Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43486  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Знайдіть будь-ласка літературу до реферату » Педагогічні ідеї філософів Давньої Греції
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:
Боннар А. Греческая цивилизация. От Иллиады до Парфенова / А. Боннар ; пер. с фр. О. В. Волкова. – М, 1992. – 328 с.
Джуринский А. Н. История педагогики: учеб. для бакалавров / А. Н. Джуринский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013.– 676 с.
Елькін М. В. Історія педагогіки : навчально-метод. посібник до самост. вивчення дисципліни: для студ. вищих навч. закл. / М. В. Елькін [и др.] ; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 204 с. – Бібліогр.: с. 194-203.
Зайченко І. В. Історія педагогіки : навч. посіб. : у 2 кн. / І. В. Зайченко. – Київ : Слово, 2010.
История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: Учебное пособие для пед. учебных заведений / Под. ред. А. И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: Сфера, 2001. – 512 с.
Історія зарубіжної педагогіки : тексти для вивчення курсу / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя ; уклад. Н. І. Бєлкіна [та ін.]. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 287 с.
Історія педагогіки: лекції та хрестоматія / авт.-упоряд. Е. І. Федорчук, В. В. Федорчук ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Видавництво ПП Зволейко, 2007. – 320 с.
Карпенчук С. Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : монографія / С. Г. Карпенчук. – Київ : Слово, 2013. – 687 с.
Левківський М. В. Історія педагогіки / М. В. Левківський ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : [б. в.], 2005. – 190 с. – Бібліогр.: на початку тем.
Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб. / М. В. Левківський, О. М. Микитюк ; ред. М. В. Левківський. – Харків : ОВС, 2002. – 240 с. – Бібліогр.: в кінці тем.
Москаленко А. М. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / А. М. Москаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 239 с. – Бібліогр.: с. 13-15.
Проніков О. К. Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. Проніков ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Слово, 2015. – 434, [1] с. – Бібліогр.: с. 433-[435].
Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Дмитро Скільський. – Київ : Смолоскип, 2011. – 376 с. : іл. – (Серія "Пролегомени").
Виховання, навчання і педагогічна думка в Стародавній Греції // https://stud.com.ua/62316/pedagogika/vihovannya_navchannya_pedagogichna_dumka_antichnomu_ellinizuvati_sviti_viii

Виховання і школа в античному світі // https://works.doklad.ru/view/GkgvCHRPYHA/6.html
Грецькі філософи про виховання і навчання // https://stud.com.ua/72325/pedagogika/gretski_filosofi_vihovannya_navchannya
Педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції та Риму (Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель, Квинтиллиан) // http://um.co.ua/8/8-18/8-184984.html
Педагогічні погляди філософів Стародавньої Греції: Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита // https://studopedia.org/10-58403.html

Система виховання дітей та молоді у Древній Греції та Стародавньому Римі // http://eprints.zu.edu.ua/18052/1/_стория педагог_ки_1999.pdf
Феномен античної філософської школи // https://pidruchniki.com/15970122/filosofiya/fenomen_antichnoyi_filosofskoyi_shkoli
Філософсько-педагогічні погляди Сократа, Платона, Аристотеля та Демокріта // http://megalib.com.ua/content/5452_3_Filosofsko_pedagogichni_poglyadi_Sokrata_Platona_Aristotelya_ta_Demokrita.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2019 16.51.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: ЗАПОРОЖЬЕ :: Запитання: 43484  
Тетяна запитує:
добрій день. мені потрібні книги в електронному виді по предмету Прикладна корекційна психопедагогіка. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка, [1-4 класи] [Текст] : навч. посіб. / Гаврилов О. В. [та ін.] ; за ред. канд. психол. наук, доц. Гаврилова О. В. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. - 599 с.
https://ua.b-ok2.org/book/3296538/ab2846
Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка, Олігофренопедагогіка.
Підручник. - Частина І - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. -238с.
https://studfiles.net/preview/2299621/page:2/
Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. Частина 2. Навчання і виховання дітей
http://perviydoc.ru/v17941/синьов_в.м._корекційна_психопедагогіка._олігофренопедагогіка._частина_2._навчання_і_виховання_дітей
Колишкін О.В. Вступ до спеціальності «Корекційна освіта»: навч. посіб./ О.В. Колишкін, Суми: Університетська книга, 2013. – 39с.
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4001/1/Корекційна освіта (підручник).pdf
Миронова С.П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник / Кам'нець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. — Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. — 312 с.
https://www.twirpx.com/file/2177970/
Миронова С.П. Основи корекційної педагогіки:навчальний посібник. / С.П. Миронова, О.В. Гаврилов, М.П. Матвеева, за заг. ред. С.П. Миронової - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Опенка, 2010.- 264c.
https://studfiles.net/preview/2299622/
Олігофренопедагогіка
https://studfiles.net/preview/5722049/page:3/#5722049

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2019 10.10.28 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Чортків :: Запитання: 43483  
Вікторія запитує:
Добрий вечір, потрібно скласти таблицю «Соціальна психологія/соціальна робота: спільне та відмінне». Відобразити їх об’єкти, предмети, завдання вивчення, дослідницький інструментарій.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! На жаль з вашого питання дуже мало інформації нам вдалось знайти:
Ануфрієва Н. Соціальна психологія: навч. метод. комплекс [Електронний ресурс] / Н. Ануфрієва, Т. Зелинська, О. Туриніна. — Київ : МАУП, 2006. — 200 с. — Режим доступу: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/soc_psihol.pdf
Предмет і завдання соціальної психології [Електронний ресурс] // Studentam.net.ua : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/3169/97/. — Назва з екрана.
Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: навч. посіб./ В. П. Кутішенко — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 128 с.
Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: навч. посіб.-2-ге вид. / Т. М. Лисянська. — Київ : Каравела, 2012. — 264с.
Подоляк Л. Основи педагогічної психології / Л. Подоляк, О. Главник — Київ : Главник 2006. – 112 с. (серія «Психологічний інструментарій»).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.10.2019 19.23.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Чортків :: Запитання: 43480  
Вікторія запитує:
Потрібно знайти основні етапи реабілітації дітей-інвалідів.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація соціальної реабілітації дітей - інвалідів
http://man-osvita.org.ua/sites/default/files/pmpk/http://man-osvita.org.ua/node/614/edit/document/Методичний посібник соціальна реабілітація.doc
Музика Т. Психосоціальна підтримка дітей-інвалідів
https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2013/visnuk_80.pdf
Данилова Т.В. Організація і проведення соціально-психологічної реабілітації та професійного навчання дітей-інвалідів
https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2009/10_2009/8.pdf.pdf
Дідик Н. М. Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkp_sp_2012_19(1)__10.pdf
Колишкін О.В. Вступ до спеціальності «Корекційна освіта»: навч. посіб./О.В. Колишкін. – Суми: Університетська книга, 2013. – 392 с. (розділ XIII)
http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/4001/1/Корекційна освіта (підручник).pdf
Нагорна О.Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми проблемами
http://ep3.nuwm.edu.ua/4057/1/v23.pdf
Талах І.В. Реабілітаційний простір для дітей з інвалідністю: поняття та сутність
http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/19670/с. 123-128.pdf?sequence=1
Голова Н.І. Шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей та молоді з
обмеженими можливостями: від ізоляції до інтеграції
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3152/3/12gniidi.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.10.2019 21.58.50 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кременчук :: Запитання: 43477  
Вікторія запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи "Методи та прийоми в роботі НУШ"
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://naurok.com.ua/metodichniy-mentor---prezentaciya-metodi-navchannya-v-nush-39880.html
http://www.ukr.life/uk/osvita/nush-ta-innovatsijni-tehnologiyi-v-pochatkovij-shkoli/
https://www.slideshare.net/ippo-kubg/ss-65537980
http://ru.osvita.ua/school/method/780/
file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/rsh_2013_11_15.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
https://osvita.vmr.gov.ua/nova-ukracsnska-shkola
http://autta.org.ua/files/files/ .pdf
– Стасенко В. Г. Крокуємо від традиційної школи до НУШ (тезаурус) / В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко, В . В. Волканова // Управління школою. - 2018. - № 31/33. - С. 2-44.
– Семчук Н. Нова українська школа: перша сходинка у реформуванні галузі освіти / Н. Семчук // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. - 2019. - № 6. - С. 14-18.
– Сорока В. Стандарт творчості : [нова українська школа] / В. Сорока, М. Короденко // Освіта України. - 2018. - 20 серп. - С. 8-9.
– Богосвятська А.-М. Сучасний урок у Новій українській школі. Спроба рефлексії / А. -М. Богосвятська, Л. Кудрик // Зарубіжна література в школах України. - 2018. - № 9. - С. 6-10.
– Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання - домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа" / І. Кучеренко // Дивослово. - 2018. - № 10. - С. 2-4 ; № 11. - С. 9-14.
– Кулик Н. Навчати по-новому / Н. Кулик // Освіта України. - 2018. - 19 листоп. - С. 10-11.
– Шулікін Д. Перший рік НУШ: підсумки і перспективи / Д. Шулікін // Освіта України. - 2019. - 26 серп. - С. 8-9.
– Трамбицька Н. НУШ: пізнавальне, навчальне та ігрове спілкування / Н. Трамбицька // Завуч. Шкільний світ : Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів. - 2018. - № 9.
– Токар О. НУШ: за новим стандартом / О. Токар // Завуч. Шкільний світ : Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів. - 2018. - № 15. - С. 4-6.
– Власенко О. НУШ від "А" до "Я" : старт реформи, участь громад / О. Власенко // Директор школи. Шкільний світ : Журнал для керівників навчальних закладів України. - 2018. - № 10. - С. 52-57.
– Бугайчук А. НУШ-2018: дорожня карта освітніх реформ / А. Бугайчук // Директор школи. Шкільний світ. - 2018. - № 12. - С. 26-40.
– Новий освітній простір, або Якою повинна бути Нова українська школа // Сучасна школа України : Інформаційно-методичний часопис. - 2019. - № 1. - С. 4-12.
– Освітній простір НУШ : Затверджено рекомендації щодо організації освітнього простору //Управління освітою. – 2018. – № 5 - С. 30-33.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.10.2019 09.26.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.941492 seconds