Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41591
   


Автор запитання: Олена із міста: Одеса :: Запитання: 43438  
Олена запитує:
Де знайти фінти на місці з м'ячем 4 кл. Дякую дуже!!
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Сподіваємося, що підібрані нами джерела інформації стануть вам у пригоді.

Богайчук Р.В. Фізична культура : Конспекти уроків. 4 клас : посібник для вчителя / Р.В. Богайчук. — Вид. 3-тє, переробл. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. — 160 с. — (Бібліотека вчителя).
https://www.bohdan-digital.com/userfiles/file/catalog/review_file_1594302270.pdf

Віхров К. Техніка гри. Відволікальні дії (фінти) [Текст] / Віхров К. // Фізичне виховання в школі. - 2002.-N2. - С.3-6.

Віхров К Л. Футбол у школі: навч.-метод. посіб. – Київ : Комбі ЛТД, 2004.- 256 с.

Друзик В. План-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу
https://studopedia.com.ua/1_121755_plan-konspekt-uroku-fizichnoi-kulturi-z-elementami-futbolu-dlya-uchniv--go-klasu.html

Єрмоленко О. В. Методика проведення практичних і самостійних занять зі спортивних ігор: посібник / О. В. Єрмоленко, М. Єрмоленко. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 75 с. http://www.dgma.donetsk.ua/metod/fizvosp/ФВ Ермоленко А.В..pdf

Коваль С.С. Дослідження індивідуальної технічної підготовки юних футболістів 13-14 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - Харків. - 2007. - №01. - С. 54-58.

Мироненко В. З досвід опанування відволікаючих дій (фінтів) на уроках
Футболу в школі / Мироненко Володимир // Фізичне виховання в школі
- 2003. - No2. - С. 4-5.

Навички володіння м’ячем для учнів 4 класу
https://sites.google.com/site/sportcesila111/rankova-gimnastika-1/navicki-volodinna-m-acem-dla-ucniv-4-klasu

Основи моделювання у фізичному вихованні і спорті : методичний посібник / О. В. Тимошенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2002. - 95 с.

План-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 5-го класу.
https://sites.google.com/site/sportcesila111/futbol

Розробка уроків по темі «Урок футболу в школі»
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&ved=2ahUKEwj40Z7PhY_lAhUixqYKHe0XBEQ4MhAWMAV6BAgEEAI&url=http://bilatserkva-school3.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.docx&usg=AOvVaw0MSsKWiqVWIe3V7_gm93Qd

Столітенко, Є.Урок фізкультури з елементами футболу в 4 класі [Текст] / Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі. - 2003. - № 3. - С. 21-24

Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навчальний посібник для студентів навчальних закладів II-IV рівнів акредитації / ; Рец.: Т. Ю. Круцевич, О. Д. Дубогай, І. І. Козетов ; Худож. Л. Л. Галаманжук. - 3-є вид., перероб. і доп. - Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2007. - 248 с.

Футбол для 9-річних частина 4[Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://duflu.org.ua/index.php/treneram/490-futbol-dlya-9-richnikh-chastina-4

Чорнобай І., Когут Т., Костюк П., Байрачний О.Виконання фінтів з м'ячем у ситуаціях, коли суперник збоку від гравця, у фінальних матчах чемпіонатів Європи та світу з футболу (2002-2014)/Ігор Чорнобай, Тарас Когут, Павло Костюк, Олег Байрачний.Молода спортивна наука України:зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини/за заг. ред. Євгена Приступи.-Л.,2015.-Вип. 19, т. 1 .-С. 266 - 273.

Чорнобай І. Виконання фінтів з м'ячем у ситуаціях, коли суперник перед гравцем, у фінальних матчах чемпіонатів Європи та світу з футболу (2002 - 2012 років) [Електронний ресурс] / Ігор ЧОРНОБАЙ, Олексій ПИВОВАР, Роман ГРИЦАЙ // Молода спортивна наука України. - 2014. – Т. 1. – С. 320-329. - Режим доступу:
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/139/1/Chornobay I., Pyvovar O., Hrytsay R..pdf

Що таке фінти в футболі
https://sport.ua/uk/sport-wiki/441500-fint

Що таке дриблінг у футболі
https://sport.ua/uk/sport-wiki/441896-dribling

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.10.2019 11.31.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43437  
Ольга запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про розвиток профтехосвіти в незалежній Україні. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бутенко Л. Розвиток професійного мовлення майбутніх спеціалістів технічного профілю / Л. Бутенко // Дивослово. — 2014. — № 1. — С. 18-22.
Григорчук О. Якісні задачі з фізики в підготовці студентів будівельних спеціальностей / О. Григорчук // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 4. — С. 39-42.
Грищенко І. Професійна освіта в системі економічних досліджень / І. Грищенко. — Київ : Грамота, 2014. — 383 с. : іл., табл.
Кабінет міністрів України. Розпорядження від 12 червня 2019 № 419-р. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти “Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта” на період до 2027 року : [Електронний ресурс] // Верховна Рада : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2019-р. — Назва з екрана. — Дата звернення: 8.10.2019
Криволапчук М. Історія становлення та розвитку системи професійно-технічної освіти України [Електронний ресурс] / М. Криволапчук // Наукові праці. Державне управління : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу http://official.chdu.edu.ua/article/view/28390. — Назва з екрана. — дата звернення 8.10.2019.
Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 1 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, Акад. спец. педагогіки ім. М. Гжегожевської, Goethe-Institut в Україні ; [редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. — Київ ; Павлоград : ІМА-прес, 2016. — 283 с. : іл., табл.
Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України, 1 черв. 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти ; [упоряд. Ю. П. Дяченко ; редкол.: О. В. Співаковський (голова) та ін.]. — Київ : Парлам. вид-во, 2016. — 318 с. : іл. — (Парламентські слухання).
Смирнова І. Формування мотиваційного потенціалу молоді до навчання у професійно-технічних навчальних закладах : психологічна думка / І. Смирнова // Освіта Сумщини. — 2015. — № 4. — С. 36-39.
Україна. Кабінет Міністрів. Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації : постанова Кабінету Міністрів України, 8 серп. 2012 р. // Офіційний вісник України (зі змінами). — 2012. — № 60. — С. 84-96.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.10.2019 09.11.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Краматорськ :: Запитання: 43434  
Ольга запитує:
Колеги, потрібна інформація з теми "Історія інклюзії" або як протягом історії людства особи з інвалідністю були включені (чи навпаки) в суспільне життя (можна і в Україні і в світі). Дякую вам зараньше!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянуть наступні джерела:
Бобир В. Інклюзія: реальні кроки в наявних умовах : з досвіду роботи районної творчої групи / В. Бобир, О. Іванюк // Дошкільне виховання. — 2016. — № 2. — С. 16-19
Будяк Л. В. Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в загальноосвітній сільській школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Л. В. Будяк ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — Київ, 2010. — 23 с.
Ільченко А. М. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / А.М. Ільченко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Колупаєва А. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства : освіта вчителя / А. Колупаєва, О. Таранченко // Початкова школа. — 2017. — № 2. — С. 47-50.
Кузьмін П. В. Політична діяльність: теоретичні засади та практика сучасної України: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / П. В. Кузьмін ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 32 с
Кунанець Н. Е. Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Н. Е. Кунанець; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2013. — 39 c.
Сімак А. А. Аксіопсихологічні чинники вибору копінг-стратегій у підлітків-акцентуантів: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / А. А. Сімак ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2011. — 22 с.
Фудорова О. М. Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями: автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / О. М. Фудорова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2011. — 20 с.
Шеховцова О. М. Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / О. М. Шеховцова ; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів" Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 17 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.10.2019 15.23.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: наталія із міста: київ :: Запитання: 43410  
наталія запитує:
чи є в бібліотеці книги про аутизм
Наша відповідь:
Добрий день, Наталія! У фонді Національної бібліотеки України для дітей є наступні книги:
Базима Н. Розвиток мовлення дітей з аутизмом : посібник / Н. Базима. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 143 с. — (Інклюзивна освіта).
Душка А. Дитина з розладами аутистичного спектра / А. Душка. — Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. — 31 с. — (Інклюзивне навчання за нозологіями).
Про світ дітей з особливими потребами : Порадник / упоряд. В.І.Шнайдер. — Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. — 140 с.
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : навч.-метод. посіб. : у 9 кн. Кн. 8 : Дитина з аутизмом / Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України ; за заг. ред. А. А. Колупаєвої. — Київ : Літопис-ХХ, 2010. — 36 с. — (Інклюзивна освіта).
Скрипник Т. Дитина з аутизмом в закладі освіти : метод. рек. / Т. Скрипник, Г. Супрун ; Проект "Інклюзивна освіта: крок за кроком". — Київ : Плеяди, 2015. — 20 с. : іл., фотоіл. — (Інклюзивна освіта: крок за кроком).
Спиваковская А. Психотерапия: игра, детство, семья. Т. 1 / А. Спиваковская. — М. : Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2000. — 304 с. : табл. — (Психология - 20 век).
Учебное Пособие по Аутизму : (для Педиатров, Родителей и всех специалистов, работающих в этой области) / Фонд помощи детям с синдромом аутизма "Дитина з майбутнім". — [Киев] : [б. в.], [2014]. — 44 с. : іл., табл.
Чекаємо вас за адресою вул. Януша Корчака, 60.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.10.2019 14.22.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Київська обл. :: Запитання: 43408  
Ольга запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал до МАН роботи "Вплив комп'ютерних ігор на психіку підлітка". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Радиво Вам використати наступні джерела: – https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08rtmdtt.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF/hak_2010_31_29.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0
file:///C:/Users/User/Desktop/znpfsp_2011_16(2)__8.pdf
https://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625b2ad69b5d43b89521316d26_0.html
http://osvita.smila.com/psyhologichna-sluzhba/3054-vplyv-kompjuternyh-igor-na-psyhiku-dytyny
https://upsihologa.com.ua/dity-kompyuterna-zalezhnist-psyholog.html
https://www.unian.ua/health/cancer/83123-zalejnist-vid-kompyutera-tse-tej-same-scho-y-narkomaniya.html
https://www.radiosvoboda.org/a/2033378.html
– Бурлаков И. Психология компьютерных игр / И.Бурлаков // Наука и жизнь. – 1999. – № 5 – С. 88–92.
– Кочетков Г.Б. Компьютерные игры: свет и тени / Г.Б.Кочетков // Микропроцессорные средства и системы. – 1985. – № 3. – С. 16–20.
– Лысенко Е.Е. Компьютерная игра с точки зрения психолога / Лысенко Е.Е. // Микропроцессорные средства и системы. – 1985. – № 3. – С. 15–16.
– Чарушникова В. М. Комп’ютерна залежність. Вигадки чи реальна загроза / Чарушникова В. М., Гарагуля М. В. // Психологічна служба Харківщини. Соціологічне дослідження. – 2006. – № 2. – С. 25–33.
– Юр’єва Л. М. Скринінгова діагностика комп’ютерної залежності / Л.М.Юр’єва, Т.Ы.Больбот // Архів психіатрії. – 2005. – № 3(42). – С.12–15.
– БілоущенкоВ. В. Психологічні особливості інтернет-залежності в підлітковому віці : / В. В. Білоущенок, Р.Т.Чарнецька // Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. пр.]. Серія, Психологічні науки/ Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 1. - С.33-36.
– Терещук Н. В. Ігрова залежність у підлітковому віці як форма адиктивної поведінки / Н. В. Терщук // Практ. психологія та соц. робота : наук.-практ. освіт.-метод. журн. - 2009. - № 2. - С. 8-12.
– Чайка Г. В. Симптоми комп'ютерної залежності / Г. В. Чайка // Практ. психологія та соц. робота. - 2009. - № 10. - С. 52-55.
– Войскунский А. Е. Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми? / А. Е. Войскунский // Вопр. психологии : науч. журн. - 2010. - № 6. - С. 133-143.
– Фадеева С.В. Профилактика компьютерной зависимости у подростков / С. В. Фадеева // Соц. педагогика. - 2012. - № 1. - С. 119-125.
– Аймедов К.В. Особливості особистості підлітків, які страждають на комп'ютерну залежність / К. В. Аймедов // Наука і освіта. - 2012. - № 6 (Психологія). - С. 9-13.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.10.2019 11.16.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.095477 seconds