Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 18 .:. Запитань у базі: 32818
   


Автор запитання: Юрій із міста: Макіївка :: Запитання: 17389  
Юрій запитує:
Вітаю! Допоможіть знайти матеріал з теми: "Проектування навчального процесу ВНЗ". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня Юрій!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:


1. Процес проектування навчання у ВНЗ:
http://revolution.allbest.ru/.../00067715.html
2. Технологія проектування інноваційного навчального середовища.
http://kozmenko.at.ua/publ/13-1-0-45
3. Процес проектування навчання у ВНЗ:
http://kpi.ua/files/bologna/Zavdannya_programa.doc
4. Процес проектування навчання у ВНЗ:
http://krashiy.com/.../nominations2007/?...
5. Головко Л. Активізація самостійної роботи студента під час лекційних занять / Л. Головко // Освіта і упр. – 2002. – Т.5. – Ч.1. – С. 147–150.
6. Скнарь О. Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті кредитно-модульної системи: [особливості та види лекції як основ.форми та методу навчання в сучас.вищій шк.; аналіз змін. Яких зазнає лекція у зв’язку із запровадж. Кредит.-модул. Технології навчання] Ї О. Скнарь // Вища шк. – 2006. – № 3. – С. 33–45.
7. Сікорський П. Сутність та принципи диференційованого підходу в навчанні студентів / П. Сікорський, О. Горіна // Вища шк. – 2007. – № 5. – С. 55–63.
8. Вельма С. Психолого-дидактичні засади розробки імітаційних діяльнісних моделей як засобів навчання / С. В. Вельма // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2005. – № 4. – С. 29–34. – Бібліогр.: 11 назв.
9. Євстратов В. О. Принципи навчання у вищому навчальному закладі / В. О. Євстратов // Теорія і практика упр. соц. системами. – 2002. – № 3. – С. 58–68.
10. Андрущенко В. Високі педагогічні технології / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 70–76.. – Бібліогр.: 6 назв.
Про особливості навчально-виховної діяльності викладача ВНЗ з підготовки спеціалістів за високими педагогічними технологіями через найновіші досягнення науки, мовні стратегії, систему дискурсу, використання інформаційних систем.

Ці джерела Ви можете переглянути в фонді Науково-педагогічної бібіліотеки ім. В. О. Сухомлинського.
За адресою: м. Київ, вул. Берлінського, 9.
А також в Національній бібліотеці Украни ім. В. І. Вернадського.

Бажаємо подальших наукових досягнень!
На все добре!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.07.2009 23.12.40 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Рівне :: Запитання: 17373  
Олександр запитує:
ДОПОМОЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА,ЗНАЙТИ ЛІТЕРАТУРУ ПРО ЗНАЧЕННЯ НАРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ. ЩИРО ДЯКУЮ.
Наша відповідь:
На ваш запит пропонуємо :
Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання
Ресурс пошуку : http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00053545_0.html
Модель національної школи
Ресурс пошуку:http://www.guon.kiev.ua/?q=node/30
Народознавство в системі навчально-виховної роботи школи
Ресурс пошуку:http://www.uroki.net/docukr/docukr1
Вiртуальна Русь: Бібліотека
Ресурс пошуку:http://www.ruthenia.info/txt/olifirenkov/metodyka.html
Національна свідомість закарпатських українців у ХХ столітті
Ресурс пошуку: htth://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id
Передмова. Історія української культури
Ресурс пошуку : http://litopys.org.ua/istkult2/ikult201.htm
Народознавство в системі навчально-виховної роботи школи
Ресурс пошуку:http:// referaty.com.ua/ukr/details/4271/
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР У ФОРМУВАННІ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Ресурс пошуку:http:// www.conference.mdpu.org.ua/.../kernichka.html
Білавич Галина, Литвин-Кіндратюк Світлана. Художньо-естетична підготовка майбутніх учителів початкової освіти: етнопедагогічний вимір: Навч.-метод. рек. / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство". — Івано-Франківськ, 2004. — 48с
Богуш Алла Михайлівна, Лисенко Неллі Василівна. Українське народознавство в дошкільному закладі. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів. — К. : Вища школа, 2003. — 206с.
Будник Олена Богданівна. Етнопедагогіка економічного виховання школярів: Наук.-метод. посібник / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника; Науково- методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство". — Івано-Франківськ : Тіповіт, 2005. — 192с. : іл.
Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. 12 березня 2008 року / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України ; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка та народознавство" АПН України і Прикарпатського національного ун- ту ім. В.Стефаника ; Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України ; Музей народно- ужиткового мистецтва ХГПА ; Кафедра трудового навчання та художнього конструювання ХГПА. — Хмельницький : ХГПА, 2008. — 290с.
Вудвуд Лідія Филимонівна. Відкривай духовні острови. Українське народознавство. — Донецьк, 1998. — 143с.

Домбровський Степан Васильович. Використання народознавства у педагогічній діяльності учителя початкових класів / АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника; Науково- методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство". — Івано-Франківськ, 1996. — 82с
Кіндратюк Богдан Дмитрович. Духовне здоров'я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект: науково-метод. посібник / АПН України; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство". — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. — 268с
Лисенко Неллі Василівна, Лаппо Віолетта Валеріївна. Етнопедагогіка: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. закладів освіти І-ІV акредитації, спец. "Дошкільне виховання" / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника ; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство АПН України". — Івано-Франківськ : Плай, 2003. — 86с.
Литвин- Кіндратюк Світлана Данилівна, Кіндратюк Богдан Дмитрович. Народознавство та організація здорового способу життя школярів / АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ : Плай, 1997. — 279с.
Індекс рубрикатора
Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна, Білавич Галина Василівна. Формування художньо-естетичної культури школярів засобами народознавства / АПН України; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство"; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника "Плай", 1998. — 120с. — (Серія "Педагогіка, етнопедагогіка"; Вип.23). — Бібліогр.: с. 109-114.
Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження: [зб. наук. пр.] / АПН України; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство" / Неллі Лисенко (ред.). — Івано-Франківськ, 2007. — 280c.
Орбан-Лембрик Л. Е. Етнопсихологія у школі / АПН України; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство". — Івано-Франківськ, 2001. — 40 с.
Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання / АПН України; Науково-методичний центр "Українська етнопедагогіка і народознавство"; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. Кафедра теорії та методики дошкільної освіти Педагогічного ін-ту / Н. Лисенко (ред.). — Івано-Франківськ : Плай, 2005. — 300с. — ISBN 966-640-153-8*.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.07.2009 18.55.12 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Макіївка :: Запитання: 17365  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти календарне планування з української мови та літератури, зарубіжної літератури для 8 класу з українською мовою навчання та з української мови та літератури для 7 класу з російською мовою навчання. Заздалегідь дякую!(бажано в електронному варіанті).
Наша відповідь:
Доброго дня , Вікторіє!
Радимо Вам звернутись до наступних сайтів:
http://ipo.smuh.edu.ua/main/index.php?id=212
http://ukrgorono.at.ua/load/1-1-0-21

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.07.2009 10.43.44 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 17360  
Марія запитує:
Доброго дня! Хочу, щоб допомоголи в оформлені портфоліо учня початкових класів. Може, є зразки. Дуже дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.07.2009 08.46.55 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Житомир :: Запитання: 17357  
Олександр запитує:
Допоможіть знайти інформацю на тему: "Формування громадянської компетентності у студентів". Щиро дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.07.2009 15.31.25 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.38274 seconds