Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40063
   


Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 42025  
Юрій запитує:
Доброго вечора) Допоможіть знайти свіжі ТЕЗИ/СТАТТІ/ІНШІ НАУКОВІ ПРАЦІ (із ПОСИЛАННЯМИ,буду дуже вдячний) для написання бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему "Оцінка фінансової стійкості підприємства". Дякую!
Наша відповідь:
Шановний Юрій, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Бізюк, Д. Л. Забезпечення фінансової стійкості підприємства інструментами фінансового менеджменту / Д. Л. Бізюк. - Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18056/1/Бізюк.pdf

Будяк, В. О. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства / В. О. Будяк, І. С. Слюсаренко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/3_136048.doc.htm

Вознюк, А. О. Оцінка фінансового стану підприємства як необхідна складова його економічного розвитку / А. О. Вознюк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Інноваційна економіка. – 2012. - № 11. – С. 101-105.

Гапак, Н. М. Особливості визначення фінансової стійкості підприємства / Н. М. Гапак, С. А. Капштан. – Режим доступу: http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/42/42_39.pdf

Грачев, А. Основы финансовой устойчивости предприятия / А. Грачев // Финансовый менеджмент. – 2003. - № 4. - С. 15-34.

Єлецька, С. Я. Оцінювання фінансової стійкості підприємства на основі темпових показників ефективності його розвитку / С. Я. Єлецька // Економічний аналіз : зб. наук. праць Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 183-187. – Режим доступу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/598/pdf_252

Заюкова, М. С. Теорія фінансової стійкості підприємства : [монографія] / М. С. Заюкова. – Вінниця : Універсум, 2009. – 155 с.

Кальченко, О. Оцінка фінансової стійкості підприємств промисловості Чернігівського регіону / О. Кальченко, І. Михайленко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 1. - С. 106-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_1_15

Кемарська, Л. Г. Оцінка фінансової стійкості ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» / Л. Г. Кемарська, І. В. Дідик, Н. Ю. Федько / Мукачівський державний ун-т. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/127.pdf.

Кизим, М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. – Х. : ІНЖЕК, 2013. – 144 с.

Козлова, О. С. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства / О. С. Козлова. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/207.pdf

Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз і планування / Г. О. Крамаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

Лахтіонова, Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія / Л. А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.

Мамонтова, Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н. А. Мамонтова. – Київ, 2001.

Мельник, Г. Г. Методи та моделі оцінки фінансової стійкості підприємств регіону в антикризовому управлінні / Г. Г. Мельник. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/24132/20-Mel’nik.pdf?sequence=1

Ногіна, С. Oцінка фінансової стійкості підприємств на прикладі металургійної галузі / С. Ногіна, А. Корж. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecan_2012_11(2)__74.pdf

Партин, Г. О. Особливості впливу основних чинників на фінансову стійкість підприємства в умовах фінансово-економічної кризи / Г. О. Партин // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – 2010. - № 10 - С. 276-279.

Приймак, І. І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І. І. Приймак. – Львів – 2007.

Ткаченко, І. П. Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення / І. П. Ткаченко, І. А. Чувачалова, О. А. Чувачалов. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=988.

Ясіновська, І. Ф. Сучасні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств / І. Ф. Ясіновська. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Ясіновська-21.pdf

http://pidruchniki.com/16550616/finansi/otsinka_finansovoyi_stiykosti_pidpriyemstva

http://library.if.ua/book/52/3822.html

http://studentbooks.com.ua/content/view/525/54/1/3/

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 17.05.2018 00.47.19 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Вінниця :: Запитання: 42024  
Антон запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для дипломної роботи за темою "Підходи до побудови блокових шифрів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://sites.google.com/site/sucasnikriptosistemik/home/simetricni-kriptosistemi/blocni-sifri
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/kruptologiya/lect5.html
http://ua-referat.com/Криптографія_Шифри_їх_види_і_властивості
https://studfiles.net/preview/5080333/page:8/
https://julfybenedictus.livejournal.com/11101.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0563&T=07&lng=1&st=0
http://ur.co.ua/33/914-1-blochnye-shifry.html
http://wiki.tntu.edu.ua/Симетричні_криптосистеми
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32479/1/08-40-51.pdf
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32402/1/26-144-148.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/11314/1/Mingaleva2.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/programming/00060025_0.html
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14573/soi_2010_3_60.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/95-Текст статті-102-1-10-20151104.pdf
http://ni.biz.ua/10-2/3780.html
http://bit.nmu.org.ua/ua/student/metod/cryptology/лекция 5.pdf
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Informatica/44807.doc.htm
https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4504/2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/32_ZIR_cript.pdf
https://studopedia.org/8-241187.html
https://studopedia.su/8_62555_zagalni-vidomosti-pro-blokovi-shifri.html
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13111/3/kriptolog.pdf
http://ptcsi.chnu.edu.ua/vnchnu/2014_V5_Is2/15_Watsek_DO_2014_vol5_is2_pp110_113.pdf
https://studlib.info/hozyaystvo/2313927-zagalni-vidomosti-pro-blokovi-shifri/
– Сокирук В. В. Програма реалізації блокового симетричного шифру на основі арифметичних операцій за модулем 2n / В. В. Сокирук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 2. - С. 80-85 : табл.
– Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. - Київ : Держспоживстандарт України, 2011. - (Національний стандарт України).
Ч. 3 : ДСТУ ISO/IEC 18033-3:2015. Блокові шифри (ISO/IEC 18033-3:2010, IDT). - Чинний від 2016-07-01. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 62 с. : рис., табл.
– Математичні основи криптографії : Конспект лекцій / Укладачі: В.А.Фільштінський, А.В.Бережний. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 138 с.
– Лужецький В. А. Блокові шифри для режиму роботи ECB / В. А. Лужецький // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія : міжнародний науково-технічний журнал. - 2008. - № 1. - С. 154-158 : фотогр.
– Фергюсон Н. Практическая криптография = Practical Cryptography / Н. Фергюсон, Брюс Шнайер. - М. : Вильямс ; СПб. ; К. : Диалектика, 2005. - 422 с.
– Остапов С.Е. Основи криптографії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. Е. Остапов, Л. О. Валь. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 188 с. : табл., рис., фото.
– Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика = Cryptography and Network Security: Principles and Practice /; [пер с англ. А. Г. Сивака, А. А. Шпака ; под ред. А. А. Сивака]. - 2-е изд. - М. : Вильямс, 2001. - 672 с. : рис., табл.
– Основы криптографии : учеб. пособие для вузов / А. П. Алферов [и др.]. - Москва : Гелиос АРВ, 2001. - 480 с. : рис., табл.
– Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О.Хорошко, Ю. Є. Яремчук ; ред. В. О. Дружиніна] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 198 с.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 16.05.2018 23.36.42 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: маряна зейкан із міста: иршава :: Запитання: 42023  
маряна зейкан запитує:
добрий день. будь-ласка зажинить мени курсову роботу та презинтацию до теми розвиток пизнавального интересу учнив на уроках физики нетрадицийними методами
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерла:
Нетрадиційні уроки з фізики
http://eprints.zu.edu.ua/4895/1/Нетрадиційні_уроки_фізики.pdf
Розвиток пізнавальної активності та самостійності учнів на уроках фізики
http://yasnogirka-zosh.rv.sch.in.ua/Files/downloadcenter/Навчально-методичний посібник Вознюк А.П.pdf
Ігрові технологій на уроках фізики
http://slavdpu.dn.ua/fizmatzbirnyk/2010/p178-181.pdf
Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в основній школі
http://vestnikzgia.com.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/35320/31416
Сальник І.В. Активізація пізнавальної діяльності учнів з фізики в віртуально-орієнтованому навчальному середовищі
http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/salnyk_i.v.__cognitive_activity_of_students_in_physics_in_virtual-centered_learning_environment.pdf
Мультимедійні технології на уроках фізики
http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/viewFile/32311/28973
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/komp_2013_6_10.pdf
Використання ІКТ на уроках фізики як засіб активізації пізнавальної діяльності старшокласників
http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/download/285/275
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7015/87-88.pdf?sequence=1
http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/download/285/275
Викладання фізики з елементами інформаційно-комунікаційної технології на уроках фізики
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/370/Викладання фізики.pdf
Прикладні задачі з шкільного курсу фізики, як засіб мотивації навчальної діяльності учнів
https://core.ac.uk/download/pdf/53036250.pdf
Нетрадиційні форми навчання на уроках фізики і астрономії
http://nvk99.dnepredu.com/uk/article/netraditsiini-formi-navchannya-na-urokakh-fiziki-i-2.html
Застосування інформаційних технологій під час навчально-виховного процесу на уроках фізики
http://www.moippo.mk.ua/attachments/article/1282/Брошура 1.pdf
http://ukped.com/informatyka/4591-formuyemo-piznavalnyy-interes-uchniv-zasobamy-ikt.html
http://svitppt.com.ua/fizika/aktivizaciya-navchalnopiznavalnoi-diyalnosti-uchniv-na-urokah-fiziki.html
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/414/68941/sitepage_24/files/zhilenko_o_p__z_dosvidu_roboti_.pptx
http://cloud.mppl.mk.ua/mppl.mk.ua/images/Docs/Kostina pedchitannya 2017.pdf

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 16.05.2018 18.33.06 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 42022  
Надія запитує:
Реклама бібліотек в Україні
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Радимо Вам скористатися наступними джерелами інформації:
Акция "Рекламный листопад" : методические рекомендации по привлечению потенциальных пользователей в библиотеку / сост. Л. Е. Жигалина // Шкільна бібліотека плюс. - 2012. - № 6 (березень). - С. 8-11.

Булахова, Г. І. Рекламна діяльність бібліотек як інструмент популяризації бібліотечних фондів: сучасні наукові підходи до визначення [Текст] / Г. І. Булахова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - К., 2014. - С. 269-272.

Булахова, Галина Бібліотеки в соціальних мережах та блогосфері як засіб рекламування [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2013. - Вип. 36. - С. 192-199. - Бібліогр. в кінці ст.

Булахова, Галина Реклама бібліотек як вид соціальної реклами [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. - С. 131-137. - Бібліогр. в кінці ст.

Булахова, Галина Реклама бібліотечних закладів [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 26. - С. 291-296. - Бібліогр. в кінці ст.

Булахова, Галина Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2015. - Вип. 41. - С. 396-405. - Бібліогр.

Булахова, Галина Рекламна стратегія просування продуктів і послуг бібліотек у соціальній мережі Facebook [Текст] / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. - Київ, 2016. - Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. - С. 331-345. - Бібліогр. 16 назв.

Грет, Максим Реклама бібліотек у блогах [Текст] / Максим Грет // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал. - 2015. - № 1. - С. 52-57. - Бібліогр. в кінці ст.

Гуркаленко, І. В. Реклама книги й бібліотеки - сучасний засіб просування читання [Текст] / І. В. Гуркаленко // Шкільний бібліотекар. - 2017. - № 1. - С. 6-9 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки / Л. Залевська // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4. - С. 19-20.

Лазоренко, Ю. Рекламна діяльність наукових бібліотек вітчизняних аграрних вишів / Ю. Лазоренко // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 2. - С. 24-29.

Промська, Олександра Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки [Текст] / О. Промська // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 1. - С. 26-28. - Бібліогр.: 5 назв.

Проценко, Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. Проценко // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - С. 10-12. - Бібліогр.: с. 12.

Ружанська, Т. В. Реклама шкільної бібліотеки : до Всеукраїнського дня бібліотек : (поезія) / Т. В. Ружанська // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 8. - С. 18.

Самсонов, Михайло Реклама бібліотек в онлайнових соціальних мережах [Текст] / Михайло Самсонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - К., 2012. - Вип. 33. - С. 532-542. - Бібліогр. в кінці ст.

Томашева, Е. Н. Реклама детской книги в библиотеке: специфика и формы : мастер-класс / Е. Н. Томашева // Школьная библиотека. - 2010. - № 3-4. - С. 113-121. - Бібліогр.: с. 121.

Давайте розповімо про себе: рекламна діяльність публічної бібліотеки http://www.ounb.km.ua/vidanya/2012/rozpovimo.pdf

Реклама бібліотеки – важливий засіб формування позитивного іміджу в громаді http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_reklama_biblioteku.php

Реклама як складова інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотеки http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/541

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.05.2018 14.54.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 42021  
Юрій запитує:
Доброго дня) Потрібні нові джерела інформації (тези/статті/підручники та ін.) для написання бакалаврської кваліфікаційної роботи на тему "Оцінка фінансової стійкості підприємства (ТзОВ...)". Також корисною буде інформація щодо аналізування фінансового стану підприємства. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію, радимо скористатися відповідями на запитання довідки № 40675, 41213 та джерелами інформації:

Бабалола Ї. А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.09 / Їсау Абіодун Бабалола ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.
Мандзіновська Х. О. Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Х. О. Мандзіновська // Бізнес Інформ. - 2015. - № 2. - С. 156-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_2_27.
Обліково-аналітичне забезпечення стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання : колект. монографія / [В. І. Кузь та ін.] ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т, Каф. обліку, аудиту і екон. аналізу. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 239 с. : табл., рис.
Поддєрьогін А. М. Фінансова стійкість підприємств у економіці України : монографія / А. М. Поддєрьогін, Л. Ю. Наумова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2011. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 162-173
Попова С.В. Методи оцінки та шляхи стабілізації фінансового стану підприємства / С.В. Попова. А. В. Пилипенко // Наукові записки. - Вип. 20. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - С. 25-35.
Салата А. А. Фінансова стійкість підприємства / А. А. Салата // Наукові
записки. - Вип. 20. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - С. 173-179.
Смірнова Т. О. Фінансова стійкість підприємства / Т. О. Смірнова, К. К. Усатюк // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. - 2011. - Вип. 11. - С. 196-200.
Тищенко В. В. Фінансова стійкість підприємства як результат функціонування його системи економічної безпеки (на прикладі м'ясопереробних підприємств) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Тищенко Володимир Валентинович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с. : рис., табл.
Ткаченко С. Ю. Напрями удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства / С. Ю. Ткаченко // Наукові записки. - Вип. 20. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - С. 160-166.
Яловий Г.К. Концептуальні підходи до визначення фінансової стійкості підприємства / Г. К. Яловий, Н. П. Бакеренко // http://www.ela.kpi.ua/bitstream/123456789/5347/1/47.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.05.2018 14.27.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.740302 seconds