Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 20 .:. Запитань у базі: 35011
   


Автор запитання: Наталія із міста: Хмельницький :: Запитання: 20962  
Наталія запитує:
Курс лекцій: "Психологія інтелекту". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
На жаль, не вдалося знайти саме лекції з курсу "Психологія інтелекту".
Перегляньте,будь-ласка,наступні посилання:

1.http://ua.textreferat.com/referat-11147-1.html

2.http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Psihologia/21393.doc.htm

3.http://www.info-library.com.ua/books-text-4758.html

4.http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=43897&pg=0


5. http://www.iq.od.ua/intelekt-yak-najbilsh-vazhlyvyj-prediktor-uspishnosti-profesijnoji-diyalnosti-vidomyj-psyxologiji.php

6. Пальм, Галина Аркадіївна.
Загальна психологія [Текст] : навчальний посібник з мультимедійним курсом / Галина Пальм ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 255,[1] с. - ISBN 978-966-364-773-9

7. Галян, Ігор Михайлович.
Психодіагностика [Текст] : навчальний посібник / Ігор Галян. - К. : Академвидав, 2009. - 463,[1] с. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 459-463. - ISBN 978-966-8226-75-5

8. Варій, Мирон Йосипович.
Загальна психологія : Підручник для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей / Мирон Варій, ; М-во освіти і науки України, Львівський державний університет внутрішніх справ. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 967 с. - ISBN 966-364-376-5

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.07.2010 08.05.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Керч :: Запитання: 20943  
Дмитро запитує:
Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для огляду в дисертації на тему "Формування проективних умінь майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці". Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.07.2010 11.52.30 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 20938  
Марина запитує:
Психологічні особливості професійного самовизначення обдарованих дітей
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Режим доступу:http://biblos.iod.gov.ua/download.php?file_id=59
ЖОІППО | Робота з обдарованими дітьми
Режим доступу: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id
Обдаровані діти й амбіційні дорослі
Режим доступу: http://myclass.at.ua/publ/obdarovani_diti_j_ambicijni.../1-1-0-136
Робота з обдарованими дітьми
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ppmb/texts/2009-04/09smnwgp.pdf
професійна підготовка старшокласників
Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode/7695.html
Професійнаа підготовка обдарованої молоді
Режим доступу: http://studentam.net.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=7930&Itemid=95
Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр
Режим доступу: http://uazakon.com/d..tm
"От удачного выбора профессии зависит многое в жизни": Интервью с директором ООО "Баланс Бизнес Букс" С. Коломиец // Персонал. -2004. -№ 7. - С. 44-45
“Професійні переваги”. Федоров В.Д. психодіагностика особистості в системі диференціації. - Х., 1993
“Що нам цікаво?” Федоров В.Д. психодіагностика особистості в системі диференціації. - Х., 1993
Анкета для визначення інтересів учнів. Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с «трудным» характером.-К.: НПЦ Перспектива, 1996
Васильков В.М. Соціально-психологічні питання професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах // Педагогіка і психологія. - 2000. -№ 3. - С. 59-66.
Варнавських К. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень // Педагогіка і психологія. - 2002. -№ 4. - С. 109-115.
Вітковська О.І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості // Педагогіка і психологія. - 1999. -№ 3. - С. 171-179.
Вирна Ж. Профессиональное самоопределение: Актуальные аспекты смысловой легитимации // Персонал. - 1998. -№ 6. - С. 94-96.
Котик І.О. Роль рефлексії у формуванні готовності до вибору професії // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. -№ 3. - С. 67-71.
Леонтьев Д.А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего // Вопросы психологии. -2001. -№ 1. - С. 57-72.
Лукіна В.С. Исследование мотивации профессионального развития // Вопросы психологии. -2004. -№ 5. - С. 25-32.
Методика “Мотиви вибору професії”. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М.:”Просвещение”, 1996
Пономарёва Р.О. Ціннісні орієнтації старшокласників і вибір ними професії //Психологія: Респ. наук.-метод. збірник - К.: Рад. школа. Вип. 33.-1989. С. 9-15
Разумникова О.М. Взаимодействие гендерных стереотипов и жизненных ценностей как факторов выбора профессии // Вопросы психологии. -2004. -№ 4. - С. 76-83.
Сарженко И.В. Программа "психологические основы выбора профессии // Практична психологія та соціальна робота. -2003. -№ 2-
Сторожева Г. О профессиональном самоопределении учащихся: Школьному психологу // Воспитание школьников. -2004. -№ 10. - С. 37-44.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.07.2010 15.43.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Житомир :: Запитання: 20930  
Лілія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, відшукати інформацію на тему "Причини та мотиви входження молоді до молодіжних субкультур". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілія!
Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
http://netreferata.com/ref_rubric/ukr/27.html
http://revolution.allbest.ru/sociology/00183175_0.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_31/Gileya31/P9_doc.pdf
http://www.5ka.ru/72/17460/1.html
http://revolution.allbest.ru/sociology/00180490_0.html
http://www.children.edu-ua.net/storage/1185.doc
Городяненко «Соціологія (2008)»-http://readbookz.com/book/195/7415.html
ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО І УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ-http://www.lib.ua-ru.net/inode/17704.html
Реферат: Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя-http://roman.by/r-56235.html
Дмитро Дроздовський Молодість, історія і субкультура: знімки контактних зон-http://www.ji.lviv.ua/n46texts/drozdovskyj.htm
Сучасний організований молодіжний рух в Україні як об’єкт наукового дослідження-http://www.politika.org.ua/?p=103
8.2. Субкультурна диференціація і роль молоді-http://www.info-library.com.ua/books-text-73.html
Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство Розділ 4. Дозвілля молоді
4.3. Феномен субкультурної активності молоді-http://tourlib.net/books_ukr/bocheluk43.htm
Кримінальна субкультура і її роль у детермінації злочинності-http://ua.textreferat.com/referat-7161-2.html
Молодіжний рух другої половини 60-х рр. XX ст. в країнах Західної Європи та США: ретроспективний аналіз: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 [Електронний ресурс] / А.В. Мінаєв; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06mavsra.zip
"Система" как элемент экстернальной культуры [Электронный ресурс] / Н.Ю. Катунина // Культура народов Причерноморья. — 2002. — N33. — С. 156-158.-http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200233/knp33_29.doc
Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства: сутність та динаміка. (На матеріалі життєтворчості сучасного українського студентства): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / А.К. Похресник; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2002. — 16 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02paksus.zip
Типология субкультур [Электронный ресурс] / И.В. Чупахина // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N68. — С. 38-41.-http://www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp68/knp68_38-41.pdf

Алимова А. В. Молодежная субкультура: сущность рок-культуры и особенности ее проявления // Збірник праць молодих учених Народної української академії. — Х., 2008. — С. 364–371.
Бєлавіна Т. І. Деякі аспекти становлення молодіжної політичної субкультури в Україні // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. — К., 2001. — Вип.3. — С.156–160.
Бондар Т. В. Система цінностей різних груп молоді як складова молодіжної субкультури // Вісник. — К., 2003. — Вип.15–16. — С.13–17
Гаврильченко А. А. До питання визначення поняття «молодіжна субкультура» // Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Вісник. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. — К., 2001. — Вип.11. — С.16–19.
Іванченко Л. І. Сучасні класифікації молодіжної субкультури // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — К., 2009. — Вип. 13. — С.544–550.
Косарецкая, С. В. Неформальные объединения молодежи : профилактика асоциального поведения / С.В. Косарецкая, С.Г. Косарецкий, Н.Ю. Синягина. - СПб. : КАРО, 2006. - 400 с. - ( Психологический взгляд).
Москалюк О. І. Характеристика основних напрямків молодіжної субкультури // Збірник наукових праць. — Хмельницький, 2003. — С.171–173.
Матаков Д. О. «Молодіжна субкультура»: термін, явище і поняття // Питання культурології. — К., 2004. — Вип.20. — С.315–320.
Прохоренко Е. Я. Субкультура молодёжных сообществ — как способ социализации // Вісник. — О., 2007. — Т. 12, вип. 6: Соціологія і політичні науки. — С. 705–711.
Сауленко Людмила. Молодежные субкультуры: украинский контекст. — О. : СМИЛ, 2007. — 62с.
Степанова, Ганна. Соціальні чинники виникнення молодіжних субкультур // Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості. — Кривий Ріг; Забже, 2008. — Вип. 3. — С. 343–347.
Стародуб О. О. Феноменологія молодіжної субкультури // Учёные записки. — Симферополь, 2008. — Т. 21, N4 (60): Серия: Философия. Социология. — С.426–430.
Терещенко С. І. Молодіжна субкультура в історичному контексті // Культура і мистецтво у сучасному світі. — К., 2004. — Вип.5. — С.168–172.
Юрьева-Пековец Е. В. Молодежная субкультура в период трансформации украинского общества // Нова парадигма. — Запоріжжя, 2000. — Вип.18. — С.199–204.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.07.2010 16.59.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Бердянськ :: Запитання: 20906  
Світлана запитує:
Добрий вечір! Дякую Вам за допомогу. Будь ласка, порадьте мені список літератури до теми "Вивчення словотвірної стилістики російськомовними старшокласниками". Дякую
Наша відповідь:
ШАНОВНА СВІТЛАНО!ПРОПОНУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАСТУПНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ:
БІЛЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА. ПОЕТИКА НУЛЬСУФІКСАЦІЇ: ДИС... КАНД. ФІЛОЛ. НАУК: 10.02.01 / ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖ. УН-Т. - ЗАПОРІЖЖЯ, 2004.-РЕЖИМ ДОСТУПУ.- HTTP://WWW.LIB.UA-RU.NET/DISS/CONT/31702.HTML
1.Дідківська Л.П., Родніна Л.О. Словотвір, синонімія, стилістика. К.,1982.-171 с.
2.Дудик П.С. Стилістика української мови: Посібник. – К.: «Академія», 2005.
3.Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища школа, 1987.
4.Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 4-6 класах. – К.: Рад.школа,1984.
5.Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 8-9 класах. – К.: Рад.школа,1989.
6.Серажим К. С.. Стилістичне використання засобів словотвору: Навч.-метод. посіб. з курсу "Практична стилістика укр. мови.— К., 1996. — 29с.
7.Словотвір сучасної української літературної мови. – К., 1979.
8.Шевчук О.С. Стилістичні функції словотворчих засобів // УМЛШ. – 1987. – № 5.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.06.2010 21.51.05 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.472877 seconds