Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 28 .:. Запитань у базі: 39166
   


Автор запитання: Катерина із міста: Мелітополь :: Запитання: 30125  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти матеріал з теми: " Сучасні педагогічні концепції в зарубіжних країнах".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
пропонуємо Вам наступний матеріал:
1. Дьюї, Д. Моральні принципи в освіті [Текст] / Д. Дьюї; пер. з англ. М. Олійник. - Львів : Літопис, 2001. – 31 с.
2. Максимюк, С. П. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник для вузів / С. П. Максимюк. - К. : Кондор, 2009. - 670 с.
3. Семенченко, Н. Образование в Украине [зарубіжний досвід] [Текст] / Н. Семенченко. - К. : Саммит-Книга, 2010. - 318 с.
4. Якса, Н. В. Вітчизняні та зарубіжні дидактичні системи і технології. Педагогічні інновації [Текст] / Н.В. Якса / Основи педагогічних знань [Текст] : навч. посібник. - К. : Знання, 2007. - С. 139-156.
5. Яновський, А. Школа громадянина: Американський досвід - наші потреби [Текст] / А. Яновський ; пер. с пол. Л. Гриневич. - Л. : Літопис, 2001. - 215 с.
* * *
1. Алексеєва, О. В. Сучасні тенденції виховання та освіти в розвинених країнах світу [Текст] / О.В. Алексеєва // Педагогіка і психологія. - 2004. - N3. - С. 119-124.
2. Бевз, О. П. Гуманістична педагогіка і психологія як основа підтримки саморозвиваючої особистості в освіті США [Текст] / О.П. Бевз // Педагогіка і психологія. - 2006. - N2. - С. 107-114.
3. Блейк, С. Использование достижений нейропсихологии в педагогике США [Текст] / С. Блейк, С. Пейп, М.А. Чошанов // Педагогика. - 2004. - N5. - С. 85-90.
4. Журавльова, С. Розвиток ідей вільного виховання особистості у теорії і практиці вальдорфської педагогіки [Текст] / С. Журавльова // Рідна школа. - 2005. - N11. - С. 70-73.
5. Зубченко, О. Проблеми впровадження новітніх педагогічних технологій в освітній процес загальноосвітніх шкіл Західної Європи [Текст] / О. Зубченко // Рідна школа. - 2005. - N9/10. - С. 75-78.
6. Копытов, А. Д. Инновационные педагогические технологии профессионального образования в США и Германии [Текст] / А. Д. Копытов, М. П. Пальянов // Педагогика. - 2009. - N 8. - С. 86-93.

7. Лесіна, Т. М. Анімація як інноваційний напрям соціально-педагогічної роботи в Польщі [Текст] / Т. М. Лесіна // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - N 2. - С. 101-106.
8. Монастирний, А. П. Інформаційні технології підтримки педагогічних інновацій у системі освіти республіки Білорусь [Текст] / А. П. Монастирний, І. А. Дзюба // Педагогіка і психологія. - 2010. - N 4. - С. 25-30.
9. Плахотнюк, Е. Концепція громадського виховання у шкільній практиці США [Текст] / Е. Плахотнюк // Рідна школа. - 2010. - N 1/2. - С. 72-77.
10. Плахотнюк, О. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США [Текст] / О. Плахотнюк // Рідна школа. - 2009. - N 10. - С. 75-79.
11. Плахотнюк, О. Л. Концепція виховання характеру в сучасній системі шкільної освіти США [Текст] / О. Л. Плахотнюк // Педагогіка і психологія. - 2009. - N 4. - С. 117-125.
12. Пономаренко, О. Педагогічні підходи до формування лідерських якостей майбутніх учителів у США [Текст] / О. Пономаренко // Рідна школа. - 2011. - N 11. - С. 41-44.
13. Полупанова, Е. Г. Инновации в педагогическом образовании на Западе [Текст] / Е. Г. Полупанова // Педагогика. - 2007. - N 8. - С. 121-126.
14. Савина, А. К. Польша: инновационные подходы к оценке учебных успехов учащихся [Текст] / А. К. Савина // Педагогика. - 2011. - N 2. - С. 100-109.
http://festival.1september.ru/articles/609904
http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_22/?print
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdpu/texts/articles/2008/08_02pyavekp.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/znpudpu/2008_5.pdf
Плахотнюк О.Л. СУЧАСНІ ЗАРУБІЖНІ ПЕДАГОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ
http://www.academy35.ru/node/120763
http://bugabooks.com/book/4-100-otvetov-po-pedagogike/91-83-zarubezhnye-koncepcii-vospitaniya-texnokraticheskaya-pedagogika.html
http://murzim.ru/nauka/pedagogika/obwaja-pedagogika/26724-zarubezhnye-koncepcii-vospitaniya-tehnokraticheskaya-i-gumanisticheskaya-pedagogiki.html
http://infospy.ru/modules/Articles/article.php?storyid=2713
На все добре!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2013 15.25.17 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Львів :: Запитання: 30123  
Наталя запитує:
Доброго дня.Інформація про методи швидкого запам'ятовування інформації .
Наша відповідь:

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2013 15.04.08 :.
.: Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Татьяна із міста: Житомир :: Запитання: 30120  
Татьяна запитує:
Доброго дня. Потребую допомоги щодо підбору літератури з предмету "Управління у вищих навчальних закдадах". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Наша відповідь:
Балакина А.Т. Эффективность управления вузом и педагогический менеджмент / А. Т. Балакина, Н. В. Солнцева // Высш. образование сегодня. – 2002. – № 10. – С. 12–16.
Бєляєв Ю. Міжнародні зв’язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Ю. Бєляєв // Вищ. шк. – 2010. –№ 7/8. – С. 18–23.
Білий Л. Г. Організаційно-педагогічні основи управління вищим навчальним закладом недержавної форми власності : дис. : 13.00.01 / Л. Г. Білий ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2007. – 242 с.
Бутівщенко С. В. Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку державного управління вищою освітою України в умовах глобалізаційних викликів / С. В. Бутівщенко // Проблеми освіти : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 61. – С. 17–20.
Волобуєва Т. Шляхи удосконалення управління на рівні вищого навчального закладу / Т. Волобуєва // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу. – К., 2004. – С. 171–174.
Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до Болонського процесу / В. Гуменник // Вищ. шк. – 2004. – № 4. – С. 45–55.
Гусарєв С. Д. Управління вищим закладом юридичної освіти // Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-8057.html
Деякі питання управління вищими навчальними закладами : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листоп. 2011 р. № 1191-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1191-2011-р
Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління : курс лекцій / Г. В. Єльникова. – К. : Вищ. шк., 2003. – 385 с.
Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вищ. шк. – 2010. – № 7/8. – С. 11–18.
Кондіус І. С. Методи управління освітнім процесом у сучасному вищому навчальному закладі / І. С. Кондіус // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. – Севастополь, 2012. – Вип. 127. – С. 11–15. – (Педагогіка). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vsntu/pedag/2012_127/2012_127/127_03.pdf
Луговий В. І. Управління освітою / В. І. Луговий. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.
Мельник О. Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі / О. Ф. Мельник // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. – Полтава, 2011. – С. 234–238. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpm/2011_8_1/Melnik.pdf
Проект створення інтегрованої системи управління вищим навчальним закладом. – Режим доступу: http://univd.edu.ua/index.php?id=330&lan=ukr
Розділ VI. Управління вищим навчальним закладом // Про вищу освіту : Закон України від 19 січ. 2010 р. № 2984-III. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_05/part_06.html
Сучасна автоматизована система управління навчальним процесом для вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації АСУ «ВНЗ». – Режим доступу: http://ndipit.com.ua/rozrobky/asu-vnz
Тихонов А. Н. Использование автоматизированных систем управления в деятельности учреждений высшего профессионального образования в Российской Федерации : аналит. обзор / А.Н. Тихонов, Д. Ю. Столяров. – М. : ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2009. – 96 с.
Управление в высшей школе: опыт, традиции, перспективы : аналит. доклад /
В. М. Филиппов, Б. Л. Агранович, И. В. Аржанова. – М. : Логос, 2005. – 541 с.
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів : навч. посіб. / О. В. Співаковський, Я. Б. Федорова, О. О. Глущенко, Н. А. Кудас. – Херсон : Айлант, 2010. – 302 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.01.2013 11.48.48 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Київ :: Запитання: 30116  
Ангеліна запитує:
Доброго вечера. Допоможіть знайти інформацію на тему: Виховання студенської молоді на принципах християнської моралі.
Наша відповідь:
Доброго дня! Ви можете скористатися наступними джерелами:
Вачевський М. Християнська педагогіка у вихованні учнівської молоді / М. Вачевський // Слово. – 2010. – № 3 (43). – С.23–26. – Режим доступу: http://dds.edu.ua/articles/2/slovo/2010/692-christian-pedagogy-in-educating-students.html
Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т. І. / Г. Ващенко. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – 191 с.
Ващенко про виховання молоді на засадах християнської моралі. – Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635a2bd78b4d43b89421316c27_0.html
Виховання молоді на принципах християнської моралі – завдання Церкви та світських освітніх закладів. – Режим доступу: http://arhiv.orthodoxy.org.ua/ru/tserkovni_hroniki/2010/02/10/30124.html
Виховання молоді на християнських цінностях. – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-140.html?page=6#5897
Воспитание молодёжи будет проходить на принципах христианской морали. – Режим доступа: http://vincity.info/news-/204-vospitanie-molodez.html
Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика : учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений. В 2 ч. – Режим доступа: http://litrus.net/book/read/88866?p=24
Доманюк Е. А. Вопросы и ответы. – Режим доступа: http://www.hgeu.com.ua/voprosy.html
Духовно-эстетическое воспитание студентов средствами христианского и светского искусства. – Режим доступа: http://allydota.ru/item/items151428.html
Крыжановский Р. А. Качественное образование и холистическое мировоззрение. – Режим доступа: http://obrazovanie.odessa.ua/zaod/hgu/holist.html
Лахман Н. М. Духовно-моральне виховання старших підлітків на принципах християнської моралі в позаурочній роботі загальноосвітньої школи. – Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-186736.html?page=7#6366661
Молодь будуть виховувати на принципах християнської моралі. – Режим доступу: http://20minut.ua/Новини-Вінниці/news/169245
Наукові записки : виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – Острог, 2000. – 625 с.
Нежельская Н. А. Поиск эффективных методов нравственного воспитания студентов. – Режим доступа: http://michac.narod.ru/Konferencia/3/Nizelyskaja.doc
Огірко О. В. Виховання студентської молоді на засадах християнської моралі. – Режим доступу: http://www.iai.dn.ua/_u/iai/dtp/CONF/9/articles/sec2/s2a4.html
Огірко О. В. Християнська етика в університетській системі освіти. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2002_7/7-1.pdf
Огірко О. Християнська етика – могутній засіб у вихованні миролюбності // Шк. світ. –2001. – № 5.
Проблеми моралі серед християнської молоді США. – Режим доступу:
http://naub.org.ua/?p=597
Регіональна наукова конференція «Виховання молоді на принципах християнської моралі». – Режим доступу: http://vspu.edu.ua/index.php?event=108
Старжевская А. Духовность и мораль современной молодёжи. – Режим доступа: http://ecbua.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1735:duxovnost-i-moral-sovremennoj-molodyozhi-&catid=22:s-&Itemid=40&lang=ru
Формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей. – Режим доступу: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=395
Християнські цінності в культурі та освіті: віртуальні виставки. – Режим доступу: http://lib.oa.edu.ua/resources/virtual-exhibitions
Чепіль М. Християнський виховний ідеал у педагогічній спадщині Г. Ващенка / М. Чепіль, С. Гриців // Сучас. укр. виховання : матер, нац. практ. конф. (Дрогобич, 1996). – Л., 1997.
Шевченко А. І. Основи християнства: шлях до істини : навч. посіб. / А. І. Шевченко. – Донецьк : ДонДІШІ, 2000. – 246 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.01.2013 22.36.01 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Городок :: Запитання: 30112  
Наталя запитує:
Будь ласка, підкажіть, де можна скачати статті Зої Плохій?
Наша відповідь:
Доброго дня! На жаль нам не вдалося знайти в інтернеті статті Зої Плохій. Пропонуємо джерела, які можна знайти в бібліотеці:
1.Плохій, Зоя. Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільнят / З. Плохій // Дошкіл. виховання : Наук.-метод. журн. МОН Укр. для пед. і батьків. - 2005. - № 07 (лип.). - С. 19-21
2.Плохій, Зоя. Друге народження "Малятка" [Текст] / З. Плохій // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН Укр. для пед. і батьків. - 1999. - № 10 (жовт.). - С. 16-17 .
3.Плохій, Зоя. Бережи здоров'я змалечку [Текст] / З. Плохій // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН Укр. для пед. і батьків. - 1998. - № 10 (жовт.). - С. 4-5 .
4.Дошкілля у світі [Текст] : дещо про історію і сьогодення / З. Плохій, Г. Марочко, Т. Науменко, В. Ждан, Н. Кириченко, М. Мельничук // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН Укр. для пед. і батьків. - 1996. - № 08 (серп.). - С. 14-15 .
5.Плохій, Зоя.Вітальна цінність природи [Текст] : складові екол. культури дошкільнят / З. Плохій // Дошкіл. виховання : наук.-метод. журн. МОН Укр. для пед. і батьків. - 2000. - № 11 (листоп.). - С. 6-7
6.Плохій, Зоя.Сучасний зміст екологічного виховання : [дітей дошкіл. віку] / З. Плохій // Дошкіл. виховання. - 2008. - N 3. - С. 3-6
7.Плохій, Зоя.Я і Світ навколо : особистісно орієнт. підхід у формув. ставлення дошкільнят до природи / З. Плохій // Дошкіл. виховання. - 2008. - N 7. - С. 8-11
8.Плохій, Зоя. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу : інноваційні підходи / Зоя Плохій // Дошкільне виховання. - 2010. - № 7. - С. 6-10.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.01.2013 18.46.49 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.969538 seconds