Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40193
   


Автор запитання: Наталія із міста: Одеса :: Запитання: 42146  
Наталія запитує:
Допоможіть, будь-ласка, з літературою за такою темою: "Проблема формування ринку освітніх послуг"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александров В. Освітня послуга: суть та моделі якості / В. Александров // Освіта і управління. – 2006. – № 1. – С. 156–164.
Багдік’ян С. Освітні послуги: дослідження поняття, класифікація, базові характеристики / С. Багдік’ян // Економіка, Менеджмент, Підприємництво. – 2010. – № 22 (1). – С. 97–100.
Гарифуллин Н. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных образовательных учреждений по оказанию образовательной услуги / Н. Гарифуллин, В. Гуртов // Экономика образования. – 2011. – № 1. – С. 5–17.
Євменькова К. Освітня послуга як економічна категорія / К. Євменькова // Економіка і регіон. – № 3 (22). – 2009. – С. 172–175.
Закон України «Про освіту» №1060 - XII [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
Каленюк І. Економіка освіти : навчальний посібник / І. Каленюк. – Київ : Знання України, 2003. – 316 с.
Каленюк І. Особливості регулювання ринку освітніх послуг : монографія / І. Каленюк, Л. Цимбал // Черніг. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2011. – 183 с.
Кобець А. Роль держави у функціонуванні ринку освітніх послуг [Електронний ресурс] / А. Кобець // Державне управління: удосконалення та розвиток. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua.
Мудра О. Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці / О. Мудра // Економіка. – 2012. – № 5 (119). – С. 35–40.
Оболенська Т. Маркетинг освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід / Т. Оболенська. – Київ : КНЕУ, 2001. – 208 с.
Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю // Мартякова О.В., Сныгова С.М., Мудра О.В. [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_154_168.pdf.
Сенашенко В. О тенденциях реформирования российской высшей школы / В. Сенашенко, Г. Ткач // Высшее образование в России. – 2010. – № 10. – С. 29–31.
Статистика освітніх послуг [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-130049.html.
Стеблюк Н. Економічна природа освітніх послуг в системі вищої освіти України / Н. Стеблюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 6 (2). – С. 196–199.
Хижняк Л. Проблемні поля на ринку праці і ринку освітніх послуг: оптимізація управління / Л. Хижняк // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : зб. наук. пр. ДонДУУ. – Т. Х. – Вип. 116: Соціологія державного управління. – Серія: Спеціальні та галузеві соціології. – Донецьк: ДонДУУ, 2009. – С. 126 – 132.
Цимбал Л. Проблеми регулювання ринку освітніх послуг на сучасному етапі / Л. Цимбал // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. – № 2 (6). – С. 43–48.
Чекаловська Г. Ефективність функціонування ринку освітніх послуг в Україні: проблеми та перспективи. [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_3/59.pdf.
Шевченко Д. Маркетинговые стратегии ценообразования в вузе (на опыте отдела маркетинга и рекламы РГГУ) / Д. Шевченко // Практический маркетинг. – 2002. – № 68 (10). – С. 7–14.
Шевчук О. Ринок освіти: методологічні підходи визначення [Електронний ресурс] / О. Шевчук. – Режим доступу: http://www.rusnayka.com.
Щетинін В. Ринок освітніх послуг в сучасній Росії / В. Щетинін // Школа. – 2007. – № 3. – С. 25–28.

.: Розділ: Освіта :: 1.07.2018 18.43.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Лозова :: Запитання: 42145  
Олена запитує:
Добрий день! Кілька місяців тому ви виклали список літератури за темою "Електронні бібліотеки в Україні: історія та сучасний стан". Зараз я точно не памятаю як я формулювала запит. Є потреба знову переглянути цей список, але номер запиту не зберегла й так знайти чомусь не вдається (ні за розширеним пошуком, ні за виконаними запитами). Також, памятаю, ви публікували інші номери, де є питання, повязані з електронними бібліотеками. Замовлення посилала восени 2017 року.Можливо, робила запит від імені "Катерина". Буду вдячна вам за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Ми також не знайшли списка літератури по Вашій темі (ні за темою, ні за номером питання, ні за містом). Тому радимо Вам переглянути наступний список: – Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7 - С. 33-37.
– Попик В. Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору / В. Попик // Бібл. вісн. - 2014. - № 6. - С. 3-7.
– Клясен Н. Інноваційний освітній проект "Шкільна електронна бібліотека "ШБІЦ-інфо" / Наталія Клясен // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. - 2015. - № 5/6. - С. 146-147.
– Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Самохіна // Бібл. вісн. : наук.-теорет. та практ. журн. - 2014. - № 6. - С. 13-17.
– Вараксіна Н. Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки / Н. Вараксіна // Вісн. Кн. палати. - 2014. - № 5. - С. 32-36.
– Соляник А. Обов'язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки / А. Соляник // Бібл. вісн. - 2013. - № 6. - С. 25-29.
– Трачук Л.Ф. Формирование электронных библиотек и коллекций документов на сайтах областных универсальных научных библиотек Украины / Л. Ф. Трачук // Библиотековедение. - 2016. - Т. 1, № 1. - С. 79-84.
– Ритар І. Електронна бібліотека ОУНБ ім. Д. І. Чижевського поповнилася раритетним виданням з етнографії / І. Ритар // Бібліотечна планета. - 2017. - № 1. - С. 23-25.
– Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки "Україніка" / В. Попик // Бібл. вісн. - 2015. - № 2. - С. 3-9.
– Блажкевич А. Роль електронних юридичних бібліотек та правових порталів у формуванні правової культури громадськості / А. Блажкевич, І. Гах // Вісн. Кн. палати. - 2015. - № 9. - С. 22-25.
– Женченко М. Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України / М. Женченко // Вісн. Кн. Палати.. - 2013. - № 10. - С. 3-6.
– Золотухіна О. С. Електронні бібліотеки: веб-довідник / О. С. Золотухіна, С. В. Золотухін // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 7/8 - С. 89-91.
– Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / Н. Вараксіна // Бібл. вісн. - 2013. - № 5. - С. 3-9.
– Шамралюк О. Л. Електронні бібліотеки - механізм своєчасного отримання інформації / О. Л. Шамралюк // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 5 - С. 50-51.
– Трачук Л. Ф. Нормативно-правове обґрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України / Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 1. - С. 6-15.
– Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках / Н. Кунанець, А. Ржеуський // Бібліотечний вісник. - 2014. - № 5. - С. 3-7.
– Микитенко А. М. Електронна бібліотека "Культура України" / А. М. Микитенко // Бібліотечна планета. - 2011. - № 1. - С. 5-6.
– Самохіна Н. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. - С. 27-31
– Ланде Д. Електронна бібліотека як середовище адаптованого анрегування інформації / Д. Ланде , О. Баркова // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 2. - С. 12-17.
– Іванова М. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 43-47.
– Стронська Н.Т. Електронна бібліотека як частина інформаційної моделі "Українська бібліографія в особах": постановка проблеми / Н.Т. Стронська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2017. - № 4. - С. 37-43.
– Аліференко І. М. Електронна бібліотека Черніговської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / І. М. Аліференко // Бібліотечна планета. - 2015. - № 3. - С. 27-29.
– Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної бібліотеки "Україніка" / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 2. - С. 11-16.
– Менсо І. Понятійно-правовий аналіз дефініції "Електронна бібліотека" / І. Менсо // Юридичний вісник. - 2015. - № 2. - С. 261-266.
– Татарчук Л. Електронна бібліотека ДНСГБ УААН та мережа сільськогосподарських бібліотек: технологічні аспекти створення та використання / Л. Татарчук // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 2. - С. 12-16.
– Ярошенко Т. Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" - інновації через співробітництво / Т. Ярошенко // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 3. - С. 3-5.
– Єрошенко Т. Електронна бібліотека в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України:проблеми створення та використання / Т.Єрошенко // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 1. - С. 11-14.
– Шемаєва Г. Електронна бібліотека у системі інформаційного забезпечення науки / Шемаєва Г. // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 8. - С. 27-30.
– Щукіна Т. Електронна бібліотека для дітей / Т. Щукіна // Бібліотечна планета. - 2003. - № 1. - С. 25-26.
– Вилегжаніна Т. І. Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність? / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. - 2010. - № 3. - С. 4-5 : портр.
– Башун О. Комп"ютерні програми для створення електронних бібліотек / О. Башун // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 1. - С. 28-33.
– Іванова М. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 3. - С. 43-47.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 28.06.2018 09.02.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юлія із міста: київ :: Запитання: 42144  
юлія запитує:
Чи є книжка в бібліотеці з малюнк
Наша відповідь:
Доброго вечора, ваше запитання не завсім зрозуміле, уточніть будласка

.: Розділ: Література :: 27.06.2018 21.46.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: В'ячеслав із міста: Суми :: Запитання: 42143  
В'ячеслав запитує:
Добрий день. Чи є у Вашій бібліотеці курси англійської мови?
Наша відповідь:
Доброго дня, В'ячеславе!
Якщо Вас цікавить інформація щодо курсів з англійської мови в Національній бібліотеці України для дітей, то пропонуємо Вам перейти за посиланням http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=6791. Що стосується Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського в
м. Кропивницькому, то перегляньте інформацію за посиланням http://library.kr.ua/woa/club.html
Якщо Вас цікавили курси в іншій бібліотеці України, то уточніть, будь ласка, свій запит.

.: Розділ: Інше :: 27.06.2018 14.49.11 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 42142  
Людмила запитує:
Сценічне життя творів української літератури 18-19 ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмила! Пропонуємо Вам наступні джерала:
Історія України: у 2 т. Т. 2. Від середини XVIII століття до 1923 року./ Н. Полонська - Василенко. - 3 - тє вид. – Київ :Либідь, 1995. - 608с.
Культура та побут населення України : навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф.Артюх, В. Ф. Горленко та ін. - 2 - е вид., доп. та перероб. – Київ :Либідь, 1993. - 288с.; іл.
Теорія та історія світової і вітчизняної культури : підручник / Н. Я Горбач; С. Д. Гелей, З. П. Російська та ін. – Львів: Каменяр. 1992, – 166 с.
Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. - 2-е вид. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна та ін. Київ : Либідь, 1994. - 256с.; іл.
http://pidruchniki.com/16011013/kulturologiya/romantizm_realizm_ukrayinskomu_mistetstvi_xix
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=117
https://ukr.sovfarfor.com/lteratura/352-ukrainska-literatura-kincja-19-pochatku-20-st.html
http://referat-ok.com.ua/literatura/literatura-ukrajini-v-19-stolitti

.: Розділ: Література :: 27.06.2018 13.54.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.850064 seconds