Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41587
   


Автор запитання: Юлія із міста: Рівне :: Запитання: 43559  
Юлія запитує:
Доброго дня. Поділіться , будь ласка, найкращими сучасними рецептами ,коли буде можливість,лизунів, смайликів, слаймів, пенок , масок кондиціонерів, шампунів, мила, бальзамів, кремів, гелів, молочка, олійки для тіла . Щасливо залишатися на сайті.
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Вебліографічна довідка не має найкращих сучасних косметичних рецептів. Ми підібрали для вас сучасні джерела інформації, в яких, сподіваємося, ви знайдете відповідь на ваші питання.

Баранова, Інна Іванівна. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м'яких лікувально-косметичних засобів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.01 / Баранова Інна Іванівна ; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2011. - 43 с. : рис., табл.
Башура, Олександр Геннадійович. Практичне керівництво з аромокосметичних засобів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Технологія парфумерно-косметичних препаратів" / О. Г. Башура, І. І. Баранова ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х. : Видавництво НФаУ : Золоті сторінки, 2003. - 80 с. - (Косметологія і аромологія). - Бібліогр.: с. 77-78. -
Білоус С. Б. Дослідження з розробки косметичних засобів на основі наночастинок срібла, золота і міді [Електронний ресурс] / С. Б. Білоус, С. М. Дибкова, Л. С. Рєзніченко // Фармацевтичний часопис. - 2018. - № 4. - С. 27-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2018_4_6
Бобро С. Г. Актуальність створення косметичних засобів на основі стандартизованих субстанцій прополісу для лікування вугрової хвороби [Електронний ресурс] / С. Г. Бобро // Український медичний альманах. - 2014. - Т. 17, № 1. - С. 78-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2014_17_1_37
Ващенко О. О. Обґрунтування складу нового косметичного засобу депігментуючої дії [Електронний ресурс] / О. О. Ващенко, К. Ф. Ващенко, С. В. Вольбин // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2016. - № 1. - С. 112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ujdvc_2016_1_51
Губченко Т. Д. Розробка складу та технології лікувально-косметичного крему з густим екстрактом листя горіха грецького : автореф. дис... канд. фармац. наук / Т. Д. Губченко; Нац. фармац. ун-т. - Х., 2008. - 21 c. - укp. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08gtdlgg.zip
Гудзь О. В. Косметична сировина. Методичні підходи до прогнозування ризику / О. В. Гудзь, М. Г. Проданчук // Хім. пром-сть України. - 2006. - № 6. - С. 7-12. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.
ДСТУ 4315:2004. Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови [Текст] / розроб. О. Гудзь [та ін.]. - Офіц. вид. - Чинний від 01.07.2005. - К. : Держспоживстандарт України, 2005. - ІІІ, 8 с. - (Національний стандарт України)
Кордіяка Ю. Нормовані показники якості піномийних косметичних засобів, що забезпечують покращення їх реологічних властивостей [Електронний ресурс] / Ю. Кордіяка, М. Міхалєва, Р. Байцар // Вимірювальна техніка та метрологія . - 2014. - Вип. 75. - С. 107-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/metrolog_2014_75_24
Лисянська Г. П. Застосування гелеутворювачів органічної природи у сучасних косметичних засобах / Г. П. Лисянська, І. О. Пухальська, Д. М. Пухальська // Актуал. питання фармацевт. і мед. науки та практики. - 2010. - № 2. - С. 89-91. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Лисянська Застосування гелеутворювачів органічної природи$

Малоштан Л. М. Дослідження активності настойки листя каштана кінського з метою розробки складу лікарських і косметичних засобів [Електронний ресурс] / Л. М. Малоштан, А. О. Башура, Н. П. Половко, О. Є. Струс // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2012. - № 1. - С. 71-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apfimntp_2012_1_20

Манк В. В. Склад композицій рослинних олій для косметичних засобів [Електронний ресурс] / В. В. Манк, Т. А. Полонська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2016. - Т. 22, № 3. - С. 217-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2016_22_3_27
Павх О. І. Розробка складу лікувально-косметичного засобу для профілактики випадіння волосся [Електронний ресурс] / О. І. Павх, Л. В. Соколова, Г. Р. Козир, О. М. Барна // Запорожский медицинский журнал. - 2012. - № 3. - С. 26-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2012_3_9
Парфумерно-косметичні засоби [Текст] : навч. посіб. / [С. І. Коваленко та ін.] ; Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. фармацев. хімії, Каф. орган. і біоорган. хімії. - Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2018. - 319 с. : іл. - Бібліогр.: с. 314-319.
Петровська, Людмила Станіславівна. Вивчення листя горіху грецького для розробки складу та технології косметичного засобу [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Петровська Людмила Станіславівна ; Українська фармацевтична академія. - Х., 1998. - 124 л. - л. 115-123
Полова Ж. М.
Використання нанотехнологій у косметичних засобах – великий потенціал чи потенційний ризик? [Електронний ресурс] / Ж. М. Полова, І. С. Чекман // Запорожский медицинский журнал. - 2013. - № 5. - С. 95–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zmzh_2013_5_28
Посилкіна О. В. Дослідження сутності й основних характеристик лікувально-косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка // Фармацевтичний журнал. - 2016. - № 3-4. - С. 21-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pharmazh_2016_3-4_6
Посилкіна О. В. Методичні підходи до позиціонування лікувально-косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка // Фармацевтичний часопис. - 2017. - № 4. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Phch_2017_4_11
Прокопенко В. Дослідження хімічного складу косметичних засобів [Електронний ресурс] / В. Прокопенко, М. Кіркова // Імідж сучасного педагога. - 2013. - № 6. - С. 35-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_6_13
Радзієвська І. Г. Дослідження складу олійної фази косметичних засобів [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, Т. А. Полонська // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. - 2015. - № 62. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpinrct_2015_62_27
Рехлецька О. В. Застосування олії авокадо у косметичних засобах / О. В. Рехлецька // Фітотерапія. - 2015. - № 1. - С. 66-67. - укp.
Ромашко І. С. Використання баранячого жиру у виробництві косметичних засобів [Електронний ресурс] / І. С. Ромашко, У. Р. Драчук, І. М. Басараб // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. - 2017. - Т. 19, № 75. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnuftech_2017_19_75_30
Струс О. Є. Маркетингові дослідження лікарських та косметичних засобів на основі лікувальних грязей (пелоїдів) [Електронний ресурс] / О. Є. Струс // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 1. - С. 59-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uezyaf_2015_1_12
Технологія косметичних засобів [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [О. Г. Башура та ін.] ; за ред. д-ра фармацевт. наук, проф. О. Г. Башури і лауреата Держ. премії України в галузі науки і техніки, акад. УАН, проф. О. І. Тихонова ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ : Оригінал, 2017. - 550, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 540-544.
Ханик Н. Л. Дослідженння пріоритетів для споживачів при виборі косметичних засобів по догляду за шкірою [Електронний ресурс] / Н. Л. Ханик, І. І. Петерчук // Український медичний альманах. - 2012. - Т. 15, № 5. - С. 159-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uma_2012_15_5_51
Хрокало Н. А. Бактерицидні компоненти гігієнічних і косметичних засобів [Електронний ресурс] / Н. А. Хрокало, І. В. Черниш, В. Г. Єфімова. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2017. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2017_5_5
Черненко, Віталій Петрович. Розробка складів, технології та дослідження косметичних засобів з фенольним гідрофільним препаратом прополісу [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Черненко Віталій Петрович ; Українська фармацевтична академія. - Х., 1996. - 120 л.
Яловенко О. І. Сучасний та перспективний метод гігієнічної оцінки очищувальних косметичних засобів [Електронний ресурс] / О. І. Яловенко // Медичні перспективи. - 2010. - Т. 15, № 1. - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2010_15_1_24

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 12.11.2019 19.31.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Вараш :: Запитання: 43558  
Ірина запитує:
Добрий вечір, допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему " Особливості поведінкових проявів у дітей молодшого шкільного віку з дислалією".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте, будь ласка, такі матеріали:
1. Белова, О.Б. Характеристика особливостей розвитку психічних процесів у дітей з нормальним та порушеним мовленнєвим розвитком [Електронний ресурс] / О. Б. Белова ; Клуб професійних логопедів. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу http://logopedu.com.ua/article/397_Harakteristika_osoblivostei_rozvitky_psihichnih_procesiv_y_ditei_z_normalnim_ta_poryshenim_movlennevim_rozvitkom/ ( дата звернення 13.11.2019). – Назва з екрана.
2. О психолого-педагогических особенностях детей-дислаликов и дизартриков [Електронний ресурс] /Kursak.net : Электронная библиотека. – Електрон. дан. – 2017. – Режим доступу http://kursak.net/o-psixologo-pedagogicheskix-osobennostyax-detej-dislalikov-i-dizartrikov/ ( дата звернення 13.11.2019). – Назва з екрана.
3. Особливості діяльності дітей із порушеннями мовлення [Електронний ресурс] / Навчальні матеріали онлайн : pidruchniki.website. – Електрон. дан. – 2010-2019. – Режим доступу https://pidruchniki.com/82818/psihologiya/osoblivosti_diyalnosti_ditey_porushennyami_movlennya ( дата звернення 13.11.2019). – Назва з екрана.
4. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких вадах мовлення [Електронний ресурс] / Студопедия : ваша школопедия. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу https://studopedia.ru/7_148443_osoblivosti-rozvitku-navchannya-ta-vihovannya-osobistosti-pri-tyazhkih-vadah-movlennya.html ( дата звернення 13.11.2019). – Назва з екрана.
5. Психолого-педагогічна характеристика дітей з мовними порушеннями [Електронний ресурс] / Підручники для студентів онлайн : Stud.com.ua. – Електрон. дан. – 2015 - 2019. – Режим доступу https://stud.com.ua/46681/pedagogika/psihologo_pedagogichna_harakteristika_ditey_movnimi_porushennyami ( дата звернення 13.11.2019). – Назва з екрана.
6. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ФФНМ [Електронний ресурс] / Проект «Всеосвіта». – Електрон. дан. – 2017 - 2019. – Режим доступу https://vseosvita.ua/library/psihologo-pedagogicna-harakteristika-ditej-iz-ffnm-59676.html ( дата звернення 13.11.2019). – Назва з екрана.
7. Характеристика психічного розвитку дітей із порушенням мовлення [Електронний ресурс] / Студопедия. – Електрон. дан. – 2019. – Режим доступу https://studopedia.su/16_185925_harakteristika-psihichnogo-rozvitku-ditey-iz-porushennyami-movlennya.html ( дата звернення 13.11.2019). – Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 12.11.2019 18.14.04 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43557  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему : Освіта, як складна динамічна система: чому експертній діяльності в галузі освіти надається все більшого значення, як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 12.11.2019 17.34.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43556  
Вікторія запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка, художні чи художньо-публіцистичні твори про М. Хвильового, М. Зерова, В. підмогильного або Є. Плужника
Наша відповідь:
Вікторіє, добрий день! Перегляньте, будь ласка, джерела інформації, підібрані за вашиа запитом. Можна звернутися за ними до бібліотек вашого міста:

Безхутрий, Юрій Миколайович. Хвильовий: проблеми інтерпретації : Моногр. / Худож.-оформ. Б.П.Бублик. - Х. : Фоліо, 2003. - 495 с. : ілюстр.
Білоусов, Євген Васильович. Славетні імена Придніпров'я. - Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2002. - 171 с. : іл. - (Пізнавай і шануй свій край).
Василашко, Василь Федорович. Відроджуймось - не перероджуймось / передм. М. Жулинський ; післямова В. Кушерець ; обкл. В. Стрикун. - К. : Вітчизна, 2007. - 219 с. : фотоілюстр., портр., ноти.
Гординський, Святослав. На переломі епох : Літературознав. ст., огляди, есеї, рец., спогади, листи / Упоряд., наук. ред., післямова Р.Лубківського. - Львів : Світ, 2004. - 504 с. : 32 окр. арк. фотоілюстр. - (До джерел - Ad fontes).
Дзюба, Іван Михайлович. У літературі й навколо : з боргів давніх і новонабуваних / гол. ред. С. Головко. - Київ : Либідь, 2015. - 423 с. : іл., фотоіл.
Досвід кохання і критика чистого розуму : Валер'ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій / Упоряд. О.Галета; Худож. Р.Лужецький. - К. : Факт, 2003. - 432 с. - (Літературний проект "Текст Контекст", Знакові літературні доробки та навколо них).
Зленко, Григорій Дем'янович.Пізня лірика : Поезії. - Одеса : АстроПринт, 2003. - 162 с.
Коваль, Віталій Кирилович.Серце моє в колючому дроті... : Есе. Спогади. Докум. / Упоряд. О.Коваль, М.Луків; Худож. С.Лук'яненко. - К. : Дніпро, 2005. - 703 с. : портр.
Лавріненко, Юрій.Розстріляне відродження : антол. 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей / упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка. - 7-е вид. - К. : Смолоскип, 2015. - 973 с.
Листопад, Антоніна Іванівна.Соловки = Solovky : поетич. епопея / фотохудож. Р. Коцаба. - К. : Смолоскип, 2009. - 567 с. : фотоілюстр., 4 окр. арк. кольор. фотогр. - Бібліогр.: с. 564.
Наєнко, Михайло Кузьмич.Одержимість : критич. розвідки, портр., відгуки. - К. : Молодь, 1990. - 181 с. - Пристат. бібліогр.
Павленко, Марина Степанівна.Душа осики : Поезія / Передм. І.Забудського; Мал. М.Павленко. - Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 2006. - 144 с. : ілюстр.
Панченко, Володимир Євгенович.Кільця на древі / худож. оформ. М. Б. Гутмана. - Київ : Кліо, 2015. - 557, [1] с. : іл.
Перепеляк, Іван Михайлович.Неопалима купина : Вірші, поеми / Худож. В.Носань. - Х. : Майдан, 1996. - 173 с. : портр.
Петров, Віктор Платонович.Українська інтелігенція - жертва большевицького терору / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. І. Сюндюков, Н. Тисячна ; дизайн обкл. А. Гаврилюк, І. Зеленько. - Вид. 1-е. - К. : Українська прес-група, 2013. - 63 с. : 1 портр. - (Бібліотека газети "День", Україна Incognita) (Підривна література).
Плющ, Леонід.Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового / передм. М. Р. Стех ; обкл. М. Кінович. - Київ : Комора, 2018. - 798 с.
Погрібний, Анатолій.
Поклик дужого чину : статті. Портрети. Силуети. Наближення. Публіцистика / вступ. ст. В. Г. Дончика та П. П. Кононенка ; упоряд. Г. Г. Погрібна. - К. : Просвіта, 2009. - 677 с. : портр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).
Репресоване "відродження" / Упоряд. О.І.Сидоренко, Д.В.Табачник. - К. : Україна, 1993. - 399 с. : ф
Степовичка,Леся.Зачарований світ : твори для дітей та юнацтва / в авт. ред. - Дніпро : Ліра, 2018. - 103 c. : іл.
Шевченко, Сергій Володимирович.Соловецький реквієм. - К. : Експрес-Поліграф, 2013. - 591 с. : фотоілюстр.
Шевчук, Валерій.Дорога в тисячу років : Роздуми, ст., есе. - К. : Радянський письменник, 1990. - 441 с. : ілюстр., фотоілюстр.
Шейко, Василь Миколайович.Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / Інститут культурології Національної академії мистецтв України. - К. : Інститут культурології НАМУ, 2010. - 207 с. : фотоілюстр.
Ющенко, Олекса. Зоря Миколи Хвильового : Побліцистика, поезії. - К. : Смолоскип, 1997. - 101 с. : ілюстр., портр.
Ющенко, Олекса Якович. В пам'яті моїй : Нариси, етюди, спогади, есе. Кн. 2. - К. : Український письменник, 1996. - 453 с. : фотоіл.

.: Розділ: Література :: 12.11.2019 15.23.55 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Єлиховичі :: Запитання: 43555  
Ігор запитує:
Патологія IX—XII ПАР ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Актуальні питання клініки, діагностики та лікування краніальних невралгій та невропатій
http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/10038/1/Мет.Актуальні пиання діагн.pdf
Тихонова О.О., Тарасенко Я.А. Периферична нервова система (с.52, с.102-123)
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/1040/1/perf_nerv.pdf
Тарасенко Я.А. Теоретичні передумови до вивчення периферичної нервової системи: черепні нерви
http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/371/1/cvet2014.pdf
VIII, IX, X, XI, XII пара черепних нервів
http://anatom.ua/basis/text/all/3-4/
http://medbib.in.ua/vidyi-patologiy-cherepno-mozgovyih-nervov.html
Патологія ІX - XII пар черепних нервів. Бульбарний та псевдобульбарний синдроми. Нейропатія лицевого нерва. Синдроми ураження язикоглоткового, блукаючого та під'язикового нервів
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/nervous_desease/classes_stud/uk/stomat/ptn/неврологія/4/04. IХ-ХІІ пари ЧМН.htm
Семіотика пошкодження каудальної групи (ІХ, Х, ХІІ) черепних нервів і їх надядерних шляхів. Бульбарний, псевдобульбарний і альтернуючі синдроми
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/nervous_desease/classes_stud/uk/med/lik/ptn/неврологія/4/03. симптоми ураження черепних нервів.htm
Синдроми ураження язикоглоткового та блукаючого нервів
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=318&article=17468
Ураження системи під’язикового нерва
http://polka-knig.com.ua/article.php?book=318&article=17469
https://ukrshealth.ru/rizne/medicina/28088-pid-jazikovij-nerv-obstezhennja-pid-jazikovogo.html
Додатковий нерв (XI). Синдроми, дослідження функції
http://medstudia.com/medviva/dodatkoviy-nerv-xi-sindromi-doslidzhennya-funktsiyi
Ізольоване ураження додаткового нерва
http://elib.umsa.edu.ua/jspui/bitstream/umsa/986/1/dodatkoviy nerv.pdf
Клінічні аспекти диференціальної діагностики бульбарного і псевдобульбарного синдромів
http://www.mif-ua.com/archive/article/11482
Бульбарний і псевдобульбарний синдроми — схожі симптоми, але різне лікування
https://ac.org.ua/26484/бульбарний-і-псевдобульбарний-синдр/
Бульбарний синдром
https://noilluk.netlify.com/zaxvoryuvannya0/bulbarnij-sindrom-pr2766
Бульбарний та псевдобульбарний синдром: причини, симптоми і лікування
http://doctor03.in.ua/nevrologiya/bylbarnii-ta-psevdobylbarnii-sindrom-prichini-simptomi-i-likyvannia.html

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 11.11.2019 23.51.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.917568 seconds