Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42332
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44316  
Яна запитує:
Доброго дня, чи є у вашій бібліотеці словники українських символів?
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Словник символів / О. І. Потапенко [та ін.] ; за ред. О. І. Потапенка. - Київ : Ред. часопису "Народознавство", 1997. - 156 с.
Словник символів культури України : навч. посіб. / Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ін-т. - 2-е вид., допов. і випр. - Київ : Міленіум, 2002. - 258 с.
Українські символи / М. Дмитренко, [та ін.] ; за ред. М. К. Дмитренка. - Київ : Ред. часопису "Народознавство", 1994. - 140 с. : іл.
Словник символів [Електронний ресурс] / О. І. Потапенко [та ін.] ; за ред. О. І. Потапенка. - Київ : Ред. часопису "Народознавство", 1997. - 156 с. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/evshan/symbol.htm.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 28.05.2020 09.07.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Бровари :: Запитання: 44315  
Ярослав запитує:
Підберіть літературу за темою "Основи соціоніки". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте наступні джерела:
Якубовская Т. Соционика: как разобраться в себе и в других / Т. Якубовская. – М., 2005. – 288 с.
Демчук Н. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. Демчук // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 6-ої Міжнар. наук. конф.ї ІКС-2017, 18–20 травня 2017 р., м. Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – С. 345–346. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38448/1/170_345-346.pdf.
Зінченко В. Соціоніка - інформаційна психологія спілкування [Електронний ресурс] / В. Зінченко // Osvita.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/school/method/teacher/3748/. – Назва з екрану.
Морушко О. Соціоніка як новий підхід в дослідженні законів комунікації інформаційних систем [Електронний ресурс] / О. Морушко // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 5-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2016, 19–21 травня 2016 року, м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 156–157. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33353/1/70-156-157.pdf.
Морушко О. Сучасні методи підбору персоналу з використанням методів практичної психології [Електронний ресурс] / О. Морушко // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2015, 20–23 травня 2015 р., м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 98–99. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33169/1/042-98-99.pdf.
Морушко О. Формування інформаційних потреб людини відповідно до її психологічних особливостей [Електронний ресурс] / О. Морушко, М. Тирановець // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матер. 3-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2014, 21–24 травня 2014 року, м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем і мереж. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 96–97. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24707/1/41-96-97.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.05.2020 07.19.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 44314  
Катерина запитує:
Розділ курсової роботи: Управління персоналом
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 39584, 39811, 40988, 40989.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бегма П. О. Логістичне управління трудовим потенціалом персоналу промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / П. О. Бегма ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл.
Галькевич М. В. Управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / М. В. Галькевич ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл.
Денисенко А. П. Адміністративно-правові засади організації громадського контролю у сфері державного управління : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / А. П. Денисенко ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 40 с.
Дяченко О. П. Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової економіки України : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. П. Дяченко ; М-во освіти і науки України, ПАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 34 с. : іл.
Євсюков О. П. Уніфікація механізмів державного управління соціально-економічною безпекою в Україні : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. П. Євсюков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2019. — 38 с. : іл., табл.
Жиденко, Надія Анатоліївна.Сучасні тенденції управління професійним розвитком персоналу органів державної влади в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Жиденко Надія Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 24 с.
Зайцев, Дмитро Борисович.Механізми державного регулювання розвитку ”зеленої” енергетики (на прикладі Рівненської області) : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Зайцев Дмитро Борисович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2019. — 19 с. : іл.
Клюєва Є. М. Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ресурсного потенціалу водного транспорту України (теоретико-методологічні засади) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Є. М. Клюєва ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 36 с.
Ковбасюк В. В. Правовідносини у сфері адміністративного судочинства: засади правового регулювання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Ковбасюк ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 19 с.
Лаврентій Д. С. Механізм державно-приватного партнерства в процесі реформування сфери охорони здоров’я в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ упр. : 25.00.02 / Д. С. Лаврентій ; М-во освіти і науки України, ПАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 20 с.
Лисенко С. О. Адміністративно-правові засади інформаційної безпеки підприємництва : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. О. Лисенко ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 36 с.
Махмурова-Дишлюк О. П. Адміністративно-правові гарантії забезпечення безпеки мореплавства в період збройних конфліктів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. П. Махмурова-Дишлюк ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 19 с.
Муромець Н. Є. Управління персоналом в системі менеджменту організації / Н. Є. Муромець, Ю. В. Мирошниченко, І. Г. Савченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. — Харків : Панов А. М., 2019. — 192 с. : іл., табл.
Мусієнко А. В. Компаративний аналіз державного регулювання діяльності, пов’язаної з трансплантацією у розвинених країнах світу: досвід для України : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / А. В. Мусієнко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2019. — 20 с. : іл.
Пилипишин С. С. Правове регулювання розрахунків у господарській діяльності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / С. С. Пилипишин ; ПАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 19 с.
Піцик Ю. М. Кіберзлочини проти власності: кримінально-правова та кримінологічна характеристика : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ю. М. Піцик ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 20 с.
Попова Л. М. Адміністративно-правові засади контролю в сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Попова ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 38 с.
Прокопенко Ю. О. Ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. О. Прокопенко ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 20 с. : іл.
Савинець О. Ю. Адміністративно-правове забезпечення мобілізації Збройних Сил України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Ю. Савинець ; ПрАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 20 с.
Школьний Є. О. Правові засади участі держави в зовнішньоекономічній діяльності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Є. О. Школьний ; ПАТ ”ВНЗ ”Міжрегіон. акад. упр. персоналом”. — Київ, 2019. — 20 с.

.: Розділ: Держава і право :: 27.05.2020 23.27.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Света із міста: Київ :: Запитання: 44313  
Света запитує:
Допоможіть підібрати літературу до 'Лялькового дому" Г. Ібсена. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, світлано! Перегляньте наступні джерела:
Висіканцева І. М. . Г. Ібсен "Ляльковий дім" : 9-й клас / І. М. Висіканцева // Зарубіж. літ. в шк. - 2019. - № 9-10. - С. 28-31.
Гарматюк Н. У вітальні Нори Хельмер : характеристика образу героїні п'єси Г. Ібсена "Ляльковий дім" : урок зарубіжної літератури : 9 клас / Н. Гарматюк // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2019. - № 2. - С. 11-13.
Гладишев В. В. Твір як звернення автора до суспільства? : Г. Ібсен і фінал "Лялькового дому" / В. В. Гладишев // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2013. - № 4. - С. 2-4.
Гладышев В. В. Две судьбы : Нора Хельмер и Кристина Линне / В. В. Гладышев // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2013. - № 4. - С. 5-8.
Гладышева В. В. Одна художественная деталь в драме Генрика Ибсена "Кукольный дом" / В. В. Гладышева // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2014. - № 1. - С. 61-64.
Горшельова Т. А. Новаторство у драматургії Г. Ібсена. П'єса "Ляльковий дім" / Т. А. Горшельова // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2012. - № 12. - С. 50-51.
Гузь О. Ситема уроків з вивчення творчості Генріка Ібсена / О. Гузь // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. - 2013. - № 4. - С. 13-22.
Лавренко О. "Ляльковий дім" ("Нора") Г. Ібсена : образ Нори. Внутрішня еволюція, становлення особистості жінки в драмі : 11-й клас / О. Лавренко // Світова літ. (Шк. світ). - 2014. - № 8. - С. 23-29.
Мельник А. Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століть : нові тенденції / А. Мельник // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2018. - № 3. - С. 18-21.
Мельник А. Нові тенденції у драматургії кінця кінця ХІХ - початку ХХ століть / А. Мельник // Всесвітня літ. в сучасній шк. - 2018. - № 2. - С. 6-9.
Ніколенко О. Феміністичні проблеми в європейській драматургії (Г. Ібсен, Б. Шоу, А. Чехов) / О. Ніколенко, Н. Шпаковська // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2017. - № 9. - С. 8-14.
Сподвижник театру : 20 березня - 190 років від дня народження Генріка Ібсена // Шк. б-ка. - 2018. - № 2. - С. 73-77.
Щербина А. Порівняльна поетика європейської "нової драми": Г. Ібсен "Ляльковий дім", В. Винниченко "Брехня" / А. Щербина // Всесвітня літ. в середніх навч. закладах України. - 2011. - № 10. - С. 35-39.
Аналіз драми Ібсена Ляльковий дім [Електронний ресурс] // Studfile.net : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://studfile.net/preview/8111923/. - Назва з екрану.

.: Розділ: Література :: 27.05.2020 23.26.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Давід із міста: Київ :: Запитання: 44312  
Давід запитує:
Перелік книг для домашнього читання на канікули
Наша відповідь:
Доброго дня, Давіде! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Список літератури: що читати влітку учням 5-11 класів : за рекомендацією МОН [Електронний ресурс] // WoMo.ua : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://womo.ua/spisok-ukrayinskoyi-literaturi-shho-chitati-vlitku-uchnyam-5-11-klasiv/. — Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 27.05.2020 22.55.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.313249 seconds