Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40331
   


Автор запитання: Надя із міста: Бориспіль :: Запитання: 42295  
Надя запитує:
Для написання творчого життєвого шляху Погутяк
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Артюх А. Моделювання образу Парижа у романі Галини Пагутяк «Біограф Леонтовича» [Електронний ресурс] / А. Артюх // Літ. обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_44.
Біла І. В. Система мотивів у творах Галини Пагутяк: специфіка їхнього взаємозв’язку [Електронний ресурс] / І. В. Біла // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 15. — С. 59-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_15_10.
Бокшань Г. Автобіографічні маркери в міфопоетиці Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / Г. Бокшань // Питання літературознавства. — 2015. — Вип. 92. — С. 78-87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2015_92_8.
Бокшань Г. Архетипні риси біографії Каспара Гаузера в казковій повісті Галини Пагутяк «Втеча звірів, або Новий Бестіарій» [Електронний ресурс] / Г. Бокшань // Питання літературознавства. — 2014. — Вип. 90. — С. 62-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2014_90_6.
Бокшань Г. Героїчний міф у романі Галини Пагутяк «Слуга з Добромиля» [Електронний ресурс] / Г. Бокшань // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_13.
Бокшань Г. І. Специфіка моделювання фентезійного світу в романі-феєрії Галини Пагутяк «Зачаровані музиканти» [Електронний ресурс] / Г. І. Бокшань // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2016. — Т. 271, вип. 259. — С. 64-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2016_271_259_13.
Бокшань Г. Міфологічний та культурно-історичний інтертексти у повісті Галини Пагутяк «Гірчичне зерно» [Електронний ресурс] / Г. Бокшань // Теорет. і дидакт. філологія. — 2014. — Вип. 17. — С. 238-248. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_17_22.
Бордус В. Книжковий let's play як оригінальний метод організації дитячого читання [Електронний ресурс] / В. Бордус, Ю. Цимбалюк // Б-ка у форматі Д°. — 2017. — № 3. — С. 46-54. — Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/110#page/46/mode/2up.
Букіна Н. Типологія родинного прокляття та помсти в романі «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / Н. Букіна // Слово і час. — 2013. — № 6. — С. 93-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_6_17.
Бурдастих М. О. Фантастичне в інтелектуальному дискурсі Г. Пагутяк [Електронний ресурс]: (на матеріалі повісті «Захід сонця в Урожі») / М. О. Бурдастих // Наук. записки Бердян. держ. пед. ун-ту. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 260-268. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_37.
Бурдастих М. Художні особливості національної версії «літератури про вампірів» (на матеріалі творчості Г. Пагутяк) [Електронний ресурс] / М. Бурдастих // Філолог. семінари. — 2013. — Вип. 16. — С. 285-292. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fils_2013_16_36.
Галаєва O. Моделювання характерів персонажів як вияв естетичного (за романом Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку») [Електронний ресурс] / O. Галаєва // Сучас. літературознав. студії. — 2012. — Вип. 9. — С. 91-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2012_9_12.
Галаєва О. М. Проблематика ранньої творчості Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / О. М. Галаєва // Вісник Черкас. ун-ту. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — № 1 (2). — С. 48-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuF_2016_1(2)__10.
Галина Пагутяк [Електронний ресурс] : [особистий веб-сайт письменниці]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://pahutyak.com/. – Назва з екрана.
Галич А. О. Портретні метаморфози в романі Г. Пагутяк «Магнат»: місія двійництва [Електронний ресурс] / А. О. Галич // Вісник Маріуп. держ. ун-ту. Сер. : Філологія. — 2015. — Вип. 13. — С. 5-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2015_13_3.
Гірняк М. Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк «Кіт з потонулого будинку» [Електронний ресурс] / М. Гірняк // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2015. — № 9. — С. 27-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_7.
Голобородько Я. Ірраціональні модуси Галини Пагутяк. Літературознавчий есей [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2012. — № 11. — С. 2-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_11_2.
Гольник О. Містико-езотеричний дискурс повісті Галини Пагутяк «Брат мій Енкіду» [Електронний ресурс] / О. Гольник // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — № 1. — С. 65-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2016_1_13.
Гребенюк Т. В. Роман Г. Пагутяк «Урізька готика» в контексті сучасної української літературної містики [Електронний ресурс] / Т. В. Гребенюк // Питання літературознавства. — 2011. — Вип. 83. — С. 106-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2011_83_14.
Гульчак О. Способи образотворення у романі Галини Пагутяк «Смітник Господа нашого» [Електронний ресурс] / О. Гульчак // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Літературознавство. — 2012. — № 35. — С. 21-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_35_5.
Журба С. С. Інтентертекстуальні зв’язки малої прози Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / С. С. Журба // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Літературознавство. — 2016. — № 44. — С. 54-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2016_44_12.
Кизилова В. В. Персонажі фентезі для дітей і юнацтва: типологія, функції (на прикладі роману Галини Пагутяк «Королівство») [Електронний ресурс] / В. В. Кизилова // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Сер. : Філологія. — 2015. — Вип. 17 (1). — С. 10-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_17(1)__4.
Кірячок М. Апокаліптичне напруження як концептуальна основа образної системи роману Галини Пагутяк «Смітник Господа нашого» [Електронний ресурс] / М. Кірячок // Слово і час. — 2015. — № 7. — С. 16-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2015_7_4.
Логвіненко Н. «Одна з найсамобутніших і найутаємниченіших мислителів новітньої літературної доби» : вивч. фантаст. творів Г. Пагутяк [Електронний ресурс] / Н. Логвіненко // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2012. — № 11. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2012_11_12.
Мельник Н. Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві : (на матеріалі творів Г. Пагутяк «Душа метелика» і «Потрапити в сад») [Електронний ресурс] / Н. Мельник // Рідна шк. — 2010. — № 7-8. — С. 70-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_7-8_18.
Місінькевич О. М. Асоціативна конотація слова в системі художнього ідіостилю Галини Пагутяк (на матеріалі новели «Душа метелика») [Електронний ресурс] / О. М. Місінькевич // Наук. записки [Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 1. — С. 99-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_21.
Пагутяк Г. «Навіть найстрашніші речі, якщо вони мають естетичну цінність, можуть бути описаними» [Електронний ресурс] : інтерв’ю / спілкувалася Л. Хомишинець // Друг читача : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://vsiknygy.net.ua/interview/5246/.
Прокопчук О. Сучасна українська дитяча література : [добірка матеріалів] / О. Прокопчук // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. - 2015. - № 9. - С. 5-15.
Руссова В. М. Олітературнення гасла «Схід і Захід разом» Галиною Пагутяк [Електронний ресурс] / В. М. Руссова // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2017. — Т. 301, вип. 289. — С. 78-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2017_301_289_16.
Семак Л. Контекстуальна синоніміка в романі Галини Пагутяк «Урізька готика» [Електронний ресурс] / Л. Семак // Мова і культура. — 2013. — Вип. 16, т. 6. — С. 35-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_6_7.
Слижук О. Повість Галини Пагутяк «Втеча звірів, або Новий Бестіарій» на уроці позакласного читання [Електронний ресурс] / О. Слижук // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки (Літературознавство). — 2017. — № 2 (20). — С. 216-219. — Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/40.20.17.pdf.
Сур'як М. В. Видіння як структуротворчий компонент історичного роману «Зачаровані музиканти» Галини Пагутяк [Електронний ресурс] / М. В. Сур'як // Наук. вісник Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.14. — С. 163-169. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Фєтісова О. Традиційне й авторське в міфотворчості Галини Пагутяк (на матеріалі роману «Королівство») [Електронний ресурс] / О. Фєтісова // Теорет. і дидакт. філологія. — 2014. — Вип. 17. — С. 461-473. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_17_41.
Шахова К. І. Жанрова своєрідність повісті Галини Пагутяк «Записки Білого Пташка» [Електронний ресурс] / К. І. Шахова // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2014. — Вип. 35. — С. 172-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2014_35_56.
Ярослав Голобородько про Галину Пагутяк [Електронний ресурс] // Литературный компас : [блог Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://blog.lib.kherson.ua/goloborodko-pro-pagutyak.htm. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 18.09.2018 23.46.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ГАЛИНА із міста: КОНОТОП :: Запитання: 42294  
ГАЛИНА запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою з такого питання: "Розвиток пізнавальної активності засобами пошуково-дослідницької діяльності". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Пастушенко Н.Б., Суддя З.О. Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2012_5_27.pdf
Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/formuvannya-piznavalnoyi-aktivnosti-ditei-doshkiln.html
Значення пошуково-дослідницької діяльності
http://teremok7.zp.ua/index.php/--mainmenu-118/---mainmenu-155/271-145
Дослідницько-пошукова діяльність у формуванні пізнавального інтересу дошкільників до природи
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pedp_2014_3_8.pdf
Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності
http://library.vspu.net/handle/123456789/3465
Концептуальні засади природничо-наукової освіти дошкільників
http://ukrdeti.com/wp-content/uploads/2018/01/К.Крутій-Частина-1.-Концептуальні-засади-природничо-наукової-освіти-дошкільників.pdf
Дитяче експериментування: реалії та перспективи
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2016_9_6.pdf
Пізнавальна активність як вектор творчості
http://lib.iitta.gov.ua/6243/1/Документ_Microsoft_Office_Word.Pdf
Системний підхід до формування пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності
http://www.ird.npu.edu.ua/files/syddy_pastyshenko.pdf

.: Розділ: Інше :: 18.09.2018 18.35.58 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Київ :: Запитання: 42293  
Іра запитує:
Підкажіть матеріал до короткого виступу про оповідання Джеральда Даррелла "Балакучі квіти"
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро! Перегляньте наступні джерела:
Коробова Ю. В. Про що говорять квіти (за оповіданням Дж. Даррелла «Балакучі квіти»). 5-й клас [Електронний ресурс] / Ю. В. Коробова // Основа: видавн. група : [веб-сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/article/42688--Про_що_говорять_квіти_(за_оповіданням_Дж._Даррелла_«Балакучі_кві. - Назва з екрану.
Позакласне читання. Про що говорять квіти (оповідання Дж. Даррела «Балакучі квіти»). - Режим доступу: http://dvorichniy-kut.edu.kh.ua/Files/downloads/Лукаш Т.П. ПЧ Дж.Даррелл.doc.

.: Розділ: Література :: 18.09.2018 16.19.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Суми :: Запитання: 42292  
Наталія запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою "Розвиток освіти у 20-30 рр ХХ ст. Кампанія з ліквідації неписемності дорослих". Бажано, на Сумщині
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Борисенко В.Й., Телегуз І.О. Національна освіта і формування української модерної нації у1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/2421/1/National education.pdf
http://tyzhden.ua/History/217711
Особливості розвитку вищої педагогічної освіти в УСРР (1920 – 1935 рр.)
http://www.i-lyman.name/BerdjanskPedKursy/History/1.html
https://pidruchniki.com/81935/pedagogika/istoriya_vitchiznyanoyi_pedagogiki
Діяльність товариства «Геть неписьменність» на території Сумщини у 20-30 рр. ХХ ст.
http://oaji.net/articles/2017/3992-1533835329.pdf
Система фінансування лікпунктів у 20 рр. ХХ ст. на Сумщині
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/532/557
Л. І. Єпик Кадрове та матеріальне забезпечення курсів Лікнепу на Сумщині 20-і рр. ХХ ст.
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/46/34.pdf
Л. І. Єпик Реалізація мовного вибору населення України під час проведення кампанії з ліквідації неписьменності (20-ті роки ХХ ст.)
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6621/1/Yepyk.pdf
Організаційні засади діяльності товариства "Геть неписьменність" 1923-1936 рр. / В. В. Козир // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2014. - Вип. 12. - С. 405-413.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2014_12_44
Діяльність товариства «Геть неписемність» у історіографічній традиції
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12310/1/Kozyr.pdf
Тимчук Л.І. Освіта дорослих у навчальних закладах системи ліквідації неписьменності в Україні (20-30-і роки ХХ століття)
http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/tymchuk_l.i._education_of_adults_in_educational_establishments_of_the_system_of_liquidation_of_illiteracy_in_ukraine_20-30th__of_century.pdf
Лариса Сігаєва Розвиток освіти дорослих в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.)
http://lib.iitta.gov.ua/6616/1/РОЗВИТОК_ОСВІТИ_20-30_рр..pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/59/1/54.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5043/2/Boiko_avtoreferat.pdf

.: Розділ: Історія :: 18.09.2018 16.15.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Київ :: Запитання: 42291  
Олександра запитує:
Доброго дня! Підказіть, будь ласка, де можна знайти Програми курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури. 5-7 класи: збірник/ За заг. ред.: Н.В. Химери: Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ»,2015. А також "Детектив у зарубіжній літературі" Кошова Т., Чала Л. Дякую дуже.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександра! Дане видання неможливо знайти в електронному вигляді. Кошова Т. Детектив у зарубіжній літературі / Т. Кошова, Л. Чала - факультативний курс, що знаходиться у Програмі курсів за вибором і
факультативів із зарубіжної літератури. 5-7 класи: збірник / за заг. ред.: Н.В. Химери. - Біла Церква: ТОВ «ОФСЕТ», 2015. – С. 244-256.
Спробуйте звернутися щодо пошуку даного видання до Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського.

.: Розділ: Література :: 18.09.2018 15.44.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.745668 seconds