Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38821
   


Автор запитання: Ніна із міста: Дніпро :: Запитання: 40779  
Ніна запитує:
Добрий день!Допоможіть ,будь-ласка,підібрати інформацію до курсової роботи на тему:Чому Іван Купала найулюбленіше свято молоді?
Наша відповідь:
Доброго дня,Ніно.Скористайтеся,будь-ласка,наступною інформацією:
1.Скарбниця українських народних премудростей/Автор-укладач Шкода М.Н. – Донецьк: ТОВ ВКФ “ БАО “, 2009 – 800с.
2.Дорогоцінна скарбниця премудростей українського ТОВ ВКФ народу/Автор-укладач Шкода М.Н.- Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО “, 2009-576с.
3.Дорогоцінна енциклопедія українознавства. – Донецьк: ТОВ ВКФ
“ БАО “,2009-288с.
4.Свята і пам’ятні дати моєї країни. Донецьк: : ТОВ ВКФ “ БАО “,2009-256с.
5.Українська народна обрядова поезія: Упорядкування текстів, переказів, підготовка навчально-методичних матеріалів.
К.Г Борисенко. – К.: Школа, 2006-272с.:іл.- (Бібліотека шкіл,класика).
https://ua.igotoworld.com/ua/article/479_prazdnik-ivana-kupala.htm
http://funbook.com.ua/xto-takij-ivan-kupala-chomu-v-jogo-chest-svyato/
http://faqukrs.ru/u-kompanii-druziv/477-svjato-ivan-kupala-sucvittja-jazichnickih-i.html
http://megasite.in.ua/119415-svyato-ivana-kupala.html
http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/litnii-tsykl/348-ivana-kupala
http://yakvidpovid.ru/rizne/prikmeti-i-tradicii/10967-koli-ivan-kupala.html
http://megasite.in.ua/119415-svyato-ivana-kupala.html
http://nikolsan.kiev.ua/?p=65993

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.05.2017 14.59.09 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: м.Хуст :: Запитання: 40778  
тетяна запитує:
Підкажіть, зразок як правильно заповнити щоденник студента -практиканта за спеціальністю соціальна робота
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Курач Л. І. Програма виробничої практики студентів спеціальності “Соціальна робота” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) / Л. І. Курач. — Київ : МАУП, 2005. — 20 с. - Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod/2132.pdf.
2. Лохвицька В. Л. Програма виробничої практики зі спеціальності “Со-
3. ціальна робота” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) / В. Л. Лохвицька. — Київ: МАУП, 2008. — 30 с. - Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/3652_progr_vp_soc_rob.pdf.
4. Навчально-ознайомча практика. Програмові завдання та методичні рекомендації для керівників практики та студентів за спеціальністю 231 «Соціальна робота», освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр соціальної педагогіки», 2017 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка ; підгот. В. С.Корнят, О. І. Нежельченко. – Львів, 2017. – 13 с. – Режим доступу: http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/Навчально-ознайомча.pdf..
5. Сокольська Л. П. Особливості організації знайомчої практики в роботі із студентами спеціальності "Сціальна робота” Електронний ресурс] / Л. П. Сокольська // бірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. - 2013. - № 1. - С. 277-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_1_31.
6. звернутися до бібліотеки учбового закладу, де Ви навчаєтесь. Кожний ВНЗ розробляє свої «Методичні вказівки…».

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.05.2017 13.07.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Кременчук :: Запитання: 40777  
Дарина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформанцію до курсової роботи з методики української мови на тему: "Формування в учнів початкових класів уміння писати твори". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Радимо Вам звернутись до наступних документів:

Формування ключових компетентностей на уроках літературного читання в початкових класах
http://novashkola.ucoz.ua/publ/formuvannja_kljuchovikh_kompetentnostej_na_urokakh_literaturnogo_chitannja_v_pochatkovikh_klasakh/1-1-0-11

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/uroki-rozvitku-zv-yaznogo-movlennya-v-pochatkovikh.html

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
http://ukped.com/predmetni-metodiki/ukrayinska-mova-ta-literatura/5709-formuvannya-movlennyevoyi-kompetentnosti-molodshykh-shkolyariv.html

Методика навчання молодших школярів складати власні висловлювання різних типів і стилів
http://studopedia.su/16_13573_metodika-navchannya-molodshih-shkolyariv-skladati-vlasni-vislovlyuvannya-riznih-tipiv-i-stiliv.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.05.2017 11.37.43 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 40776  
Христина запитує:
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературатуру для курсової роботи на тему:Оперний театр. Дякую!
Наша відповідь:
Христино, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Богуцький Ю. П. . Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К., 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 309.

Вечерський, В. Перлина Одеси : одеському оперному театру - 200 років / В. Вечерський // Культура і життя. - 2009. - 9-18 жовтня. - С. 8

Воронков В. Музичне серце Одеси (театр України; одеський оперний театр) / В. Воронков, О. Владимирський // Віче. - 2007. - № 21/22 . - С. 78-79

Гозенпуд А.А. Русский оперный театр между двух революций 1905-1917. - Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1975. - 368. - (Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии)

Голинська, Ольга. Національна опера України: підсумки і перспективи [Текст] / О. Голинська // Культура і життя. - 2011. - 21 жовтня.

Горицвіт, Сергій. "Карміна Бурана" під небом Одеси [Текст] / Сергій Горицвіт // Культура і життя. - 2013. - 28 червня. - С. 6.

Горович Б. Оперный театр. - Л.: Музыка, 1984. - 224: ил

Гудима, М.Одеський театраріум: двісті років разом [Текст] : [цього тижня одеській опері виповнилося 200 років] / М. Гудима // Дзеркало тижня. - 2010. - 13-19 лютого. - С. 13

Державний театр опери і балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка [Текст]. — К., 1991. — 63 : іл.

Іванова, І. Л.Історія опери: Західна Європа. XVII-XIX століття [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Іванова, Г. В. Куколь, М. Р. Черкашина ; за ред. М. Черкашиної. - К. : Заповіт, 1998. - 383 с.

Каравацкая Л.И. Оперный хор в исторических реалиях становления и развития Киевского оперного театра // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: [Міленіум], 2014. - № 4. - С. 122-133.

Каравацька Л.І. Оперний хор у контексті творчої діяльності київського оперного театру (1917-1955 рр.): традиції та новаторство // Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. - Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2015. - Вип. 32. - С. 44-52.

Київський державний ордена Леніна та ордена Трудового Червоного Прапора академічний театр опери та балету УРСР ім. Т.Г. Шевченка: Фотонарис. - К.: Мистецтво, 1977. - 26: a-іл

Кіпушева, Т. В.Найбільші оперні театри світу / Т.В. Кіпушева // Мистецтво в школі. - 2013. - № 4. - С. 21-28.

Клімова, Наталія Іванівна. Оперний театр Клода Дебюссі: символістські аспекти організації [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Клімова Наталія Іванівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2014. - 18 с.

Кириченко А.Д. Концепція "світового театру" в оперній творчості німецьких композиторів другої половини ХХ - початку ХХІ століття: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 "Музичне мистецтво" / наук. керівник Д. В. Андросова ; офіц. опоненти: О. В. Козаренко, О. Л. Зосім ; Одеська нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2016. - 16 с.

Коваленко Ю.Б. Оперний театр Сергія Слонимського у взаємодії з художньою традицією: Автореф. дис... канд. мистецтв.: (17.00.03). - Харків, 2009. - 19 с.

Конен В.Д. Театр и симфония: Роль оперы в формировании классич.симфонии. - 2-е изд. - М.: Музыка, 1975. - 376: нот

Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя: Монографія. - К.: Либідь, 1999. - 206: іл

Латчук Б.А. Жанр дитячого мюзиклу в музично-театральному мистецтві України останньої третини XX - початку XXI століть // Національні оперні і балетні традиції у європейському контексті. - Київ: [б. в.], 2015. - С. 25-31.

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (1900 - 2014 рр.) / А. О. Корнутяк // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 20, т. 1. - С. 131-135.

Національна опера України 2001-2011 / Ю. О. Станішевський ; [авт. і кер. проекту П. Чуприна ; ред. О. Голинська]. – К. : Муз. Україна, 2012. – 304 с. : іл.

Одесский театр оперы и балета [Текст] : Фотоочерк: (На рус. и англ. языках). — Одесса : Маяк, 1977. — 43 : a-ил.

Остроухова Н.В. Хронологічні та жанрово-стильові параметри діяльності Одеського національного театру опери та балету: до проблеми музикознавчої праксеології: Автореф. дис. ... канд. мистецтв. :(17.00.03). - Одеса, 2010. - 18 с.

Паламарчук О. Львівська опера / Паламарчук О., Пилип'юк В.. — Львів : Світло й тінь, 2000. — 155 с.

Петрушенко В.В. Семен Бутовський та становлення українського оперного театру // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: [Міленіум], 2005. - № 3. - С. 66-69.

Потьомкіна О.М. Творчий початок Луганського державного театру опери і балету // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри. - К.: КНУКіМ, 2013. - Ч. 1. - С. 172-176.

Солов’яненко А.А. Українська оперна режисура в контексті одеських музично-театральних традицій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ: Міленіум, 2013. - № 1. - С. 160-163.

Солов’яненко А.А. Закладення прогресивних традицій у Донецькому академічному державному театрі опери та балету імені Анатолія Солов’яненка: роль Йосипа Лапицького // Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні. - Київ, 2013. - С. 87-88.

Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України: Історія і сучасність. - К.: Муз. Україна, 1988. – 248 с.

Таміліна, Ілона Євгенівна. Київський оперний театр у 80-і роки XIX століття: антрепренери, репертуар, трупа [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Таміліна Ілона Євгенівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - К., 2013. - 17 с.

Терещук, Надія. Акорди ХІІ Міжнародного фестивалю оперного мистецтва імені С. Крушельницької [Текст] / Надія Терещук // Просценіум : театрознавчий журнал. - 2013. - № 1/3. - С. 53-57 : фотогр.

Ту Д. Паралелі художнього розвитку оперного театру Європи та Китаю: Автореф. дис. ... канд. мистецтв.: (17.00.03). - Одеса, 2010. – 16 с.

Туркевич В. Венецінські дзеркала чекають (історія українського театру; київський оперний театр; Національна опера України) / В. Туркевич. // Віче. - 2007. - № 23/24. - С. 75-77

Ущапівська О.М. Донецький театр опери та балету як територія невідчуженої комунікації // Мистецтвознавчі записки. - Київ: Міленіум, 2014. - Вип. 26. - С.123-130.

Хілобок Н.А. До проблеми сценічного втілення опери у сучасному режисерському оперному театрі // Мистецтвознавчі записки. - Київ: [Міленіум], 2014. - Вип. 25. - С. 191-198.

Чжан Кай Сучасний оперний театр як художнє явище та категорія музикознавчого дискурсу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжан Кай ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса, 2017. - 18 с.

Чуприна, П. Міжнародні маршрути театру [Текст] / П. Чуприна // Музика. - 2004. - № 4/5. - С. 10-11

Шукайло, В. Яскрава сторінка мистецького літопису України / В.Шукайло // Вітчизна. - 2002. - № 7-8 . - С. 126-127

Щукіна, Юлія.Відпусти народ мій [Текст] / Юлія Щукіна // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва. - 2016. - № 4. - С. 14-17 : іл.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
http://opera.lviv.ua/

Найвідоміші театри світу
http://senfil.net/index.php?newsid=67

Оперний театр
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оперний_театр

Оперні театри світу
https://uk.wikipedia.org/wiki/Оперні_театри_світу

Що таке опера? Оперне мистецтво – особливості та характеристики.
http://www.yusypovych.com/ukr/scho-take-opera

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.05.2017 08.35.58 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Львів :: Запитання: 40775  
Ліля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсового проекту: "Аналіз традиційного та органічного вирощування баклажанів". Дякую!))
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілю-Наталіє!
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40774.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2017 18.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.86873 seconds