Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42724
   


Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43170  
Любов запитує:
розвиток мовлення дошкільників засобами української народної творчості
Наша відповідь:
Добрий день, Любове, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1. Барановська І. Г. Використання дитячого фольклору на уроках музики /
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2010. — № 7 (194). — Ч. І. — С. 24 – 29
2. Богуш А. М. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти / А. М. Богуш. - Одеса, 2004.
3. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : [навч.посіб.] / А. М. Богуш. – К. : Слово, 2009. – 344 с.
4. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : [навч. посіб.] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Вища шк., 2002. – 407 с.
5. В'юнник В. О. Мій конспект. 6-й рік життя. Осінь / В. О. В'юнник, С. М. Ожимова, О. Г. Ханіна, Л. В. Чернишова. – Харків: Основа, 2014. – 174 с.
6. Єнгаличева І. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору / І. Єнгаличева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf – Загл. з екрану. –10.06.2019
7. Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку / Л. Журавльова, Т. Кучеренко // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. Випуск 16. – 332 с.
8. Лозинська Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку. - Львів, 2008 – с.3-5.
9. Мовленнєвий розвиток дітей [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://doshkolenok.kiev.ua/rechevoe-razvitie/49-movlennevy-rozvytok
10. Мовленнєвий розвиток дошкільників / уклад. Л. А. Шик. — Х.: Вид. група «Основа», 2010. — 223 с.
11. Марчун О. В. Матеріали до вивчення дитячого фольклору : навч. посібник / Марчун О. В. – Київ. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч. 1. – 201с.
12. Руснак І. Є. Український фольклор: навч. посібник / І.Є. Руснак. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 304с.

.: Розділ: Освіта :: 9.06.2019 16.50.15 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Моніка із міста: Чоп :: Запитання: 43160  
Моніка запитує:
Доброго дня, допоможіть мені будь ласка знайти літературу за темою: значення менеджменту та маркетингу освіти в сучасних умовах.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Моніко!
Для Вас такий перелік джерел:
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/501/1/Romanen.pdf
РОМАНЕНКО М. ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ОСВІТНІй МАРКЕТИНГ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_2_117_124.pdf
Тєлєтова С. Г., Тєлєтов О. С. ПЕДАГОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23480/1/Drahunova V. V..pdf
Драгунова В.В. Технологія забезпечення реалізації…
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/6__Оксана_ЛЮТКО_Запровадження.pdf
Лютко О. М. Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти / О. М. Лютко. – Рівне : РОІППО, 2018. – 180 с.
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/954/1/10.pdf
Новгородська Ю. Г. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНСКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/55.pdf
Жегус О. В. МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
http://jeou.donnu.edu.ua/article/viewFile/6318/6347
Біленко Д. В., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Практично до кожної статті є перелік літератури.
Успіхів!

.: Розділ: Освіта :: 2.06.2019 14.10.49 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Кривий ріг :: Запитання: 43146  
Саша запитує:
Тестові завдання на підготовку до ЗНО з літератури
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо Вам переглянутим наступні джерела інформації:
Авраменко О. Особливості тестової технології в моделюванні контрольних робіт : тестові технології / О. Авраменко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 33-35.
Бочко М. Готуємося до ЗНО / М. Бочко, І. Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2013. – № 6. – С. 10-13.
Головань Н. Основні види робіт при вивченні роману Івана Багряного "Тигролови" : українська література, 11 клас / Н. Головань, Л. Журавель // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 51-63.
Грицай Л. Літературний процес в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. : українська література, 11 клас / Л. Грицай // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 37-45.
Дзисюк В. М. Тестові завдання з української літератури : Усна народна творчість. З давньої української літератури. Світ української поезії / В. М. Дзисюк // Все для вчителя. – 2013. – № 11. – С. 77-78.
Куриліна О. Іван Багряний (1906-1963) (Іван Павлович Лозов'яга) : система завдань з української літератури у тестовій формі, 9 клас / О. Куриліна // Українське слово і сучасність. – 2016. – № 3. – С. 57-65.
Лук'янченко Н. І. Завдання для перевірки та закріплення знань : ("Художня культура", 10-й клас) : [тести] / Н. І. Лук'янченко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2013. – № 12. – С. 22-27.
Михайловська Н. Узагальнення, систематизація та повторення вивченого в кінці року : тестові завдання для учнів 5-11 класів / Н. Михайловська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 41-45.
Омельченко А. Бертольд Брехт. "Життя Галілея" : тестові завдання для перевірки знань учнів за текстом п'єси : 11-й клас / А. Омельченко // Світова література (Шкільний світ). – 2014. – № 2. – С. 38-40.
Ошека В. В. Яскравий геній Сальвадора Далі : ("Художня культура", 11-й клас) : [конспект уроку] / В. В. Ошека // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2013. – № 8. – С. 23-24.
Скородєд Т. Постмодернізм у світовій літературі : тестові завдання за темою / Т. Скородєд // Світова література (Шкільний світ). – 2014. – № 15-16. – С. 67-68.
Шкавро В.Сучасні тенденції в оцінюванні якості знань з мовознавчих дисциплін майбутніх учителів української мови і літератури / В. Шкавро // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 11-13.
Щербина Л. Тематично-жанрова різноманітність повісті-преамбули Валерія Шевчука "Дім на горі" : українська література, 11 клас / Л. Щербина // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7-8. – С. 64-76.
Янкова О. Життя і творчість Івана Котляревського : система завдань у тестовій формі / О. Янкова // Українське слово і сучасність. – 2014. – № 1. – С. 24-31.
Янкова О. Тестові завдання до теми: "Життя і творчість Івана Котляревського" / О. Янкова, О. Пилипенко // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 7-8. – С. 28-33.

.: Розділ: Освіта :: 28.05.2019 11.37.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юліана із міста: Ужгород :: Запитання: 43120  
Юліана запитує:
Добрий день. Порекомендуйте матеріал до теми: Використання ігрових методів на уроках історії.Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Барнінець О. Класифікація ігрових методів навчання історії з погляду компетентнісного підходу - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ppsv_2011_3_4.pdf
2. Щербань П. Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи - http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2938/1/Shcherban.pdf
3. Панчишин В. Є. Використання ігрових методів навчання на уроках історії:. Презентація майстер-класу - http://mvpuatb-web.sharepoint.com/Documents/Презентація майстер-класу.pdf
4. Саджениця І. Л. Активізація розумової діяльності учнів на уроках історії шляхом використання нестандартних видів роботи - http://sf6c7278aa1a3d7cd.jimcontent.com/download/version/1450607340/module/12772504022/name/Опис досвіду роботи з теми Активізауція розумової діяльності учнів на уроках історії шляхом використання нестандартних видів роботи.pdf
5. Паращук Л. М., Стоянов Є. С. Використання технологій майндмеппінгу під час викладання історії - http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1403/41_v-126-130.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6. Кобаль В. І. Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів при вивченні історії - https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2014/09/monohrafija.pdf
7. Методична скарбничка - https://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/files/common_history_book/methodical.pdf
8. Яровка О. А. Формування соціально компетентної особистості на уроках історії через використання інтерактивних технологій: методична розробка - http://navigator.rv.ua/wp-content/uploads/2019/03/O.YArovka.Dosvid-roboty.pdf
9. Серьогін О. О. Творчий звіт учителя історії та правознавства – https://skschool2.at.ua/Atestacia/2016/Seregin/04-tvorchij_zvit.pdf
10. Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний та неформальний простір -http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/011-45.pdf
11. Чорна М. І. Метод проектів на уроках історії - https://bookland.com/download/m/me/metod_proektiv_na_urokah_istorii/sample.pdf
12. Удосконалення змісту і структури уроків історії на основі впровадження інноваційних технологій навчання - https://olenatkach.jimdo.com/app/download/11607626499/виступ 05.04.2017.pdf?t=1514649978

.: Розділ: Освіта :: 16.05.2019 12.59.00 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Боротей Еріка Бертолонівна із міста: Берегівський рпайон :: Запитання: 43119  
Боротей Еріка Бертолонівна запитує:
Доброго дня!Я заступник директора з НВР,мене цікавить які обовязкові контрольні роботи маю вимагати від початкової ланки в кінці навчального року і в якій формі Чи потрібно проводити для першокласників які вчаться в НУШ і що потрібно проводити З повагою Боротей
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Функціональні обов’язки заступника директора школи з навчально-виховної роботи - http://ukped.com/statti/shkoloznavstvo/2977-funktsionalni-oboviazky-zastupnyka-dyrektora-shkoly-z-navchalno-vykhovnoi-roboty-z-orhanizatsii-upravlinnia-vykhovnym-protsesom.html
2. Органайзер заступника директора з навчально-виховної роботи - https://vseosvita.ua/library/organajzer-zastupnika-direktora-z-navcalno-vihovnoi-roboti-16581.html
3. Планування та циклограми - http://ttzdnvr.blogspot.com/p/blog-page_1.html
4. Настільна книга заступника директора з НВР початкових класів - https://bookland.com/download/1/10/105059/sample.pdf
5. План роботи заступника директора з НВР на 2018/2019 н.р. - http://chpl.com.ua/images/word/Plan/2017-2018/plan_zd-18-19.pdf
6. Практичні лайфхаки організаційно-методичної роботи заступника директора з НВР - http://nmco.osvitalviv.com.ua/praktichni-layfhaki-organizatsiyno-metodichnoyi-roboti-zastupnika-direktora-z-nvr/

.: Розділ: Освіта :: 15.05.2019 21.45.22 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.419687 seconds