Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Житомир :: Запитання: 41861  
Анастасія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підбрати джерела на тему: "Особливості підготовки матеріалів у сфері інтернет-журналістики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Академический толковый словарь украинского языка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sum.in.ua/s/redaktor
Артамонова И. От журналиста в медиа-профессионала [Электронный ресурс] / И. Артамонова. - Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn / 2010_1-2 / files / GN110_18.pdf
Женченко М. Новейшие редакторские профессии в условиях конвергенции и мультимедиатизации СМИ [Электронный ресурс] / М. Женченко. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizh/2012_49/Zhenchen.pdf
Интернет. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Кайда В. Организация работы конвергентного ньюзрума в региональном медиапространстве Украины [Электронный ресурс] / А. Кайда. - Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ssk/2013_9/118-121.pdf
Калмыков А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс] / А. Калмыков, Л. Коханово. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Режим доступа: http://www.evartist.narod.ru/text16/022.htm
Контент. Центрситы. Глоссарий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://glossary.ccteam.ru/k/kontent.html
Контент-менеджер. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Мелещенко А. К. Взаимодействие СМИ: новые формы как ответ на вызовы времени // Вестн. Запорож. ун-ту. - Запорожье: ЗГУ, 2002. - Вып. 3. - С. 97.
Мелещенко А. К. Печатные средства массовой информации Украины в сети Интернет: сравнение с газетами Запада / А. К. Мелещенко, Г. М. Почтарь // Украинская журналистика в контексте мировой: сб. наук. трудов / под общ. ред. В. И. Шкляра. - М., 2000. - Вып.4 - С. 83-91
Цехан Д. Правовк регулирования сети Интернет как предпосылка ее декриминализации / Актуальные проблемы государства и права: сборник научных трудов. - 2012. - Выпуск 65. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://194.44.242.244/Portal//Soc_Gum/Apdip/2012_65/Tsekhan.pdf
Work.ua - крупнейший в Украине сайт поиска работы и сотрудников [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.work.ua/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 26.03.2018 19.20.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Житомир :: Запитання: 41847  
Наталія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу по темі:"Концепція молодіжного інтернет-видання".
Наша відповідь:
Доброго дня, Натація! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41802.
Артамонова І. М. Тенденції становлення та перспективи розвитку інтернет журналістики в Україні : монографія / І. М. Артамонова. — Донецьк : Лебідь, 2009. — 416 с.
Бородін Є. І. Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991 - 2004 рр.) : монографія / Є. І. Бородін. - Д. : Пороги, 2008. - 429 c.
Бородін Є. І. Історія формування державної молодіжної політики в України (1991 - 2004 рр.) : Моногр. / Є. І. Бородін. - Д. : Герда, 2006. - 472 c.
Гаврилюк А. М. Національно-патріотичне виховання українського студентства як пріоритет державної політики / А. М. Гаврилюк // Публ. урядування. - 2016. - № 4. - С. 205-219.
Колесникова М. М. Сетевые СМИ — основные группы, виды и формы их функционирования [Электронный ресурс] / М. М. Колесникова // Интернет. — 2000. — №5 (33). — Режим доступа : http://www.relga.rsu.ru/n35/net 35.htm#5.
Лукина М. М. СМИ в домене Ру: хроника, цифры и типы / М. М. Лукина // Вестн. Моск. ун_та. Сер. Журналистика. — 2001. — № 6. — С. 63–73.
Никитенко А. А. Интерактивность в ряду типологических признаков сетевых изданий [Электронный ресурс] / А. А. Никитенко. — Режим доступа : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu_www.woa/wa/Main?textid=2001&level1=main&level2=articles.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 23.03.2018 22.42.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Місто Бердичів :: Запитання: 41821  
Анастасія запитує:
Доброго дня, я збираю інформацію з теми: "Роль карикатури у сучасній журналістиці", прошу допомогти знайти різні джерела та літературу по цій темі. Буду дуже вдячна за вашу відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Зикун Н. Карикатура в сучасних українських ЗМІ і традиції української сатиричної журналістики - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/5183/5207
2. Зикун Н. Карикатура в українському сатиричному виданні початку ХХ ст. як різновид «креолізованого тексту» - http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/5183/5207
3. Зикун Н. Шарж у системі зображальних жанрів сатиричної публіцистики - http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/621/1/576_IR.pdf
4. Чадюк М., Сніжинська М. Карикатура як виклик пропаганді - https://day.kyiv.ua/uk/article/media/karykatura-yak-vyklyk-propagandi
5. Назаренко Д., Сухомлин О. Становлення карикатури як самостійного жанру візуальної комунікації - http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/6/84.pdf
6. Малюк Є. Новинигри як феномен сучасної медіакультури - https://journal-knukim.com.ua/index.php/camw/article/download/14/146
7. Філіпенко Є. Карикатура як креолізований текст - http://liber.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5779/1/126-136.pdf
8. Чабаненко М. Комп’ютерна анімація в інтернет-новинах - http://prima.franko.lviv.ua/faculty/jur/vypusk7/n12/tv12-50.pdf
9. Михайлюта О. Розважальний компонент інформаційно-аналітичного журналу «Кореспондент»: карикатура - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/8960/1/Mykhailuta_O.PDF

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2018 13.30.04 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діана із міста: Житомир :: Запитання: 41820  
Діана запитує:
Доброго дня,допоможіть підібрати літературу до теми:"Авторська колонка та колонка редактора,як жанр журналістики "
Наша відповідь:
Добридень, Діано, радимо скористатися такими джерелами інформації:

Авторська колонка : збірка / Жежера В.; Пиркало С.; Бондар А.; Рябчик М. – К.: Нора-Друк, 2007. – 208 с.

Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетних жанров. – М.: Высш. школа, 1978. – 280 с.

Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: Монографія / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 36 с.

Василенко М.К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: Автореф. ... докт. філол. н. – 10.01.08 – журналістика / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 236 с.

Величко А. Як написати авторську колонку: анатомія публіцистики від Павла Казаріна
http://detector.media/community/article/131265/2017-10-25-yak-napisati-avtorsku-kolonku-anatomiya-publitsistiki-vid-pavla-kazarina/

Гаврилюк І. Сучасна українська колумністика: особливості розвитку / І. Гаврилюк // Журналістика. – 2011. – Вип. 10 (35). – С. 117–121.

Галич В. М. Колонка як жанр / В. М. Галич // Вісник Лугансько¬го національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні на¬уки. - 2009. - № 3. - С.223-233.

ДЕЯК-ЯКОБИШИНА Е. М.. АВТОРСКАЯ КОЛОНКА: ТРАДИЦИОННЫЙ ЖАНР ИЛИ НОВАЯ ФОРМА
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/106773/1/74-76.pdf

Карпенко В.О. Редакторський жанр
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2160

Звелідовська Л. Колумністика як жанр публіцистики / Л. Звелідовська // Образ. – 2010. – Вип. 11. – С. 40–46.

Морозова О. Жанрово-стилістичні особливості авторської колонки / О. Морозова // Стиль і текст. – 2009. – Вип. 10. – С. 186–193.

Нестеренко Ю. Жанр авторської колонки в сучасних періодичних виданнях України / Ю. Нестеренко // Стиль і текст. – 2009. – Вип. 10. – С. 178–185.

Слободянюк Р. Д. Журналістська майстерність (розділ «Журналістський твір: структура та елементи змісту»): консп. лекцій для студ. Ін-ту журналістики / Р. Д. Слободянюк. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1994. – 60 с.

СПЕЦИФІКА ЖАНРУ АВТОРСЬКА КОЛОНКА
http://studall.org/all2-5427.html

Тарасов, Владимир Владимирович. Колонка редактора: публицистика, интервью, аналитика (2004-2005 гг.) [Текст] : сборник / Владимир Тарасов. - Х. : Раритети України, 2009. - 129 с.

Тертычный А. А. Жанры периодической печати : учеб. пособ. / А. А. Тертичный. – М. :Аспект Пресс, 2000. – 312 с.

Шидловська Є. Есей-колонка журналу «Країна» / Є. Шидловська // Журналістика. – 2012. – Вип. 11 (36). – С. 182–188.

Шутяк Л. М. Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua і Погляди-ТСН.ua [Електронний ресурс] / Л. М. Шутяк // Наукові записки Інституту журналістики. - 2013. - Т. 52. - С. 301-304. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2013_52_60

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2018 12.24.51 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 41819  
Надія запитує:
Доброго вечора. Хотіла б попросити вас допомогти знайти список літератури на тему: "Роль і місце соціальної реклами в медіа". Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41817.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2018 01.39.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.791051 seconds