Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 39856
   


Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 41819  
Надія запитує:
Доброго вечора. Хотіла б попросити вас допомогти знайти список літератури на тему: "Роль і місце соціальної реклами в медіа". Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41817.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2018 01.39.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 41818  
Надія запитує:
Доброго вечора. Хотіла б попросити вас допомогти знайти список літератури на тему: "Роль і місце соціальної реклами в медіа". Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41817.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.03.2018 01.08.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Житомир :: Запитання: 41817  
Надія запитує:
Доброго вечора. Хотіла б попросити вас допомогти знайти список літератури на тему: "Роль і місце соціальної реклами в медіа". Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бугрим В. Хто має замовляти і створювати соцрекламу в Україні?! [Електронний ресурс]. / В. Бугрим. – Режим доступу: http://www.bugrym.com/library/soc_ad.htm.
Грицюта Н. М. Етичні парадигми рекламних комунікацій Японії у контексті саморегулювання галузі // Грицюта Н. М. Інформаційне суспільство. – 2013. – Вип. 17. – Січень – червень. – С. 26.
Гулакова Г. В. Моделі ефективності соціальної реклами в процесі реалізації управлінських рішень: шляхи використання / Г. В. Гулакова «Державне управління: удосконалення та розвиток» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=514.
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115.
Докторович М. О. Соціальна реклама: структура, функції, психологічний вплив / М. О. Докторович // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 115. – С. 70–73.
Досенко А. К. Соціальна реклама України: перспективи розвитку / А. К. Досенко // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2013. – Т. 52. – Лип.–верес. – 306 с.
Евгеньева Т., Федорова А. "Позвони родителям!" Или "Проголосуй за мистера Х!" [Електронний ресурс] // Сообщение. 2000. № 10. – Режим доступу: http://www.soob.ru/soob/00/00-10-11/data/cont2.htm.
Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр.
Міністерство інформаційної політики. – Соціальна реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/news/7/.
Почепцов Г. Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Г. Г. Почепцов. – К. : Альтерпрес. 2010. (Серія «Академія майбутнього). – 254 с. – С.33.
Ресурсний Центр Гурт: Не всі проблеми можна вирішити завдяки соціальній рекламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gurt.org.ua/news/recent/15861/.
Удріс Н. С. Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України : автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Н. С. Удріс ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2003. – 20 с.
Українці зневірились у владі – соціологи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/ukr/news/ukraiintsi_znevirilis_u_vladi_sotsiologi_2041821.
Форманюк К. Основні проблеми розвитку соціальної реклами в Україні / Науковий блог НаУ «Острозька Академія» [Електронний ресурс]. / К. Форманюк. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2015/основні-проблеми-розвитку-соціально/.
Черемних І. В. Сугестивні технології рекламного впливу / І. В. Черемних // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2013. – Т. 52. – Лип.-верес. – 306 с. – С.124.
Що об’єднує та роз’єднує українців – опитування громадської думки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/sho-obednue-ta-rozednue-.htm.
Як Ви вважаєте, чи здатна Україна подолати існуючі проблеми та труднощі? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1020.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 19.03.2018 23.57.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Житомир :: Запитання: 41816  
Максим запитує:
Вітаю)Допоможіть,будь ласка,підібрати літeрату до тeми:"Блоги,як сучасний інформаційний рeсурс". Заздeлeгідь,дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Блоги: немного истории! [Электронный ресурс] // Украинская блогосфера. - Режим доступа: http://blogosphere.com.ua/2009/09/01/blogging-history/. - Название с экрана.
Википедия - свободная энциклопедия: Дневник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Блог.
Винницкая Н. М. Возможности использования образовательных блогов. Технология веб 2.0. / Н. М. Винницкая, С.А. Стельмащук // Информатика в школе. - № 7. - 2012. - 80 с.
Волощук, Олег. Кто такой блоггер, или о чем и как писать статьи на свой ресурс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://webdigest.com.ua/blogosfera/vse-pro-blogy/hto-takyj-bloher-abo-pro-scho-i-yak-pysaty-statti.html. - Название с экрана.
Лабудько С. П. Использование технологий Web 2.0 в управлении учебным заведением / С. П. Лабудько // Процесс управления общественным развитием: вызовы, реформы, достижения. Сб. мат. II Международная научно-практической конференции 28-30 мая 2009 м. Суми. - Сумской ОИППО, 2009. - С. 50-52.
О Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы: Указ Президента Украины от 20.05.2015 года № 276/2015 // Официальный вестник Президента Украины. - 2015. - № 13. - С. 864.
Овчинников Е. И. Системная информатизация уголовного судопроизводства / Е. И. Овчинников, Я. Сапожник, Ю. А. Климашевская. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/0206ECB2F1B9A93988256DA50066A8E3?OpenDocument
Осадчий В. В. Предпосылки и технологии создания образовательных Интернет-ресурсов / Проблемы инженерно-педагогического образования. - 2009. - № 22-23. - С. 162-170.
Осадчий В. В. Социальные сервисы Интернет в профессиональной подготовке будущих учителей / В. В. Осадчий // Педагогический дискурс: сб. наук. пр. под ред. А. И. Сиротенко. - Хмельницкий: ХГПА, 2009. - Вып.6. - С. 146-151
Пахарева А.Д. Политические институты и процессы в современной Украине. учебное пособие / Анатолий Дмитриевич Пахарева. - М.: Ин-т политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины, 2011. - 182 с
Сляднева Н. А. Современный человек в виртуально мире: проблема информационно-аналитической культуры личности. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galactic.org.ua/SLOVARI/p4.htm.
Туркина И. Информационные технологии в судебной системе / И. Туркина. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/4/05.pdf.

.: Розділ: Інше :: 19.03.2018 23.06.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Житомир :: Запитання: 41815  
Тетяна запитує:
Доброго дня, підкажіть, будь ласка, список літератури за темою: "Формування іміджу за допомогою засобів масової інформації". Буду вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Акайомова А. Политический имидж и основные его характеристики / А. Акайомова // Политический менеджмент. - 2009. № 5. - С. 29-35.
Гамини Т. С. Имидж личности как средство самореализации / Т. С. Гамини, Т. Я. Длинная // Социальная педагогика: теория и практика. - 2010. № 4. - С. 22-26.
Институт социологии Национальной академии наук Украины. Банк социологических данных: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Институт социологии Национальной академии наук Украины. - Режим доступа: http://i-soc.com.ua/ukr/index.php.
Кармазина М. Президентство: украинский вариант / М. Кармазина. - М., 2007. - 365 с.
Ковалевский В. А. Двойной транзит: переходные общества на пути к информационной демократии [Электронный ресурс] / А. Ковалевский // Доклад на конференции «Проблемы и перспективы развития информационного общества », Киев, 25 февраля 2003 г. - Режим доступа: http://kovalevsky.webs.com.ua/publ/transit_ru.htm
Лола В. Общественная оценка профессиональной деятельности персонала публичной власти [Электронный ресурс] / В. Лола // Научная периодика Украины (журналы и сборники научных трудов). - Режим доступа: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_1/10lvvppv.pdf.
Малинин С. Монополизация и концентрация СМИ [Электронный ресурс] / С. Малинин. - Режим доступа: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1390. - Название с экрана.
Мельничук Я. Имидж государственных служащих / Я. Мельничук // Буковинский вестник государственной службы и местного самоуправления. - 2011. - № 1. - С. 40-41.
Психологические особенности управленческой деятельности государственного служащего в современных условиях : учеб методич. пособие. / сост .: С. Задорожная, Л. Чабак. – Чернигов : ЦППК, 2009. - 14 с.
Садовник А. Модель имиджа украинского спорта, сформированная на основе информационных сообщений средств массовой коммуникации / А. Садовник. - Вып. 9: в 4-х т. - Л.: НПФ «Укр. технологии », 2005. - Т. 3 - 464 с.
Симеониди И. Формирование имиджа государственной службы / И. Симеониди // Актуальные проблемы государственного управления, педагогики и психологии: сборник трудов. - Херсон, 2010. - №1 (2). - С. 136-146.
Украина. Закон. О государственной службе [Текст]: по состоянию на 16 декабря 1993г. / Верховная рада Украины. - Офиц. изд. - М.: ПАРЛ. Вид во, 2012 - 273 с.
Украинское общество. Двадцать лет независимости. Социологический мониторинг: В 2-х т. Том 2: Таблицы и графики / под ред. д. филос. н. Е.И. Головахи, д. Соц. н. Н.А. Левши. - М.: Институт социологии НАН Украины. - 2011. - 480 с.
Формирование позитивного имиджа органов власти через повышение качества предоставления административных и социальных услуг: науч. разработка / авт. кол. С. Серегина, В. Лола, И. Хожило и др. ; под общ. ред. С. Серегина. - М.: НАГУ, 2009. - 32 с.

.: Розділ: Загальні :: 19.03.2018 21.46.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.734624 seconds