Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 37004
   


Автор запитання: Елена із міста: Харьков :: Запитання: 25357  
Елена запитує:
Помогите, пожалуйста, найти нормативную базу относительно профориентационной работы в школе.
Наша відповідь:
Добрый день, Елена!
Предлагаем Вашему вниманию следующую информацию:
Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів-http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_057
Рекомендації щодо професійної орієнтації та професійної підготовки у галузі розвитку людських ресурсів-http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993_092
Про концепцію державної системи професійної орієнтації населення-http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=48-94-
Про затвердження Положення про організацію професійної орієнтації населення-http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0190-95
Державний стандарт базової і повної середньої освіти. (Розділ 6. Освітня галузь «Технологія»)-http://www.upk.org.ua/load/zakonodatelnye_akty/derzhavnij_standart_bazovoji_i_povnoji_serednoji_osviti/6-1-0-94
Національна доктрина розвитку освіти-http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347/2002
Про загальну середню освіту-http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання-http://uazakon.com/big/text1472/pg1.htm
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа-http://www.mavkovychi.org.ua/?p=23
КОНЦЕПЦІЯ профільного навчання в старшій школі-http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.537.0,http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4827
Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається-http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0198-95
Професійна орієнтація-http://www.dcz.gov.ua/control/uk/doccatalog/list?currDir=28052

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.10.2011 15.02.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ізмаїл :: Запитання: 25340  
Тетяна запитує:
Допоможіть будь ласка знайти -Упровадження інформаційно-комунікативних технологій - імператив модернізації вітчизняної освіти. Дуже ВАМ дякую за працю!!!!!!!!!!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Скрипник С.В. Теорія та практика впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vtot/2011_1/61skr.pdf
2. Литвинова С. Г. Організаційно-освітні проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em14/content/09lsgeeg.htm
3. Дивак В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності директора школи // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07dvvpto.html
4. Дерба Т. О. Огляд сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні середньою освітою // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/content/08dtoeso.htm
5. Савченко З. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності зальноосвітнього навчального закладу // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/content/08szveeg.htm
6. Попенко О. М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2011_7/mtp/mtp21.pdf
7. Свєтлорусова А. В. Роль ІКТ у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em9/content/09savieo.htm
8. Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/itvo/2010_6/15.pdf
9. Малицька І. Д. Тенденції впровадження ІКТ у системах освіти країн Європи // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em19/content/10midsec.htm
10. Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em11/content/09koeeis.htm
11. Лановенко А.О. Використання засобів мультимедіа при підготовці вчителів гуманітарних спеціальностей // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Kitonv/2011_4/s9.pdf
12. Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / О.В. Кравчук; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2009. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09kovdps.zip
13. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / О.В. Суховірський; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05sovvit.zip
14. Трансформація професійних функцій вчителя в умовах інформаційного суспільства (на матеріалах США і Канади): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / І.В. Гушлевська; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2006. — 23 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06givmsk.zip
15. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / О.В. Єльникова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти України. — К., 2005. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05eovznz.zip
16. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / О.С. Федорчук; Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. — К., 2009. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09focikt.zip
17. Пальчук М.І. Система професійної підготовки виробничого персоналу в наукових дослідженнях і педагогічній теорії // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2010_26-27/10pmiwpt.pdf
18. Дробков Є. В. Запровадження ІКТ у системі сучасної освіти: навчання протягом життя // Інформаційне суспільство. Шлях України. — К., 2004. — С.126–134.
19. Краснощок, Андрій Валерійович. Впровадження інформаційних технологій та їх вплив на гуманізацію вищої освіти України // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України. — Ялта, 2010. — Ч. 3. — С.225–229.
20. Рогульська О. О. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій як основа побудови відкритої освітньої системи // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. — Хмельницький, 2009. — Вип. 5. — С.61–63.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.10.2011 16.04.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Донецьк :: Запитання: 25333  
Галина запитує:
Мне необходимі хотя бі две статьи(монографии) доктора пед.наук Алфимова Валентина Николаевича (Донецкий нац.университет) Спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
На жаль, ми не знайшли жодної монографії чи статті означеного автора у Мережі, натомість ми пропонуємо Вам лінки для замовлення його дисертації:
http://forum70.ru/?idpage=ukr&cat=13&str=0&nomer=2
http://libruk.ru/?idpage=lib&cat=12&str=96&nomer=2http://www.dlib.com.ua/pedahohichni-osnovy-orhanizatsiyi-navchalno-vykhovnoho-protsesu-v-litseyi.html
оскільки можливості прочитання автореферату чи самої роботи немає.
Всього найкращого!

Додаткова інформація:
1. Алфімов В.М. Творча особистість: педагогічне моделювання // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_1/Alfimov.pdf
2. Алфімов В.М. Підтримка професійного довголіття вчителів // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_2/alfimov.pdf
3. Алфімов В.М. Теоретичне обгрунтування моделі особистості ліцеїста // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2007_1/Alfimov.pdf
4. Алфімов В.М. Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2008_1/Alfimov.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.10.2011 10.06.35 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Чорней Дмитро Михайлович із міста: село Турятка Чернівецької об :: Запитання: 25323  
Чорней Дмитро Михайлович запитує:
Де можна скачати книжку Ліннік О.О. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" Гарно дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре Михайловичу!
На жаль, означеної Вами книги ми не змогли знайти у Мережі у електронному варіанті.
Хай щастить!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.10.2011 09.25.22 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксю із міста: Львів :: Запитання: 25314  
Ксю запитує:
Доброго дня. Допоможіть зайти інформацію про роль "кумирів" в житті людини, а точніше підлітків; соціально - психологічні чинники вибору кумирів підлітками.
Наша відповідь:
Вітаємо, Ксю!
Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
1) матеріал до теми:
http://www.yoki.ru/social/psy/05-02-2011/394777-kumir-0/
2) матеріал до теми:
http://lunchonthegrass.livejournal.com/305540.html
3) матеріал до теми:
http://www.apn.ru/publications/article23488.htm
4) матеріал до теми:
http://lifestylerepublic.ru/blogs.php?action=show_member_post&ownerID=95&post_id=90
5) матеріал до теми:
http://strana-sovetov.com/kids/14/2476-teenagers-and-idols.html
6) матеріал до теми:
http://hyves.uz/1785-kumiry-s-teleyekrana-v-zhizni-lyudej-posledstviya.html
7) матеріал до теми:
http://love-home.org.ua/public/1314/
8) матеріал до теми:
http://vash-ru.net/2649-kumiry-s-teleyekrana-v-zhizni-lyudej-posledstviya-ix-otricatelnogo-vliyaniya-na-podrostkov.html
9) матеріал до теми:
http://devishnik.dp.ua/o-podrostkah/podrostok-i-kumir-obrazets-dlja-podrazhanija-ili.html
10) матеріал до теми:
http://zptown.at.ua/publ/11-1-0-1714
11) матеріал до теми:
http://www.pod-rostok.ru/
12) матеріал до теми:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/222909.html
13) матеріал до теми:
http://www.alltoday.ru/best/articles/articles_745.html
14) матеріал до теми:
http://pulsplus.ru/baby/categories/education/education/articles/ne-sotvori-sebe-kumira/
15) матеріал до теми:
http://nourishmentmega.wordpress.com/2011/04/28/кумиры-подростков/
16) матеріал до теми:
http://www.nedug.ru/library/социальная_психология/Зачем-нужны-кумиры
17) матеріал до теми:
http://planetadisser.com/see/dis_68696.html
18) матеріал до теми:
http://www.sem40.ru/evroplanet/15950/
Бажаємо всього найкращого!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.10.2011 14.05.24 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.457755 seconds