Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41403
   


Автор запитання: ОЛЕНА із міста: ЛЬВІВ :: Запитання: 43124  
ОЛЕНА запитує:
Дослідження емоцій у психології
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. / І. С. Вітенко, А. С. Борисюк, Т. І. Вітенко. – 2-ге вид. – Чернівці: Книги-ХХI, 2009. – 200 с.
Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. для студ. / Т. В. Дуткевич ;
Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. – 431 с.
Кокун О. М. Психофізіологія : навч. посіб. / О. М. Кокун. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 184 с.
Маклаков А. Г. Общая психология : [учеб.к для вузов] / А. Г. Маклаков. — СПб. : Питер, 2008. — 583 с.
Сергєєнкова О. П. Загальна психологія : навч. посіб. / О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – Київ : Центр учбової літ., 2012. – 296 с.
Бакаленко О. А. Взаємовплив емоційних та розумових процесів: теоретико психологічні підходи [Електронний ресурс] / О. А. Бакаленко // Вісник Харків. нац. педагог. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Серія: Психологія. – Харків, 2010. - №35. – С. 13-21.- Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/bitstream/document/4262/1/Бакаленко Вісник ХНПУ Вип. 35.pdf.
Душка А. Л. Генезис и проявление эмоций [Електронний ресурс] / А. Л. Душка // Вісник Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Сер. Психологія. – 2013. – Т. 18. Вип. 4. – С. 85-93. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5004/1/85-93.pdf.
Изард К. Э. Психологи я эмоций [Електронний ресурс] / К. Э. Изард. — СПб. : Питер, 2012 . — 464 с: ил. — (Серия «Мастер а психологии»). – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/kerrolizard.pdf.
Лазуренко О. О. Емоційність як особливий психологічний феномен і предмет сучасних досліджень [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. – 2013. - С. 236-243. – Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.
Літвякова І. А. Дослідження впливу емоцій на стан особистості [Електронний ресурс] / І. А. Літвякова, Н. В. Ханецька // Молодий вчений. – 2017. - № 11. – С. 806-809. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/195.pdf.
Льошенко О. А. Особливості формування поняття “емоційний інтелект” [Електронний ресурс] / О. А. Льошенко //
Полозенко О. В. Методика дослідження емоцій та почуттів [Електронний ресурс] / О. В. Полозенко // Основи загальної психології. – Т. 2. – Режим доступу: https://psy.wikireading.ru/20451.
Порушення емоцій і почуттів [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1728092437365/psihologiya/porushennya_emotsiy_pochuttiv. – Назва з екрану.
Лазуренко О. О. Психологічний аналіз основних напрямків дослідження емоційної сфери [Електронний ресурс] / О. О. Лазуренко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць. Сер. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2015. – Т. 14. Ч. 5. – С. 83-93. – Режим доступу:
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v6/i9/25.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.05.2019 22.49.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 43108  
Анна запитує:
Допоможіть знайти літературу на теми: "Рухова діяльність як один із головних аспектів розвитку дитини", "Методики діагностики рухової діяльності у дітей", "Методики рухової діяльності у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42881. Додатково пропонуємо переглянути наступні джерела: – https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwjJh_mpp5jiAhVk-ioKHZXUC3k4ChAWMAB6BAgBEAI&url=http://ippobuk.cv.ua/images/Oleksyuk/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D0%86%D0%86/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0.doc&usg=AOvVaw02cR3HDc5e6QgKmpTsmFIW
http://sc-oberig.kiev.ua/index.php/obuchenie-detej/108-zasobi-fizichnogo-vikhovannya-ditej-doshkilnogo-viku
http://kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/13/2013/11/Teoriya-i-metoduka-fizuchnoho-vuhovannya-ditey-doshkilvogo-viky.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/2.pdf
http://vspu.edu.ua/content/hot/rey/doc2/a14.pdf
https://pidruchniki.com/15100827/meditsina/meta_zavdannya_zasobi_printsipi_fizichnogo_vihovannya
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635b3bd78b4d53a88521316c36_0.html
https://vseosvita.ua/library/organizacia-ruhovoi-aktivnosti-doskilnikiv-ak-pidgruntta-zdorovogo-sposobu-zitta-11588.html
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/10776/1/Pinchuk.pdf
https://ru.calameo.com/read/0046893835d06e8e59299
http://test.pdpu.edu.ua/images/vchena_rada_d41.053.03/Podgorna/disPodgorna.pdf
– Кравченко А.І. Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / А.І. Кравченко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2003. – 16 с.: рис.
– Зайцева Т. М. Рухова діяльність дітей на прогулянці / Т. М. Зайцева // Бібліотечка вихователя дитячого садка : Часопис. - 2017. - № 5. - С. 31-32.
– Колишкін О. В. Розвиток мовлення учнів з розладами слуху у процесі рухової діяльності / О. В. Колишкін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць]. - Київ, 2010. - Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія, Вип. 16. - С. 80-84.
– Зубалій М. Ефективна форма підвищення рухової активності учнів початкових класів / Микола Зубалій // Початкова школа. - 2003. - № 6. - с. 43-44.
– Журавель В. Креативність розвиває рухова діяльність! / В. Журавель // Дошкільне виховання. - 2012. - № 12. - С. 13-16.
– Садова Т. А. Розвиток виразності рухів у дітей дошкільного віку / Т. А. Садова, Я. С. Остапюк // Молодий вчений. – 2018. – № 10. 1 (спецвипуск). – С. 92-96.
– Приходько В. В. Рухова активність. Звичка до занять фізичною культурою. Фізкультурна діяльність особи / В. В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 1. – С. 293-305.
– Кривошеїна В. О. Фізична підготовленість дошкільнят 5-6 років з порушеннями мовлення //Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : журнал. Педагогічні науки. – 2018. – № 3. - С. 63-69.
– Єфименко М. Рух - це життя. Даруймо його дітям щодня : оптимальний руховий режим дошкільника // Дошкільне виховання. - 2014. - № 7. - С. 26-30.
– Єфименко М. Казкова фізкультура : про інноваційну програму з фізичного виховання дітей раннього й дошкільного віку // Дошкільне виховання. - 2015. - № 4. - С. 16-19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.05.2019 12.25.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43101  
Юлія запитує:
Добрий день! Підкажіть,будь ласка, літературу за темою "Нова українська школа" Дуже вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Антонів Т. В. Концептуальні підходи до викладання курсу інформатики в навчальних закладах : методичні орієнтири / Т. В. Антонів // Інформатика в школі. — 2019. — № 1. — С. 4-6.
Бібліотечка вчителя початкових класів : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2019. — № 1. — Таматична вкладка. — С. 1-48.
Бугайчук А. Педагогіка партнерства в НУШ : взаємодія вчителів, батьків та учнів / А. Бугайчук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 2-9.
Вашуленко М. Про роботу за Букварем нового видання / М. Вашуленко, О. Вашуленко // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 16-21.
Ващук Н. Правила, етикет, пам'ятки : на допомогу вчителю Нової української школи / Н. Ващук // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 18. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 9. — С. 20-29.
Волинець І. Відображення українського національного колориту в інокультурних творах та інших матеріалах зарубіжних письменників : нова українська школа / І. Волинець // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 2-9.
Всеукраїнська нарада з інклюзивної освіти : науковий форум // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 9-14.
Гриневич Л. У контексті реформи : під час форуму "Освітні вимірювання в контексті Нової української школи" міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала український переклад книги розробника і куратора дослідження Pisa Андреаса Шляйхера "Найкращий клас у світі: як створити систему освіти 21-го століття" / Л. Гриневич // Освіта України. — 2018. — 24 груд. — С. 4.
Грушко Н. Через терни до зірок : STEM-освіта для вчителів та учнів / Н. Грушко // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 16. — С. 34-41.
Єрьоменко О. Г. Досліди з яблуком : дослідницька діяльність в умовах НУШ / О. Г. Єрьоменко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 2-7.
Жайворонок Т. Громада-бібліотека-діти: напрацювання на шляху створення нового образу публічної бібліотеки : мережа бібліотек / Т. Жайворонок, Т. Нахова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. — 2019. — № 2. — С. 41-43.
Жеребкіна С. Г. Виклик сьогодення: як зацікавити читача процесом читання : методичний аспект / С. Г. Жеребкіна, Т. І. Писаренко // Шкільний бібліотекар. — 2018. — № 9. — С. 3-8.
Зарубіжна література. Мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншин : інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 // Всесвітня література в сучасній школі. — 2018. — № 8. — С. 3-8.
Захарійчук М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря (авт. М. Захарійчук) / М. Захарійчук // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 26-30.
Зеленюк В. Школа як життєвий простір лідерів учнівського самоврядування : тема / В. Зеленюк // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 7. — С. 32-60.
Ілляшенко Т. Реформування початкової школи: як допомогти дітям із труднощами в навчанні : як допомогти дітям-переселенцям / Т. Ілляшенко // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 23-24. — С. 20-29.
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 н. р. : освітні галузі: "Природознавство", "Біологія. Екологія", "Хімія" // Біологія і хімія в рідній школі. — 2018. — № 5. — С. 2-12.
Ісаєва О. О. Підручник для представника цифрової епохи в запитаннях і відповідях : про деякі особливості нового підручника "Зарубіжна література" 10 кл. / О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. — Київ : УОВЦ "Оріон", 2018 : нова українська школа / О. Ісаєва // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 31-35.
Кириленко С. Оцінювання інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти / С. Кириленко // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 7. — С. 31-34.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Кондратьєва Н. Курс на компетенції : технологія створення сучасного уроку / Н. Кондратьєва // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 26-35.
Купава О. М. Go Pollock — сучасний помічник учителя : нові формати освіти / О. М. Купава // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 4-9.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа" : [українська мова в контексті компетентнісної освіти 21 століття] / І. Кучеренко // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 9-14. — Продовж. Початок № 10, 2018.
Людські цінності : дидактичні матеріали до тематичного тижня у 1-му класі НУШ / А. В. Ордановська [и др.] // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 24-42.
Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закдадах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік / ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" ; Міністерство освіти і науки України // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 15-27.
Мороз О. О. У світі казок : кольоровий дидактичний матеріал до уроків математики у 1-му класі Нової української школи. Уроки 46-60 / О. О. Мороз // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 33-39.
Морозова А. Критичне мислення : використання технології на уроках математики : нова українська школа / А. Морозова // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 11-19.
Морозова О. НУШ очима дитини : [сценарій] / О. Морозова // Початкова школа. — 2018. — № 6. — С. 62.
Науменко О. Ігрова терапія: як зробити навчальний процес цікавим : psy-info / О. Науменко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 12-29.
Ніколенко О. Про програми, підручники й нові книжки : нова українська школа / О. Ніколенко // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 7-8. — С. 2-5.
Овчарук О. Цифрова компетентність учителя: нові тренди та вимоги : тема / О. Овчарук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 2-9.
Оніщенко І. В. Довіра до освіти починається з педагогіки партнерства : заняття з педагогами з елементами тренінгу / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 4-5. — С. 2-7.
"Прямий ефір" із міста Запоріжжя : [про роботу ІІ Всеукраїнського форуму "Асоціації молодих освітян" (АМО)] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 13. — С. 6-7.
Пономарьова К. Пріоритети в навчанні грамоти першокласників НУШ : (методичний коментар щодо роботи за навчально-методичним комплектом до Букваря К. Пономарьової) / К. Пономарьова // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 21-26.
Природничі науки. Минуле, сучасне та можливе майбутнє людства і біосфери : програма курсу для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл / уклад. Д. А. Шабанов, О.Г. Коленко; затв. Міністерством освіти і науки (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) // Географія та економіка в рідній школі. — 2018. — № 12. — С. 13-24.
Приходько О. Професіограма вчителя української мови й літератури в контексті Нової української школи / О. Приходько // Дивослово. — 2019. — № 2. — С. 15-21.
Прокопенко Л. Фінансовий LEGOМАЙДАНС (з використанням матеріалів The LEGO Foundation) : нова українська школа / Л. Прокопенко, О. Шуляк // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 10-12.
Пужайчереда Л. М. Висвітлюємо впровадження наскрізної лінії "Підприємливість та фінансова грамотність" : перелік інтегрованих уроків, інформаційних матеріалів, учнівських проектів та досліджень / Л. М. Пужайчереда // Економіка в школах України. — 2018. — № 10. — С. 5-11.
Пузіков Д. Теоретичні засади та інструментарій оцінювання інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти / Д. Пузіков // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 7. — С. 35-93.
Савченко О. Попереду в усіх нас велика робота..." : підготувала Анастасія Бугайчук / О. Савченко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 15. — С. 53-63.
Савченко О. Сухомлинський і НУШ : точки дотику / О. Савченко // Освіта України. — 2018. — 22 жовт. — С. 14.
Сербіна Н. Дитячий садок, батьки та школа: форми ефективної взаємодії : спілкуємося з батьками / Н. Сербіна, І. Січкар, М. Молочко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 1. — С. 43-47.
Сорока В. Осередок радості чи холодна інституція? : освіта для життя / В. Сорока // Освіта України. — 2018. — 10 верес. — С. 12-13.
Сорока В. Рухатись уперед і роззиратися довкола : педагогічна бібліотека / В. Сорока // Освіта України. — 2019. — 4 лют. — С. 8-9.
Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2019 році : постанова Кабінету Міністрів України, 27 лют. 2019 р. // Урядовий кур'єр. — 2019. — 28 лют. — С. 9.
Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : наказ // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 8. — С. 58-80.
Харченко Н. Зміни в освіті : від червоної ручки до Концепції виховання / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 17. — С. 5-7.
Хлонь І. Гаджет на занятті — допомога чи завада? : з досвіду використання завдань з QR-кодами на уроках літератури : нова українська школа / І. Хлонь // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 1-2. — С. 10-12.
Чайченко В. Методика навчання молодших школярів вимірювальних дій в умовах інновацій початкової освіти / В. Чайченко, В. Сарієнко // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 19-23.
Читацька компетентність : освітні дослідження // Освіта України. — 2019. — 11 берез. — С. 52.
Шепенюк І. Хімія в умовах НУШ: особливості, форми та методи роботи з учнями : наука / І. Шепенюк // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 76-92.
Щорічний конгрес з питань інклюзивної освіти : науковий форум // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 1. — С. 15-17.
Ягупа І. Інтегровані заняття у 1 класі : методика навчання / І. Ягупа // Початкова школа. — 2019. — № 1. — С. 19-28.
Ялтанець Т. IV Міжнародна науково-практична конференція "Зарубіжні письменники й Україна" очима вчителя : хроніка : нова українська школа / Т. Ялтанець // Всесвітня література в школах України. — 2018. — № 12. — С. 8-10.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.05.2019 19.41.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 43100  
Анна запитує:
Добрий день, потрібен матеріал на тему:"Рухова діяльність як стимул розвитку мовлення дітей із тяжким порушенням мовлення". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Рібцун Ю. Ігрові прийоми з розвитку лексико-граматичної складової мовлення дітей з порушеннями мовлення / Ю. Рібцун // Початкова школа. - 2010. - № 12. - С. 52-55.
Рібцун Ю. Організація ігрової діяльності дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку : розвиток мовлення /Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. - 2018. - № 1. - С. 12-16.
Фролова К. І. Розвиток фонематичних процесів на уроках української мови і читання / К. І. Фролова // Обдарована дитина. - 2010. - № 5. - С. 25-30.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичноговихованняшколярів: / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.
Шиян Б. М. Теорія і методика фізичноговихованняшколярів: / Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 248 с. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри / О. Л. Богініч. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2001. – 126 с.
Якимчук Г. Порушення писемного мовлення : розпізнати й попередити : майстерня психолога / Г. Якимчук // Психолог (Шкільний світ). - 2018. - № 21-22. - С. 14-21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.05.2019 18.31.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43080  
Надія запитує:
Допоможіть знайти літературу за даною темою: Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Перегляньте наступні джерела:
Денисенко С. Сучасні форми візуального представлення інформації і можливості їх використання в інформаційно-освітньому просторі [Електронний ресурс] / С. Денисенко // Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології : матер. наук.-практ. семінару, 24 жовтня 2018 р., м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПІ, кафедра репрографії. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — С. 47-50. — Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25350/1/S.47-50.pdf.
Дияк О. В. Прийоми візуалізації на заняттях із мовленнєвого етикету / О. В. Дияк // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / відп. ред. С. В. Шевчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. — С. 37-41. — Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23294/1/Dyiak Olena.pdf.
Електронний ресурс для вчителів з основ технології скрайбінгу: теоретичні основи технології скрайбінгу [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/ckrajbingprezentacii/home/metodi-vikoristanna-videoskrajbinga. — Назва з екрану.
Меленчук О. Скрайбінг як засіб активізації колективної навчальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / О. Меленчук // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29-31 березня 2018 р., м. Тернопіль. — Тернопіль, 2018. — Т. 2. — С. 50-52. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25656/2/FMZKP_2018v2_Melenchuk_O-Skriving_as_a_means_for_50-52.pdf.
Меленчук Ю. Скрайбінг — інноваційно-комунікаційна технологія [Електронний ресурс] / Ю. Меленчук // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29-31 березня 2018 р., м. Тернопіль. — Тернопіль, 2018. — Т. 2. — С. 52-54. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25656/2/FMZKP_2018v2_Melenchuk_O-Skriving_as_a_means_for_50-52.pdf.
Мовчан В. І. Розвиток візуального мислення майбутніх учителів початкової школи засобами скрайбінгу [Електронний ресурс] / В. І. Мовчан // Бюлетень Черкас. університету. Серія: Педагогічні науки. — С. 75-80. — Режим доступу: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/2131/2217.
Сидорчук Н. Г. Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу [Електронний ресурс] / Н. Г. Сидорчук // Креативна педагогіка. — 2016. — С. 57-64. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/28870/1/4_Сидорчук.pdf.
Скрайбинг как способ визуального мышления [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://zillion.net/ru/blog/35/skraibingh-kak-sposob-vizual-nogho-myshlieniia.
Сучилина Д. Скрайбинг и визуализация: как удержать внимание топ-менеджера на презентации [Електронний ресурс] / Д. Сучилина. — Режим доступу: http://posta-magazine.ru/psychology/whatis-scribing.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.05.2019 15.13.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.133808 seconds