Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41591
   


Автор запитання: Ганна із міста: Харків :: Запитання: 43453  
Ганна запитує:
Допоможіть знайти можливотзаповнені документи минулих років вчителів асистентів, для того щоб дізнатися як заповнювати в графіку роботи колонку Індивідуального супровіду, методична робота вчителя асистента. Можливо є зразок цього журналу графіку роботи. Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно! Радимо переглянути такі документи:
1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]/ Н. М. Дятлен ко, Н. З. Софій., О. В. Мартин чук, Ю. М. Найда, під заг. ред. М. Ф. Войцехівського. — Київ: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. — 172 с. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Assist_teacher_4_All_print.pdf (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
2. Пряха, О.В. Документація асистента вчителя : файл : графік роботи [Електронний ресурс] / О.В. Пряха // Інклюзивно-ресурсний центр. – Електрон. дан. – 2016-2019. – Режим доступу https://mighirjainkluzywnyjcentr.e-schools.info/library/category/4338 (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
3. Список основних нормативних документів у сфері інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Інклюзивне навчання в закладах середньої освіти – керівництво для тренерів. – Електрон. дан. – 2018. – Режим доступу http://posibnyk.nus.org.ua/basic-normative-documents/ (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.
4. Яку документацію варто вести асистенту вчителя в інклюзивному класі [Електронний ресурс] / Нова Українська школа. – Електрон. дан. – 2017.- Режим доступу https://nus.org.ua/view/dokumentatsiya-asystenta-vchytelya-v-inklyuzyvnomu-klasi/ (дата звернення 15.10.2019). – Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.10.2019 20.51.54 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Чортків :: Запитання: 43449  
Уляна запитує:
Ідеї Я. Корчака про виховання дітей у сім`ї, як засобу соціалізаці
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Новгородський Р. Г. Ідеї соціалізації особистості в контексті педагогічної спадщини Я.Корчака
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2012_3_47.pdf
Мисько В. Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака / В. Мисько // Молодь і ринок. - 2017. - № 4. - С. 145-150.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_4_30
Кущ Т. В. Соціальна адаптація дітей раннього віку: педагогічні погляди Януша Корчака / Т. В. Кущ // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2011. - Вип. 13. - С. 213-217.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2011_13_38
Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих
https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=262
Корчак Януш «Як любити дитину»
http://mini-rivne.com/knuga-korchaka-jak-lubutu-dutuny/
Карпенко О. Є. Аксіологічний вимір педагогічної спадщини Я. Корчака в контексті української педагогіки / О. Є. Карпенко // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 23. - С. 271-276.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_23_46
Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00919792_0.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.10.2019 20.58.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Бучач :: Запитання: 43448  
Віталій запитує:
педагогічні твори сухомлинського, в яких подані питання виховання дітей у сім'ї як засобу соціалізації
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5–ти т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 410–414.
Сухомлинський В. О. Ми продовжуємо себе в дітях / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5–ти т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 578–584.
Сухомлинський В. О. Мікроклімат вашого дому / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5–ти т. – Т. 5. – К.: Рад. школа, 1977. – С. 385–418.
Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 303 с.
Сухомлинский В.А. Родина в сердце. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 174 с.
Сухомлинський В.О. Лист молодому батькові // Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т.5. – С.440 – 446.
Сухомлинський В.О. Ми продовжуємо себе в дітях // Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т.5. – С.578-584.
Сухомлинський В.О. Моральні цінності сім’ї// Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т.5. – С.436-440.
Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибр. тв. у 5 т. – К., 1977. – Т. 4. – С.7-390.

О.М. Галус Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського в контексті соціалізації особистості дитини
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2011_10_30.pdf
Я.М. Ільчук Погляди В. Сухомлинського на соціалізацію особистості в умовах сім’ї
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inuv_2017_6_31.pdf
А.О. Кований Соціалізація як фактор гармонійного розвитку особистості у науково-педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_54/87.pdf
Тарасова С. Батьківська педагогіка у спадщині В.О.Сухомлинського
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nz_p_2013_123(1)__76.pdf
В.Ю. Щербина В.Сухомлинський про виховання цінностей сім'ї
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_54/53.pdf
Бойчук П.М. Педагогічний аналіз концепцій сімейного Виховання А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/ped_2008_1/2008-26-06/boychuk.pdf
С.А. Литвиненко Сім'я як цінність у виховній спадщині В.О.Сухомлинського
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_53/31.pdf
Січко І. О. Взаємодія сім’ї і школи в контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського / І. О. Січко // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 449-452.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_111
http://intellect-invest.org.ua/content/userfiles/files/mater_ped_conf/Suchomlinsky_14_ped_chteniya.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.10.2019 18.36.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Чортків :: Запитання: 43447  
Вікторія запитує:
Скласти анотації до статей із фахових журналів щодо проблем соціалізації особистості.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Пропонуємо вам список статей із фахових видань, де розглядаються питання соціалізації особистості. Більшість із них - в електронному вигляді. Прочитавши їх, ви самостійно складете анотації. Бажаємо успіхів!

Авраменко О. О. Соціалізація особистості в контексті вітчизняних та зарубіжних науково-педагогічних лосліджень [Електронний ресурс] / О. О. Авраменко // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. - 2015. - № 10. - С. 7-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2015_10_3

Алексєєва В. В. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / В. В. Алексєєва // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 69(3). - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_69(3)__5

Береза В. Політична освіта і самоосвіта як фактори політичної соціалізації особистості [Електронний ресурс] / В. Береза // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 58-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_1_10
Розглянуто роль політичної освіти у процесі політичної соціалізації особистості, яка має допомогти розібратися в законах культури й правилах спільного для всіх життя. Зазначено, що демократичні країни переконалися в перевагах існування спеціальних інститутів політичної освіти, а Україна лише перебуває на шляху їх формування, тому їй необхідно максимально спрямувати зусилля на генерування політичної компетентності та відповідальності громадян. Виокремлено роль політичних партій у політичній соціалізації. Наголошено на відмінностях у процесі політичної соціалізації особистості залежно від типу політичної системи. Зосереджено увагу на політичній самоосвіті особистості, що обумовлюється посиленням ролі особистісного чинника в сучасних суспільно-політичних процесах. Окреслено роль видавничої політики держави та значення інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні політичної самоосвіти особистості за сучасних умов. Констатовано, що дія основних чинників політичної соціалізації свого максимального ефекту досягає тільки за умови формування цілісної системи, у якій вплив політичного середовища, політичної культури, діяльність політичних партій, засобів масової інформації, закладів культури, політичної освіти є комплексним, узгодженим, науково обгрунтованим та спрямованим на розвиток вільної, критично мислячої, компетентної особистості.

Возняк Л. Л. Модель соціалізації особистості в умовах інноваційного середовища освітнього закладу [Електронний ресурс] / Л. Л. Возняк, С. Д. Дуць // Педагогічний пошук. - 2018. - № 4. - С. 60–62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_4_14

Волченко Л. П. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості [Електронний ресурс] / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2018. - № 2. - С. 67-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_2_10

Гангал, А. В.Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання [Текст] / А. В. Гангал // Гілея: науковий вісник. - 2014. - № 10. - С. 323-328

Дереш В. С. Аналіз зарубіжних концепцій соціалізації особистості [Електронний ресурс] / В. С. Дереш // Педагогічний альманах. - 2017. - Вип. 33. - С. 261-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_33_44

Кармадонова Т. М. Адаптаційні процеси соціалізації особистості в навчальному процесі у вищій школі [Електронний ресурс] / Т. М. Кармадонова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2011. - № 3. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2011_3_5

Коломієць Д. В. Особливості соціалізації особистості у сучасному культурно–освітньому просторі [Електронний ресурс] / Д. В. Коломієць // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 110. - С. 302-304. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_110_76

Мазурець А. В. Соціалізація особистості учня шляхом розвитку творчого мислення у процесі навчання німецькій мові [Електронний ресурс] / А. В. Мазурець // Таврійський вісник освіти. - 2016. - № 2. - С. 116-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2016_2_21

Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 584-595. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2016_43_37

Насадюк Ю. Соціалізація особистості як система втілення політичних цінностей [Електронний ресурс] / Ю. Насадюк // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. - 2016. - Вип. 10. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Polit_2016_10_15

Процюк В. Формування громадянських цінностей у процесі соціалізації особистості [Електронний ресурс] / В. Процюк // Нова педагогічна думка. - 2015. - № 1. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_1_33

Рудкевич Н. І. Соціалізація особистості як соціально-педагогічне явище [Електронний ресурс] / Н. І. Рудкевич // Інноваційна педагогіка. - 2018. - Вип. 3. - С. 228-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_3_52

Савченко С. В. Медіасоціалізація як складник соціалізації особистості в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / С. В. Савченко, В. С. Курило // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2019. - № 1(1). - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2019_1(1)__11

Цибулько, Л. Г.Формування готовності учнів до сімейного життя як засіб їхньої соціалізації / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2011. - № 1. - С. 64-70. - бібліогр.: с. 69 8 назв
Анотація: Стаття присвячена аналізу проблеми формування готовності учнів до сімейного життя в її історичному й сучасному аспектах, визначенню сутності формування готовності учнів до сімейного життя учнів як засобу їхньої соціалізації. Автор доводить, що процес підготовки учнів до сімейного життя повинен грунтуватися на комплексній взаємодії батьків і фахівців освітніх установ з орієнтацією на суб"єктне залучення до нього самих учнів.

Швалб Ю. М. Психологічні моделі соціалізації особистості [Електронний ресурс] / Ю. М. Швалб // Актуальні проблеми психології. - 2015. - Т. 7, Вип. 38. - С. 503-517. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_38_45

Шалагінов, Борис. Дитяча література і соціалізація майбутньої особистості / Борис Шалагінов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. - № 11/12. - С. 3-6
Анотація: Досліджується питання - чим "дитяча література" відрізняється від дорослої в плані проблеми соціалізації особистості, як з’ясування цього питання може допомогти літературному педагогу правильно виділити в "дорослих" програмних текстах елементи, що відповідають запитам інтелектуального, духовного і естетичного розвитку підлітка, як це може сприяти розвитку його інтересу до читання. Автор наголошує на необхідності збільшення в програмах шкільного вивчення кількості текстів, написаних спеціально для дітей.

Шевченко З. В. Теорія статево–рольової соціалізації особистості (філософська оцінка) [Електронний ресурс] / З. В. Шевченко // Гілея: науковий вісник. - 2019. - Вип. 142(2). - С. 201-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_142(2)__42

Щербина В. Л. Процес соціалізації особистості в умовах багатоукладного суспільства: соціально-психологічна модель [Електронний ресурс] / В. Л. Щербина // Проблеми сучасної психології. - 2016. - Вип. 32. - С. 614-624. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_32_53

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.10.2019 17.59.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Одеса :: Запитання: 43446  
Вікторія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про НУШ в періодиці та інтернет виданнях. Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43390. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Не НУШ єдиною… Як нам побудувати справді сучасну українську школу [Електронний ресурс] // NovaMedia: [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://medianova.com.ua/ne-nush-yedinoyu-yak-nam-pobuduvati-spravdi-suchasnu-ukrayinsku-shkolu/. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.10.2019
Нова українська школа [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola. — Назва з екрана. — Дата звернення: 15.10.2019
Нова українська школа в системі Державного стандарту освіти: щоготує для нас МОН?[Електронний ресурс] // Всеосвіта :[веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу
https://vseosvita.ua/webinar/nova-ukrainska-skola-v-sistemi-derzavnogo-standartu-osviti-so-gotue-dla-nas-mon-10.html. - Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.10.2019
Нова українська школа: досвід і перспективи [Електронний ресурс] // На урок: освітній портал [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://naurok.com.ua/conference/nus. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.10.2019
Продовження Нової української школи — один з наших пріоритетів — нова очільниця МОН [Електронний ресурс] // Українськаправда : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу https://life.pravda.com.ua/society/2019/09/23/238296/. — Назва з екрана. — Дата зверенення: 15.10.2019

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 13.10.2019 16.04.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.77998 seconds