Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39711
   


Автор запитання: Катя із міста: Ізмаїл :: Запитання: 30797  
Катя запитує:
Де знайти плакати, щоб оформити дошку в 1 класі на 8 березня. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.03.2013 12.59.30 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Київ :: Запитання: 30784  
Ангеліна запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання курсової на тему: "Формаційний та цивілізаційний підходи в еволюції становища старої людини в суспільстві." Дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Шановна Ангеліно!Продивиться посилання,які вдалося знайти:

1.Формаційний та цивілізаційний підходи до розгляду історії http://libfr/116103089_filosofiyaformatsiyniy_tsivilizatsiyniy_pidhodi_rozglyadu_istoriyi.html

2.ДИНАМІКА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ.http://polkaknig.narod.ru/econom/filosofy/08.htm

3.Формаційний і цивілізаційний підходи до аналізу суспільства.http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/64.htm

4.Формація і цивілізація. Сучасні концепції суспільного розвитку.http://oro.at.ua/news/59_formacija_i_civilizacija/2010-12-21-13

5.Формаційний і цивілізаційний підходи до розуміння історичного процесу
http://subject.com.ua/philosophy/volinki/116.html

6.Історичний аспект місця і становища старої людини у суспільстві.http://ua.textreferat.com/referat-8967-2.html

7.Історичний аспект місця і становища старої людини в суспільстві. http://osvita.ua/vnz/reports/sociology/29800/

8.Соціальна геронтологія http://www.osvita-plaza.com.ua/load/sociologija/socialna_gerontologija/15-1-0-10066

9.Исторический аспект места и положения пожилого человека в обществе http://xreferat.ru/84/3621-1-trudovaya-terapiya-kak-faktor-adaptacii-pozhilyh-lyudeiy-v-sociume.html

10.Глава I. 1.1Генезис ставлення до людей похилого віку у суспільстві http://bukvar.su/sociologija/71536-Starost-kak-social-naya-problema.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.02.2013 11.18.47 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 30782  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти матеріал на тему: "Особливості рефлексії особистісної якості "хороший" учнів 3 класу"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Павлюк О. І. Особливості рефлексії та її вплив на становлення особистості молодшого школяра // Дрогобицький пед. ін-т ім. І. Я. Франка. Наукові записки. — Дрогобич, 1998. — Вип.1: Методологічні проблеми гуманітарних наук. — С.104–114.
2. Пеньковська Н. Особливості розвитку рефлексії молодших школярів // Наукові записки. — Тернопіль, 2004. — N2. — С.23–26.
3. Доцевич Т. І. Рефлексія як предмет загальнопсихологічного дослідження і як новоутворення молодшого шкільного віку // Вісник. — Х., 2005. — Вип.14. — С.54–65.
4. Шаліна Т. Рефлексія як механізм розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку // Актуальні проблеми практичної психології. — Херсон, 2007. — С. 224–226.
5. Бабаян Ю. О. Розвиток рефлексії у молодших школярів // Науковий вісник. — Миколаїв, 2006. — Вип. 13: Біологічні та психологічні науки. — С. 43–46.
http://eprints.zu.edu.ua/3332/1/5.pdf
http://vuzlib.com/content/view/350/84/
http://megasite.in.ua/53396-sistema-d-b-elkonina-v-v-davidova.html
http://disser.com.ua/contents/8555.html
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=рефлексії особистісної якості початкова школа&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CFwQFjAG&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10LAPPDP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&ei=Bk8wUdeIJM7htQa5uIDgBA&usg=AFQjCNEHyvOvn4fCfUXd3_YhMACGcBiefQ&cad=rja
http://bukvar.su/pedagogika/page,2,105305-Vospitatel-naya-sistema-v-nachal-noiy-shkole.html
http://eprints.zu.edu.ua/3328/1/1.pdf
http://osvita.ua/vnz/reports/psychology/27617/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vnau_pp/2010_3/furman.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fps/2012_2/lyt_pav.pdf
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=рефлексії особистісної якості&source=web&cd=19&ved=0CGkQFjAIOAo&url=http://psy-science.com.ua/department/texty/v8.2/voloshinska.doc&ei=iFEwUdekOIKVtQb4oYHAAw&usg=AFQjCNHVbHBTZW9So6Myvfug3hTQwB5FtQ&cad=rja

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.02.2013 09.21.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: яна із міста: суми :: Запитання: 30771  
яна запитує:
Доброго дня допоможіть будь-ласка знайти електронний матеріал для написання магістерської роботи на тему: "Формування психологічних особливостей саморегуляції поведінки дошкільників під час сюжетно-рольової гри"
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Друзяк О.М. Соціалізація дитини у процесі сюжетно-рольових ігор в умовах дошкільного закладу // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tvo/2012_2/020.pdf
2. Мартинюк Т. Значення рольових ігор для подолання емоційних розладів у дітей дошкільного віку // http://eprints.zu.edu.ua/3872/1/Мартинюк_Т.І..pdf
3. Савінова Н.В. Коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.В. Савінова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса). — О., 2005. — 21 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05snvvid.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Луцан Н.І. Теорія і практика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н.І. Луцан ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 45 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06lnimid.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
5. Захарова Н.М. Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Н.М. Захарова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07znmzid.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
6. Байєр О.М. Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.М. Байєр ; АПН України. Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2008. — 21 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08bomvod.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
7. Карасьова К.В. Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / К.В. Карасьова ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2008. — 19 с. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kkvpti.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
8. Лисина М. И. Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками // http://www.voppsy.ru/issues/1982/824/824018.htm
9. Гударёва Ольга Владимировна. Психологические особенности сюжетно-ролевой игры современных дошкольников : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 : Москва, 2005 155 c. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/121459.html
10. Смирнова Е. О., Гударева О.В. Игровая деятельность современных дошкольников и ее влияние на развитие личности детей // http://www.socioedu.ru/userfiles/file/274.pdf
11. Чернобровкина Светлана Владимировна. Саморегуляция поведения у дошкольников и ее формирование в сюжетно-ролевой игре : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 : Омск, 2001 214 c. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/124393.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.02.2013 11.04.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: олена із міста: ізмаїл :: Запитання: 30762  
олена запитує:
Доброй ночи! Будь ласка найдите мені литературу тема Основні проблеми педагогічної психології.Дайте визначення тенденціям розвитку сучасної освіти за (А.В.Вербицьким)
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:

Вікова та педагогічна психологія . – Режи доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HuOx_8P5uKQJ:http://pidruchniki.ws/15360828/psihologiya/predmet_zavdannya_metodi_vikovoyi_pedagogichnoyi_psihologiyi+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk

Заброцький М.М., ІВАН ОГІЄНКО ТА ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ . – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Z2ouF7bNGDAJ:http://studentam.net.ua/content/view/7490/97/+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk
Катеринчук О.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ. – Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ru-UA&q=cache:bopwkOJzcBsJ:http://intkonf.org/katerinchuk-ov-modernizatsiya-sistemi-osviti/+тенденції розвитку сучасної освіти за (А.В.Вербицьким)&gs_l=firefox-hp.12...30907.38048.0.41488.4.4.0.0.0.0.198.580.0j4.4.0...0.0...1ac.2j1.EK4ztTxjO_Q&ct=clnk
Методи педагогічної психології. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P1zP2fxJcvcJ:http://studentam.net.ua/content/view/4344/86/+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk
МІСЦЕ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tYIh1HBkMiYJ:http://pidruchniki.ws/11540804/psihologiya/mistse_pedagogichnoyi_psihologiyi_sistemi_naukovogo_znannya+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk
Педагогічна психологія: основні характеристики.- Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:E6oO79r99oMJ:http://bookdn.com/book_211_glava_10_Tema_10._Pedagog%D1%96chna_psikhol.html+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk
Педагогічна психологія серед інших людинознавчих наук . – Режим доступу:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DeUyFtRIKwQJ:http://psi-help.com/component/content/article/5-golovna/24-pedagogchna-psixologya-sered-nshix-lyudinoznavchix-nauk.html+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk
Проблеми і завдання педагогічної психології. – Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-GR1iF0vdfoJ:http://thinbook.org/book/233-pedagogichna-psixologiya-navchalnij-posibnik-sergeyenkova-op/6-12-problemi-i-zavdannya-pedagogichnoyi-psixologiyi.html+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk
Проблеми і завдання педагогічної психології . – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EOl96KDLF0QJ:http://psi-help.com/pdruchnik-z-psixologchno-pedagogki/19-pdruchnik-z-pedagogchno-psixolog/114-problemi-zavdannya-pedagogchno-psixolog.html+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk
РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та індивідуальні завдання
до вивчення дисципліни "Педагогічна психологія". – Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ru-UA&q=cache:AiJSsF31DcEJ:http://dmeti.dp.ua/file/pedagogichna_psihol_2_1_.doc+Основні проблеми педагогічної психології&gs_l=firefox-hp.12..0l3j0i8i30l2.4125.4125.0.7293.1.1.0.0.0.0.129.129.0j1.1.0...0.0...1ac.2.WjTA2BBJFc8&ct=clnk
Савчин М. В. Педагогічна психологія ("Академвидав"). – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=ru-UA&q=cache:kE80E3JtJhoJ:http://academia-pc.com.ua/product/26+Основні проблеми педагогічної психології&gs_l=firefox-hp.12..0l3j0i8i30l2.4125.4125.0.7293.1.1.0.0.0.0.129.129.0j1.1.0...0.0...1ac.2.WjTA2BBJFc8&ct=clnk
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України
"Проблеми загальної та педагогічної психології": архів номерів. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sBRi70rV_iIJ:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pzpp/index.html+Основні проблеми педагогічної психології&hl=ru&ct=clnk

Дивіться також електронні каталоги бібліотек:
Національна парламентська бібліотека України. – Режим доступу: http://www.nplu.org/
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/
За умовами служби «Віртуальна бібліографічна довідка» кожний запит може містити лише одне запитання.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.02.2013 00.04.34 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.51308 seconds