Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42937
   


Автор запитання: Артем із міста: Дніпро :: Запитання: 44850  
Артем запитує:
Добрий день! Мені потрібні джерела для роботи в МАН про Маркіяна Шашкевича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Пропонуємо Вам для опрацювання наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Горинь В. Поетична перлина Шашкевича (аналіз та інтерпретація вірша "Веснівка") [Електронний ресурс] / В. Горинь // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 448-454. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_42.
Гоян Я. Апостол соборності / Я. Гоян // Літературна Україна. — 2014. — 4 груд. — С. 10-11.
Гулевич Л. Микола Устиянович і його творчість у контексті літератури українського романтизму: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Л. Гулевич ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2008. — 16 с.
Дисак Ф. "Він (Маркіян Шашкевич) перший вивів нас, галичан… на широкий шлях українства" [Електронний ресурс] / Ф. Дисак // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — 2015. — Вип. 5. — С. was the first, who led us, Galicians... to the broad road of Ukrainianness». — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2015_5_44.
Захарчук Є."Шашкевич - національна гордість" : національна еліта / Є. Захарчук // Слово Просвіти. — 2019. — 21-27 листопада. — С. 8.
Клебан Л. Постать Маркіяна Шашкевича у працях Михайла Возняка [Електронний ресурс] / Л. Клебан // Вісник Львівського тороговельно-економічного університету. Серія : Гуманітарні науки. — 2016. — Вип. 14. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2016_14_5.
Крохмальний Р. "Студена тая доля к серденьку припала": формула когерентності художнього образу в поетичному тексті Маркіяна Шашкевича [Електронний ресурс] / Р. Крохмальний // Українське літературознавство. — 2012. — Вип. 75. — С. 137-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2012_75_12.
Лемешенко Н. Нетлінні барви української романтичної поезії : тематичний блок вікторин / Н. Лемешенко // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 49-58.
Люзняк М. Роль та місце "Руської трійці" в історії української філософії (спроба оцінки у вихованні національної свідомості та формуванні політичної думки українського народу) / М. Люзняк. — Львів : ЛДКФ "Атлас", 1999. — 104 c.
Марунчак М. Маркіян Шашкевич і "Просвіта” [Електронний ресурс] / М. Марунчак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2010. — Вип. 19. — С. 672. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_98.
Працьовитий В. Національно-культурна ідентичність української літератури / В. Працьовитий // Дивослово. — 2019. — № 4. — С. 31-36.
Протасова С. Версифікація Володимира Шашкевича [Електронний ресурс] / С. Протасова // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. —2010. — Вип. 496-497. — С. 208-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_496-497_34.
Рябчук М. Маркіян Шашкевич — заспівувач національно-культурного відродження західної України / М. Рябчук // Нар. творчість та етнографія. — 2005. — № 3. — С. 101-105.
Салига Т. "...Живий мотор, що прилучив Галичину до всеукраїнського руху...” (у 200-літній ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературознавчий аспект і сьогочасні проблеми...) [Електронний ресурс] / Т. Салига // Українське літературознавство. — 2011. — Вип. 73. — С. 263-274. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ul_2011_73_27.
Симич Л. Будитель національної свідомості та захисник української мови : сини твої, Руси-Україно / Л. Симич // Журавлик. — 2017. — № 2. — С. 18.
Скорейко Г. Cимволізм постаті Маркіяна Шашкевича в українському суспільному русі ХІХ – на початку ХХ ст.: (до 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича) [Електронний ресурс] / Г. Скорейко // Питання історії України. — 2011. — Т. 14. — С. 49-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_14.
Український пророк : 6 листопада — 205 років від дня народження Маркіяна Шашкевича// Шкільна бібліотека. — 2016. — № 10. — С. 35.
Хамуляк С. Дещо про портрети... : [вміння розпізнавати історичних діячів за їх портретними рисами] / С. Хамуляк // Історія та правознавство. — 2017. — № 1-2. — С. 3-7.
Шалата М. Маркіян Шашкевич - ідейний натхненник Олеся Бабія [Електронний ресурс] / М. Шалата // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 21. — С. 802-824. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_72.

.: Розділ: Література :: 7.11.2020 18.18.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Житомир :: Запитання: 44834  
Любов запитує:
Блог - новий вид журналістської публікації
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Артамонова І. Блог-записи як жанр інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / І. Артамонова, К. Пилипенко // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 10. — С. 241-246. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_34.
Васильєва А. Блоги як новий засіб масової інформації в Україні [Електронний ресурс] / А. Васильєва // Молодий вчений. — 2017. — № 12. — С. 119-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_12_30.
Виговська Н. Використання блогів у структурі традиційних медіа (на прикладі регіональних ЗМІ) [Електронний ресурс] / Н. Виговська // Магістеріум. Журналістика. — 2012. — Вип. 49. — С. 60-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_j_2012_49_13.
Городенко Л. Концепція блогу як технології нових медіа [Електронний ресурс] / Л. Городенко // Current issues of mass communication. — 2014. — Issue 15. — С. 50-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmk_2014_15_6.
Досенко А. Базові аспекти соціальних комунікацій аматорських Інтернет-медіа України / А. Досенко // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2015. — Вип. 4. — С. 18-20.
Жигаліна О. Блог як гіпержанр інтернет-комунікації [Електронний ресурс] / О. Жигаліна // Психолінгвістика. — 2009. — Вип. 4. — С. 210-216. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2009_4_28.
Кафлевська С. Блогерство як один з найсучасніших видів інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / С. Кафлевська, А. Мандро // Бізнес-навігатор. — 2018. — Вип. 2-2. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_2-2_33.
Козаченко О. Соціально-демографічний профіль сучасного українського блогера (на прикладі інтернет-видань "Кореспондент.net" та "Українська правда" [Електронний ресурс] / О. Козаченко // Український соціум. — 2013. — № 2. — С. 41-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2013_2_5.
Кузнецова О. Ідентичність блога і ЗМІ [Електронний ресурс] / О. Кузнецова // Теле- та радіожурналістика. — 2013. — Вип. 12. — С. 117-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2013_12_36.
Пилипенко К. Блог-стаття як новий жанр Інтернет-журналістики / К. Пилипенко // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2011. — Вип. 4. — С. 92-94.
Присяжна Л. Специфіка блогосфери в контексті підвищення ефективності використання інформації [Електронний ресурс] / Л. Присяжна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 32. — С. 141-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_32_15.
Рудик М. Журналіст-блогер на сучасному інформаційному ринку: секрети майстерності [Електронний ресурс] / М. Рудик // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2017. — Вип. 42. — С. 267-272. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2017_42_38.
Тонкіх І. Журналістські блоги як форма впливу на громадську думку в українських Інтернет-ЗМІ [Електронний ресурс] / І. Тонкіх // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 11. — С. 290-297. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_11_38.
Тонкіх І. Функції блогів на сайтах українських Інтернет-ЗМ [Електронний ресурс] / І. Тонкіх // Діалог. — 2012. — Вип. 15. — С. І 341-350. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dialog_2012_15_36.
Шутяк Л. Жанрово-стилістичні ознаки "нового журналізму” в українських інтернет-змі та блогосфері [Електронний ресурс] / Л. Шутяк // Держава та регіони. Соціальні комунікації. — 2013. — № 2. — С. 112-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_24.

.: Розділ: Література :: 3.11.2020 20.34.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Умань :: Запитання: 44829  
Олена запитує:
Добрий день! Мені потрібні джерела для повідомлення про Тодося Осьмачку. Заздалегідь дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вам такі джерела інформації за Вашим запитом:
Барчан В. Т.Осьмачка як критик і літературознавець [Електронний ресурс] / В. Барчан // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2009. — Вип. 13. — С. 155-159. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2009_13_34.
Єфремов С. Історія українського письменства = Geschichte der Ukrainischen Literatur. Т. 2 : [Від Т. Шевченка по початок 1920-их років] / С. Єфремов ; Український Вільний університет, Філософічний Факультет ; фотопередрук зі вступом О. Горбача та ст. Н. Павлушкової. — 4-е вид., фотопередрук. — Мюнхен : [б. в.], 1989. — 504 c. : іл., портр. — (Українське літературознавство ; вип. 2).
Живий Осьмачка : спогади / упоряд. С. Козак. — Детройт : Українські вісті, 1998. — 197 с.
Історія української літератури, XX — поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1 / В. Кузьменко, [и др.] ; за ред. В. Кузьменка. — Київ : Академвидав, 2013. — 588 с. : портр. — (Альма-матер).
Козак С. Тодось Осьмачка в часописі "Українські вісті" [Електронний ресурс] / С. Козак // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2013. — Вип. 17. — С. 211-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2013_17_13.
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження : антол. 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей / Ю. Лавріненко ; упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка. — 7-е вид. — Київ : Смолоскип, 2015. — 973 с.
Наєнко М. Художня література України. Від міфів до модерної реальності / М. Наєнко. — Київ : Просвіта, 2008. — 1064 c.
Піскун О. Тодось Осьмачка і Джордж Байрон: джерела перекладацьких зацікавлень / О. Піскун // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2012. — № 26. — С. 90-98.
Потапова Л. Дослідження наукового вкладу в літературу України хх ст. Ю. Стефаника за збірником нарисів та есе "Моїм синам, моїм приятелям" (в’язні сталінських та німецьких тюрем, люди трагічної долі – О. Теліга, Т.Осьмачка) [Електронний ресурс] / Л. Потапова, Т. Никифорук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2019. — № 3. — С. 34-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2019_3_9.
Преварська М. Українські поети : біогр., огляди творчості, початок вірш. літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування : довідник / М. Преварська . — Київ : Велес, 2015. — 285 c. : портр.
Скорський М. Тодось Осьмачка : життя і творчість / М. Скорський. — Київ : Український Центр духовної культури, 2000. — 224 с.: фотоіл.
Слабошпицький М. Тодось Осьмачка ; Никифор Дровняк із Криниці : Літ. профіль / М. Слабошпицький ; ред. Т. Качалова . — Київ : Вид-во "Рада", 1995. — 142 с.
Шудря М. Яблуко в зерняті / М. Шудря ; вид. рада "Бібліотеки Шевченківського комітету" : Б. І. Олійник [та ін.] ; упоряд., передм. В. О. Жадька. — Київ : Український письменник, 2015. — 718 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).

.: Розділ: Література :: 3.11.2020 11.32.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Київ :: Запитання: 44823  
Христина запитує:
Чи є у бібліотеці книжка "Інфекційний світ патогенів та мікробів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Правильна назва книги: Ґарді Д. Воно заразне. Інфекційний світ патогенів та мікробів / Д. Ґарді ; пер. з англ. Я. Головченко ; іл. Д. Голінаті. — Харків : Vivat, 2020. — 63 c. : іл. — (Енциклопедії).У Національній бібліотеці України для дітей книга знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання.

.: Розділ: Література :: 2.11.2020 09.48.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Дніпро :: Запитання: 44818  
Аліна запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу для написання курсової роботи на тему "Філософсько-естетична проблематика творів Оксани Забужко"
Наша відповідь:
Добрий день, Аліно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36670; 36679. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Випасняк Г. Історіософія роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" [Електронний ресурс] / Г. Випасняк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2017. — Вип. 24. — С. 97-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2017_24_21.
Волковецька Н. Модифікація української ментальності як результат кризи ідентичності (на матеріалі романів української письменниці Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" і британської письменниці Марини Левицької "Коротка історія тракторів по-українськи") [Електронний ресурс] / Н. Волковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2013. — № 3. — С. 22-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2013_3_8.
Голобородько Я. Резонансне слово Оксани Забужко в українській прозі / Я. Голобородько // Вісн. НАН України. — 2008. — № 1. — С. 45-50.
Грищенко О. Крізь простори часу: до проблеми історичної пам’яті в романі "Музей покинутих секретів" О. Забужко [Електронний ресурс] / О. Грищенко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Вип. 4.12. — С. 55–59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Даниліна О. Мовна особистість у контексті сучасної літератури : монографія / О. Даниліна, С. Єрмоленко. — Мелітополь : Видавн. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2013. — 210 c.
Єгорова Ю. Феномен карнавалу в масовій літературі (на матеріалі роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів") [Електронний ресурс] / Ю. Єгорова, Л. Копєйцева // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 2. — С. 98-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_21.
Ковінько М. Специфіка функціонування авторської маски в оповіданні О. Забужко "Інструктор з тенісу" [Електронний ресурс] / М. Ковінько // Літературознавчі студії. — 2015. — Вип. 1(1). — С. 265-273. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lits_2015_1(1)__29.
Констанкевич І. Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Констанкевич, В. Г. Сірук; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — 327 c. — (Посіб. та підруч. ВНУ ім. Лесі Українки).
Мислива В. Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко [Електронний ресурс] / В. Мислива // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 266-271. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_53.
Рошко М. Розкодування : літературознав. розвідки / М. Рошко; Ужгород. нац. ун-т, ф-т романо-герман. філол, каф. фр. мови і зарубіж. л-ри. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2009. — 84 c.
Файзулліна Г. Етнокультурографія в українському постмодерністському філософському романі ("Музей покинутих секретів" Оксани Забужко) [Електронний ресурс] / Г. Файзулліна // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2015. — № 2. — С. 111-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2015_2_19.

.: Розділ: Література :: 30.10.2020 18.59.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.092254 seconds