Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Києва :: Запитання: 44795  
Ульяна запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу для роботи "Управління конфліктами".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ефективне управління конфліктами: базові навички медіатора : метод. посіб. / [В. Б. Дзюндзюк та ін. ; за заг. ред. В. Б. Дзюндзюка]. — Харків : Тім Пабліш Груп, 2018. — 161 с. : табл.
Захарчин Г. М. Управління конфліктами : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. — 157 с. : іл.
Захарчин Г. М. Управління конфліктами : навч. посіб. [для студентів, викладачів, аспірантів, менеджерів-конфліктологів, практиків] / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — 2-ге вид., допов. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 189 с. : іл., табл.
Карлов Т. В. Механізми управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості на регіональному рівні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Т. В. Карлов ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2019. — 20 с. : іл.
Психологія управління та конфліктологія : метод. вказівки, завдання, тести до практ. занять та самост. роботи з дисципліни для студ. галузі знань 1401 спец. 7.14010101, 8.14010101 всіх форм навчання / УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Свидрук І. І.]. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. — 78 с. : іл.
Свидрук І. І. Психологія управління та конфліктологія : підручник / І. І. Свидрук, Ю. Б. Миронов ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2017. — 319 с. : іл.
Штифурак В. Є. Психологія управління та конфліктологія : навч. посіб. / В. Є. Штифурак ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. — Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. — 249 с. : табл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.10.2020 16.21.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Ковель :: Запитання: 44787  
Ксенія запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати літературу для написання роботи за темою: "Ефект впливу групи на особистість". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ксенія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія: навч.- метод. Посіб./ Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова – Київ : Каравелла, 2009. – 216 с.
Бендес Т. В. Психология лидерства: Учебн.пособ. / Т. В. Бендес. – спб. : Издательство «Питер», 2009. – 448 с.
Котик І. О. Експериментальне дослідження надійності особистості й групи в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності / І. О. Котик, С. В. Саричев // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за наук. Ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 291-313.
Котик І. О. Надійність групи та особистісна надійність у групі / І. О. Котик, С. В. Саричев // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за наук. Ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 32. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 245-265.
Сарычев С. В. Социально-психологические аспекты надёжности группы в напряжённых ситуациях совместной деятельности / С. В. Сарычев, А. С. Чернышев. – Курск : изд-во КГПУ, 2000. – 180 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2020 14.10.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Байбузи :: Запитання: 44785  
Ольга запитує:
Все про ментальну математику. Сподіваюся на підбір гарних джерел. Дякую
Наша відповідь:
Ольго, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Багаутдинов Р., Ганиев Р. Ментальная арифметика. Знакомство. – М.: Траст, 2015 – 116 с.

Бенжамин А. Матемагия. Секреты ментальной математики [Електронний ресурс] / Артур Бенджамин. М.: – Интернетиздание, 2014 г. -211 с.. – Режим доступу: https://readli.net/matemagiya-sekretyi-mentalnoy-matematiki/. – Назва з екрана.

Ганеева А.Р. Методы обучения устному счету / А.Р. Ганеева, М.Р. Бекбулатова // Физико-математическое образование: проблемы и перспективы. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной году Н.И. Лобачевского. г. Елабуга, 7-9 декабря 2017 г. – Елабуга: ЕИ КФУ. 2017.– С. 20-22. https://kpfu.ru/portal/docs/F878903222/Sbornik_FMO_Elabuga.pdf#page=23– Назва з екрана.

“Діти рахують складні приклади за секунди”, – у Черкасах вчать “ментальної арифметики”
https://dzvin.media/news/dity-rahuyut-skladni-pryklady-za-sekundy-u-cherkasah-vchat-mentalnoyi-aryfmetyky/

Ковтун О.МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ УСТНОМУ СЧЕТУ [Електронний ресурс] / Ковтун Ольга Александровна, Ковтун Ирина Сергеевна. – Режим доступу:
https://interactive-plus.ru/ru/article/471198/discussion_platform. - – Назва з екрана.

Кусаинова, Г. Т. ...И снова о ментальной арифметике / Г. Т. Кусаинова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 9 (195). — С. 163-165. — Режим доступу: https://moluch.ru/archive/195/48584. – Назва з екрана. .

Маулешева А., Сырланова С.Т. Ментальная арифметика как нетрадиционный метод обучения устному счёту дошкольников // Символ науки. – 2016. -№12 -2. – С. 221-226.

Маулешева А. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ УСТНОМУ СЧЁТУ [Електронный ресурс] / Маулешева А., Сырланова С. // American Scientific Journal. - 2017. -№ 15. – С. 50-55. ¬ Режим доступу: https://american-issue.info/wp-content/uploads/2017/11/American_science_-оябрь_журнал-12.pdf – Назва з екрана.

Ментальна арифметика для дітей
https://vdalo.info/mentalna-aryfmetyka-dlya-ditej/

«Ментальна арифметика» для дітей
в академії розвитку інтелекту SMARTUM
https://smartum.com.ua/programm/mentalnaya-arifmetika/– Назва з екрана.

Ментальна арифметика для дітей 5-14 років
https://childdevelop.com.ua/news/2876/ – Назва з екрана.

Севостьянова, Мария Михайловна. Ментальная арифметика. 7 уровень : [пособие] / Севостьянова М. М. ; иллюстратор: Севостьянова М. М., Филатова М. А..- Москва :Ваш формат, 2018. - 93 с.ил., табл., цв.

Севостьянова, Мария Михайловна. Ментальная арифметика. 7 уровень : [пособие] / Севостьянова М. М. ; иллюстратор: Севостьянова М. М., Филатова М. А..- Москва :Умная Маруська, 2019. - 77 с.цв. ил., табл.;

Секреты ментальной арифметики раскрыла эксперт Елабужского института КФУ [Електронный ресурс] – Режим доступу: https://kpfu.ru/elabuga/sekrety-mentalnoj-arifmetiki-raskryla-ekspert.html. – Назва з екрана.

Сырланова С.Т. Развитие креативности дошкольников с помощью ментальной арифметики Международный Форум педагогов-инноваторов «Современные технологии обучения и воспитания в образовательном процессе» https://emc21.ru/wp-content/uploads/2016/09/Statya_Syrlanova-Saule-Tynyshtykbaevna.pdf. – Назва з екрана.

Чернышева, Д. С. Возможности развития творческого потенциала личности младших школьников средствами ментальной арифметики в условиях дополнительного образования / Д. С. Чернышева. — Текст : непосредственный // Образование: прошлое, настоящее и будущее : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар : Новация, 2018. — С. 94-99. — Режим доступу: https://moluch.ru/conf/ped/archive/275/13674/. - – Назва з екрана.

Що з себе являє ментальна арифметика. Можливості ментальної арифметики для дітей. Прискорення розумових процесів
https://bykm.ru/uk/vospitanie/chto-iz-sebya-predstavlyaet-mentalnaya-arifmetika-vozmozhnosti-mentalnoi/

Що таке ментальна арифметика або шлях до успіху
https://soroban.ua/ua/blog/chto-takoe-mentalnaya-arifmetika/– Назва з екрана.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.10.2020 13.43.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василина із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 44782  
Василина запитує:
Доброго дня, можна будь-ласка підібрати літературу до магістерської роботи на тему: Художньо-естетичне виховання творчої особистості на заняттях гуртка художньої вишивки
Наша відповідь:
Добрий день, Василино! Ми вже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 35277; 36008; 43378. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Бондар Н. Поєднання традиційного та сучасного як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні вишивки [Електронний ресурс] / Н. Бондар, Г. Стасенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 151(2). — С. 84-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151(2)__20.
Василенко В. Катерина Яблонська — від хрестика до люневільської вишивки : сьогодення: творчість / В. Василенко // Українська Родина. — 2019. — № 5-6. — С. 3-8.
Видра О. Особливості навчання старшокласників технології "вишивка гладдю" [Електронний ресурс] / О. Видра, О. Анисовець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 151(1). — С. 240-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151(1)__55.
Гетьман С. Початкові шви в українській народній вишивці : [конспект заняття з дітьми 8-10 років] / С. Гетьман // Позашкілля (Шкільний світ). — 2013. — № 2. — С. 33-36.
Духовна спадщина мого народу : [добірка матеріалів з народознавства] / упоряд. Н. Поступальська // Позакласний час. — 2012. — № 23-24. — С. 3-14.
Капітула Г. Формування творчої особистості засобами образотворчого мистецтва : грані майстерності / Г. Капітула // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 9. — С. 30-34.
Ковальова В. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах компетентнісно орієнтованої освіти : новітні технології в освіті / В. Ковальова // Початкова школа. — 2018. — № 2. — С. 1-3.
Ковальчук Г. Вишивка села Старий Білоус / Г. Ковальчук // Шкільний бібліотекар. — 2016. — № 8. — С. 12-15.
Комаровська О. Художньо-естетичне виховання у позаурочний час: технологічний вимір [Електронний ресурс] / О. Комаровська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2014. — Вип. 18(1). — С. 342-350. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(1)__40.
Левицька В. Художньо-естетичне виховання молоді засобами мистецтва [Електронний ресурс] / В. Левицька // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2012. — Вип. 23. — С. 12-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2012_23_4.
Образотворча діяльність дітей : [добірка матеріалів] // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 5-111.
Панорама травневих заходів : довідник вихователя : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2020. — № 4. — С. 17-26.
Художньо-естетичне виховання засобами позашкільної освіти [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/hudozno-esteticne-vihovanna-zasobami-pozaskilnoi-osviti-236035.html. — Дата звернення : 22.10.2020.
Яніна І. З народної академії / І. Яніна // Народне мистецтво. — 2003. — 3-4. — С. 29-30.
Яременко І. Країна Вишиванка : заняття-подорож / І. Яременко // Позашкілля (Шкільний світ). — 2014. — № 7. — С. 35-39.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.10.2020 22.06.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Бровари :: Запитання: 44766  
Тетяна запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація для фахівців про розвиток дрібної моторики у дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Вінтоняк І. Рамки для фотографій : майстерня / І. Вінтоняк // Джміль. — 2019. — № 10. — С. 10-11.
Гавриш Н. Прості речі для розвитку малечі : природні та побутові матеріали в життєдіяльності дітей / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. — 2019. — № 6. — С. 9-13.
Граємося в казку : [казки, розмальовки, саморобки, пальчикові іграшки, настільні ігри, математичні завдання, логічні завдання, судоку] // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2019. — № 23-24. — С. 1-44, 1-4-а с. обкл.
Домнінська О. Нетрадиційні форми роботи з розвитку дрібної моторики дошкільнят [Електронний ресурс] / О. Домнінська // Таврійський вісник освіти. — 2013. — № 3. — С. 39-47. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2013_3_9.
Зимові свята : [вірші, казки, розмальовки, саморобки, аплікації, математичні завдання, лабіринти, логічні завдання] // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2019. — № 22. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Мацюк Г. Віночок дитячих знань : багатоваріативний посібник, дитяча книга-гра / Г. Мацюк // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 2-5.
Методи та прийоми розвитку дрібної моторики рук у дошкільників [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodi-ta-prijomi-rozvitku-dribnoi-motoriki-ruk-u-doskilnikiv-159598.html. — Дата звернення : 16.10.2020.
Образотворча діяльність дітей : [добірка матеріалів] // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 5-111.
Остапенко К. Місто паперове і трохи казкове : майстерня / К. Остапенко // Джміль. — 2019. — № 11. — С. 29.
Перевірено практикою: дошкільний вік : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 4. — С. 20-27.
Перевірено практикою: дошкільний вік : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 5. — С. 30-39.
Перевірено практикою: дошкільний вік : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 8. — С. 33-39.
Розвиткові програми : [добірка матеріалів] // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 3. — С. 4-22, 40-49.
Розвиток дрібної моторики дошкільників [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-dribnoi-motoriki-doskilnikiv-271091.html. — Дата звернення : 16.10.2020.
Розвиток дрібної моторики рук [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-dribnoi-motoriki-ruk-231650.html. — Дата звернення : 16.10.2020.
Розвиток дрібної моторики рук у дітей раннього віку [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-dribnoi-motoriki-ruk-u-ditej-rannogo-viku-259822.html. — Дата звернення : 16.10.2020.
Розвиток дрібної моторики, уваги та уявлення дітей молодшого шкільного віку : комплексна методика розвитку / уклад. О. Дацун ; Технологічний ун-т Поділля, Палац творчості дітей та юнацтва. — Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 2003. — 27 с.: мал.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 5 : Проєкти для дітей // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2020. — № 10. — С. 6-49.
Халік О. Можливості використання психомоторних ігор та ігрових дій для розвитку дрібної моторики дошкільників [Електронний ресурс] / О. Халік, Т. Дерипаска // Проблеми сучасної психології. — 2015. — Вип. 30. — С. 647-657. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2015_30_56.
Якименко С. Пальчикова сім'я. Розвиток дрібної моторики руки : метод. посіб. для вихователів дит. садків, вчителів почат. кл., студ., батьків / С. Якименко. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. — 34 с. : рис.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.10.2020 10.08.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.78357 seconds