Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41402
   


Автор запитання: Олександра із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43377  
Олександра запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з написанням реферату-доповіді з хімії на тему " Творці періодичного закону і періодичної системи. Вклад інших вчених,крім Менделєєва, у розвиток системи хімічних елементів." Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Олександро, скористайтеся, будь ласка, наступними джерелами інформації:

1. Василега, Микола Денисович. Цікава хімія: / М.Д. Василега [2-е вид., перероб. і доп. ]; – К.: Рад.шк., 1989. – 188с.: іл.
2. Савіна, Людмила Олексіївна. Хімія. Дитяча енциклопедія. / Л.О. Савіна; [худодж.: О.В. Кардашук, О.М. Войтенко]. – К.: Школа, 2002. – 368с.: іл. – ( Я пізнаю світ).
3. Волков, Владимир Акимович. Химики. Биографический справочник. / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова; ред.: В.И. Кузнецов; К.: Наукова думка, 1984. – 735с.

http://n-t.ru/ri/kz/pe08.htm

https://fis.wikireading.ru/1866

https://chem21.info/info/1685736/

https://www.m24.ru/articles/nauka/24102012/7912

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_5.html

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/bperiodicheskij-zakon-i-periodichskaya-sistema-himicheskih-elementov-di-mendeleevab/popytki-klassifikatsii-himicheskih-elementov-otkrytie-periodicheskogo-zakona

https://urok.1sept.ru/статьи/674190/

https://cyberleninka.ru/article/v/antologiya-vydayuschihsya-dostizheniy-v-nauke-i-tehnike-chast-1-otkrytie-periodicheskogo-zakona-himicheskih-elementov

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 19.09.2019 09.52.29 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Любов із міста: Тернопіль :: Запитання: 43376  
Любов запитує:
Мовленнєвий розвиток дошкільників засобами усної народної творчості
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Маліновська Н.В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpkhist_2015_11_4.pdf
Журавльова Л. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5047/1/Zhuravlova.pdf
Павлущенко Н.М. Вплив усної народної творчості на формування культури мовлення дітей дошкільного віку
https://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6080
Єнгаличева І. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/50/13.pdf
Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку
http://www.library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/26/visnuk_8.pdf
Українська народна казка як засіб розвитку зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/19dec2016/47.pdf
http://osvita-mvk.if.ua/content&content_id=1228
http://bilopillia-zirochka.sumy.sch.in.ua/navchaljno-vihovnij_proces/osvitni_tehnologii/rozvitok_movlennya_doshkiljnikiv/kazka_yak_zasib_rozvitku_tvorchosti_z_dosvidu_roboti_vihovatelya_vischoi_kategorii_seleshok_n_v/?pvi=pvi
Розвиток рідного мовлення засобами фольклору молодших дошкільнят у сучасному соціумі
http://www.ird.npu.edu.ua/files/tokmenko_2.pdf
Торчинська З. К. Вивчення українського дитячого пісенного фольклору у ДНЗ
http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_18_37
Фольклорні скарби українського народу - шлях до розвитку мовленнєвої особистості
https://vseosvita.ua/library/folklorni-skarbi-ukrainskogo-narodu-slah-do-rozvitku-movlennevoi-osobistosti-89964.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.09.2019 23.03.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43375  
Софія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати ґрунтовну літературу з теми "Особливості праці коректора". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Добридень, Софіє! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Давидова Л.В. Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 125-127

Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1... [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va024203-98

Крайнікова, Т. С.Коректура [Текст] : підручник / Т. С. Крайнікова. - Київ : Київський університет, 2009. - 224 с.

Перконос К. Некоректність: як працюється коректорам в Україні [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://archive.chytomo.com/blogs/nekorektnist-yak-pracyuyetsya-korektoram-v-ukraiini

Посадова інструкція коректора [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://trudova-ohrana.ru/primery-dokumentov/zrazki-posadovih-nstrukcj/3413-posadova-nstrukcja-korektora.html

Романюк Н.В. Проблеми коректорської підготовки щоденної газети "Запорозька Січ" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 75-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)).

Серьогін Г. Слово не горобець: не впіймаєш - вилетиш! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 19

Терещенко-Костецька, Ірина. Бійці невидимого фронту, або чим займаються коректори [Текст] / І. Терещенко-Костецька // Друг читача. - 2010. - № 3 . - С. 5

Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. - К.: Наша культура і наука, 2005. - 328 с.

Тимошик М. С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов'язки / М. С. Тимошик [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1665

Фесенко, Т. М. Літературна спадщина Т. Г. Шевченка в контексті формування мовної особистості молодшого редактора, коректора [Текст] / Т. М. Фесенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки : сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2014. - Кн. 4. - С. 69-74.

Фесенко Т.Науково-дослідницька робота зі стилістики в контексті фахової підготовки молодшого редактора, коректора//Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди":зб. наук. праць/гол. ред. В. П. Коцур.-Переяслав-Хмельницький,2011.-Вип. 23.Педагогіка. Психологія. Філософія. - С. 249-252

Янішевський, О. О. До питання нормування редакторсько – коректорської праці [Текст] / О.О. Янішевський // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 8. - С. 27.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 18.09.2019 22.00.43 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 43374  
Таня запитує:
доброго дня!допоможіть знайти відповідь на питання:Нині значна частина ліків тестується in silico лише на рівні взаємодії із білком мішенню. Тестування на біологічних системах вищого рівня (клітини, органи, тварини, люди) – це тестування, які проводяться в лабораторіях, потребують багато часу та матеріальних ресурсів. Проаналізуйте сучасні досягнення біоінформатики та молекулярної біології і запропонуйте проект по створенню першої системи доклінічних випробувань in silico. Зазначте, за яких умов віртуальні тест-моделі стануть більш поширеними ніж лабораторні?
Наша відповідь:
Таню, добрий день! Ресурс "Віртуальна довідка" не виконує завдань XVІІІ Всеукраїнського турніру юних біологів (2019-2020 н.р.)
Для відповіді на завдання турніру скористайтеся такими джерелами інформації:

Високотехнологічна фармація: від зародження до розквіту [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://fp.com.ua/foto/vysokotehnologichna-farmatsiya-vid-zarodzhennya-do-rozkvitu/

Гоженко А. Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини / Гоженко А., Козирєв А., Цебржинський О., Гоженко О., Жуков В. :навч. посібн. RSW. – Одеса : Бидгощ. 2017 р. 340 с. – Режим доступу
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwil8YzNmNzkAhVil4sKHXKVBWwQFjAFegQICBAC&url=https://zenodo.org/record/192685/files/9781365585838_frontcover_content_backcover.pdf&usg=AOvVaw3cf1waB1EMrMBCS9Keg613

Дубінін С. І.Сучасні проблеми молекулярної біології [Електронний ресурс] / Дубінін С. І., Пілюгін В.О., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. : підруч. для студентів ВНМЗ України III-IV рівнів акредитації. – Полтава, 2016. – 393 с. - Режим дрступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwil8YzNmNzkAhVil4sKHXKVBWwQFjAGegQIBxAC&url=http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/5583/1/molekulyarna_biologiya.pdf&usg=AOvVaw0illmMdllUqq4lR8cuyGo9

Исследования in silico[Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://www.bioconsulting.ru/uslugi/issledovaniya/issledovaniya-in-silico

Ковтун Л. Що таке клінічні випробування, та чи потрібні вони українцям [Електронний ресурс] / Людмила Ковтун. – Режим доступу:
https://life.pravda.com.ua/columns/2017/10/10/226887/

Моделирование клеточных мембран поможет предсказать действие лекарств и ядов [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://vechnayamolodost.ru/articles/drugie-nauki-o-zhizni/kletochnye-membrany-in-silico/

Програма професійного тестування [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://sphu.org/programa-prof-testuvannya

Созінов О. Нова сторінка в розвитку біології [Електронний ресурс] / О. Созінов. – Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/40877/14-Sozinov.pdf?sequence=1

Технологии биоэлектронной медицины [Електронний ресурс] . – Режим доступу:https://dec.lv/index.php/ru/category/mi/mi/Vitaly_Butenko_Ball.pdf?id=2170

Чекман І. С. IN SILICO: НОВИЙ НАПРЯМ У РОЗРОБЦІ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ // КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ. — 2012. — Т. 16, No2. – С. 4-14.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi32syAoNzkAhVBl4sKHTcCDycQFjAGegQIBBAC&url=http://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/KF_-2_2012_04-14.pdf&usg=AOvVaw0NExceDk_jm_H6nMUxAeT0

Як створюють нові ліки? [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
https://fp.com.ua/articles/yak-stvoryuyut-novi-liki/

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 18.09.2019 17.21.24 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Умань :: Запитання: 43373  
Лілія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про особливості господарської діяльності сільськогосподарських підприємств у сфері тваринництва. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день,Ліліє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 30705, 32385, 37157, 41700.

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 18.09.2019 11.57.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.728015 seconds