Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42580
   


Автор запитання: Юля із міста: Кременчук :: Запитання: 44335  
Юля запитує:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка, найти матеріал за темою "Принцип природовідповідності у різних епохах зарубіжної педагогіки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вовкобой І. М. Реалізація ідей М. Г. Стельмаховича про родинне виховання у сучасній педагогіці : автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук/ І. М. Вовкобой. – Ялта, 2010. – С. 13.
Заболотна О. Філософські витоки шкільної альтернативної освіти: античність і середньовіччя / О. Заболотна // Гуманізація навчально-виховного процессу. – Вип. LVІIІ. – Ч. ІІ. – Слов’янськ, 2011. – С. 99–105.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2004. – С. 13 Васянович Г. П. Педагогічна етика : навчальний посібник / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 344 с.
Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В.Андрущенка, І.Предборської. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 330 с. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. для студентів вузів / Мосіяшенко В. А. – Суми : Університетська книга, 2005. – 175 с
Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. Для студ. вищ. пед. закл. освіти / М.Фіцула. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 2001. – 528 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2020 13.55.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Умань :: Запитання: 44334  
Мар'яна запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про педагогічні ідеї Жана Жака Руссо. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Мар'яно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38076.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Арутюнян В. Проблеми пізнання у творчості Г.С.Сковороди і Ж.-Ж. Руссо (історико-філософський аналіз): Автореф. дис… канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Арутюнян ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.ніпропетровськ, 2004. — 18 с.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Грибинюк М. Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману "Еміль, або Про виховання" [Електронний ресурс] / М. Грибинюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 15(1). — С. 240-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_15(1)__35.
Длугач Т. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. — Москва : Канон , 2008. — 336 с.
Дужак В. Епоха просвітництва: революція в педагогіці : віхи історії / В. Дужак // Країна знань. — 2016. — № 6-7. — С. 44-45.
Єрмоленко В. Жан-Жак Русо, або Страх близкости / В. Єрмоленко // Критика. — 2012. — № 9-10. — С. 36-39.
Лях Г. Принципи загальнолюдського природного виховання Ж. -Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи [Електронний ресурс] / Г. Лях, Є. Данильченко // Молодий вчений. — 2018. — № 7(1). — С. 115-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__27.
Петрова І. Раціоналістична парадигма дозвілля у працях Ж.-Ж. Руссо [Електронний ресурс] / І. Петрова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 77-82. — Режим доступу — : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__19.
Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Н. Юхименко // Переяславські Сковородинські студії. — 2011. — Вип. 1. — С. 252-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2011_1_41.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.05.2020 11.15.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Суми :: Запитання: 44320  
Ірина запитує:
Добрий день.! Потрібна інформація про тренінги для педагогів в умовах НУШ. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41350; 41800; 43774.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Брандес О. Дитина за комп'ютером : практичне заняття для педагогів : psy-box / О. Брандес // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 46-65.
Василинич В. Сучасні форми і методи навчання : методичний огляд для педагогів ЗЗСО / В. Василинич // Шкільний світ. — 2019. — № 21. — С. 6-13.
Гревцева Т. Професійний розвиток учителя - неперервний : мовна освіта в Україні / Т. Гревцева // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 36-37.
Кіндрат М. Інтегроване навчання: від теорії до практики : тренінг для педагогів / М. Кіндрат // Дошкільне виховання. — 2019. — № 9. — С. 18-19.
Косарева І. Паперові дива : майстер-клас для педагогів / І. Косарева // Дошкільне виховання. — 2019. — № 12. — С. 18-19.
Красножон К. Програма наскрізного виховання учнів: якою їй бути? : тренінг / К. Красножон // Виховна робота в школі. — 2019. — № 9. — С. 2-4.
Лімборський І. Пам'ять людини versus Інтернет, або Приховані небезпеки нових технологій навчання : нова українська школа / І. Лімборський // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 2-5.
Лошицька О. Проєктний метод: як обмінятися досвідом : майстер-клас для вчителів /О. Лошицька // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 10-15.
Медюк І. Разом – до Нової школи : ранкові зустрічі, тренінгові заняття, ігри, вправи-розминки, розваги / І. Медюк // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 1-2. — С. 11-25.
Нова українська школа – новий зміст освіти. Тренінг [Електронний ресурс] // Основа: видавнича група [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://journal.osnova.com.ua/article/69446-Нова_українська_школа_—_новий_зміст_освіти._Тренінг. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
НУШ – методичні матеріали [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/nus. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020
Пометун О. Особливості громадянської освіти як предмета й питання підготовки вчителів / О. Пометун, Т. Ремех // Історія та правознавство. — 2019. — № 34-36. — С. 5-7.
Пометун О. Особливості громадянської освіти як предмета й питання підготовки вчителів / О. Пометун, Т. Ремех // Історія та правознавство. — 2019. — № 34-36. — С. 5-7.
Пручинська М. Підвищення результатів освітнього процесу у роботі з молодшими школярами, які мають психоневрологічні порушення : тема номера / М. Пручинська // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 4-8.
Рябовол Л. Навчальний предмет "Основи правознавства": роль та значення для розвитку цінностей НУШ / Л. Рябовол // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 7-10.
Сологуб А. Вибір освітньої парадигми - як обов'язкова умова розвитку сучасної середньої освіти : педагоічні дослідження / А. Сологуб // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 40-42.
Стельмах С. "З учнями треба говорити про важливе" : інтерв'ю зі Світланою Стельмах / С. Стельмах ; розмову вела Н. Коваль // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 17. — С. 6-15.
Стельмашенко О. STEM та освітній менеджмент : модель упровадження інноваційної технології у школі : актуально / О. Стельмашенко, В. Шатило, В. Незамай // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 80-95.
Тренінг для вчителів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/trening-dla-vciteliv-pocatkovih-klasiv-66828.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Тренінг «Налаштовуємося на життя і роботу в Новій українській школі» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/trening-nalashtovu-mosya-na-zhittya-i-robotu-v-noviy-ukra-nskiy-shkoli-57680.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Тренінг «Організація освітнього процесу в умовах НУШ» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/trening-organizacia-osvitnogo-procesu-v-umovah-nus-209492.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Тренінг «Організація професійного самовдосконалення вчителя початкових класіву зв’язку з веденням в дію нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2018)» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/trening-organizacia-profesijnogo-samovdoskonalenna-vcitela-pocatkovih-klasiv-u-zvazku-z-vedennam-v-diu-novogo-derzavnogo-standartu-pocatkovoi-zagalnoi-79162.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Харченко Н. Управління гнівом : тренінгове заняття для подолання агресивних виявів поведінки / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 29-37.
Чеботарьова О. Науково-методичні підходи до реалізації змісту освіти учнів із порушеннями інтелектуального розвитку згідно концепції НУШ : вектор трансформації / О. Чеботарьова // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 4. — С. 68-76.
Шевченко О. Тренінгове заняття "7 звичок високоефективних підлітків" : за книгою Шона Кові, 6-9 кл. / О. Шевченко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 10. — С. 5-9.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.05.2020 16.19.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Бровари :: Запитання: 44315  
Ярослав запитує:
Підберіть літературу за темою "Основи соціоніки". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте наступні джерела:
Якубовская Т. Соционика: как разобраться в себе и в других / Т. Якубовская. – М., 2005. – 288 с.
Демчук Н. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. Демчук // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 6-ої Міжнар. наук. конф.ї ІКС-2017, 18–20 травня 2017 р., м. Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – С. 345–346. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38448/1/170_345-346.pdf.
Зінченко В. Соціоніка - інформаційна психологія спілкування [Електронний ресурс] / В. Зінченко // Osvita.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/school/method/teacher/3748/. – Назва з екрану.
Морушко О. Соціоніка як новий підхід в дослідженні законів комунікації інформаційних систем [Електронний ресурс] / О. Морушко // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 5-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2016, 19–21 травня 2016 року, м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 156–157. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33353/1/70-156-157.pdf.
Морушко О. Сучасні методи підбору персоналу з використанням методів практичної психології [Електронний ресурс] / О. Морушко // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2015, 20–23 травня 2015 р., м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 98–99. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33169/1/042-98-99.pdf.
Морушко О. Формування інформаційних потреб людини відповідно до її психологічних особливостей [Електронний ресурс] / О. Морушко, М. Тирановець // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матер. 3-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2014, 21–24 травня 2014 року, м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем і мереж. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 96–97. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24707/1/41-96-97.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.05.2020 07.19.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Суми :: Запитання: 44310  
Сергій запитує:
Доброго вечора! Підкажіть будь ласка літературу по темі Ейджизм дискримінація за віком.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу стосовно Вашого питання:
Близнюк В. В. Соціальна справедливість у сфері праці України: сучасні реалії, проблеми та протиріччя [Електронний ресурс] / В. В. Близнюк, Л. Д. Яценко // Стратегічні пріоритети. — 2017. — № 4. — С. 104-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_4_14
Єкімова М. О. Проблема визначення поняття "ейджизм" у сучасній соціології [Електронний ресурс] / М. О. Єкімова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2014. — № 4. — С. 217-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_4_29
Кірнос І. О. Діагностика організаційних чинників щодо продовження роботи у пенсійному віці [Електронний ресурс] / І. О. Кірнос // Проблеми економіки. — 2018. — № 1. — С. 308-314. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_1_42
Кошель Р. П. Трудова дискримінація за віком [Електронний ресурс] / Р. П. Кошель // Молодий вчений. — 2018. — № 4(2). — С. 696-699. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__81
Магдисюк Л. І. Теоретико-емпіричні межі поняття ейджизму у психології [Електронний ресурс] / Л. І. Магдисюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2013. — № 3. — С. 161-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_3_29
Макарова О. В. Пріоритети політики зниження соціальної вразливості [Електронний ресурс] / О. В. Макарова // Демографія та соціальна економіка. — 2017. — № 2. — С. 102-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2017_2_9
Мельничук Д. П. Особи літнього віку на ринку праці: вплив трудової дискримінації на окупність інвестицій у людський капітал [Електронний ресурс] / Д. П. Мельничук, Л. І. Коровчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2013. — № 3. — С. 141-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2013_3_21
Печериця Н. М. Ейджизм студентської молоді та соціально-педагогічні напрями його подолання [Електронний ресурс] / Н. М. Печериця // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 82(2). — С. 216-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(2)__46
Печериця Н. М. Корекція ейджизму молоді як соціально-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Н. М. Печериця // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2018. — № 1(1). — С. 101-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_1(1)__15
Тищенко О. В. Дискримінація за ознакою віку в трудових правовідносинах [Електронний ресурс] / О. В. Тищенко, Ю. І. Артюх // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. — 2012. — Вип. 18. — С. 219-223. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2012_18_36
Тищенко О. Правовий захист від дискримінації за віком в трудових відносинах: проблеми реалізації [Електронний ресурс] / О. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2011. — Вип. 86. — С. 55-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2011_86_17

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.05.2020 21.02.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.084502 seconds