Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41782
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Київ :: Запитання: 43782  
Антоніна запитує:
Добрий день! Цікавить будь - яка інформація про Р.Глієра. Буду вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Антоніно! Перегляньте наступні джерела:
Глієр Рейнгольд Моріцович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25646. — Назва з екрана. — Дата звернення 24.01.2020.
Гук О. Культура України в 1917-1921 рр. : матеріали теми : історія України : академічний рівень : 10-й клас : історія культури України в особах (1917-1921 рр.) / О. Гук // Історія України (Шкільний світ). — 2014. — № 4. — С. 20-29.
Давидовський К. Творча діяльність Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра у формуванні культурно-мистецького середовища Києва (1991-2010 рр.) : дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / К. Давидовський ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. — Київ, 2012. — 304 с. : іл.
Копиця М. Епістологічні документи історії української музики: методологія, теорія, практика : автореф. дис... д-ра мистецтвознав. : 17.00.03 / М. Копиця; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т .Рильського НАН України. — Київ, 2009. — 39 c.
Самченко В. Вчать віртуозно грать : Київському інституту музики імені Глієра – 150 років / В. Самченко // Україна молода. — 2018. — 20 берез. — С. 13.
Становлення та розвиток Київського музичного училища : історія розвитку і становлення Київського музичного училища (нині Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра) – це історія розвитку і становлення вітчизняної музичної освіти, виконавства і педагогіки // Музика. — 2018. — № 1. — С. 7-9.
Хохлова Т. Вокальна музика : урок музичного мистецтва у 5-му класі / Т. Хохлова // Шкільний світ. — 2015. — № 17. — Музика. — 2015. — № 9. — С. 1-6.

.: Розділ: Музика :: 22.01.2020 20.54.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Березнегувате :: Запитання: 43781  
Сергій запитує:
Добрий день! Цікавить література про Миколу Миколайовича Аркаса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Сергію! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Автор "Історії України-Русі" : 26 грудня — 165 років від дня народження Миколи Аркаса // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 11. — С. 86-90.
Андрійцьо В. Микола Аркас і український театр Закарпаття / В. Андрійцьо // Пам'ять століть. — 2009. — № 3-4. — С. 115-127.
Березюк Г. Великий патріот України : сини твої, Руси-Україно / Г. Березюк // Журавлик. — 2016. — № 2. — С. 10.
Бундюченко Т. Аркас Микола Миколайович : шануємо пам’ять патріота України / Т. Бундюченко, В. Шкварець. — Київ : Іліон, 2012. — 237 с.
Гриценко В. Громадська діяльність Микола Аркаса : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. Гриценко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2008. — 14 с.
Губська О. Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки : урок у 9 класі / О. Губська // Дивослово. — 2015. — № 3. — С. 22-25.
Гук Ю. Основні ознаки розвитку освіти, науки і літератури на початку ХХ ст. : історія України : 10 клас : академічний рівень / Ю. Гук // Історія та правознавство. — 2013. — № 34-36. — С. 39-47.
Жадько В. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою Різдва: Тарас Шевченко і Микола Аркас / В. Жадько // Пам'ять століть. — 2009. — № 1-2. — С. 112-127.
Івашко О. Грек Микола Аркас започаткував у Миколаєві "Просвіту" : однак у місті, яке сьогодні святкує свій день народження, нині про земляка мало хто пам'ятає / О. Івашко // Урядовий кур'єр. — 2013. — 21 лют. — С. 13.
Лазечко П. Меценати української культури : [добірка статей] / П. Лазечко, Л. Лазечко // Дзвін. — 2003. — 8. — С. 125-133.
Лящук Ю. Історіографія Миколи Миколайовича Аркаса в контексті життєпису творчості та діяльності : монографія / Ю. Лящук, В. Шкварець ; [за ред. В. П. Шкварця]. — Миколаїв : Іліон, 2012. — 135 с. : іл.
Остапенко В. Історія українського козацтва : постаті, події, документи, свідчення : посібник для учнів та вчителів : Історія України. 8 клас. Частина І / В. Остапенко // Історія України (Шкільний світ). — 2009. — № 46-47. — С. 1-46.
Поліщук В. Розвіяти туман забуття / В. Поліщук // Літературна Україна. — 2013. — 5 верес. — С. 14.
Шкварець В. Микола Миколайович Аркас : Життя, творчість, діяльність / [відп. ред. П. М. Тригуб]. — Миколаїв ; Одеса : [Тетра], 2002. — 252 с. : іл., портр.

.: Розділ: Загальні :: 22.01.2020 14.28.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Измаил :: Запитання: 43780  
Андрей запитує:
Доброй ночи помогите пожайлуста пишу курсовую Исторический портрет Николая второго, помогите найти литературу в интернетных сетях спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Андріє! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Августейшие визиты в Крым, 1900. 1902. 1909 = The Imperial Visits to the Crimea, 1900. 1902. 1909 : из коллекции фот. о посещении Крыма Императорской семьей Николая ІІ : (из собр. Алупк. гос. дворц.-парк. музея-заповедника) : изд. подгот. к 400-летию Дома Романовых : фотоальбом / авт. проекта А. П. Балинченко, В. Н. Прокопенков. - Симферополь : Салта, 2013. - 239 с.

Всесвітня історія. Династія Романових [Електронний ресурс] // Освіта.ua [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/world_history/4788/ — Назва з екрана. — Дата звернення 22.01.2020.

Громов А. Гріх вбивства родини Романових : історія однієї трагедії / А. Громов, М. Вежнин Михайло // Молодь України. — 1997. — 14 жовт.

Енциклопедія історії України [Електронний ресурс] // Інститут історії України. Національна академія наук України [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mykola_II
— Назва з екрана. — Дата звернення 22.01.2020.

Ильинский М. Князь Николай Романов: "У России есть только одна история" : знакомые незнакомцы / М. Ильинский, М. Вежнин // Огонек. — 1996. — № 1. — С. 49 — 52.
Иоффе Г. Между Тобольском и Екатеринбургом : новые данные о судьбе царской семьи / Г. Иоффе // Наука и жизнь. — 1993. — 10. — С. 52—59.

Иоффе Г. Россия, вставшая на дыбы... : трибуна учен. / Г. Иоффе // Наука и жизнь. — 1993. — № 1. — С. 2-13.

Канюка М. Таємниця Великої Княгині : продовж. діалоги з Серго Берією / М. Канюка // Демократична Україна. — 1993. — 13 берез.

Киркевич В. Время Романовых. Киев в империи : [ист.-краевед. исслед.] / В. Киркевич ; под общ. ред. В. Д. Вероцкого, С. И. Поповича. — Киев : [б. в.], 2004. - 263 с. : фотоілюстр. - (Библиотека киевлянина).

Радзинский, Эдвард. Последний император. Драма отречения : глава из книги "Николай II: жизнь - смерть" / Э. Радзинский // Огонек. — 1993. — № 21 — 22. — С. 8 — 13.
Рюриковичи и Романовы : князья, цари, императоры / авт.-сост. И. Ю. Левашова. — Донецк : Глорія, 2011. — 383 с.

Сургучев И. Как воспитывали Николая II : для бесед с родителями / И. Сургучев // Воспитание школьников. — 1997. — 2. — С. 18 — 25.
Сургучев, Илья. Детство императора Николая II : Ист. портр. / Сургучев Илья// Наука и жизнь. — 1997. — 12. — С. 97 — 109.

Таємниця царської сім'ї розкрита ще не до кінця // Світ про Україну. — 1993. — 10 берез. — С. 9.

Ферро М. Николай ІІ : монография / М. Ферро ; пер. с фр. Г. Ерофеевой; оформ. худож. Ю. Саевича. — Москва : Международные отношения, 1991. — 350 с.

Филипчук О. Мое непосредственное участие в экспертизе останков Романовых еще раз убедило: это было обыкновенное большевистское убийство / О. Филипчук // Киевские Ведомости. — 1993. — 13 марта. — С. 13.

Чулков Г. Императоры : психолог. портр. / Г. Чулков. — Москва : Московский рабочий, 1991. — 112 с.

.: Розділ: Історія :: 22.01.2020 01.09.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Бориспіль :: Запитання: 43779  
Ірина запитує:
Підготовка до ЗНО з англійської мови
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42484.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
ЗНО з англійської: ресурси для підготовки [Електронний ресурс] // Green Country : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://greencountry.com.ua/journal/read/pidgotovka-do-zno-onlajn-resursi.
Підготовка до ЗНО з англійської мови [Електронний ресурс] // EuroEducation : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://euroeducation.com.ua/article/40-razlichnaya-topics/462-zno-anglijska-mova-zavdannja-zno.html.

.: Розділ: Освіта :: 21.01.2020 22.13.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 43778  
Катерина запитує:
Програми для уроків з дошкільнятами
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Высоцкий И. Р. Компьютер в образовании / И. Р. Высоцкий // Информатика и образование. – 2000. – № 1. – С. 86-87.
Гордиенко Н. Лучшие развивающие игры и головоломки. Книга 1 / Н. Гордиенко, С. Гордиенко. – Х.: Веста, 2008. – 112 с.: илл.
Горнев О. Диски для дошкольников и учащихся младших классов. Полезный
Кіндрат І. Р. Формування дитячої картини світу в інтегрованому просторі дошкільного закладу: дис. … к.п.н. зі спеціальності 13.00.06 – управління навчальними закладами / І. Р. Кіндрат – Луганськ, 2013. – 218 с.
подарок юному владельцу ПК / О. Горнев, А. Прохоров // Компьютер Пресс. – 2001. – № 12. – С. 65-69
Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника : навчально-методичний посібник / С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко, В. Маршицька, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр ; за заг.ред. Н. Гавриш. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с.
Соціальна педагогіка : підручник // за ред. А. Й. Капської. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.
Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 222 с.

.: Розділ: Освіта :: 21.01.2020 21.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.76169 seconds