Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40331
   


Автор запитання: Юлія із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 42280  
Юлія запитує:
Доброго дня! Скажіть будь-ласа індексацію УДК Медична реформа, мій варіант 351.77. Зазделегідь дякую!!!
Наша відповідь:
Шановна Юля ! Шифр УДК Медична реформа 61-044.337 де (61 - медицина, 044.337 - удосконалення, поліпшення - визначник процесів, пов'язаних з галуззю діяльності).
Якщо буде інша галузь, то потрібно спочатку шифрувати в ту галузь, яка вказана потім додавати визначник -044.337.

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 14.09.2018 14.33.12 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Київ :: Запитання: 42279  
Ярослав запитує:
Чи э у вас у фонды сучасна французька література?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте список книг, що є у фонді нашої бібліотеки за Вашою темою:
Льом Е. Книга зірок : [трилогія]. кн. 1-3
Бессон Л. Артур і мініпути : ілюстр. вид. за новим фільмом Л. Бессона
Бессон Л. Артур і Заборонене місто = Arthur et la cite interdite : роман
Бессон Л. Артур и месть урдалака
Бессон Л. Артур і війна двох світів : [роман]
Гавальда А. Я її кохав. Я його кохала ; Ковток свободи : романи
Бюссі М. Літак без неї = Un avion sans Elle : роман
Мюрай М.-О. Oh, Boy! : роман
Мюссо Г. Поклик янгола : роман
Фомбель Т. де. Тобі Лолнесс : [у 2 кн.]
Мартен-Люган А. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву : роман

.: Розділ: Література :: 14.09.2018 13.53.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42278  
Оксана запитує:
Архівні документи до теми "Видавнича діяльність Союзу Визволення України"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Найбільше матеріалів щодо видавничої діяльності (https://pidruchniki.com/17540906/zhurnalistika/soyuz_vizvolennya_ukrayini_svu_yogo_vistnik) Союзу Визволення України знайшлося на сторінках електронної бібліотеки «Diasporiana» (http://diasporiana.org.ua) (Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української еміграції та розсіяння).
Ось адреса сторінки з переліком документів на запит «Союз Визволення України» - http://diasporiana.org.ua/?s=Союз Визволення України .
Вістник Союзу Визволення України (http://diasporiana.org.ua/?s=Вістник Союза Визволення України) також знаходиться в тому переліку.
"Вістник Союзу Визволення України", у 1918 р. був перейменований на "Вістник Політики, Літератури й Життя". До Вашої уваги видання Віснику 1918 року - Мирон Кордуба Територія і населення України. – Відень. (http://diasporiana.org.ua/ukrainica/9360-korduba-m-teritoriya-i-naselennya-ukrayini).
Ще одне видання, що відбулося під впливом діяльності Союзу – Розвага (http://diasporiana.org.ua/periodika/2086-rozvaga-1917-ch-41-99).
Всі документи, розміщені на сторінках «Diasporiana», відкриваються повними текстами у форматі .pdf.
Друковані видання з фондів нашої бібліотеки про діяльність Союзу Визволення України:
1. Довідник з історії України (А-Я) [Текст] / Ред. І. Підкова, Ред. Р. Шуст. - 2-е вид., допрацьоване і доп. - К. : Генеза, 2001. - 1136 с.
2. Енциклопедія історії України [Текст] : у 10 т. Т. 9. Прил-С / ред. В. А. Смолій. - К. : Наукова думка, 2012. - 944 с. : іл.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 14.09.2018 11.18.24 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 42277  
Андрій запитує:
Як спростити керування готельним бізнесом?
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://www.student-works.com.ua/kursovi/bjd/506.html
http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/47534.doc.htm
https://pidruchniki.com/12800528/turizm/upravlinnya_gotelnim_pidpriyemstvom
http://tourism-book.com/pbooks/book-39/ua/chapter-1923/
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18764/1/Биков_диплом.PDF
file:///C:/Users/User/Desktop/10024-Текст статті-19908-1-10-20171225.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/10024-Текст статті-19908-1-10-20171225.pdf
http://ua-referat.com/Особливості_управління_готельним_підприємством
file:///C:/Users/User/Desktop/768-1834-1-PB.pdf
http://journals.pu.if.ua/index.php/kk/article/viewFile/909/953
http://vlp.com.ua/files/20_30.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk687249.pdf
http://global-national.in.ua/archive/2-2014/119.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/mnj_2016_1(2)__10.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/47577/11-Lobanova.pdf?sequence=1
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/3338/1/Vikoristannya mIzhnarodnogo dosvIdu vprovadzhennya InnovatsIy u sferu gotelnogo bIznesu.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2017/11.pdf
http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2015/03_1/6.pdf
http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2016/zbirnik_turizm_2016.pdf
– Завідна Л.Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку / Л. Д. Завідна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 599 с. : іл., табл.
– Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [редкол.: А. А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 362 с. : іл., табл.
– Круль Г.Я. Основи готельної справи : навч. посібник / Г. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 367 с. : табл.
– Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посібник / Г. Мунін [та ін.] ; за заг. ред. : Л. С. Трофименко, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Кондор, 2008. - 368,[2] с.
– Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лідія Нечаюк, Наталія Нечаюк. - 3-тє вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 343 с. : табл., схеми.
– Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти : навч. посібник / Христо Роглєв [та ін.] ; ред. Георгій Мунін ; Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2011. - 442,[2] с.
– Мальська М.П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / Марта Мальська, Ігор Пандяк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 470 с. : іл., табл.
– Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов / Николай Кабушкин, Галина Бондаренко,. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : Новое знание, 2002. - 367 с.
– Рглєв Х.Є. Основи готельного менеджменту : навч. посібник / Христо Роглєв ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - Київ : Кондор, 2005, 2009. - 405,[1] с. : табл.
– Управління сучасним готельним комплексом : навч. посібник / Георгій Мунін, Андрій Змійов, Георгій Зінов’єв та ін. ; за ред. С. І. Дорогунцова ; НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - Київ : Ліра-К, 2005. - 514 с.
– Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент : навч. посібник для студ. вузів / Лідія Нечаюк, Наталія Телеш ; Центр навчальної літ., М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Центр навчальної літератури, 2003. - 346 с. : табл.
– Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посібник / Георгій Мунін [та ін.] ; під заг. ред. : М. М. Поплавського, О. О. Гаца ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський нац. університет культури і мистецтв. – Київ : Кондор, 2008. - 458,[2] с.
– Магалецький Г. Маркетингова політика підприємств готельного господарства України // Персонал. – 2010. – № 3-4. – С. 80-85.
– Мельниченко С. Готельна мережа: вибір форми управління // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 3. – C. 38–47.
– Мендела І. Створення сучасної системи управління у готельно-ресторанному бізнесі // Наука молода. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 55-58.
– Новик Л. И. Современные аспекты коммуникативного менеджмента на предприятиях гостиничного хозяйства // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2013. – №17. – С. 26-30.
– Охота В. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 46-49.
– Сорокина Т. Маркетинговая стратегия гостинично-ресторанных комплексов // Маркетинг. – 2008. – №5. – С.32-43.
– Туватова В. Е. Повышение эффективности маркетинговой деятельности в гостиничном бизнесе // Маркетинг в России и за рубежом. – 2008. – №1. – С.92-98.
– Туватова В. Е. Совершенствование маркетинговой деятельности в гостиничном бизнесе // Маркетинг услуг. – 2007. – №4. – С.288-294.
– Язіна В. А. Теоретична сутність організаційно-правового механізму управління готельно- ресторанним господарством // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 2. – С. 132-139.
– Кізима В.Л. Організаційно-економічний механізм управління розвитком сфери готельного господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. – Львів : ЛНУ, 2013. – 20 с.

.: Розділ: Інше :: 13.09.2018 22.50.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Херсон :: Запитання: 42276  
Анастасія запитує:
Доброго вечора, допоможіть з літературою на тему Піфагор та його школа
Наша відповідь:
Шановна Анастасіє, пропонуємо Вам наступну літературу:
Блинников, Л. В. Великие философы : слов.-справ. : для использ. в учеб. процессе студентами вузов / Л. В. Блинников. - М. : Логос, 1997. - 429 с. : іл. - Бібліогр.: с. 426-429.
Волошинов, А. В. Пифагор: союз истины, добра и красоты / А. В. Волошинов. - М. : Просвещение, 1993.
Кисиль, В. Я. Галерея античных философов : В 2 т. Т. 1 / В. Я. Кисиль, В. В. Рибери ; ред. Н. Баринова ; худож. В. Соловьев. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 576 с. : ил.
Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції / В. Г. Кремень. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1361/53/1/3/
Ламін, А. С. Антична філософія / А. С. Ламін. - СПб. : Тріада-С, 2006. - 450 с.
Лосев, А. Ф. Словарь античной философии : избр. ст. / А. Ф. Лосев ; худож. Б. К. Ушацкий. - М. : Мир идей, 1995. - 231 с. - Бібліогр.: с. 205-213.
Моисеева, Н. А. Философия : краткий курс / Н. А. Моисеева, В. И. Сороковникова ; [науч. ред. Н. Кулагина]. - СПб. : Питер, 2009. - 352 с. : портр. - (Краткий курс). - Пристат. библиогр.
Причепій, Є. М. Філософія : посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. - К. : Академвидав, 2003. - 576 с. - (Альма-матер).
Соколов, В. В. Антологія світової філософії : у 4-х томах / В. В. Соколов. - Том 1. - М., 1969. – Режим доступу: http://ibib.ltd.ua/pifagoreyskaya-shkola-32073.html
Таранов, П. С. Анатомия мудрости. Т. 1 : 120 философов / П. С. Таранов ; худож. М. М. Лукьяница. - Симферополь : Таврия, 1996. - 623 с. : іл. - (Жизнь. Судьба. Учение).
Таранов, П. С. 500 шагов к мудрости. Т. 1 / П. С. Таранов. - Донецк : Сталкер, 1996. - 463 с. : іл.
Чанишева, О. М. Курс лекцій з давньої та середньовічної філософії / О. М. Чанишева. - М.: Вища школа, 1991. - 415 с.
https://ukrbukva.net/105425-Pifagor-Shkola-Pifagora.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biograf/23794/
http://referatu.in.ua/antichna-filosofiya.html?page=31
https://philotime.ru/antichnaya-filosofiya-pifagorejskaya-shkola.html
http://www.plam.ru/ezoter/zhizn_pifagora/p2.php
http://referati-besplatno.ru/pifagor-i-ego-shkola-pifagorejskaya-filosofiya-chisel
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=42812
https://studopedia.org/11-52753.html

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.09.2018 22.24.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.787943 seconds