Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 23 .:. Запитань у базі: 35901
   


Автор запитання: Оксана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 22864  
Оксана запитує:
Прошу підібрати мені літературу із проблеми "Відставання у навчанні учнів молодшого шкільного віку". Дякую.
Наша відповідь:
Вітаємо Вас, Оксано!
Маємо Вам запропонувати таку інформацію:
1. Казачінер О. Діагностика як один із засобів подолання неуспішності молодших школярів // Початкова школа.- 2011.- №1.- С. 51-53
2. Мещерякова И.А. Неуспевающий ученик глазами одноклассников, учителей и родителей //Психологическая наука и образование. 2004. № 3.
3. Слободяник, Н. Выявление причин школьной неуспешности [Текст] / Н. Слободяник // Воспитание школьников. - 2005. - N8. - С. 47-51.
http://myclass.at.ua/publ/1-1-0-60
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N142/N142p036-039.pdf
http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/pedagogica/pedagogica_18946.php
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00171497_0.html
http://disser.com.ua/contents/7720.html
http://nazachot.ru/referat/494-prichini-ne-gotovnosti-ditej-shostogo-roku.html
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193140758&archive=1195596785&start_from=&ucat=&
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.01.2011 09.54.29 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: анна із міста: київ :: Запитання: 22850  
анна запитує:
допоможіть, будь ласка, з літературою на тему "Особистісно зорієнтований інноваційний простір гімназії". Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.01.2011 10.12.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Згурівка :: Запитання: 22846  
Юля запитує:
Доброго ранку! Допоможіть знайти матеріал на кандидатську темою є: "Психологічні технології формування цінностей у підлітків"
Наша відповідь:
Шановна Юліє! Пропонуємо ознайомитися з наступною інформацією:
Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків.-Режим доступу.- http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=45&c=927
Соціалізація особистості.-Режим доступу.- http://books.br.com.ua/30697
Ткачук Тетяна Леонідівна. Психологічні тенденції розвитку моральних цнностей у підлітковому віці : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2008.-Режим доступу.- http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philosophy_psychology&id=744&start=1
1.Булах І.С., Кулагіна Л.М. Психологічна характеристика особистісних виборів цінностей у підлітків // Психологія: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1998. – Вип. 2 - C.44-50.
2.Булах І.С., Кулагіна Л.М.Особливості соціального вибору ціннісних орієнтацій у підлітків // Ціннісні орієнтації в громадянському становленні особистості: наук.-метод. зб. – Дрогобич: видавнича фірма «Відродження», 1998. – С.46-51.
3.Вивчення особистості підлітка / За ред. М.Т. Дригус – К.: Інститут психології АПН України, 1994.
4.Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентации в период социальной трансформации // Социс.- 2002.- № 1.- С. 96—105.
5.Гаженко О.П. Система цінностей і життєвий стиль студентської молоді // Практ. психологія і соц. робота.-2008.-№12.-С.54-58.-Бібліогр.: 16 назв.
6.Особливості ціннісних орієнтацій студентів // Гуманізація навчально-виховного процесу: наук.-метод. зб. – Слов‘янськ, 2000. – Вип. VII. – С. 56-63.
7.Психологические особенности самосознания подростка / Под ред. М.И. Борищевского. — К., Вища школа, 1980.
8.Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста.-Спб,2000.-616с.
9.Селиванова З.К. Смысложизненные ориентации подростков // Социс.- 2001.- № 2.- С. 87—92.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.01.2011 09.13.45 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кіровоград :: Запитання: 22845  
Олена запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему: "Гра в педагогіці"
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам звернутись до наступних джерел:
1. Активизация познавательной деятельности младших школьников: книга для учителя / под ред. М. П.Осиповой, Н. И. Качановского. - Минск: Нар.освета, 1987.
2. Аникеева, Н. П. Воспитание игрой: книга для учителя. - М.: Просвещение, 1987.
3. Артемова, Л. В. Вчися граючись. - К.: Томіріс, 1983.
4. Артемова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. - М., 1992.
5. Артемова, Л. В. Формирование общественной направленности ребенка-дошкольника в игре. - К., 1988.
6. Богданович, М. В. Методика викладання математики в початкових класах. - К., 1994. - 486 с.
7. Болотина, Н. И. Дидактическая игра - одно из средств активизации познавательной деятельности детей шестилетнего возраста // Начальная школа. - 1987. - № 12. - С. 42-44.
8. Бондаренко, А. К. Дидактические игры в детском саду. - М., 1991.
9. Валлон, А. Психическое развитие ребенка. - М, 1967. - 195 с.
10. Варзацька, Л. О. Гра як засіб пізнання // Початкова школа. - 1988. - № 12. - С. 34-35.
11. Веремійчик, І. Дидактична гра «Поле чудес» // Початкова школа. - 1997. - № 6. - С. 46-47.
12. Воспитание детей в игре / сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. - М., 1983.
13. Гаспарова, Е. М. Режиссерские игры // Игра дошкольника. - М., 1989.
14. Грабська, І. А. Ігрові форми психологічної корекції: Використання ігрових вправ у розвитку уваги школярів / Грабська І. А., Киричук О. // Радянська школа. - 1990. - № 12. - С. 59-64.
15. Гриб, Д. М. Гра у навчанні шестиліток // Початкова школа. - 1985. - № 2. - С. 54-56.
16. Гримакова, Г. Н.Развитие познавательной самостоятельности школьника в игровой деятельности / Гримакова Г. Н., Юсубова И. Б. // Начальная школа. - 2004. - № 11. - С. 41-45.
17. Давидчук, А. Н. Конструктивное творчество дошкольников. - М., 1973.
18. Денис, С. А. Дидактичні ігри // Початкова школа. - 2004. - № 8. - С. 48-52.
19. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / под ред. Л. А. Венгера. - М., 1978.
20. Дошкільна педагогічна психологія / за ред. Д. Ф. Ніколенка. - К., 1987.
21. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. - Ч. 2. - М., 1988.
22. Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; головний редактор В.Г. Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.
23. Жорник, О. Використання дидактичних ігор у навчанні // Рідна школа. - 2000. - № 4. - С. 63-64.
24. Жорник, О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Рідна школа. - 2000. - № 3. - С. 31-33.
25. Жуковская, Р. И. Игра и ее педагогическое значение. - М., 1975.
26. Зворыгина, Е. В. Первые сюжетные игры малышей. - М., 1988.
27. Зязюн, Г. А. Філософські проекції освіти та освітніх технологій // Шлях освіти. - 1996. - № 1. - С. 1-9.
28. Игра дошкольника / под ред. С. Л. Новоселовой. - М., 1989.
29. Игры и упражнения в обучении шестилеток: пособие для учителя. - Минск.: Нар. асвета, 1985. - 136 с.
30. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / сост. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. - М., 1989.
31. Карпова, С. Н., Лысюк Л. Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. - М., 1986.
32. Кларин, М. В. Игра в учебном процессе // Сов.педагогика. - 1985. - № 6.-С. 57-61.
33. Козлова, О. А./ Козлова О. А., Куликова Т. А. // Дошкольная педагогика. - М., 2002.
34. Козлова, О. А. Роль современных дидактических игр в розвитии познавательных интересов и способностей младшых школьников // Начальная школа. - 2004. - № 4. - С. 24-28.
35. Козлова, О. Формирование вычислительных навыков в процессе игры // Начальная школа. - 2001. - № 2. - С. 38-46.
36. Колондій, В. Ігри на уроках математики // Рідна школа. - 1999. - № 3. - С. 38-44.
37. Копосов, П. Місце начальної гри у методичній системі сучасної дидактики // Рідна школа. - 2000. - № 11. - С. 65-66.
38. Косаковская, Е. А. Игрушка в жизни ребенка. - М., 1980.
39. Кравець, В. Історія класичної та зарубіжної педагогіки та шкільництва: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. - Тернопіль, 1996. - 436 с.
40. Кравцова, Е. Е. Методологическое значение взглядов Д.Б. Эльконина на детскую игру // Мир психологии. - № 1. - С. 68-76.
41. Кудикіна, Н. В. Внесок вітчизняних психологів у формування педагогічної теорії ігрової діяльності дітей // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 1. - С. 7-9.
42. Кудикіна, Н. В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі. - К., 2003.
43. Кудикіна, Н. В. Навчання і виховання шестирічних першокласників. - К.: Рядянська школа. - 1990. - 255 с.
44. Лиштван, З. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. - М., 1971.
45. Люшер, Макс. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы. - Воронеж: Модэк, 1993. - 160 с.
46. Макаренко, А. С. Гра // Твори: в 7 т. - К., 1954 - Т.4. - С. 367-368.
47. Менджерицкая, Д. В. Воспитателю о детской игре. - М., 1982.
48. Микитинська, М. І. Математичні ігри в 1-3 класах/ Микитинська М. І., Мацько Н. Д. - К.: Радянська школа, 1980. - 264 с.
49. Миколенко, Н. Змістовий компонент дитячих ігор // Рідна школа. - 2004. - № 9. - С. 46-49.
50. Михайлова, З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., 1990.
51. Монтессори, М. Самовоспитание и самообучение в начальной школе. - К., 1995. - 108 с.
52. Непомнящая, Н. И. Игра и творчество как формы жизни личности // Развитие личности, 2001 - № 7 - С. 19-24.
53. Никитин, Б. П. Развивающие игры. — М.: Педагогика, 1985.
54. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры. — М.: Просвещение, 1991.
55. Рижук, В. І. Гра як метод навчання й виховання // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 16-18. - С. 20-25.
56. Романенко, Л. Активізація виховної функції навчально-пізнавальної діяльності // Початкова школа. - 2006. - № 3. - С. 36-40.
57. Рудакова, Т. І. Дидактична гра - дієвий засіб активізації пізнавальної активності учнів // Початкове навчання та виховання. - 2005. - № 16-18. - С. 7-13.
58. Рудакова, Т. І. Роль гри у навчанні і вихованні молодших школярів // Початкова школа. - 1997. - № 6. - С. 39-45.
59. Савченко, О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генза, 2002. - 368 с.
58. Савченко, О. Я. Навчити учнів учитися: психолого-дидактичний аспект // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 1. - С. 29-32.
59. Саюк, В. Ігрові методи та їх дидактичне значення // Рідна школа. - 2001. - № 4. - С. 18-20.
60. Семенов, В. Г.Дидактична гра як форма навчання // Радянська школа. - 1989. - № 3. - С. 61-65.
61. Сердюк, В. Дидактичні ігри з молодшими школярами // Початкова школа. - 1998. - № 8. - С. 28-30.
62. Скопич, Н. Творчі вправи та ігри як невід'ємна частина логічного мислення молодших школярів // Рідна школа. - 2001. - № 10. - С. 75-78.
63. Смык, С. М. Формирование вычислительных навыков в процессе игры // Начальная школа. - 1987. - № 2. - С. 28-31.
64. Сорокіна, О. Навчання граючись // Рідна школа. - 2000. - № 7. - С. 64-69.
65. Стольникова, С. Дитяча гра під кутом зору психолога // Початкова освіта. - 2003. - № 38. - С. 7.
66. Удальцова, Е. И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. - М., 1976. - С. 4.
67. Ушинський, К. Д. Вибрані педагогічні твори. - К.: Радянська школа. - 1949. - С. 213.
68. Федусенко, Ю. Особливості впливу навчально-ігрової діяльності на розвиток основних психічних процесів у молодшому шкільному віці // Рідна школа. - 2005. - № 4. - С. 25.
69. Фок, А. В. Роль гри у формуванні моральних якостей і взаємин/ Фок А. В. Смолень Р. І. // Початкова школа. - 1989. - № 2. - С. 48-50.
70. Шафранська, О. Дидактичні ігри на уроках української мови в 2 класі // Початкова школа. - 2003. - № 6. - С. 6-8.
71. Щербань, П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі // Початкова школа. - 1997. - № 9. - С. 18-20.
72. Эльконин, Д. Б. Психологическое развитие в детских возрастах: Избранные психологические труды. - М., Воронеж: МОДЗК., 1995. - 414 с.
73. Эльконин, Д. Б. Психология игры. - М.: Просвещение, 1978.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.01.2011 08.43.24 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 22835  
Анна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі "Розвиток життєвої компетентності учнів". І чи є ця література у вашій бібліотеці. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Зверніться до наступних джерел:
1. Клуби старшокласників як суспільні інституції формування життєвої компетентності та творчої активності учнівської молоді [Електронний ресурс] / В.Ю. Гаврилюк // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 24. — С. 157-160. — Бібліогр.: 4 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05gvyuum.zip
2. Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 [Електронний ресурс] / В.А. Нищета; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2009. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09nvanup.zip
3. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / Л.М. Рондяк; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2009. — 19 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09rlmupk.zip
4. Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчального проекту на уроках математики [Електронний ресурс] / В.І. Слінчук // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 33. — С. 85-88. — Бібліогр.: 3 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2007/07sbipum.zip
5. Сергеєв Я.Б. Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчальних проектів на уроках математики // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nsod/2009_2/Sergeev.pdf
6. Васічкина О.В., Смоляр В.О. Здоровий спосіб життя як складова життєвої компетентності учнів // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/ppmb/texts/2007-11/07vevvcp.pdf
7. Липа В.О., Кузнєцова Т.Г. Життєві компетентності як основа змісту освіти розумово відсталих дітей // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp/Sp/2009_12/58.pdf
8. Демчук О.О. Проблема життєвої компетентності і самореалізація особистості // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tmvpm/2008_11/18.pdf
9. Смагіна Т. М. Поняття та структура соціальної компетентності учнів як наукова проблема // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VZhDU/2010_50/vip50_30.pdf
10. Довга Т. Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів в умовах здоров’язбережувального середовища // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Ped/2009_87/statty/18.pdf
11. Татьянчикова І.В. Шляхи формування життєвих компетентностей в процесі соціально-трудової адаптації і реабілітації учнів з вадами розумового розвитку // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp/Sp/2009_12/74.pdf
12. Поперечняк О. О. Методологія дослідження сформованості життєвої компетентності дітей 6–7-річного віку // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sptp/2010_1/2.pdf
13. Наказний М.О. Проектна діяльність як форма організації наукового знання учнівської молоді // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pptp/2009_1/articles/2009/09_01ppnmopdf.pdf
14. Коваль В.В., Лук’яненко Ю.В. Технології формування життєвих компетенцій засобами літератури // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2010_44/files/ST44_15.pdf
15. Позднякова Л.О. Особливості формування соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров’я // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkp/Sp/2009_12/25.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.01.2011 14.54.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.441145 seconds