Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 39022
   


Автор запитання: Саша із міста: Львів :: Запитання: 40963  
Саша запитує:
Доброго ранку! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до наукової роботи на тему "Зороастризм: вірування та звичаї". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Сашо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Артеменко Н. А. Иконоборчество в зороастризме и христианстве: создание новой онтологии изображения [Електронний ресурс] / Н. А. Артеменко, А. П. Артеменко // Гуманітарний часопис. - 2015. - № 3-4. - С. 23-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2015_3-4_4.
Буйських Ю. Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. [Електронний ресурс] / Ю. Буйських // Етнічна історія народів Європи. - 2010. - Вип. 31. - С. 15–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2010_31_4.
Гололобова К. Арабо-перська філософія та вплив зороастризму [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2016. - № 5. - С. 81-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_15.
Гололобова К. Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію [Електронний ресурс] / К. Гололобова // Схід. - 2017. - № 1. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_16.
Поляновська Л. І. Релігієзнавство : конспект лекцій / Л. І. Поляновська ; Федер. профспілок України, Ін-т туризму. - Київ, 2008. - 522 c.
Релігієзнавство : навч. посіб. / В. С. Бліхар, Х. М. Войтович, М. П. Гетьманчук, М. М. Олексюк, С. Ф. Орлов, О. Ю. Поцюрко, Р. В. Сокол, І. М. Сурмай, О. Ф. Терешкун, В. Д. Яремчук; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2010. - 391 c.
Співак І. О. Олександр Македонський і зороастризм [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. іст. наук / І. О. Співак ; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. - Київ, 2007. - 18 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sioomz.zip.
Степовик Д. Релігії, культи і секти світу : посіб. з релігієзнавства і сектознавства / Д. Степовик ; Івано-Франків. теол. акад. - 4-е вид., виправл. - Івано-Франківськ, 2002. - 235 c.
Цебрій І. Виховання у стародавній бактрiї: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми [Електронний ресурс] / І. Цебрій // Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 61-62. - С. 201-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2014_61-62_32.
Шугаєва Л. М. Релігії світу : навч. посіб. / Л. М. Шугаєва ; ред.: Г. Т. Сенькович. - Київ : Академвидав, 2011. - 256 c. - (Альма-матер).

.: Розділ: Історія :: 13.09.2017 20.59.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Дніпро :: Запитання: 40962  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка підібрати інформацію до реферату на тему: Які громадські звичаї Українського народу?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Українські традиції і звичаї: Для дітей середнього шкільного віку/Авт.- упорядники В. М. Скляренко, А. С. Шуклінова, В. В. Сядро; Художник – оформлювач Л. Д. Киркач - Осипова.-Харків:Фоліо, 2008.-318 с. – (Дитяча енциклопедія).
2. Рай – поле: Фольклор і сучасна народна творчість Придніпров’я/ Упорядники: К. П. Фролова, М. М. Марфобудінова, - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 272 с.
3. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича/ Упорядники:С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.; іл. («Пам’ятки історичної думки України»)
4. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки: Для ст. шк. віку. [Упоряд., передм. та прим. Н. С. Шумади; худож. оформл. В. П. Вересюка. Упоряд. граф. Матеріалу С. М. Музиченка]. – К.: Веселка, 1989. -606 с.: іл.
5. Скуратівський В. Т. Місяцелік : Укр. нар. Календар. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с.: іл.
6. Супруненко В.П.
Ми – українці. Енциклопедія українознавства., У 2 кн.: Дніпропетровськ: ВАТ “ Дніпрокнига “, 1999. Кн. 2. -144 с.: іл.
http://www.nbuv.gov.ua/node/2982
http://pidruchniki.com/istoriya/zvichayi_obryadi_ukrayinskogo_narodu
http://brovary-cbs.edukit.kiev.ua/podii/2015/gromadsjki_zvichai_ukrainciv/
http://spadok.org.ua/tradytsionalizm/zvycha-skarb-ukra-nskogo-narodu

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 13.09.2017 18.35.33 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна Володимирівна із міста: Київ :: Запитання: 40960  
Ганна Володимирівна запитує:
Доброго дня. Прошу Вашої допомоги у пошуку літератури для написання магістерської роботи на тему: "Роль бібліотекаря у популяризації читання". Дякую заздалегідь
Наша відповідь:
Доброго дня, Ганно Володимирівно! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – Одарченко С. Є. Популяризуємо читання в школі / С. Є. Одарченко // Шкіл. б-ка. - 2014. - № 5. - С. 35-36.
– Бейліс Л. Криза лінійного читання: що робити бібліотекам? / Л. Бейліс // Бібл. планета : щокв. наук.-вироб. журн. - 2014. - № 2. - С. 16-20.
– Крижановська О. Стимулювання дитячого читання: програми і проекти : (стендова презентація) / О. Крижановська, Н. Крижановська // Світ дит. б-к. - 2009. - № 4. - С. 20-22.
– Мамедова Ю. П. Популяризація книги та читання в шкільній бібліотеці / Ю. П. Мамедова // Шкільний бібліотекар (Осн.). - 2016. - N 12. - С. 6-8.
– Булах Т. Заходи з популяризації читання: загальна характеристика / Т. Булах, // Вісн. Кн. палати. - 2016. - № 2. - С. 46-48.
– Петренко О. Популяризація дитячої книги та читання - одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісн. Кн. Палати. - 2010. - № 11. - С. 44-48.
– Чулкова К. Продвижение чтения средствами визуальной культуры / К. Чулкова // Современная библиотека. - 2014. - № 3. - С. 22-23.
– Стовба О. Робота з молоддю - шлях до подолання кризи читання / О. Стовба // Бібліотечна планета. - 2015. - № 1. - С. 14-15.
– Богданова О. Цифрові технології і читання / О. Богданова // Бібліотечна планета. - 2017. - № 2. - С. 16-18.
– Лугова Л. Дитяча книга і дитяче читання як ідея співпраці дітей і дорослих : з досвіду роботи Львівської ОДБ / Л. Лугова // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 3. - С. 14-16.
– Большакова С. Воспитай книгочея сам : приобщение к чтению / С. Большакова // Библиотека. - 2007. - № 3. - С. 41-43.
– Дегтева Л. Как воспитать талантливого читателя / Л. Дегтева // Библиополе. - 2007. - № 6. - С. 39-41.
– Козицкая И. Библиотека и читатель: формирование интереса к чтению / И. Козицкая // Шкільна бібліотека плюс. - 2004. - № 23. - С. 2-6.
– Куріпта В. Виховання у дітей інтересу до читання / В. Куріпта // Початкова освіта. - 2005. - № 2. - С. 9-11.
– Довженко Т. Як допомогти дитині навчитися читати / Т. Довженко // Початкова школа. - 2006. - № 7. - С. 13-16.
– Корешкова Л. Успешные технологии приобщения к чтению / Л. Корешкова // Библиотека. - 2008. - № 4. - С. 49-53.
– Чорномазова В. О. Діяльність бібліотеки на підтримку читання. Популяризація читання. Виховання читанням / В.О. Чорномазова // Шкільна бібліотека. - 2008. - № 11. - С. 47-49.
– Іванова Я. Як викликати ітерес до читання у сучасних дітей: проблеми дитячого читання та шляхи їх розв"язання / Я. Іванова // Шкільна бібліотека плюс. - 2009. - № 8. - С. 20-21.
– Петренко О. Популяризація дитячої книги та читання - одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління / О. Петренко // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 11. - С. 44-48.
– Кислова О. Як граючись зробити дитину читачем / О. Кислова // Бібліотека у форматі Д. - 2015. - № 3. - С. 33-37.
https://www.slideshare.net/Oks123/ss-35382360
http://lib.kherson.ua/prosuvannya-chitannya-ta-zaluchennya-chitachiv-suchasni-pidhodi-i-mozhlivosti.htm
http://nsirogozy-zosh.edukit.kherson.ua/biblioteka/bibliotekar-bibliotekaryu_dosvid_kucoi_t_i/formi_ta_zasobi_rozvitku_chitacjkih_interesiv_u_ditej_shkiljnogo_viku/
http://4uth.gov.ua/bibliography/involvement_in_reading.pdf
http://sasl.at.ua/news/2009-08-20-34
http://unalib.ks.ua/files/unalib/File/professionals/metod_porad.pdf
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39052/

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 13.09.2017 15.58.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аніка із міста: Житомир :: Запитання: 40959  
Аніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для наукової роботи на тему: "Релігійно-міфологічні особливості давніх персів"! Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Аніко!
Пропонуємо вам такі джерела:
1.Васильев, Л. С. История религий Востока (религиозно-культтрадиции и общество) [Текст] : Учебн.пособие для вузов / Л. С. Васильев. - М. : Высшая школа, 1983. - 368 с.
2.Дандамаев, М. А. Культура и экономика древнего Ирана [Текст] / М. А. Дандамаев, В. Г. Луконин. - М. : Наука , 1980. - 416 с.
3.Иванов, М. С. Очерк истории Ирана [Текст] / М. С. Иванов. - М. : Политиздат, 1952. - 467 с.
4.Калінін, Ю. А. Релігієзнавсво [Текст] : підручник / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. - 4-е изд., доп. - К. : Наукова думка, 1998. - 335 с.
5.Лубський, В. І. Історія релігії [Текст] : Підручник для вузів / В.І. Лубський, М.В. Лубська. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 695 с.
6.Лубський, В. І. Релігієзнавство [Текст] : підручник для вузів / В.І.Лубський. - К. : Вентурі, 1997. - 480 с.
7.Матюшин, Г. Н. Тайны цивилизации: История Древнего мира [Текст] / Г.Н.Матюшин. - М. : Аст-Пресс книга, 2002. - 352 с. - (Историческое расследование).
8.Редер, Д. Г. История древнего мира [Текст] : Учебное пособие для студентов ист. фак. пединститутов. Ч.1. Первобытное общество и Древний Восток / Д. Г. Редер, Е. А. Черкасова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Просвещение, 1979. - 288 с.
9.Релігієзнавство [Текст] : Навчальний посібний / ред. М. Ф. Рибачук. - К. : Освіта, 1997.
10.Релігієзнавство [Текст] : Навчальний посібник / ред. С. А. Бублик. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 496 с.
******
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2017_1_16
Гололобова К. Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію / К. Гололобова // Схід. - 2017. - № 1. - С. 89-92.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_5_15
Гололобова К. Арабо-перська філософія та вплив зороастризму / К. Гололобова // Схід. - 2016. - № 5. - С. 81-85.
http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/63500/bb7c73112d04000d9850aeef2f8c7180.pdf?sequence=1
Бойс М. "Зороастрийцы. Верования и обычаи". Перевод с английского и примечания И.М. Стеблин-Каменского.http://pidruchniki.com/14860110/istoriya/relipino-mifolopchni_uyavlennya
Історія Стародавнього Сходу. Релігійно-міфологічні уявлення
http://djkvinta.ucoz.net/publ/religieznavstvo/religieznavstvo/5-1-0-111
Історія національних і етнічних релігій. 6.Релігії Давньої Індії та Персії (зороастризм)
http://buklib.net/books/32679/
Релігіознавство. 5.6. Давньоіранські релігії
http://www.mystic-chel.ru/east/iran/533.html
Религия и культура Персии
http://secretworlds.ru/publ/5-1-0-3929
Тайны Древней Персии
http://www.cultura.kh.ua/ru/activities/information-department/all-news/135-novini-suchasnogo-mistetstva/1819-skulptor-farshid-sajjad-dzhozef-ozhiviv-mifi-persiyi-dlja-harkivjan
Иранский скульптор Фаршид Сайяд (Джозеф) оживил мифы Персии для харьковчан
https://thequestion.ru/questions/29523/kakie-interesnye-istoricheskie-trudy-est-po-drevnei-persii
Керенский А. Какие интересные исторические труды есть по Древней Персии?
http://www.ateism.ru/articles/gurtovtsev/mify.pdf
Гуртовцев А.Л. Мифология и религия: эволюция представлений о мироздании и человеке. Зі слів: «К политеистической (дуалистической) религии относится и одна из древнейших…»
http://www.econf.rae.ru/pdf/2015/07/4774.pdf
Панищев А. Л. Религия в культуре Древнего Ирана. Зороастризм
Успіхів!

.: Розділ: Історія :: 13.09.2017 13.55.08 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: інна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40958  
інна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, стать на тему : " Сучасний стан і перспективи розвитку аналізу маркетингової діяльності підприємства" , если можно с ссылками, заранее спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 33723, 30679.
2. Гармідер Л. Д. Підходи щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах сфери послуг [Електронний ресурс] /Л. Д. Гармідер // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2016. - № 3 - С.177-181. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/download/1349/1065.
3. Дудяк Р. Маркетингові стратегії в діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Р. Дудяк, Ю. Голембйовська, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 295-300. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(1)__57
4. Захарченко О. В. Аналіз маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області щодо м'ясопродуктового під комплексу та її вплив на їх конкурентоспроможність / О. В. Захарченко// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь, 2013. - № 2 (22), т. 3. - С. 134-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2013_2(3)__18.
5. Курдиш Р. Ф. Напрямки підвищення ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Р. Ф. Курдиш, Н. А. Потапова // Бізнес Інформ. - 2016. - № 4. - С. 293-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_4_48.
6. Лукан О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. Лукан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 5. - С. 42-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2014_5_6.
7. Лукан О. М. Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Лукан // Економічний простір. - 2014. - № 84. - С. 172-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_84_19.
8. Мохненко А. С. Формування маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / А. С. Мохненко, К. М. Байша // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8 (7). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_8(7)__29
9. Муштай В. А. Обґрунтування маркетингових можливостей підприємства та аналіз ризиків його діяльності [Електронний ресурс] / В. А. Муштай // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. - 2013. - № 1. - С. 154-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_2013_1_29.
10. Надвиничний О. А. Методичний підхід до економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Інноваційна економіка. - 2013. - № 1. - С. 211-216. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_1_53.
11. Надвиничний О. А. Організація економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 149-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2013_42_19.
12. Надвиничний О. А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Надвиничний // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 16(2). - С. 132-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_16(2)__21.
13. Овсієнко Н. В. Методичні підходи маркетингового стратегічного аналізу діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Овсієнко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2013. - Вип. 88. - С. 12-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2013_88_4.
14. Пілько А. Д. Прогнозування ефективності управління маркетинговою і збутовою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / А. Д. Пілько, О. М. Лукан // Моделювання регіональної економіки. - 2012. - № 1. - С. 272-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2012_1_33.
15. Пілько А. Д. Сучасні тенденції розвитку моделей маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / А. Д. Пілько, О. М. Лукан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2011. - Вип. 7 (2). - С. 253-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2011_7(2)__48.
16. Полторак К. А. Застосування крауд-технологій в маркетинговій діяльності підприємств [Електронний ресурс] / К. А. Полторак, О. В. Зозульов // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2014. - № 11. - С. 422-429. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2014_11_66.
17. Потрашкова Л. В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту [Електронний ресурс] / Л. В. Потрашкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 47-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_3_6.
18. Райко Д. В. Визначення розвитку маркетингової діяльності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Д. В. Райко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.1. – С. 117-124. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_3_1_117_124.pdf.
19. Руденко Ю. В. Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. В. Руденко // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 283-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2012_3-4_42.
20. Рябуха І. С. Аналіз та оцінка маркетингових можливостей і ресурсів в ефективному управлінні маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства [Електронний ресурс] / І. С. Рябуха, М. О. Скринник // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 273-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_5_43.
21. Тюріна В. М. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Тюріна , С. В. Телятник, А. В. Євдокімова. – Режим доступу: http://economy.kname.edu.ua/images/files/konferenc/feb2015/119-121.pdf.
22. Філонов В. І. Розвиток інтегрованих форм економічного і маркетингового аналізу ефективності діяльності підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Філонов // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(3). - С. 418-425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2010_7(3)__53.
23. Шепарська О. О. Особливості контролінгу маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Шепарська, І. І. Поліщук // Молодий вчений. - 2015. - № 9(2). - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_9(2)__14.
24. Шпак Н. О. Аналізування ризиків, що виникають при залученні нових збутових каналів у процесі диверсифікації маркетингової діяльності малих машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н. О. Шпак, Т. Ю. Кирилич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 162-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_23.
25. Штефанич Д. Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства [Електронний ресурс] / Д. Штефанич, О. Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 2. - С. 44-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2013_2_7.
26. Шумейко В. М. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Шумейко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 270-274. - Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3292/1/44.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.09.2017 22.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.029143 seconds