Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 18 .:. Запитань у базі: 33220
   


Автор запитання: Оксана із міста: Львів :: Запитання: 17716  
Оксана запитує:
Добрий вечір! Буду вдячна,якщо допоможете знайти інформацію на тему: "Основні ознаки суб'єктності: 1.активність 2.свідомість дії 3.цілісність 4. вибірковість" І пояснти принцип діалектичної єдності свідомості і поведінки людини. Це з курсу економічна психологія.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Перегляньте, будь ласка, наступне:
1. Ильин, В. И. Поведение потребителей [Текст] : Учеб. пособие / В.И.Ильин. - СПб. : Питер, 2000. - 224 с. - (Краткий курс).
2. Лозниця, В. С. Психологія менеджменту [Текст] : навч. посібник / В. С. Лозниця. - К. : ЕксОб, 2000. - 512 с.
3. Спасенников, В. В. Экономическая психология [Текст] : Учеб. пособие для вузов / В.В. Спасенников. - М. : Per Se, 2003. - 447 с.
4. Ложкін, Г. В. Економічна психологія [Текст] : Навч. посібник для вузів / Г.В. Ложкін, В.В. Спасенніков, В.Л. Комаровська. - К. : Професіонал, 2004. - 304 с.
5. Ложкін, Г. В. Економічна психологія [Текст] : Навч. посібник для вузів / Г.В. Ложкін, В.В. Спасенніков. - К. : Професіонал, 2006. - 398 с.
6. Пачковський, Ю. Ф. Психологія підприємництва [Текст] : Навч. посібник для вузів / Ю.Ф. Пачковський. - К. : Каравела, 2006. - 408 с.

******

1. Титов, В. Н. Социально-психологические аспекты функционирования неформальной экономики [Текст] / В.Н.Титов // Общественные науки и современность. - 2002. - № 5. - С.66-77.
2. Гуржій, Т. Встановлення ознак суб'єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації [Текст] / Т.Гуржій // Право України. - 2003. - № 5. - С.75-79.
3. Корнійчук, О. Є. Еволюція формування економічного мислення [Текст] / О.Є. Корнійчук // Педагогіка і психологія. - 2006. - N1. - С. 22-29.
4. Соколова, Е. Е. Апология системного монизма (К проблеме путей интеграции психологической науки) [Текст] / Е.Е. Соколова // Вопросы психологии. - 2006. - N4. - С. 15-23.
5. Вощилко, В. І. Бажання чути й розуміти інших [Текст] / В. І. Вощилко // Конкуренція.Вісник Антимонопольного комітету України. - 2007. - N 4. - С. 5-10.
А також електронні ресурси, на жаль, тільки російською:
http://www.lib.grsu.by/library/data/resources/catalog/63712-63820.pdf
Карпинский К.В. Человек как субъект жизни
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00001775_0.html
Принцип единства сознания и деятельности (Рубинштейн, Ананьев, Леонтьев, Теплов, Смирнов и др.).
http://wiki.myword.ru/index.php/Единства_сознания_и_деятельности_принцип
Единства сознания и деятельности принцип
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.09.2009 00.51.46 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 17715  
Марія запитує:
Доброї ночі! Потрібні нова програма і планування уроків фізичного виховання для учнів 1-4 класів. Допоможіть. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Ващенко, О. "Основи здоров'я і фізична культура" 1-4-ті класи : Орієнтоване планування навчального матеріалу / О. Ващенко, В. Єрмолова, Л. Іванова // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). - 2006.- №22-24. - С.41-57.
2. Єрмолова, Валентина. Фізична культура : Навчальна програма для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Єрмолова Валентина, Іванова Любов, Смоліус Галина // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). - 2007.- №14. - С.7-20.
3. Рябченко, Сергій. Фізичне виховання школярів : методичні рекомендації / Рябченко, Сергій // Здоров'я та фізична культура (Шкільний світ). - 2007. - № 26. - С. 10-20.
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average
http://209.85.129.132/custom?q=cache:bt6XQyJzzPgJ:www.mon.gov.ua/education/average/meth_rec/vhvn.doc планування уроків фізичного виховання&cd=4&hl=uk&ct=clnk&inlang=uk&client=google-coop-np

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.09.2009 00.18.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Геннадій із міста: Хмельницький :: Запитання: 17713  
Геннадій запитує:
Доброго дня! Будь ласка підкажіть: реферат на тему: "Методичний інструментарій використання інтерактивних методів навчання"
Наша відповідь:
Шановний Геннадію!Пропонуємо Вам скористатися знайденою інформацією:
Інтерактивні методи навчання.-Режим доступу.- http://www.cpto1.vn.ua/page.php?id=64
Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі.-Режим доступу.- http://tourlib.net/books_others/pedtehnol3.htm
Рекомендаційний список літератури на допомогу вчителям предметникам
„Інтерактивні методи навчання в школі „.-Режим доступу.- http://kostopil.libr.rv.ua/index.files/Page756.htm
Інтерактивні методи навчання: теорія і практика впровадження.-Режим доступу.- http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2858&Itemid=-5
Сутність і види інтерактивних методів навчання..-Режим доступу.- http://st-sc1.at.ua/load/1-1-0-1
1.Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / Л. Галіцина (упоряд.). — К. : Редакції загальнопед. газет, 2005. — 128с.
2.Зеленська О.Практичне застосування інтерактивних методів навчання (4 клас)// Почат.шк.-2009.-№2.-С.12-15.
3.Коломієць Н. А. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 19с.
4Максимова Н. Інтерактивні методи навчання: крок у майбутнє//Рідна шк..-2008.-№12-С.35-38.
5.Навчання в дії. Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. посіб. / А.Панченков, О.Пометун, Т.Ремех. – К.: А.П.Н., 2003. – 72 с.
6.Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посіб.— К. : А.С.К., 2006. — 192с.
7.Сидоренко О., Чуба В. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика: Практ. посіб.- К: Центр інновацій і розвитку. - 2001.- 256 с.
8.Фасоля А.М. Проблема методичного інструментарію // Дивослово. – 2005. –№ 9. –С.16 – 18.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.09.2009 21.43.59 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Київська область :: Запитання: 17710  
Оксана запитує:
Добрий вечір!Ви неодноразово надавали мені допомогу,за що вам дуже вдячна! Цього разу у мене таке запитання:по якому підручнику викладати спецкурс Коаїнознавство :Велика Британія у 10 класі ,філологічного профілю, за якою програмою та чи є до нього календарно-тематичне планування,бажано в електронному вигляді.Заздалегідь вам вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Бєскова, Наталія. Шкільна географічна освіта у 2009-2010 навчальному році / Бєскова, Наталія, Уварова, Ганна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2009. - № 31. - С. 3-13.
2. Концепція географічної освіти в профільній школі // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2009. - № 31. - С. 15-17.
3. Країнознавство Великої Британії: робоча навч. програма / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. Факультет романо-германської філології. Кафедра практики англійської мови / Ольга Вікторівна Василенко (уклад.). — Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Л.Українки, 2009. — 34с.
4. Across Great Britain=По Великій Британії: Навч. посібник з курсу "Країнознавство" / Наталія Федорівна Вовченко (уклад.). — 3.вид., випр. — К. : Знання, 2004. — 222с.
5. Look at Britain: навч.-наоч. посіб. з країнознавства Великої Британії :темат. табл. та роздавальні картки:для уч. серед. навч. закл. / Олександр Ісакович Близнюк (уклад.), Нонна Миколаївна Жилко (уклад.) — К. : Знання, 2001. — 158с.
http://209.85.129.132/search?q=cache:MYSuWFhlLB0J:sitebeta.ksu.ks.ua/downloads/Chair_Ukr_Naidyonova/11.doc "Країнознавство Великої Британії"&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/new_pr
http://209.85.129.132/custom?q=cache:AZCR5RXPF2QJ:www.mon.gov.ua/education/average/prog12/geo_pr.doc країнознавство велика британія&cd=1&hl=uk&ct=clnk&inlang=uk&client=google-coop-np
http://www.mon.gov.ua/education/average/per_n_pr/3.doc

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.09.2009 19.37.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Одеса :: Запитання: 17707  
Світлана запитує:
Допоможіть,будь ласка, знайти календарно-тематичне планування з англійської мови для 9-го класу за новою програмою (12-річна школа)
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано!
Пропонуємо наступну інформацію:
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/new_pr
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/met_rek
http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average/programs
http://209.85.129.132/custom?q=cache:HvNiVZc7CHoJ:www.mon.gov.ua/education/average/new_pr/for.doc календарно-тематичне планування з англійської мови&cd=20&hl=uk&ct=clnk&inlang=uk&client=google-coop-np
Коваленко Оксана. Про вивчення іноземних мов у 2009/2010 навчальному році / О. Коваленко // English (Шкільний світ). - 2009. - № 32. - С. 3-8.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.09.2009 16.05.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.393162 seconds