Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41844
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Чортків :: Запитання: 43458  
Вікторія запитує:
Добрий вечір! Потрібна картотека для консультацій багатодітних сімей.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Гапєєв Л. Хто має право на податкову соціальну пільгу? / Л. Гапєєв // Історія та правознавство. — 2016. — № 25-26. — С. 59-62.
Ленський О. Уряд реально дбає про людей : соціальна політика / О. Ленський // Урядовий кур'єр. — 2008. — 27 лютого — С. 5.
Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей : Указ Президента України, 30 грудня 2000 р. // Голос України. — 2001. — 30 січня — С.12.
Про надання допомоги дітям-сиротам, інвалідам, дітям з малозабезпечених і багатодітних сімей, а також тим, що залишилися без опікування батьків : Розпорядження Кабінету Міністрів України, 16 травня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001.- 19 травня — С. 12.
Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення багатодітних матерів : Закон України, 16 червня 2005 р. // Голос України. — 2005.- 22 липня — С.10.
Україна. Верховна Рада. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей : Закон України, 19 травня 2009 р. // Голос України. — 2009. — 2 червня — С. 15.
Україна. Закони. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства" : закон України, 16 червня 2011 р. // Урядовий кур'єр. — 2011. — 15 липня — С. 4.
Україна. Закони. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо призначення пенсії батькам, які виховали п'ятеро і більше дітей : закон України, 4 квітня 2013 р. // Урядовий кур'єр. — 2013. — 26 квітня — С. 4.
Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї : Постанова Кабінету Міністрів України, 2 березня 2010 р. // Урядовий кур'єр. — 2010. — 24 березня — С. 7.
Україна. Кабінет Міністрів. Питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї : Постанова Кабінету Міністрів України, 2 червня 2010 р. // Урядовий кур'єр. — 2010. — 16 червня — С. 10.
Україна. Кабінет Міністрів. Про фінансування у 2010 році заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей : Постанова Кабінету Міністрів України, 14 липня 2010 р. // Урядовий кур’єр. — 2010. — 24 липня — С. 19.
Україна. Міністерство соціальної політики. Про проведення Всеукраїнського конкурсу-фестивалю "Таланти багатодітної родини" : наказ Міністерства соціальної політики України, 3 берез. 2012 р. // Офіційний вісник України (зі змінами). — 2012. — № 26. — С. 173-176.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.10.2019 21.49.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислава із міста: Харків :: Запитання: 43454  
Владислава запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу для реферату про внесок Софії Русової у розвиток педагогічної думки України. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Владиславо! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Євдокименко І. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової / І. Євдокименко // Вісник Книжкової палати. — 2014. — № 8. — С. 24-27.
Живодьор В. Видатні українські педагоги ХХ століття про національні основи виховання та традиційні народні моральні заповіді / В. Живодьор, А. Сбруєва, М. Рисіна // Шкільна бібліотека. — 2003. — № 7. — С. 59-68.
Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко [и др.] ; упоряд. М. Рубанець. — Київ : Успіх і кар’єра, 2008. — 223 с.
Луцик Д. Літопис педагогічної думки в Україні / Д. Луцик, Т. Логвиненко. — Дрогобич : Відродження, 1999. — 158 с.
Любар О. Історія української школи і педагогіки : навчальний посібник / О. Любар, М. Стельмахович, Д. Федоренко ; за ред. О. Любара. — Київ : Знання, 2003. — 450 с. — (Вища освіта 21 століття).
Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина 19-20 ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Березівська та ін. — Київ : Науковий світ, 2003. — 418 с. : іл.
Нариси історії українського шкільництва (1905-1933) : навчальний посібник / О. Сухомлинська [и др.] ; Міжнародний фонд "Відродження"; за ред. О.В.Сухомлинської. — Київ : Заповіт, 1996. — 302 с. — (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні").
Персоналії в історії національної педагогіки : 22 видатних українських педагоги: підручник / А. Бойко [и др.] ; М-во освіти і науки України; під заг. ред. А. Бойко. — Київ : ВД "Професіонал", 2004. — 576 с. : іл.
Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова ; Київський національний університет; Центр українознавства та ін.; упоряд., вступ. ст. В.Сергійчук. — Київ : Поліграфкнига, 2004. — 544 с.
Сисоєва С. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навчальний посібник для студентів / С. Сисоєва, І. Соколова ; М-во освіти і науки України. — Київ : Центр навчальної літератури, 2003. — 307 с.
Смоляр Л. Минуле заради майбутнього : жіночий рух Наддніпрянської України 2 пол. 19 – поч. 20 ст.: сторінки історії: монографія / Л. Смоляр — Одеса : Астропринт, 1998. — 407 с.
Хрестоматія з української класичної педагогіки : навчальний посібник / К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, Г. Ващенко, В. Сухомлинський ; уклад. В. Кравець, О. Мешко ; худож. В. Мітченко. — Київ : Грамота, 2008. — 767 с.
Якименко С. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. Якименко, Г. Міленіна — Київ : Слово, 2015. — 293 с. : іл., табл. — (Педагогічна серія "Історичними стежинами").

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.10.2019 14.54.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Харків :: Запитання: 43453  
Ганна запитує:
Допоможіть знайти можливотзаповнені документи минулих років вчителів асистентів, для того щоб дізнатися як заповнювати в графіку роботи колонку Індивідуального супровіду, методична робота вчителя асистента. Можливо є зразок цього журналу графіку роботи. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Радимо переглянути такі документи:
1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]/ Н. М. Дятлен ко, Н. З. Софій., О. В. Мартин чук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. — Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_4_All_print.pdf (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
2. Пряха, О.В. Документація асистента вчителя : файл : графік роботи [Електронний ресурс] / О.В. Пряха // Інклюзивно-ресурсний центр. – Електрон. дан. – 2016-2019. – Режим доступу https://mighirjainkluzywnyjcentr.e-schools.info/library/category/4338 (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
3. Список основних нормативних документів у сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Інклюзивне навчання в закладах середньої освіти – керівництво для тренерів. – Електрон. дан. – 2018. – Режим доступу http://posibnyk.nus.org.ua/basic-normative-documents/ (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
4. Яку документацію варто вести асистенту вчителя в інклюзивному класі [Електронний ресурс] / Нова Українська школа. – Електрон. дан. – 2017.- Режим доступу https://nus.org.ua/view/dokumentatsiya-asystenta-vchytelya-v-inklyuzyvnomu-klasi/ (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.10.2019 20.51.54 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Чортків :: Запитання: 43449  
Уляна запитує:
Ідеї Я. Корчака про виховання дітей у сім`ї, як засобу соціалізаці
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Новгородський Р. Г. Ідеї соціалізації особистості в контексті педагогічної спадщини Я.Корчака
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2012_3_47.pdf
Мисько В. Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака / В. Мисько // Молодь і ринок. - 2017. - № 4. - С. 145-150.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_4_30
Кущ Т. В. Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака / Т. В. Кущ // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2011. - Вип. 13. - С. 213-217.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2011_13_38
Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих
https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=262
Корчак Януш «Як любити дитину»
http://mini-rivne.com/knuga-korchaka-jak-lubutu-dutuny/
Карпенко О. Є. Аксіологічний вимір педагогічної спадщини Я. Корчака в контексті української педагогіки / О. Є. Карпенко // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 23. - С. 271-276.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_23_46
Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00919792_0.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.10.2019 20.58.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Бучач :: Запитання: 43448  
Віталій запитує:
педагогічні твори сухомлинського, в яких подані питання виховання дітей у сім'ї як засобу соціалізації
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5–ти т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 410–414.
Сухомлинський В. О. Ми продовжуємо себе в дітях / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5–ти т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 578–584.
Сухомлинський В. О. Мікроклімат вашого дому / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5–ти т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 385–418.
Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 303 с.
Сухомлинский В.А. Родина в сердце. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 174 с.
Сухомлинський В.О. Лист молодому батькові // Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т.5. – С.440 – 446.
Сухомлинський В.О. Ми продовжуємо себе в дітях // Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т.5. – С.578-584.
Сухомлинський В.О. Моральні цінності сім’ї// Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т.5. – С.436-440.
Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т. 4. – С.7-390.

О.М. Галус Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського в контексті соціалізації особистості дитини
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2011_10_30.pdf
Я.М. Ільчук Погляди В. Сухомлинського на соціалізацію особистості в умовах сім’ї
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inuv_2017_6_31.pdf
А.О. Кований Соціалізація як фактор гармонійного розвитку особистості у науково-педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_54/87.pdf
Тарасова С. Батьківська педагогіка у спадщині В.О.Сухомлинського
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nz_p_2013_123(1)__76.pdf
В.Ю. Щербина В.Сухомлинський про виховання цінностей сім'ї
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_54/53.pdf
Бойчук П.М. Педагогічний аналіз концепцій сімейного Виховання А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/ped_2008_1/2008-26-06/boychuk.pdf
С.А. Литвиненко Сім'я як цінність у виховній спадщині В.О.Сухомлинського
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_53/31.pdf
Січко І. О. Взаємодія сім’ї і школи в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / І. О. Січко // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 449-452.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_111
http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/mater_ped_conf/Suchomlinsky_14_ped_chteniya.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.10.2019 18.36.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.880704 seconds