Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 37123
   


Автор запитання: наталія із міста: київ :: Запитання: 25521  
наталія запитує:
Доброго дня !Допоможіть знайти літературу (Формування чтацької культури)
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.10.2011 12.16.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Олександрия :: Запитання: 25513  
Марина запитує:
Добрий день! Фахове вдосконалення педагогичної мастерності.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Пропонуємо наступні джерела інформації:

1. Боровіков Л.
Що таке майстер-клас / Л. Боровіков // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 2. - С. 53-54
Про методику підготовки і проведення майстер-класу як однієї з форм обміну педагогічного досвіду.

2. Буняк Т.
Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісно орієнтованого навчання / Т. Буняк // Педагогічна майстерня. - 2011. - № 4. - С. 2-7

3. Виговська, Ольга.
Педагогічна майстерність і педагогічна творчість. Дослідження педагогічних засад ефективної діяльності вчителя / Ольга Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006. - № 2. - С. 61-70. - Бібліогр.: 13 назв.. - Бібліогр.: 13 назв.

4. Вовчук І.
Що робити з підвищенням кваліфікації вчителів? / І. Вовчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 2. - С. 10-11.

5. Гаврон, Віра.
Методична школа - шлях до педагогічної майстерності / Віра Гаврон // Завуч. - 2011. - № 22-23. - С. 15-30

6. Гайда Л.
Конференція як форма підвищення професійної майстерності вчителя: науково-педагогічний аспект / Л. Гайда // Педагогічний вісник. - 2007. - № 3. - С. 45-49. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

7. Гергун, Наталія.
Зростання професійної майстерності вчителя. Особистісно зорієнтований підхід / Наталія Гергун // Школа. - 2008. - № 1. - С. 20-32

8. Гладун, Лідія.
Майстерність учителя - вияв творчої активності особистості педагога / Лідія Гладун // Завуч. - 2009. - № 4. - С. 3-8

9. Даниленко Л.І.
Самоосвіта сільського вчителя - найважливіша умова підвищення професійної майстерності та загальної культури / Л.І. Даниленко // Управління школою. - 2007. - № 4. - С. 14-16

10. Жильцова Л. І.
Майстерність сотворчості у співпраці педагогів та учнів / Л. І. Жильцова // Педагогічна майстерня. - 2011. - № 1. - С. 13-14

11. Знова Н.
Моніторинг педагогічної майстерності / Н. Знова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 5. - С. 67 : генеалогич. табл.

12. Ильин Г.
Педагогическая технология и педагогическое мастерство / Г. Ильин // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. - № 21-22. - С. 20-27. - Бібліогр.: 13 назв.. - Бібліогр.: 13 назв.

13. Калошин В. Ф.
Удосконалення педагогічної техніки : (практичні поради) / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Завучу. Усе для роботи. - 2010. - № 20. - С. 18-31

14. Краснощок, Інна.
Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього вчителя як складова педагогічної освіти / І. Краснощок // Рідна школа. - 2007. - № 4. - С. 9-11. - Бібліогр.: с. 11 (8 назв.). - Бібліогр.: с. 11 (8 назв.)
Як основний механізм самореалізації професійного формування майбутнього вчителя розглядається його професійно-особистісний саморозвиток.

15. Май Т. Н.
Совершенствование мастерства педагога в структуре внутришкольного управления / Т. Н. Май // Социально-гуманитарные знания. - 2011. - № 4. - С. 173-176

16. Павленко, Володимир.
Педагогічна майстерність сільського учителя / Володимир Павленко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - № 1. - С. 87-91. - Бібліогр.: 8 назв.. - Бібліогр.: 8 назв.

17. Панасюк, Ірина.
Формула цінності сучасного вчителя. / Ірина Панасюк // Шкільний світ . - 2011. - № 19: Вкладка. - С. 1-6 : табл.

18. Педагогічна академія пані Софії. Урок 20 Професійне зростання вчителя // Фізика в школах України. - 2011. - № 6. - С. 1-16. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

19. Рева, Юрій.
Педагогічна майстерність учителя в контексті його професійного розвитку / Юрій Рева // Рідна школа. - 2009. - № 12. - С. 13-17. - Бібліогр. :5 назв.. - Бібліогр. :5 назв.
Розглядаються складові педагогічної майстерності у контексті розвитку й самореалізації вчителя, подаються результати експерементальної роботи автора.

20. Сіліна Н.
Модель розвитку професійної компетентності педагогів в акмеологічній школі / Н. Сіліна // Рідна школа. - 2011. - № 4-5. - С. 65-67. - Бібліогр.: 6 назв.. - Бібліогр.: 6 назв.
У статті висвітлюються питання формування та розвитку професійної компетентності педагогів. Характеризуються складові акмеологічної моделі педагога, покладеної в основу професійного й особистісного саморозвитку вчителя.

21. Самойлова Є. Є.
Артистизм і стильність учителя / Є. Є. Самойлова // Економіка в школах України. - 2010. - № 4. - С. 9-11
В статті йде мова про вимоги до сучасного вчителя. Названо компоненти педагогічної майстерності вчителя.

22. Сипченко, Валерій.
Роль педагогічних дисциплін у формуванні професіоналізму майбутнього вчителя / В. Сипченко // Рідна школа. - 2007. - № 3. - С. 48-49. - Бібліогр.: 5 назв.. - Бібліогр.: 5 назв.
Професіоналізм - це інтегративна якість - якість особистості, що формується в процесі діяльності.

23. Справжній вчитель підвищує свою педагогічну майстерність // Обдарована дитина. - 2006. - № 2. - С. 18-25

24. Філіппова І.Ю.
Вчити вчителя : Психолого-педагогічне навчання як спосіб корекції Я-образу вчителя / І.Ю. Філіппова // Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - № 4. - С. 12-19 : табл. - Бібліогр. : 8 назв.. - Бібліогр. : 8 назв.

25. Фоменко І.
Індивідуальний стиль педагогічної діяльності / І. Фоменко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2009. - № 1. - С. 55-60

26. Цимбалюк М.П.
Модель управління процесом підвищення професійної майстерності вчителя як основа атестації педагогічних працівників / М.П. Цимбалюк // Управління школою. - 2007. - № 4. - С. 8-13

27. Ярмакеев И.Э.
Развитие профессионально-смыслового потенциала личности будущего учителя / Ярмакеев И.Э. // Педагогика. - 2006. - № 2 . - С. 43-50

28. Педагогічна майстерність : Підручник для вуз. / І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос ; За ред. І.А.Зязюна. - К. : Вища школа, 1997. - 348, [1] с. : іл. - Авт. зазначені на звороті тит. арк.

29. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти : Монографія / АПН України ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. - К., 2003. - 244,[1] с. : портр. - Бібліогр. в кінці ст.

30. Педагогічна майстерність учителя : Навчальний посібник / В.М. Гриньова, С.Т. Золотухіна, С.Ю. Балбенко ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педаг. ун-т ім. Г. С. Сковороди . - 2-е вид., вип. і доп. - Х. : ОВС, 2006. - 221 с

31. Тижневик професійного самовдосконалення : методичні рекомендації / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державна льотна академія України. - Кіровоград : ДЛАУ, 2011. - 39 с. - Бібліогр.: с.39

32. Щуркова Надежда Егоровна
Педагогическая технология / Надежда Щуркова. - М. : Педагогическое о-во России, 2002. - 223 с. : фото. - (Сер. "Образование XXI века"). - Библиогр.: с. 221-222

33. http://ua.textreferat.com/referat-12909.html
34. http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/1099.html
35. http://koncpekt.org.ua/articles.php?article_id=26
36. http://www.referatik.in.ua/index.php?p=view&ref=8759
37. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/245300.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2011 11.47.35 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Черкаси :: Запитання: 25511  
Аліна запитує:
Доброго ранку! Допоможіть підібрати матеріал для магістерської роботи на тему,"Творча навчальна діяльність учнів" Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо наступні джерела інформації:

1. Інноваційна освіта Рівненщини : до 70-річчя Рівненського ОІППО // Школа. - 2010. - № 7. - С. 18-21. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: Особливості становлення та розвитку громадсько активних шкіл / Лариса Климко. Смак до життя: енергетичний аналіз / Людмила Смольська. Розвиток творчих здібностей учнів. Діагностика ступеня засвоєння обов’язкових знань і вмінь / Анатолій Трофімчук, Ярослав Левшенюк. Інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі / Наталія Крутова. Показники інформатизації навчального закладу / Володимир Буняк. Пошуково-дослідницька діяльність за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій / Олена Марченко. Науково-методичне забезпечення особистісно зорієнтованого навчання української літератури / Микола Піддубний, Анатолій Фасоля. Інформаційні технології і нові підходи до організації навчання учнів хімії / Надія Гусарчук. Теоретична модель випускника школи - носія особистої фізичної культури / Анатолій Дубенчук. Шляхи та засоби оптимізації виховного процесу в сучасній школі / Ганна Ситник. Проблеми родинного виховання дітей з особливими освітніми потребами / Людмила Савчук. Методична робота музейних педагогів / Наталія Мінакова. Шкільні історичні музеї Рівненщини / Ігор Люлька. Здоров’язбережувальне виховне середовище сприяння здоров’ю / Ніна Гавриш, Наталія Іванець. . - Бібліогр. в кінці ст.

2. Галузінська М.
Самостійна навчальна діяльність учнів - перший крок до творчості / М. Галузінська // Обдарована дитина. - 2005. - № 10. - С. 2-13

3. Дем'яненко О.
Способи наочного узагальнення результатів творчої діяльності учнів 5-8 класів на уроках зарубіжної літератури / О. Дем'яненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - № 5. - С. 35-37. - Бібліогр.: 10 назв.. - Бібліогр.: 10 назв.
Досліджуються шляхи організації творчої діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури. Показано використання різних видів наочності для розвитку мислення учнів.

4. Дем'яненко О.
Творча діяльність учнів середніх класів як засіб підвищення ефективності вивчення літератури / О. Дем'яненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2007. - № 5. - С. 38-40. - Бібліогр.: 10 назв.. - Бібліогр.: 10 назв.
Стаття присвячена проблемі розвитку творчих здібностей учнів середніх класів на уроках літератури.

5. Зламанюк, Людмила.
Ефективному уроку - творчий пошук / Людмила Зламанюк // Біологія і хімія в школі. - 2010. - № 2. - С. 10-14. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
У статті йде мова про вміння педагога організовувати навчальну діяльність учнів.

6. Луцюк, Тетяна.
Творче оцінювання навчальних досягнень учнів / Тетяна Луцюк // Початкова освіта. - 2011. - № 24. - С. 11-14. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

7. Сисоєва С.
До проблеми організації творчої навчальної діяльності учнів / С.Сисоєва // Обдарована дитина. - 2001. - № 8. - С. 2-8. - Бібліогр.: 4 назв.. - Бібліогр.: 4 назв.

8. Стромко Н.
Творча діяльність учнів - найефективніший спосіб осягнення художнього твору / Н. Стромко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002. - № 12. - С. 49-51

9. Тітов І.
Творча уява молодшого школяра: її критерії та функції у навчальній діяльності / І. Тітов // Обдарована дитина. - 2008. - № 10. - С. 56-61. - Бібліогр. в кінці ст. (20 назв.). - Бібліогр. в кінці ст. (20 назв.)

10. Шопіна, Марина.
Творчий потенціал молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку / Марина Шопіна // Початкова освіта. - 2010. - № 23. - С. 1,2-35 : мал.

11. Духовність і художньо-естетична культура [Текст] : аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Науково-дослідний інститут "Проблеми людини". - К. : Б.в., 2000 -
Т.17. - 2000. - 633 с. - Бібліогр.: с. 616-633

12. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Академія педагог. наук України, Ін-т проблем виховання. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 1999 -
Вип. 11. - 2008. - 449,[1] с.

13. http://osvita.ua/school/technol/1237
14. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=25895
15. http://readbookz.com/book/172/5461.html
16. http://www.diplomservis.com/load/referaty/problema_formuvannja_tvorchoji_samostijnoji_dijalnosti_uchniv_u_pedagogichnij_nauci/114-1-0-27642
17. http://www.info-works.com.ua/referats/pedagogika/1575.html
18. http://studentbank.ru/view.php?id=4334&p=2

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2011 08.08.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ізмаїл :: Запитання: 25506  
Тетяна запитує:
Допоможіть будь -ласка знайти таке завдання з теорії національного виховання і навчання- На основі аналізу періодичних видань створити картотеку авторських початкових шкіл України. Дуже ВАМ дякую!!!!!!!
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! Пропонуємо ознайомитися з наступною інформацією,яка допоможе впоратися з Вашим завданням:
Авторская школа Бойко.-Режим доступа: http://www.boiko.com.ua/
Авторська школа «Тривіта» .-Режим доступу: http://www.osvita.com.ua/ua/schools/lvov/sh-triv/
Микола Петрович Гузик.-Режим доступу: http://pedagogika.at.ua/publ/pedagogichni_personaliji/mikola_petrovich_gudzik/6-1-0-349
Педагогічні інновації в Україні (авторські програми розвитку дітей для початкових шкіл). Частина 1.-Режим доступу: http://www.uaua.info/obucheniye/article-8895-pedagogichni-innovatsiyi-v-ukrayini-avtorski-programi-rozvitku-ditey-dlya-pochatkovih-shkil-chastina-1/
ПОБІРЧЕНКО Н.С. АВТОРСЬКА ШКОЛА АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА ЗАХАРЕНКА.-Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n2_2009_st_3/
Приватні садки. Садки-школи. Початкові школи.-Режим доступу: http://www.ukrpages.com/vuvid_rybruku.php?item= &cod0=24.01
Романова І.А.СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.-РЕЖИМ ДОСТУПУ: HTTP://WWW.NBUV.GOV.UA/PORTAL/SOC_GUM/ZNPKHNPU/ZNTNDR/2007_27/19.HTML
Сухомлинська О.В. Авторські педагогічні системи як складова оновлення національної школи.-Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=19
УЧБОВО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «АВТОРСЬКА ШКОЛА БОЙКО».-РЕЖИМ ДОСТУПУ: HTTP://SCHOOLS.DN.UA/UCHBOVO-VYXOVNYJ-KOMPLEKS-«AVTORSKA-SHKOLA-BOJKA»/MOLODSHA-SHKOLA/

1.Авторська школа О.А.Захаренка: Матеріали конф. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини / В.Г. Кузь (ред.). — К. : Науковий світ, 2000. — 43с.
2.Гончаренко C. Авторська школа креативності // Рідна школа.- 2007. -№ 9.-С.3-4.
3.Захаренко О.С. Педагогіка серця як основа превентивного виховання в контексті діяльності Авторської О. А. Захаренка загальноосвітньої школи с. Сахнівка // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. — 2009. — Вип. 142. — С. 34-36. — Бібліогр.: 5 назв.
4.Кириченко А. Духовне виховання й духовна освіта в авторській школі М.П.Гузика // Директор шк., ліцею, гімназії.-2010.-№6.-С.71-88.
5.Кияновский А. А.. Авторская школа: как это делается (модель эффективно обучающей школы в Украине). — Херсон : Айлант, 2000. — 82с.
6.Побірченко Н. Авторська школа академіка Олександра Антоновича Захаренка // Шлях освіти. — 2007. — N 3. — С. 50-55.
7.Порох Л. «Міленіум»-десятирічний шлях інновацій: підсумки і перспективи // Рідна школа.-2009.-№2/3.-С.42-45.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.10.2011 14.35.04 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 25499  
Артем запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: Соціально-педагогічні умови формування батьківських навичок.
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Батьківські збори як складова роботи з батьками у сучасній початковій школі. – Режим доступу: http://yrok.at.ua/publ/batkivski_zbori_jak_skladova_roboti_z_batkami_u_suchasnij_pochatkovij_shkoli/4-1-0-567
Кравченко Т. В. Допомога батькам у вихованні дітей / Т. В. Кравченко, І. М. Трубавіна. – К. : ДЦССМ, 2004. – 100 с.
Лещенко О. Г. Соціально-педагогічна робота з формування відповідального ставлення до батьківства в молодих подружжів / О. Г. Лещенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/ped/2009_2/116-123.pdf.
Методика організації виховної роботи з батьками. – Режим доступу: http://uastudent.com/metodyka-organizacii-vyhovnoi-roboty-z-batkamy/
Овчарова Р. В. Психологическое сопровождение родительства / Р. В. Овчарова. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 319 с.
Островська Н. О. Формування усвідомленого батьківства молоді як соціально-педагогічна проблема / Н. О. Островська. – Режим доступу:
http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN12/10onoysp.pdf.
Павлушкіна О. В. Підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку / О. В. Павлушкіна // Дошк. освіта. – 2004. – № 3. – Режим доступу: http://lips.zp.ua/states/250-120032.html
Піроженко Т. О. Психологічні чинники становлення відповідальності батьків за розвиток дитини дошкільного віку / Т. О. Піроженко, О. Ю. Хартман. – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/p42.html
Полякова О. Організація роботи з батьками молодших школярів у сучасному закладі освіти / О. Полякова. – Режим доступу: http://www.ippo.org.ua/files/новини/ОСТАННІ НОВИНИ 2011/0130/5/2.doc.
Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. В. Шакурова. – М. : Изд. центр «Академия», 2002. –
272 с.
Школа батьківства // Психолог. – 2004. – № 27/28. – 120 с.
Як виростити дитину здоровою : посіб. для батьків учнів мол. шк. віку. – К. : Прем’єр-Медіа, 2001. – 204 с.
http://ukrreferat.com/index.php?referat=74644&pg=7
http://lib.lnpu.edu.ua/download/total/files/Lewenko_O.G._Socialno-pedagogichni_ymovu_formyvannya.pdf
http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/part2/2901.htm

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.10.2011 15.38.42 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.483153 seconds