Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42512
   


Автор запитання: Марія із міста: Пилипюк :: Запитання: 38990  
Марія запитує:
землі сільськогосподарського призначення як основний засіб виробництва
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://8ref.com/10/referat_103448.html
http://ua-referat.com/Земля_як_засіб_виробництва_частина_природного_комплексу_і_об`єкт_соціально-економічних
http://uristinfo.net/agropravo/48-oopogribnij-agrarne-pravo-ukrayini/872-rozdil-11-pravovij-rezhim-zemel-silskogospodarskogo-priznachennja.html
http://www.kul.kiev.ua/images/chasop/2009_2/204.doc
http://radnuk.info/home/24939--------c.html
http://textbooks.net.ua/content/view/456/12/
http://bukvar.su/botanika-i-selskoe-hoz-vo/33327-Zemlya-kak-sredstvo-proizvodstva-chast-prirodnogo-kompleksa-i-ob-ekt-social-no-ekonomicheskih-svyazeiy.html
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/2110.pdf
http://www.apdp.in.ua/v25/89.pdf
file:///C:/Users/User/Documents/Tpdu_2010_1_34.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnau/2009_141/09nom.pdf
http://xreferat.com/13/1083-1-formuvannya-rinku-zemel-s-l-s-kogospodars-kogo-priznachennya-v-ukra-n.html
– Гмиря В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / В. Гмиря, С. Власюк // Економіст. – 2013. – № 3. - С.34-35.
– Шарий Г. Економічний обіг земель сільськогосподарського призначення: стан та перспективи / Г. Шарий // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. -
2013. – № 9. – С. 4-8.
– Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами / Олена Гаража // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 6. - С. 42-45.
– Ходаківська О. Сучасний стан сільськогосподарського землекористування: економічний та екологічний виміри / О. Ходаківська, В. Давиденко // Землевпорядний вісник . - 2015. - № 10. - С. 44-48.
– Шарий Г. Державне управління землями сільськогосподарського призначення: що заважає високоефективно використовувати та надійно охороняти їх? / ГригорійШарий // Землевпорядний вісник. - 2010. - № 5. - С. 12-18.
– Ступень М. Особливості використання земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах / М. Ступень // Економіст. - 2011. - № 4. - С. 49-52.
– Ступень М. Використання земель сільськогосподарського призначення : монографія / М. Ступень, С. Радомський, В. Пересоляк ; М-во аграр. політики України , Львівський нац. аграр. ун-т. - Л. : ПП Ліга-Прес, 2011. - 196 с.
– Сичова О. Д. Підвищення ефективності землекористування сільськогосподарськими підприємствами / О. Д. Сичова // Економіка АПК. - 2014. - № 4. - С. 95-99.
– Проблеми використання та охорони земель сільськогосподарського призначення в умовах земельної реформи / В. О. Греков, О. Г. Дзюба, О. О. Світлична // Екологічний вісник. - 2008. - № 3. - С. 2-5.
– Козьяков Ю. М. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення / Ю. М. Козьяков, О. В. Старцев // Довідник нотаріуса. - 2010. - № 5. - С. 3-20.
– Котикова О. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні = Future development of agricultural land market in Ukraine / Олена Котикова, Ірина Власенко // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 36-37.
– Макєєва Л. М. Державне регулювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення / Л. М. Макєєва // Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 1. - С. 83-87.
– Мельник О. Охорона та використання земель сільськогосподарського призначення / Олександр Мельник // Вісник прокуратури. - 2013. - № 5. - С. 52-57.
– Ключик Н. Ринок земель сільськогосподарського призначення: план дій визначено / Н. Ключик // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. - 2011. - № 6. - С. 8-12.
– Русан В. М. Ефективне використання сільськогосподарських угідь як передумова забезпечення продовольчої безпеки України / В. М. Русан // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит" : науково-методичний журнал. - 2011. - № 1. - С. 226-231.
– Паляничко Н. І. Інституціональне забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення / Н. І. Паляничко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит" : науково-методичний журнал. - 2010. - № 2. - С. 204-208.
– Гарасим П. М. Ринок земель сільськогосподарського призначення: перспективи розвитку : монографія / П. М. Гарасим, О. Д. Гнаткович, С. Д. Смолінська. - Львів : [б. в.], 2008. - 184 с.
– Головко Г. М. Підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення / Г. М. Головко, О. М. Маслак // ВІсник Сумського національного аграрного університету. серія "Економіка та менеджмент" : науково методичний журнал. - 2012. - № 3. - с.33-35.
– Смирнова Е. Стимулирование эффективного использования сельскохозяйственных земель : научное издание / Е. Смирнова // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - № 3. - С. 88-93.
– Шапоренко О. І. Управління станом і використанням сільськогосподарських земель у регіоні : монографія / О.і. Шапоренко ; Донецький державний університет управління. - Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2004. - 503 с.
– Нечипоренко О. М. Використання зеемль сільськогосподарського призначення в Україні : научное издание / О. М. Нечипоренко // Аграрна наука і освіта. - 2008. - Т. 9, № 5. - С. 163 -166.
– Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель / Є. Бердніков // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 1. - С. 2-7.
– Беспалько Р. І. Економічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення та основні напрями її підвищення / Р. І. Беспалько, В. В. Димитращук // Біологічні системи. Біологія : науковий вісник Чернівецького університету: журнал. - 2012. - Т. 4, № 4. - С. 536-538.
– Височанська М. Я. Пріоритети формування економічного механізму забезпечення збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення / М. Я. Височанська // Збалансоване природокористування . - 2015. - № 1. - С.73-77.
– Дудич Л. В. Вдосконалення економічних важелів використання земель сільськогосподарського призначення / Л. В. Дудич // ВІсник Сумського національного аграрного університету. серія "Економіка та менеджмент" : науково методичний журнал. - 2010. - № 6/2. - С. 163-169.
– Величко О. В. Ефективність використання та відтворення земель сільськогосподарського призначення / О. В. Величко , С. Г. Мельниченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. - 2012. - № 3/4. - С. 88-94.
– Гуцуляк Ю.Г. Управління раціональним використанням і охороною земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.08.01 / Ю.Г. Гуцуляк ; Львів. держ. аграр. ун-т. - Л., 2000. - 17 с.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.05.2016 21.02.35 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Черкаси :: Запитання: 38774  
Олексій запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання реферату про Чорнобильську трагедію. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 8.04.2016 14.38.48 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мария із міста: Киев :: Запитання: 38758  
Мария запитує:
Нужен список литературы к 30-летию Чернобыльской трагедии
Наша відповідь:
Добрый день, Мария. Предлагаем вашему вниманию список по теме:
Авария на Чернобыльской АЭС [Текст] / Н. Н. Непомнящий // Сто великих событий ХХ века. — М., 2006. — С. 429-431. : ил. — (100 великих). — Авт. указан на обороте тит. л.
Безопасность жизнедеятельности [Текст] / Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, А. Л. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. — СПб. : Питер, 2005. — 304 с. : табл. — (Учебник для вузов).
Губарев, В. С. Страсти по Чернобылю [Текст] / Владимир Губарев. — М. : Алгоритм ; К. : Арий, 2011. — 368 с. : портр.
Куркин, Б. А. Бремя «мирного» атома [Текст] : монография / Б. А. Куркин. — М. : Молодая гвардия, 1989. — 272 с. — (Свободная трибуна).
Нездоля, А. И. КГБ — рассекреченные воспоминания [Текст] / Александр Нездоля. — Донецк : Каштан, 2008. — 560 с.
Хорошевский, А. Ю. 100 знаменитых символов советской эпохи [Текст] / Андрей Хорошевский. — Х. : Фолио, 2009. — 512 с. : ил. — (100 знаменитых).
Чернобыль — невидимая смерть [Текст] / Н. Ионина, М. Кубеев // Сто великих катастроф. — М., 2000. — С. 426-430. : ил. — (100 великих).
Читаем, учимся, играем [Текст] : журн.-сб. сцен. для б-к и шк. : [в 12 вып.]. Вып. 1. — М. : Либерея-Библиопринт, 2011. — 112 с. : ил.
****************************
«В стране идет реакция распада» : [стихи про Чернобыль] // Отражение. — 2006. — № 4. — С. 2-3.
Богданова, О. За семь лет чернобыльская икона исцелила сотни людей : икона «Чернобыльский Спас» / О. Богданова // Комсомольская правда в Украине. — 2010. — 26 апр. (№ 93). — С. 3.
Гальченко, Я. 20 лет Чернобыльской войны : анализ причин. Опыт и взгляды на будущее / Я. Гальченко // Голос Украины. — 2006. — 26 апр. (№ 76). — С. 1, 4-5.
Гальченко, Я. В ООН — о Чернобыле / Я. Гальченко // Голос Украины. — 2003. — 28 нояб. (№ 226). — С. 9.
Горбачев, Б. Демон мирного атома : Досье: Трагедия на Чернобыльской АЭС / Б. Горбачев // Вокруг света. — 2006. — № 4. — С. 80-94 : фото.
Горбачев, Б. Тайны чернобыльского суда / Б. Горбачев // Зеркало недели. — 2004. — 24-30 апр. (№ 16). — С. 15.
Грицак, А. Невыученные уроки Чернобыля / А. Грицак // Зеркало недели. — 2012. — № 16. — С. 1, 12.
Деменев, В. Он был с радиацией на «Ты» : 9 дней как не стало Н. Архипова — единственного ученого, который более 40 лет работал в зонах атомных катастроф : [жизнь в зоне после катастрофы] / В. Деменев // Комсомольская правда. — 2004. — 16 дек. (№ 237). — С. 4.
Денисов, О. Остаются оптимисты : репортаж из зоны отчуждения / О. Денисов // Голос Украины. — 2004. — 18 февр. (№ 31). — С. 1, 6.
Елдышев, Ю. Чернобыль: «светящее» будущее / Ю. Елдышев // Экология и жизнь. — 2004. — № 4. — С. 44-51.
Карагодов-Булгаков, И. 25 лет со дня Чернобыльской трагедии : [мероприятия в Украине и Донбассе, посвященные памяти трагедии в Чернобыле. Стихотворение авт. статьи «Всех кого нет...»] / И. Карагодов-Булгаков // Наш край. — 2011. — № 8. — С. 2.
Коник, А. Чернобыльцев увековечили в мраморе : в Донецке появился новый памятник / А. Коник // Комсомольская правда. — 2006. — 29 апр. (№ 80). — С. 6 : фото.
Костенко, Е. Зона отчуждения становится прибыльным бизнесом : [Чернобыль сегодня] / Е. Костенко // Донецкие новости. — 2005. — 22-28 сент. (№ 38). — С. 28-29.
Кривцун, А. События: регион : [памятники памяти ЧАЭС в Донецке и Красноармейске] / А. Кривцун // Донбасс. — 2011. — 28 апр. (№ 49). — С. 3.
Курасова, Е. Взбесившийся атом : Опираясь на новые факты, автор ставит под сомнение выводы госкомиссии по расследованию причин аварии на Чернобыльской АЭС / Е. Курасова // Чудеса и приключения. — 2007. — № 5. — С. 4-7.
Курцановская, А. Завтра — День чернобыльской трагедии : [рассказы очевидцев о трагедии на ЧАЭС. Книга Л. А. Деркаческого «Их подвиг — Чернобыль». Митинг в Донецке у памятника посвященному ЧАЭС] / А. Курцановская // Вечерний Донецк. — 2009. — 25 апр. (№ 49). — С. 1.
Малиновский, А. Социально-экономическая среда региона радиоактивного загрязнения : [матрица возможностей возрождения невредной среды] / А. Малиновский // Экономика Украины. — 2006. — № 5. — С. 72-81.
Моисеенко, А. Город без детей : Чернобыль и Чернобыльская зона (карта) / А. Моисеенко // Комсомольская правда. — 2004. — 28 апр. (№ 79). — С. 12. — Нач. см. № 78 за 2004 г.
Парсяк, Е. В Донецке новый музей — «Смолоскип» : [открытие музея посвященного героям Чернобыльской АЭС] / Е. Парсяк // Муниципальная газета (Ранее Наш дом ). — 2008. — 14 нояб. (№ 45). — С. 2.
Пархоменко, М. И наша боль, и наша надежда : [к 20-летию годовщины чернобыльской трагедии, в Донецке, в районе Южного автовокзала открыт памятник ликвидаторам ЧАЭС] / М. Пархоменко // Вечерний Донецк. — 2006. — 28.04-04.05 (№ 63). — С. 1, 2.
Питонов, А. В Донецке открыли «Эхо Чернобыля» : [выставка в краеведческом музее] / А. Питонов // Донбасс. — 2011. — 21 апр. (№ 46). — С. 24.
Порицкая, О. Эхо Чернобыля отозвалось в Донецке : [выставка в краеведческом музее] / О. Порицкая // Вечерний Донецк. — 2011. — 30 апр. (№ 48). — С. 4.
Прицкер, В. Жизнь после большой лжи : уроки Чернобыля / В. Прицкер // Зеркало недели. — 2006. — 1-7 апр. (№ 12). — С. 16.
Ранга, Н. «В Чернобыль я, не задумываясь, поехал бы вновь...» : [Богатыренко С. Б. — ликвидатор аварии на ЧАЭС. Интервью] / Н. Ранга // Вечерний Донецк. — 2007. — 4-10 мая (№ 65). — с. 4.
Решетов, В. Реабилитация атома : [причины трагедии ЧАЭС. Биосфера на территории Чернобыля сегодня. Атомные станции стран мира. Новые типы реакторов] / В. Решетов // Вокруг света. — 2011. — № 4. — С. 42-56.
Рымарук, А. В райцентре открыли памятник с колоколом и иконой : [в Марьинке открыли памятник ликвидаторам ЧАЭС] / А. Рымарук // Донбасс. — 2010. — 16 дек. (№ 147). — С. 3.
Слинчак, А. Чернобыль: время после трагедии / А. Слинчак // Краєзнавство. Географія. Туризм (ШС). — 2012. — № 22/23. — С. 8-10.
Соломатин, Ю. Чернобыльская «тайна» : [о недостатках концепции радиационной защиты] / Ю. Соломатин // Экология и жизнь. — 2003. — № 4. — С. 57-58.
Томина, К. В Донецкой области проживают более 13 тысяч чернобыльцев / К. Томина // Донецкие новости. — 2011. — 14 апр. (№ 15). — С. 35.
Усиченко, И. Помощь от Красного Креста пострадавшим от Чернобыля / И. Усиченко // Голос Украины. — 2004. — 24 апр. (№ 77). — С. 5.
Хазанов, Д. «Фукусиме», как и Чернобылю дают 7-й уровень опасности! / Д. Хазанов // Техника-молодежи. — 2011. — № 5. — С. 7-11.
Шандра, В. Желто-синяя птица с чернобыльской отметиной : уроки Чернобыля и национальная энергобезопасность / В. Шандра // Зеркало недели. — 2008. — 26 апр. (№ 16/17). — С. 11.
Шерекин, Е. Казак-чернобылец и врач от Бога : [А. Л. Вислом — ликвидатор ЧАЭС, кандидат мед. наук, атаман дивизии Укр. реестрового казачества] / Е. Шерекин // Вечерний Донецк. — 2009. — 12 дек. (№ 147). — С. 2.
Ярошинская, А. Ложь на весах Чернобыля : [засекреченные ранее документы] / А. Ярошинская // Зеркало недели. — 2006. — 15-21 апр. (№ 14). — С. 15.
Ясенев, Ю. «Мой дорогой секретный Чернобыль» : [о книге тележурналиста Владимира Стеблина] / Ю. Ясенев // Комсомольская правда в Украине. — 2013. — 24 апр. (№ 90). — С. 10.

************************************
Заслон Чернобыля [Электронный ресурс] : Как это было : [версии: технические неполадки, эксперимент, землетрясение, диверсия] / Общественная организация инвалидов чернобыля. — Режим доступа : http://www.chernobil.ru/src/itwas/
Припять [Электронный ресурс] : сайт города : [информация о городе, его истории и нынешнем состоянии, а также о ЧАЭС и прилегающей к ней территории]. — Режим доступа : http://pripyat.com/
Союз «Чернобыль» России [Электронный ресурс] : [сайт общероссийской общественной орг., направлен на защиту прав интересов граждан пострадавших вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС]. — Режим доступа : http://souzchernobyl.ru/
Чернобыль сегодня [Электронный ресурс] : [сайт посвящен ЧАЭС : причина катастрофы, хроника событий, последствия, видео]. — Режим доступа : http://people-of-chernobyl.ru/chernobylskaya-aes/72-avariya-v-chernobyle-1986-goda
Чернобыльская катастрофа [Электронный ресурс] : [причина катастрофы, хроника событий, последствия]. — Режим доступа : http://vse-sekrety.ru/141-chernobylskaya-katastrofa.html
Чернобыльская катастрофа [Электронный ресурс] : [хроника событий 26 апреля 1986 г.]. — Режим доступа : http://catastrofe.ru/techno/radio/53-chernobil.html

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 6.04.2016 10.46.31 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Вінниця :: Запитання: 38731  
Саша запитує:
Добрий день допоможіть з літеретурою на реферан "здоров'я людини". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашко!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання
№ 17575, 38658.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 1.04.2016 15.31.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тамара із міста: Днепропетровск :: Запитання: 38602  
Тамара запитує:
Подолання ерозійних процесів техногеними впливами на гідросферу
Наша відповідь:
Доброго дня, Тамаро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 31553, 34691, 34699, 35423.
Андріанова О. Р. Зміни рівня Cвітового океану в системі "океаносфера-атмосфера-гідросфера-поверхня суходолу" [Електронний ресурс] / О. Р. Андріанова // Український географічний журнал. - 2014. - № 1. - С. 14-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UGJ_2014_1_5.
Бліндер Ю. С. Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву грунтів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Ю.С. Бліндер ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 21 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2006/06byspzg.zip.
Бобко А. О. Техногенні донні осадки як компонент сучасного геологічного середовища [Електронний ресурс] / А. О. Бобко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Гірничо-геологічна. - 2012. - Вип. 16. - С. 32-36 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_gg_2012_16_8.
Бондар О. І. Екологія гідроекосистем : навч. посіб. / О. І. Бондар, В. В. Коніщук; Держ. екол. акад. післядипл. освіти та упр., Ін-т агроекології і природокористування НААН України. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 314 c.
Булакевич С. Технологія визначення ризику водно-ерозійного руйнування земної поверхні в землевпорядному проектуванні / С. Булакевич // Зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. - 2007. - Вип. 1. - С. 295-299.
Васильченко А. О. Cамоорганізація та інформаційні процеси у підземній гідросфері [Електронний ресурс] / А. О. Васильченко // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. - 2009. - Вип. 6. - С. 209-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpag_2009_6_22.
Волчанський Р. В. Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області : автореф. дис... канд. геогр. наук / Р. В. Волчанський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2007. - 24 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07vrvplo.zip.
Гідрогеоекологічні умови верхів'я долини річки Прип'ять : наук. дослідж. / О. В. Цвєтова, Г. П. Рябцева, І. Ю. Насєдкін, О. В. Тураєва, М. М. Федотов ; ред.: П. І. Коваленко, Ю. Й. Бахмачук. - Київ ; Ковель : Ковельська міська друкарня ; Луцьк : РВВ Луц. нац. техн. ун-ту, 2013. - 219, [16] c.
Голець Н. Ю. Забезпечення екологічної безпеки від забруднення гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Н. Ю. Голець ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2014. - 19 c.
Ерозія берегів Чорного і Азовського морів / ред.: Ю. Д. Шуйський ; НАН України. Ін-т геол. наук. - Київ, 1999. - 100 c.
Камінецька Б. Геоекологічна характеристика нагірних озер у зоні впливу Подорожнянського сірчаного кар’єру [Електронний ресурс] / Б. Камінецька, А. Гайдін, В. Дяків // Вісник Львівського університету. Серія : Геологічна. - 2012. - Вип. 26. - С. 221-235. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_geol_2012_26_21.
Капочкіна А. Б. Вплив підземної гідросфери на гідрохімічний режим окремих районів Світового океану : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.08 / А. Б. Капочкіна ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса, 2014. - 19 c.
Козак О. М. Дендроіндикація ерозійних процесів та оцінка втрати енергетичних запасів у букових лісах в басейні р. Латориця [Електронний ресурс] / О. М. Козак, Я. П. Дідух // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2012. - Т. 132. - С. 55-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMA_2012_132_11.
Костріков С. В. Флювіальні геоморфосистеми: геоінформаційне моделювання водозбірної організації рельєфу : автореф. дис... д-ра геогр. наук / С. В. Костріков ; НАН України. Ін-т географії. - Київ, 2006. - 43 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06ksvoor.zip.
Куценко М. В. Геосистемні основи регулювання ерозійно-акумулятивних процесів: геоморфосистемний аспект : монографія / М. В. Куценко ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". - Харків : Міська друк., 2012. - 319 c.
Лаврик О. Д. Річкові ландшафтно-технічні системи : монографія / О. Д. Лаврик. - Умань : Сочінський, 2015. - 301 c.
Лемега Н. М. Ерозійна деградація грунтів у басейновій системі Верхнього Дністра / Н. М. Лемега // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 9. - С. 10-14.
Пазинич В. Г. Геоморфологічний літопис Великого Дніпра : монографія / В. Г. Пазинич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т упр. природ. ресурсами {м. Коломия}. - Ніжин : Гідромакс, 2007. - 371 c.
Мельник В. Морфолого-спектральна оцінка параметрів гідромеханічної моделі ерозії грунту / В. Мельник, В. Мендель, В. Радзій // Сучас. досягнення геодез. науки та вир-ва. - 2012. - Вип. 1. - С. 188-192.
Митропольський О. Ю. Техногенез і геодинаміка як фактори впливу на геологічне середовище території України / О. Ю. Митропольський, М. Г. Демчишин, Є. О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2008. - № 4. - С. 5-14.
Пилипович О. В. Еколого-геоморфологічний моніторинг басейнових систем верхнього Дністра : автореф. дис... канд. геогр. наук / О. В. Пилипович ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 23 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07povsvd.zip.
Полупан М. І. Природний механізм захисту схилових грунтів від водної ерозії : монографія / М. І. Полупан, С. А. Балюк, В. Б. Соловей, В. А. Величко, П. О. Волков ; ред.: М. І. Полупан ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". - Київ : Фенікс, 2011. - 142 c.
Попов О. О. Вплив АЕС на екологічну безпеку прилеглих територій [Електронний ресурс] / О. О. Попов // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - 2014. - Вип. 70. - С. 11-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpipm_2014_70_4.
Процик М. Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / М. Т. Процик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2012. - 24 c.
П'яткова А. В. Просторове моделювання водної ерозії грунту як основа наукового обгрунтування раціонального використання ерозійно-небезпечних земель : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / А. В. П'яткова ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2011. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11PAVENZ.zip.
Світличний О. О. Основи ерозієзнавства : Підруч. для студ. ВНЗ / О. О. Світличний, С. Г. Чорний. - Суми : Унів. кн., 2007. - 265 c.
Ситник О. І. Основи геоморфології : курс лекцій / О. І. Ситник. - Умань : Візаві, 2007. - 180 c.
Франчук Г. М. Загальна екологія : підруч. для студентів екол. спец. ВНЗ / Г. М. Франчук, Т. В. Дудар, О. Л. Матвєєва; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2014. - 319 c.
Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел / Ю. С. Ющенко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2005. - 319 c.
Ясінська Л. Р. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку параметрів донних порогів на передгірських ділянках річок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Л. Р. Ясінська ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2014. - 20 c.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.03.2016 09.53.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.013285 seconds