Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 36356
   


Автор запитання: Христя із міста: львів :: Запитання: 23843  
Христя запитує:
привіт, допоможіть з матеріалом на тему "Взаємозв’язок навчальної діяльності з креативністю". дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Христе!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bLRznK7TZBAJ:www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_30_1/Serezn77.pdf навчальної діяльності креативність&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESiNUv8yZCMt0Ro6nAYa4gdrLN55RtP1emsd1WWfTMe7Bo92Nf-2XIx9sKZk3wUB0PhNHXAmM5WylJXRwFwLMGaGCWPQZlynmxw3BOfy799H42Em3arYV9t7rMVsAFtapbPZi2GF&sig=AHIEtbSwet0441P5Kx2E85Ex93SIW6hhbA
2) матеріал до теми:
http://ukrharahorina.blogspot.com/2010/04/blog-post.html
3) матеріал до теми:
http://studentam.net.ua/content/view/4347/86/
4) матеріал до теми:
http://refsmarket.com.ua/searchdirect.php?ID=2299779
5) матеріал до теми:
http://osvita.ua/school/technol/1462
6) матеріал до теми:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/354593.html
7) матеріал до теми:
http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1988&Itemid=33
8) матеріал до теми:
http://intkonf.org/podolyanchuk-ov-rozvitok-kreativnogo-movlennya-uchniv-pochatkovih-klasiv/
9) матеріал до теми:
http://teacher.at.ua/publ/elementi_kreativnogo_navchannja_u_roboti_z_molodshimi_shkoljarami/19-1-0-6054
10) матеріал до теми:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:yKXdK10nolQJ:www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2008_14/article/2.pdf навчальної діяльності креативність&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgiPERKmA0_OIGg8qbDH1Vw_e5-YLhmwiPKDQ_5aS0MIZh24WpR6_ncyFrvb3YMbE0JGrYEx-cyDmsn8qW9ZwTbG44UFnU7Wa_MdBisYo3yz3jokHV0ncYeneBwVTCpxwiNeZ0F&sig=AHIEtbSFGyl0M6q7PulShahMIbqPHTcL_g
11) матеріал до теми:
http://refs.co.ua/65121-Kreativnost_u_deteiy.html
12) матеріал до теми:
http://vuzlib.com/content/view/328/84/
Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.03.2011 00.13.29 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 23826  
Тетяна запитує:
Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на тему: Технології соціально-педагогічної діяльності з молодою сім'єю.
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
Козій О.М. ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ’ЯМИ . – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Pedagogica/22792.doc.htm
Омельченко Л. М. Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім'ї : Дис... канд. наук: 13.00.05 - 2007.- Режим доступу: http://disser.com.ua/content/338222.html
Форми і методи соціальної роботи, соціальні технології, технології соціальної роботи з сім'єю. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com.ua/11631018/sotsiologiya/formi_metodi_sotsialnoyi_roboti_sotsialni_tehnologiyi_tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_simyeyu

Шанскова Т.І. АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ сімей . – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7634/97/

* * *

Батіщева Г. О., Зайцева 3. Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім'єю. Методичні рекомендації. - К.:А.Л.Д.,1996.

Докторович, М.О. Неповна сім'я. Особливості роботи соціального педагога [Текст] / Марина Докторович. - К. : Шкільний світ, 2010. - 126 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу". Соціальний педагог) (Соціальний педагог. Бібліотека). - Бібліогр.: с. 126.


Караман О.Л., Кратінова В.О. Впровадження технології соціальної роботи з молодою сім’єю студентами-волонтерами // Вісник Луганського національного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 6 (145) березень. – С. 151–161.

Козубовська, І.В. Роль і функції соціально- психологічної служби в роботі з сім'єю [Текст] / І. В. Козубовська [та ін] ; Ужгородський держ. ун-т. - Ужгород : [б.в.], 1998. - 173 с.


Лодкина Т. Социальный педагог приходит в семью //Воспитание школьника. - 2006. - № 5. - С.35-38.

Соціальна робота з молодою сім'єю. Збірник теоретичних і методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді. Вип. 2. -К.: А.Л.Д., 1995.

Соціальні служби - родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. - К., 2002. - 128 с.

Специфіка роботи соціального гувернера з сім'ями, що мають дітей з особливими потребами [Текст] : метод. рекомендації / уклад. Л. І. Кобилянська ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2001. - 38 с. - Бібліогр.: с.35-38.

Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді: Методичний посібник / С.В.Толстоухова, О.О.Яременко, О.В.Вакуленко та ін.- К.: ДЦССМ, Державний інститут проблем сім”ї та молоді, 2003.-88с

Трубавіна І. М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками. – К., 2000.

Трубавіна, І. М. Соціально-педагогічна робота з сім'єю в Україні: теорія і методика [Текст] : монографія / І. М. Трубавіна ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : Нове слово, 2007. - 395 с. - Бібліогр.: с. 315-351 (595 назв). -

Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. – К., 2002.

Трубавіна І. М., Бугаєць Н. А. Методи вивчення сім’ї. – К., 2001.

Форми і методи роботи з молодою сім'єю [Текст] : зб. метод. матеріалів для працівників соціальних служб для молоді / упоряд. З. Г. Зайцева ; Український держ. центр соціальних служб для молоді. - К. : [б.в.], 2000. - 68 с. - (Цикл "Молода сім'я" ; вип. 5) (Бібліотека соціального працівника. Довіра і надія)

Юрків, Я.І. Соціально-педагогічна робота з сім'ями розумово відсталих дітей [Текст] : монографія / Я. І. Юрків ; НАПН України, Наук.-дослід. центр пробл. соціал. педагогіки та соціал. роботи НАПН України та Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2010. - 341 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 313-341.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.03.2011 16.10.41 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Київ :: Запитання: 23817  
Олександра запитує:
Добрий ранок! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для курсової на тему: "Особливості казкотерапії та лялькотерапії як методів психокорекції мистецтвом". Дуже Вам вдячна!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Перегляньте, будь ласка, наступний матеріал:
http://yanchuk.ucoz.ru/publ/kazkoterapija/1-1-0-15
http://www.bdpu.org/scientific_published/2005/pedagogics_2_2005/14
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsspp/2008_20/Breusenko_Kuznetsov.htm
http://osvita.ua/school/upbring/698
http://eprints.zu.edu.ua/1376/1/05bovovd.pdf
http://www.day.kiev.ua/162178/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2006_9_1/doc_pdf/evtyshenko.pdf
http://sankurort.ua/uk/4/22/28/
1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студ. сред. и вьісш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, Ю. Лев-ченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская — М.: «Академия», 2001. — 248 с.
2. Жук Н. Казкотерапія як спосіб формування "Я" молодшого школяра / Н. Жук // Рідна школа. - 2006. - №6. - С. 51-52. - Бібліогр.: С.52-53.
3. Овсянник Т. Живые куклы / Т. Овсянник // Неведомый мир. - 2010. - N 4. -С.38-41.
4. Подоляк Н. Казка, що лікує душі / Н. Подоляк // Дошкільне виховання. - 2009. - N 9. - С. 21-23
5. Простір арт-терапії : збірник наукових праць. Вип. 2(6) / ред. В. А. Семиченко [и др.].- К. : Арт-терапевтична асоціація, 2009. -133 с.
6. "Простір арт-терапії: горизонти стосунків" : тексти доповідей та матеріали творчих майстерень і лабораторій / Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція "Простір арт-терапії: горизонти стосунків" (VII ; 12-14 березня 2010 р. ; Київ) ; ред. А. П. Чуприков [та ін.]. - К. : Арт-терапевтична асоціація, 2010. - 110 с.
На все добре!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.03.2011 09.20.24 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Херсон :: Запитання: 23804  
Наталія запитує:
Доброго дня.Тема семінару: Психологічні особливості неповнолітніх засудженних. Дякую за співпрацю.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо Вам скористатися такими матеріалами:
1.Гвоздецький В. Удосконалення профілактики злочинності серед неповнолітніх// Міліція України.-2008.-№1.-С.27
2.Гринберг М.С. Психофизические возможности человека й уголовная ответственность. // Сов. госуд. й право; 1994г. №12 — С. 70- 71.
3.Грись A.M. Особливості самосвідомості засуджених неповнолітніх у виховній колонії http://vuzlib.com/content/view/740/94/
4.Миньковский Г.М. Об индивидуальном подходе в предупреждении преступлений несовершеннолетних. // Социальньїй закон. 1977г. №8 -С.59.
5.Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / М.О. Карпенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04kmoszn.zip
6.П.Лебединская К.С. О возможном влиянии акселерации на формирование противоправного поведепия // Вопросьі судебной психологии. М. 1971г.-С.51.
7.Психологічні особливості засуджених-суїцидентів : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / В.В. Суліцький; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2002. — 20 с. — укp. http://linksdir.biz/linkinfo_2096.html
8.Психологічні особливості субкультури неповнолітніх засуджених http://refsbank.infoworks.ru/text_40828.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.03.2011 09.22.08 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: татьяна із міста: Запорожье :: Запитання: 23802  
татьяна запитує:
доброго дня. допоможіть знайти відповідь на питання до дипломної роботи: соціально-педагогічні умови реалізації технологій соціальної адаптації людей похилого віку у закладах соціального обслуговування
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Коленіченко Т.І., Адаптація людей похилого віку до нових соціальних умов. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21849.doc.htm

Коленіченко Т.І. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЛЮДИНИ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/670/94/

Коленіченко Т. І. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕдОВИЩА. – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/soc-ped/soc_ped_2010_2.pdf

НОВІКОВА О. ІНТЕРНАТНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЯК СКЛАДНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_p/88/statti/41.pdf

Особливості переживання особистістю почуття самотності у стані соціальної депривації : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Л.А. Варава; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://linksdir.com.ua/linkinfo.php?linkID=47461

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ГРОМАДЯН : МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. – РЕЖИМ ДОСТУПУ:
http://www.frgk.com.ua/Методическое пособие создание ЦСА.doc

* * *
Мартинюк, І. А. Психологічна допомога людям похилого віку, або практикум з геронтології / І. А. Мартинюк // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 1. - С. 32-38 ; . - № 2. . - С. 15-17.

Мацкевіч Ю.Р. Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах вищої школи до роботи з людьми похилого віку
//ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА . - 2006 . - № 11 . - С.26-30.

Психологічні особливості ціннісних орієнтацій осіб похилого віку : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Х.О. Порсева; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2005. — 21 с.: рис., табл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.03.2011 07.50.07 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.45401 seconds