, А. І. Українець. - К. : Вища школа, 2005. - 423 с.
Успіхів у подальшому пошуку!

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.07.2017 23.07.43 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володя із міста: Тернопіль :: Запитання: 40796  
Володя запитує:
Допоможіть мені знайти інформацію для Курсової із Еклогії на тему "Основні екологічні проблеми Тернополя". Чинники, які спричинили екологічну проблему. Географічне поширення екологічної проблеми Тернополя. Шляхи подолання екологічної проблеми. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/informatsiya-stan
Екологічний паспорт Тернопільської області
http://ecoternopil.gov.ua/images/ekopas2015.pdf
http://ecoproblemsternopil.blogspot.com/
Дослідження проблем екологічного становища в Тернополі та шляхи його покращення
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/9338/2/Conf_2013v1_Hrushitskii_O-Doslidzhennia_problem_ekolohichnoho_9.pdf
Геоекологічні проблеми м.Тернополя
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPUg_2013_2_28.pdf
http://ternopilfuture.blogspot.com/
Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження
https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/download/011621/630
Оцінка екологічного стану агроландшафтів України в Тернопільській області
http://nd.nubip.edu.ua/2015_1/3.pdf
Довкілля Тернопільщини
http://www.te.ukrstat.gov.ua/files/Bul/sg_z3_2014.pdf
Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році
http://www.te.ukrstat.gov.ua/express.html
http://teren.in.ua/2017/02/24/poryatunok-ekologiyi-ternopillya-obijdetsya-u-majzhe-225-miljoniv-foto/
http://mobile.elar.fizmat.tnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/271/брошура ек.pdf?sequence=2
Підвищення екологічної культури у Тернополі
http://justbelieve170.blogspot.com/
http://4uctemisto.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні
http://pidruchniki.com/1499052856688/ekologiya/shlyahi_polipshennya_stanu_navkolishnogo_seredovischa_ukrayini
Заходи щодо покращення якості води в річці
http://www.novaecologia.org/voeco-862.html
Шляхи покращення родючості та екологічної безпеки ґрунтів Тернопільської області
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2550/1/Monog_gruntu.pdf
Покращення якості питної води у Тернополі
http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/223/broshura.pdf?sequence=1

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 30.05.2017 00.10.04 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: м. Львів :: Запитання: 40780  
Марта запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію і літературу до курсового проекту на тему: "Аналіз виробництва атомної енергії та природоохоронних методів з екологічної позиції"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто!
Пропонуємо Вам пееглянути наступні джерела:
Барановська Н. П. Суспільний вимір проблем атомної енергетики через призму подій на Чорнобильській АЕС (до 25-ї річниці аварії) [Електронний ресурс] / Н. П. Барановська // Наука та наукознавство. - 2011. - № 2. - С. 131-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2011_2_17.
Вишневський І. Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти [Електронний ресурс] / І. Вишневський, В. Давидовський, А. Трофименко // Вісник Національної академії наук України. - 2001. - № 9. - С. 12-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_9_4.
Забулонов Ю. Л. Загальні вимоги до створення автоматизованої системи контролю радіаційного стану об'єктів атомної енергетики [Електронний ресурс] / Ю. Л. Забулонов, І. О. Золкін // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2013. - Вип. 69. - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2013_69_10.
Екологічна безпека уранового виробництва : монографія / В. І. Ляшенко, Ф. П. Топольний, М. І. Мостіпан, Т. С. Лісова ; ред.: Ф. П. Топольний; М-во палива і енергетики України, МОНМС України, Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології, Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КОД, 2011. - 237 c. - (Екологія).
Кенсицький О. Г. Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Кенсицький, Г. М. Федоренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. - 2016. - Вип. 26. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbaech_2016_26_10.
Костецький М. Р. Розвиток екологічного менеджменту на атомних станціях / М. Р. Костецький // Актуал. проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 214-217.
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні [Електронний ресурс] / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 12. - С. 254-266. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_36.
Патон Б. Майбутнє атомної енергетики [Електронний ресурс] / Б. Патон, В. Бар’яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_4_1.
Попов О. О. Концептуально-методологічні аспекти моделювання впливу об'єктів атомної енергетики на довкілля [Електронний ресурс] / О. О. Попов // Моделювання та інформаційні технології. - 2013. - Вип. 70. - С. 10-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtit_2013_70_4.
Романенко В. Д. Гідроекологічна безпека атомної енергетики в Україні [Електронний ресурс] / В. Д. Романенко, М. І. Кузьменко, С. О. Афанасьєв, Д. І. Гудков, ін. та // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 6. - С. 41-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_6_7.
Серебренніков Б. С. Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України [Електронний ресурс] / Б. С. Серебренніков // Економіка і прогнозування. - 2016. - № 3. - С. 94-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2016_3_9.
Хоменко І. М. Оцінка стану національного нормативно-правового регулювання питань протирадіаційного захисту населення зон спостереження об’єктів атомної енергетики України [Електронний ресурс] / І. М. Хоменко, Н. В. Закладна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2015. - Вип. 24(3). - С. 482-488. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(3)__81.
Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі [Електронний ресурс] / С. В. Шульженко // Проблеми загальної енергетики. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PZE_2016_1_8.
Яресько Р. С. Ризикологічні аспекти інвестиційного проекту у сфері атомної енергетики [Електронний ресурс] / Р. С. Яресько // Бізнес Інформ. - 2014. - № 6. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_6_14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.05.2017 17.27.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: м. Львів :: Запитання: 40771  
Анна запитує:
Доброго дня, чи не допомогли б ви з літературою до курсового проекту на тему: "Аналіз традиційного та органічного вирощування дині". Дякую!
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації

Бобось, І. М. Удосконалення технології вирощування розсади кавуна і дині з використанням ростових речовин [Текст] / І.М. Бобось // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2005. - Вип. 84. - С. 138-142

ДСТУ 7036:2009. Диня свіжа. Технічні умови. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — III, 7, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України). Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7178–85

Дині. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-23:2002, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 8, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Духов, Руслан. Бенінказа - заморський екзот [Текст] / Руслан Духов // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 10-11

Жога, Елена. Дынный бестселлер [Текст] / Елена Жога // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 4. - С. 34-36

Кныш, В. И. Признаки минеральногоголодания бахчевых растений [Текст] / В. И. Кныш, В. В. Кныш // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2011. - № 7. - С. 30-33

Кныш, В. И. Бахчеводство на Юге Украины [Текст] / В. И. Кныш // Овощеводство : Журнал для профессионалов. - 2012. - № 8. - С. 62-67

Костанецький П. П. Комплекс технологічних елементів і прийомів вирощування дині в степу України : Автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.01.06 / П. П. Костанецький; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. - Х., 2005. - 20 c.

Кубрак С. М. Підбір сортів та гібридів дині для вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / С. М. Кубрак // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_32

Лебедева, А. Покорители севера / А. Лебедева // Ландшафтный дизайн. - 2008. - № 5 . - С. 58-61.

Лимар А. О. Баштанництво України : монографія / А. О. Лимар, В. А. Лимар; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Миколаїв : МДАУ, 2012. - 371 c. - Бібліогр.: с. 360-371.

Лимар А. О. Технологія вирощування дині безрозсадним способом в плівковій теплиці [Електронний ресурс] / А. О. Лимар, В. І. Книш, К. М. Волошина // Таврійський науковий вісник. - 2010. - Вип. 72. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2010_72_4

Лихацький В. І. Оцінка елементів технології вирощування дині в умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / В. І. Лихацький, К. М. Шевчук. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2014. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2014_6_13

Марков, И. Л. Интегрированная защита бахчевых культур от болезней [Текст] / И. Л. Марков // Овощи и фрукты : Всеукраинский журнал. - 2015. - № 1. - С. 34-38.

Палінчак, О. В. Методологічні аспекти створення селекційного матеріалу дині [Текст] / О. В. Палінчак // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. - Київ, 2012. - Вип. 15. - С. 267-271 : табл.

Пузік, Л. М. Продуктивність дині залежно від погодних умов вирощування [Текст] / Л.М. Пузік // Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету. - 2002. - Вип.47. - С. 166-168.

Сергієнко, О. Дині для нетрадиційних зон [Текст] : библиография / О. Сергієнко // Плантатор. - 2015. - № 3. - С. 10-14

Сич З. Д. Біохімічний склад та смакові якості плодів дині за вирощування у плівкових теплицях на сонячному обігріві [Електронний ресурс] / З. Д. Сич, С. М. Кубрак // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_35

Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29 серп. 2014 р., с. Олександрівка, Дніпропетр. обл. / НААН України, Ін-т овочівництва і баштанництва, Дніпропетр. дослід. ст. - Вінниця : Нілан, 2014. - 189 c.

Фролов, В. В. Метод визначення відносної посухостійкості сортів дині [Текст] / В. В. Фролов // Таврійський науковий вісник. - 2012. - Вип. 80. - С. 142-147

Шевчук К. М. Підбір сортименту дині для вирощування в умовах південного Степу України [Електронний ресурс] / К. М. Шевчук // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 284-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_42

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 23.05.2017 16.18.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.719198 seconds