Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41837
   


Автор запитання: Ольга із міста: Вінниця :: Запитання: 43650  
Ольга запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему:"Диференціація навчання у загальноосвітніх школах Великобританії".
Наша відповідь:
Добрий день, Ольго! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Бойченко М. А. Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 10. - С. 166-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_22

Борисенко І. Функції оцінювання навчальних досягнень учнів початкових шкіл Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / І. Борисенко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 1 (15). – С. 35-40.

Дикий О. Ю. Упровадження профільного навчання в країнах Західної Європи / О. Ю. Дикий, І. М. Войтович // Пед. пошук. - 2011. - № 4. - С. 3-6. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.

Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14 - 15 трав. 2015 р., Харків / ред.: В. Г. Левчук, В. І. Каук, Т. О. Маркова; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. - 215 c. - укp. - рус.

Заболоцька Л. Інноваційні моделі навчання у початкових школах Великобританії та можливість їх використання на Україні / Л. Заболоцька // Нова пед. думка. - 2007. - Спец. вип. - С. 67-70. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Зубченко О. С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (досвід Великобританії) : навч. посіб. / О. С. Зубченко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2012. - 139 c. - Бібліогр.: с. 130-138 - укp.

Кирда А. Г. Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу та в Україні (друга пол. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / А. Г. Кирда. – К., 2005 – 20 с.

Костенко Н. І. Організація профільного навчання у старшій школі Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. І. Костенко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2010. - 20 c. - укp.

Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 190 с.

Лещинський О. П. Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (XIX - XX ст.) : Автореф. дис... д-ра пед. наук / О. П. Лещинський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005. - 36 c. - укp.

Лук'яненко, Олександр Вікторович. Освячена школа чи освічена паства (світоглядні засади навчання у Великобританії XIX століття) [Текст] / О. В. Лук'яненко ; Полтавський національний педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. Історичний факультет. Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії. - Полтава : Друкарська майстерня, 2010. - 96 с. - Бібліогр.: с. 75-95

Мельниченко Р.К.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ ЗАРУБІЖЖЯ ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)
http://eprints.zu.edu.ua/27722/1/Мельниченко_стаття.pdf

Муравська, С. Школа Саммерхілл [Текст] : прогресивний характер діяльності / С. Муравська // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006. - № 5. - С. 68-74

Нестерова Л. В. Профільна диференціація навчання і професійне самовизначення старшокласників в зарубіжній профільній школі / Л. В. Нестерова, І. Б. Дремова // Наша шк.. - 2012. - № 6. - С. 22-27. - Бібліогр.: 9 назв.

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти / ред.: Б. Н. Мітюров. - Рівне, 2001. - 174 с. - (Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту; Вип. 17).

Особливості диференціації навчального процесу у школах США, Великобританії, ФРН, Франції, Японії, України https://studopedia.org/10-46563.html

Повєткіна, М. Ю. Система освіти Великобританії [Текст] / М. Ю. Повєткіна // Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. - 2013. - № 15. - С. 37-39

Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Виликобританії / О. Полуян // Нова пед. думка. - 2014. - № 2. - С. 3-5. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Рибак О. Б. Індивідуалізація навчання в середній школі Англії : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 –теорія та історія педагогіки / О.Б.Рибак ; Український держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –К., 1994. –25 с.

Самойлюкевич І. В. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / І. В. Самойлюкевич, Л. В. Барало, Л. І. Березенська, Ю. В. Березюк, О. Б. Бігич; ред.: І. В. Самойлюкевич; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2012. - 383 c. - укp.

Семергей Н. В. Організація диференційованого навчання в сучасній зарубіжній школі / Н. В. Семергей // Постметодика. – 2000. – № 3. – С. 14–17.
Третякова, Н. В. Традиції освіти Великої Британії [Текст] / Н. В. Третякова // Педагогічна майстерня : Науково-методичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 17-20

Шестопалова І. О. Індивідуалізація викладання іноземних мов у Великобританії / І. О. Шестопалова // Наук. зап. КІТЕП. Псих.-пед. пробл. удоскон. проф. підготов. фахівців сфери туризму в умовах неперервн. освіти. - 2001. - № 2. - С. 68-74. - Бібліогр.: 14 назв. - укp.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.12.2019 14.45.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43648  
Вероніка запитує:
Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: підготовка до організації освітнього простору в закладах дошкільної освіти за методикою Марії Монтессорі.( Монографії, дослідження, доповіді, статті, методичні матеріали, методики), прошу з посиланнями. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко. Радимо ознайомитись із відповіддю на питання довідки № 36669 та :джерелами інформації
Андрющенко О. Уроки самостійності : формування навичок практичного життя за методикою М. Монтессорі / Ольга Андрющенко, Лариса Рудень // Дошкільне виховання. - 2017. - № 10. - С. 23-25.
Богуш А. М. Навчання грамоти за методом Марії Монтессорі / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська // Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська. - 3-тє вид. - Київ : Слово, 2015. - С. 191-200.
Грядовкіна Ж. Адаптація малюків і батьків до дитячого садка: досвід Монтессорі-педагогів / Ж. Грядовкіна // Палітра педагога. - 2015. - № 5. - С. 10-13.
Грядовкіна Ж. Методика Марії Монтессорі в освітньому процессі дошкільного закладу / Ж. Грядовкіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2011. - № 8. - С. 15-21.
Грядовкіна Ж. Співпраця дошкільного закладу і сім'ї за системою Монтессорі / Ж. Грядовкіна // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2012. - № 3. - С. 16-19.
Грядовкіна Ж. Через дію до пізнання : Монтессорі-підхід до організації предметно-маніпулятивної діяльності малюків / Ж. Грядовкіна, О. Решетняк // Дошкільне виховання. - 2016. - № 1. - С. 15-19.
Дмітрієва В. Методика раннього розвитку Марії Монтессорі. Від 6-ти місяців до 6-ти років / Вікторія Дмітрієва ; пер. Анастасія Сіненко. - Київ : Форс Україна : BookChef, 2019. - 222 с. : іл
Надворна О. Розвиток мовлення в системі Монтессорі / О. Надворна // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 16-19.
Науменко О. Монтессорі-підхід до математики / О. Науменко, А. Найда // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 12-15.
Немірова О. Уроки співжиття : соціалізація дітей у Монтессорі-групах / О. Немірова, А. Кіндзерська // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 20-22.
Прибильська Н. Сенсорне виховання в педагогіці Монтессорі / Н. Прибильська, Н. Проценко // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 9-11.
Пугачова Н. Дитина і Всесвіт : космічне виховання за М. Монтессорі / Н. Пугачова // Дошкільне виховання. - 2014. - № 8. - С. 23-25.
Ратнер Ф. Л. Использование педагогических идей М. Монтессори при обучении иностранным языкам / Ф. Л. Ратнер, А. Ю. Юсупова // Иностранные языки в школе. - 2012. - № 5. - С. 52-58.
Решетняк О. Доматематична підготовка малюків: Монтессорі-підхід / Олена Решетняк
// Дошкільне виховання. - 2017. - № 12. - С. 10-12.
Рудакова Н. Н. Использование идей и принципов педагогики Марии Монтессори при обучении детей письму и чтению / Н. Н. Рудакова // Детский сад от А до Я. - 2009. - № 5. - С. 57-63.
Самаріна В. В. Система роботи з впровадження технології саморозвитку М. Монтессорі в дошкільних навчальних закладах / В. В. Самаріна // Обов'язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи : зб. метод. матеріалів / [авт.-упоряд.: О. П. Долинна, А. П. Бурова, О. В. Низковська, Т. П. Носачова]. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - С. 419-443.
Система М. Монтессори: Теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. - 5-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 384 с. ; Режим доступу: http://psychlib.ru/mgppu/SSm-2013/SSm-384.htm#$p1
Чепіль М. М Педагогіка Марії Монтессорі: навч. посіб./ М. М. Чепіль, Н. З. Дудник; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. - Київ : Слово, 2017. - 271 с.
Юсупова А. Ю. Опыт создания свободной обучающей среды по иностранному языку в высшей школе на основе педагогических идей М. Монтессори / А. Ю. Юсупова // Иностранные языки в школе. - 2012. - № 11. - С. 45-50.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.12.2019 21.28.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43645  
Вероніка запитує:
Допоможіть будь ласка знайти матеріали для магістерської роботи на тему: підготовка до організації освітнього простору в закладах дошкільної освіти за методикою Марії Монтессорі.( Монографії, дослідження, доповіді, статті, методичні матеріали, методики), прошу з посиланнями. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Вероніко! Подібне питання можна знайти за відповіддю: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 43648.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.12.2019 15.28.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Вінниця :: Запитання: 43639  
Ірина запитує:
Допоможіть дібрати літературу до теми курсової " методика формування лексичної компетентності учнів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2721/1/Магістерська робота Бурденкової А..pdf
http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/61944/57657
https://www.researchgate.net/publication/331404753_FORMUVANNA_LEKSICNOI_KOMPETENTNOSTI_UCNIV_ZASOBAMI_KOMP'UTERNIH_IGOR_U_NAVCANNI_UKRAINSKOI_MOVI
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23540/1/дисертація. Сіранчук Н.М. в пдф.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/$RJG8MLO.pdf
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_68/17.pdf
https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00885999_0.html
https://works.doklad.ru/view/2N_4YktRpPw/all.html
http://vspu.edu.ua/content/hot/rey/doc2/a7.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/971/1/24.pdf
http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1055
– Горбунова Н.В. Лексична компетенція дітей дошкільного віку в сучасних дослідженнях / Н.В. Горбунова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2010. – Вип.8. – С. 85-91.
– Сіранчук Н. М. Формування лексичної компетентності молодшого школяра шляхом використання слова в різних контекстах/ Н. М. Сіранчу// Cборник научных статей. Педагогика: Приоритетные направления науки, 2015. – с. 37-44.
– Сіранчук Н. М. Процес формування лексичної компетентності молодшого школяра у структурі теорії мовленнєвої діяльності / Н. М. Сіранчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 4. - С. 72-76.
– Сіранчук Н. Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобом словотворчих вправ / Н. Сіранчук // Початкова школа. - № 2. -2016. – С. 4-8.
– Хома О. М. Розвиток лексичної компетенції молодших школярів на уроках української мови/ О. М. Хома// Наука і освіта. – 2017. – № 2. – 41- 46.
– Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови / Н.Сіранчук. – Київ : Центр навчальної літератури, 2017. – 288 с.
– Новосьолова В. Особливості роботи з формування лексичної компетентності учнів основної школи на уроках української мови / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 7(117). – 64 с. – С. 12-19.
– Новосьолова В. Особливості уроків вивчення лексикології у 5 класі на компетентнісній основі / Валентина Новосьолова // Українська мова і література в школі. - 2014. - № 8. - С. 31-36.
– Сіранчук Н. Лінгводидактичні принципи формування лексичної компетентності молодшого школяра / Н. Сіранчук // Початкова школа. - 2017. - № 1. - С. 47-49.
– Кучерук О. Формування лексичної компетентності учнів у процесі навчання української мови з використанням методу проектів / О. Кучерук // Українська мова і література в школах України. - 2018. - № 1. - С. 26-30.
– Клочкова Л. В. Формування комунікативної компетентності учнів 5-6 класів через лексико-фразеологічну грамотність у шкільній філологічній освіті / Л.В.Клочкова // Таврійський вісник освіти. - 2018. - № 4. - С. 241-254.
– Новосьолова В. Методи, прийоми й засоби навчання в процесі формування лексичної компетентності учнів 5-7 класів / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. - 2014. - № 3. - С. 19-23.
– Хом’як І. Словникова робота як засіб формування лексичної компетентності / І. Хом'як // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 5. - С. 28-31.
– Смірнова Я. Формування лексичної компетентності / Я. Смірнова // Підручник для директора : посіб. з управл. компетентності. - 2010. - № 11. - С. 65-69.
– Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови (додатки) : дисертація ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. М. Сіранчук ; наук. керівник М. С. Вашуленко ; Рівненський державний гуманітарний університет. - Рівне, 2018. - 290 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.12.2019 09.49.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Майя із міста: Богуслав :: Запитання: 43610  
Майя запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу для повідомлення про буллінг та кібербуллінг. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Майя! Радимо Вам переглянути наступні джерела за вашим запитом:
Артюшкіна Л. Шкільний булінг як соціально-педагогічна проблема : освітні технології та інновації / Л. Артюшкіна // Освіта Сумщини. — 2016. — № 2. — С. 5-10.
Бєляєва О. Булінг зсередини: причини та наслідки : psy-info / О. Бєляєва // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 12-19.
Бубняк Н. Булінг – соціальна проблема світу : тренінг для лідерів учнівського самоврядування / Н. Бубняк // Позашкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 47-56.
Вавілова А. Ризик неминучий : виступ психолога на педраді : psy-box / А. Вавілова // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 92-97.
Веленко А. Протидія булінгу : цикл практичних занять для підлітків : psy-box / А. Веленко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 60-73.
Групи підтримки та мобільні додатки : як борються зі шкільним булінгом у США та Канаді : psy-info // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 12-25.
Дорожко І.Насильство. Булінг : проблема у запитаннях та відповідях / І. Дорожко, О. Малихіна, Л. Туріщева ; [голов. ред. Н. І. Павлюк]. — Харків : Основа, 2019. — 143 с. : іл., табл. – (Виховна робота).
Качур О. Психологія правової освіти : школа нашої сучасності : [виховання правової культури] / О. Качур // Психолог (Шкільний світ). — 2012. — № 6. — С. 6-13.
Козлова А. Знайомство з булінгом : практичне заняття для підлітків : psy-box / А. Козлова // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 26-37.
Козлова А. Крок уперед: протидія булінгу : psy-info / А. Козлова // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 4-10.
Молчанова В. Зупинити жорстокість : соціально-етичні проблеми відносин підлітків / В. Молчанова // Профтехосвіта. — 2019. — № 3. — С. 2-6.
Найдьонова Л. Кібербулінг, або віртуальна агресія. Способи розпізнання і захист дитини : метод. рек. / Л. А. Найдьонова ; [упоряд. В. О. Снігульська]. — Київ : ред. загальнопед. газ., 2014. — 90 с. : рис. – (Бібліотека "Шкільного світу") (Соціальний педагог. Бібліотека) (Психолог. Бібліотека).
"No blame approach" : методика "без звинувачень" : психолог педагогу // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 21-22. — С. 46-57.
Остапенко Г. Медіакультура в освітньому процесі : усе, що варто знати про медіа, інтернет-залежність, кібербулінг. Матеріали для педагогів та учнів / Г. Остапенко, А. Рябикіна // Шкільний світ. — 2018. — № 23. — С. 4-37.
Підласий І. Булінг – жорстокий привід реорганізувати практику виховання / І. Підласий // Виховна робота в школі. — 2019. — № 5. — С. 4-21.
Попова С. Як учителю не стати жертвою булінгу : психологічні поради / С. Попова // Англійська мова в початковій школі. — 2019. — № 4. — С. 16-18.
Профілактичні програми : [добірка матеріалів з профілактики емоційної дезадаптації, тривожності, агресивної поведінки, булінгу в учнівському середовищі] // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 8-97.
Рашковська І. Булінг та особистість : семінар для підлітків з елементами тренінгу : psy-box / І. Рашковська // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 44-59.
Савицька О. Штрафи за цькування в школі : що потрібно знати про антибулінговий закон / О. Савицька // Англійська мова в початковій школі. — 2019. — № 2. — с. 8-9.
Сердюк Д. Булінг, або гра за владу : питання до психолога / Д. Сердюк // Країна знань. — 2018. — № 1-2. — С. 47-50.
Тейтяк В. Правила безпечного користування Інтернетом : урок інформатики для 5 класу : конструктор уроку / В. Тейтяк // Інформатика в школі. — 2019. — № 1. — С. 11-14.
Тема : [добірка статей про емоційний інтелект] // Школа (Шкільний світ). — 2017. — № 1. — С. 6-31.
Тищенко А. Кібербулінг – загроза ХХІ століття : соціальна безпека / А. Тищенко // Безпека життєдіяльності. — 2019. — № 2. — С. 25.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.11.2019 15.36.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.496665 seconds