Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43112
   


Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 45095  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему "Організація складання фінансової звітності в умовах застосування інформаційних технологій". З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Добрий день, Костянтине! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Безверхий К. Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій [Електронний ресурс] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. — 2015. — № 10. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2015_10_8.
Голов С. Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування / С. Голов // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2017. — № 862. — С. 75-81.
Кузнецова С. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / С. Кузнецова, І. Чернікова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т. — Харків : Лідер, 2016. — 317 c.
Лунякіна Л. Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища [Електронний ресурс] / Л. Лунякіна, А. Ярошенко // Молодіжний економічний дайджест. — 2014. — № 1(1). — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/med_2014_1(1)__23.
Лучко М. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / М. Лучко; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — Київ, 2008. — 29 c.
Назаренко І. Бухгалтерський облік і звітність — інформаційна платформа управлінського процесу / І. Назаренко, О. Назаренко // Бізнес Інформ. — 2015. — № 12. — С. 250-257.
Осмятченко В. Звітність як основа узагальнення вихідних даних в умовах застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] / В. Осмятченко, М. Матюха // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2013. — Вип. 1. — С. 208-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2013_1_16.
Цаль-Цалко Ю. Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності / Ю. Цаль-Цалко, Ю. Мороз // Проблеми економіки. — 2018. — № 2. — С. 389-395.
Шеверя Я. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття рішень: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Я. Шеверя ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.01.2021 11.09.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ржищів :: Запитання: 45094  
Тетяна запитує:
Особливості проведення практичних та лабораторних занять у закладі вищої освіти
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно. Пропонуємо вам переглянути нступні джерела:
Теорія і методика викладання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної дисципліни: навч. посіб. для підготовки докторів філософії очної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. О. Казак. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 116 с.
https://cpsm.kpi.ua/Doc/pvsh_prak_phd.pdf
Педагогіка вищої школи: підручник / В. П. Головенкін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 с.
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29032/3/Higher_School_Pedagogy_2019.pdf
Практичне, лабораторне семінарське заняття, практика студентів, як форми організації навчання у вищій аграрній школі
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/wp-content/uploads/sites/13/lekcija-7.-praktychne-laboratorne-seminarske-zanjattja-praktyka-studentiv-jak-formy-orhanizaciyi-navchannja-u-vyshchij-ahrarnij-shkoli.pdf
Методика проведення лабораторних занять у ВНЗ
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vnaou_2013_2_30.pdf
https://pidru4niki.com/70152/pedagogika/laboratorne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya
Практичне заняття, методика його підготовки і проведення
https://lectures.7mile.net/pedahohika-vyshchoi-shkoly-lektsii/osnovy-dydaktyky-vyshchoi-shkoly/formy-orhanizatsii-navchannia-u-vyshchii-shkoli/praktychne-zaniattia-metodyka-ioho-pidhotovky-i-provedennia.html
Мачинська Н.І., Стельмах С.С.Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник / Н.І. Мачинська, С.С. Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. –180 с.
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/Сучасні-форми-організації-навчального-процесу-у-вищій-школі-1.pdf
Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник
/В. В Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с.
http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/методика викладання.pdf?id=1cce4002-ce8d-4991-809f-f0fcd3d3994b
Особливості технології і техніки організації та проведення практичних, лабораторних, індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів
http://www.info-library.com.ua/books-text-4082.html
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/167396/mod_resource/content/1/Лекція 4.doc

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.01.2021 02.42.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Полтава :: Запитання: 45093  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Формуваня уявлень про професії дорослих у дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Грузинська І. Формування уявлень про професії у дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності
https://ird.npu.edu.ua/files/ira_2.pdf
Тернопільська В. І. Особливості формування уявлень про професії у дітей
старшого дошкільного віку
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1298/1/14.pdf
Величко О.М. Профорієнтаційна робота з дітьми дошкільного віку
http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/251-256/4075
Л. М. Пісоцька Знання старших дошкільників про працю людей як відображення процесу ознайомлення з професіями в дошкільній освіті
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vlup_2012_22(2)__22.pdf
Машовець М.А., Власенко В. Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про професії дорослих засобами художньої літератури
https://www.psyh.kiev.ua/Категорія:Наукові_праці_Машовець_М.А.
Рання профорієнтація дітей дошкільного віку
http://dnz9.освіта-стм.укр/wp-content/uploads/2018/06/Цікавинки-професій-2.pdf
Янцур М. Формування у старших дошкільників інтересу до професійної діяльності дорослих
http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/59/1/Янцур Любов, Янцур Микола.pdf
https://vseosvita.ua/library/formuvanna-uavlen-pro-profesii-u-ditej-doskilnogo-viku-790.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-za-temou-park-profesij-abo-ak-zacikaviti-doskilnikiv-profesiami-doroslih-279332.html
https://peskiadmin.ru/uk/detskaya-biblioteka-interesov-detyam-o-professiyah-rasskazyvaem-v.html
Форми і методи ознайомлення старших дошкільників з працею дорослих і з їх професіями
https://shelly.ru/uk/ruki/formy-i-metody-oznakomleniya-starshih-doshkolnikov-s-trudom-vzroslyh-i-s/

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.01.2021 21.01.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Кременчук :: Запитання: 45092  
Юля запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для написання курсової роботи на тему "Концепція кохання у творі Януша Вишнивецького "Самотність у мережі"" Величезне дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Шевчук Я. Homo excappans: герой сучасної польської та української «молодої» прози / Я. Шевчук. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 350 с.
Белімова Т. Алхімія слова: вимір сучасного українського бестселера [Електронний ресурс] / Т. Белімова // Слово і час. - 2017. - № 11. - С. 22-31. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sich_2017_11_5.pdf.
Вишневський Я. Зрада починається не в ліжку, а в голові – автор «Самотності в мережі» [Електронний ресурс] / вела бесіду М. Дачковська // Радіо Свобода : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/25000026.html. - Назва з екрана.
Калина М. Хімія кохання Януша Леона Вишневського [Електронний ресурс] / М. Калина // Каменяр. - 2016. - 9 жовтня. - Режим доступу: https://kameniar.lnu.edu.ua/?p=750.
Козлик І. VI Султанівські читання [Електронний ресурс] / І. Козлик // Слово і час. - 2019. - № 12. - С. 113-115. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/171277/24-Kozlyk.pdf?sequence=1.
Олійник Л. Специфіка поетики роману Я. Вишневського «Самотність у мережі» [Електронний ресурс] / Л. Олійник. - Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8991.
Чаплінська О. Екзистенціал самотності в сучасній польській прозі (за романом Януша Леона Вишневського "Самотність у мережі") [Електронний ресурс] / О. Чаплинська, О. Юрчук // Укр. полоністика. - 2020. - Т. 17. - С. 68-75. - Режим доступу: http://polonistyka.zu.edu.ua/article/view/190573/192342.

.: Розділ: Література :: 6.01.2021 23.48.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Днепр :: Запитання: 45091  
Юлия запитує:
Здравствуйте! Разыскиваю книгу сказок из детства, ни автора, ни издательства, ни года выпуска не помню. Книга была тонкая, в мягком переплёте с синей обложкой. Сможете помочь найти хоть какую-нибудь информацию по краткому описанию сказок? Может быть кто-то вспомнит? В интернете ничего не ищется. Заранее большое спасибо! Первая сказка была такой - в стране прославился на войнах парень, звали его Зигмунд или Зигфрид, народ дал ему прозвище Победитель. Король прочил его в зятья, и после пира они пошли осматривать дворец. Зигфрид увидел на стене подземелья странную трещину - похожую формой на арку. Когда ее открыли, внутри был сундук со старыми драгоценностями, которые и подарили невесте, дочери короля. Король, приятно удивленный такой прозорливостью будущего зятя, утвердился в решении. Тем временем у царской дочери начались проблемы - ночью со странной музыкой к ней прилетали эти дарёные драгоценности и высасывали жизнь: жемчуг забирал белизну зубов, кораллы и рубины пили цвета губ, сапфиры высасывали синеву глаз. Девушка заболела, ее рассказам никто не верил, кроме Зигфрида. Он отправился в путешествие, чтобы найти хозяина прОклятых драгоценностей, колдуна. Это длинная сказка, помню полный опасностей поход. Другая сказка - у деревенского мальчика был талант игры на флейте. Однажды в их местности появился колдун. В скором времени вырос мрачный дом-замок с коваными воротами, там поселился этот колдун, и стали пропадать дети. Мальчик как-то туда забрел, или его забрал колдун - и увидел, как ночью из колодца посреди двора вылезают куклы и пляшут под луной. В этих куклах были души украденных детей. Колдун обнаружил мальчика и запер его в сарае. Ночью мальчик выбрался, и не смог открыть железную входную дверь замка, на которой было изображение головы волка, потому что ее открывал звук воя волка, которого мальчик никогда не слышал. Но услышал пение девочки-цыганки, чей табор остановился неподалеку, и вот она знала как звучит вой волка. Вместе они организовали, побег из замка, и, с помощью флейты мальчика, освобождение душ детей из кукол - а замок в итоге провалился под землю вместе с колдуном уже навсегда. Третья сказка из сборника, которую я немного помню - о девушке, которая сидела на берегу моря на скале и очень жалобно пела. Добрый парень пошел и спросил, кто она и почему плачет и поёт. Она рассказала о проклятый доме, в котором заточена ее заколдованная семья. Дом появляется раз в 100 лет, и только она похожа на человека и может просить о помощи. Все они наказаны за то, что были при жизни жадными, жестокими мерзавцами. Чтобы их расколдовать - надо всех чудовищ перецеловать с душой. Главгерой срезался на огромной жабе, из пасти которой текла кровь, - это был отец семейства, и кровь из его пасти - это кровь невинных жертв, убитых им при жизни.
Наша відповідь:
Доброго дня! За вашим запитом нам не вдалось знайти потрібну інформацію в доступних для нас джерелах. Зверніть будь ласка увагу на правила віртуальної бібліографічної довідки.

.: Розділ: Література :: 5.01.2021 12.57.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.324503 seconds