Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41402
   


Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43362  
Людмила запитує:
Бібліотечно-бібліографічна та книгознавча діяльність В. Дорошенка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Князь української бібліографії В. В. Дорошенко (1879-1963) // Календар знаменних і пам'ятних дат. - Київ, 2009. - № 4, 2009. - С. 24-28.
Королевич Н. Ф. Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879-1963) : (біогр. нарис) / Н. Ф. Королевич ; Нац. парламен. б-ка України; склад. Н. Ф. Королевич. - Київ, 1995. - 35с. - (Видатні діячі української книги ; Вип.3).
Українські бібліографи : біогр. відомості. Проф. діяльність. Бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України". - Київ : Національна парламентська бібліотека, 2008. - 231 с.
Цибенко І. Бібліотечно-бібліографічна діяльність В. Дорошенка в умовах розвитку української національної культури : видатні діячі та визначні події / І. Цибенко // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 7. - С. 47-51.
Бібліографія (історія української бібліографії) [Електронний ресурс] // Енциклопедія українознавства. Загальна частина (ЕУ-I). — Мюнхен : Нью-Йорк, 1949. — Т. 3. — С. 966-969. — Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/encycl/eui089.htm.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.09.2019 10.27.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 43361  
Таня запитує:
доброго дня! допоможіть знайти інформацію на питання: Існує багато думок щодо впливу системи дніпровських гідровузлів (ГЕС і водосховищ) на природу та економіку України. Розробіть сценарій їх ефективного використання через півстоліття.
Наша відповідь:
Добридень, Таню! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Багмет О. Б. Вплив Дніпровського каскаду водосховищ на сучасний геоморфогенез прилеглих територій [Електронний ресурс] / О. Б. Багмет. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/view/120101

Вишневський В. І. Ріка Дніпро / В. І. Вишневський. - Київ : Інтерпрес ЛТД, 2011. - 383 c. - Бібліогр.: 250 назв

Голованов І. М. Оптимізаційна модель пошуку режимів експлуатації каскаду водосховищ за енергетичними критеріями з урахуванням водогосподарчих та екологічних обмежень (на прикладі дніпровського каскаду) / І. М. Голованов // Відновлюв. енергетика. - 2009. - № 1. - С. 49-55. - Б

Горло Н. В. Спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду: соціальний та економічний аспекти (50 - 70-ті рр. ХХ ст.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / Н. В. Горло; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2007. - 20 c. -

Дворецький А. І. Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного середовища існування риб [Електронний ресурс] / А. І. Дворецький, О. Ю. Зайченко, Л. А. Байдак, А. С. Кириленко // Рибогосподарська наука України. - 2014. - № 4. - С. 26-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rnu_2014_4_5

Дубняк С. С. Еколого-гідроморфологічний підхід до обгрунтування берегозахисту на дніпровських водосховищах [Електронний ресурс] / С. С. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2015. - Т. 3. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2015_3_4

Дубняк С. С. Еколого-гідроморфологічний аналіз проблем підтоплення земель у зоні впливу дніпровських водосховищ / С. С. Дубняк // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 293-307.

Матеріали до тренінгу "Забезпечення сталого функціонування та дотримання природно-екологічної рівноваги дніпровських водосховищ", 22 - 24 груд. 2003 р. / ред.: А. В. Яцик; Держ. ком. України по вод. госп-ву, Укр. НДІ водогосп.-екол. пробл. - К. : Оріяни, 2003. - 113 c. - укp.

Михайленко Л. К вопросу о состоянии плотины Киевской ГЕС / Л Михайленко, Ю. Лапшин, В.Ващенко // Екологічні науки. – 2013. – No 2. – С. 42 – 50.

Обухов Є. В. Економіко-екологічні оцінки проектів великих українських водосховищ : монографія / Є. В. Обухов; Одес. держ. екол. ун-т. - О. : ТОВ "ІНВАЦ", 2008. - 100 c. - Бібліогр.: с. 91-99.

Обухов Є. В. Еколого-економічні оцінки сучасних деформацій прибережних територій каскаду дніпровських водосховищ / Є. В. Обухов, Р. М. Старенький // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2004. - № 3. - С. 71-76.

Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду / ред.: А. В. Яцик; Укр. н.-д. ін-т водогоспод.-екол. пробл. - К. : Генеза, 2003. - 175 c. - Бібліогр.: с. 169-172.

Протокол засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ на серпень 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://www.davr.gov.ua/protokol-zasidannya-mizhvidomchoi-komisii-po-uzgodzhennyu-rezhimiv-roboti-dniprovskih-vodoshovitsh--na-veresen--2018-roku

Романенко В. Д. Комплексна оцінка екологічного стану басейну Дніпра / В. Д. Романенко, М. Ю. Євтушенко, П. М. Линник, О. М. Арсан, М. І. Кузьменко, Л. О. Журавльова, В. Г. Кленус, Ю. В. Плігін, В. І. Щербак, П. Г. Шевченко; НАН України. Ін-т гідробіології. - К., 2000. - 100 c. - Бібліогр.: 21 назв. - укp.

Романенко В. Д. Дніпровські водосховища, їхнє значення та проблеми / В. Д. Романенко // Гидробиол. журн. - 2018. - 54, № 1. - С. 3-12. - Бібліогр.: 17 назв. -

Скрипник А. В. Раціональне природокористування та каскад Дніпровських водосховищ / А. В. Скрипник, О. С. Голячук // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 153-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_20

Телима С. В. До оцінки впливу каскаду дніпровських водосховищ на гідроекологічний стан Черкаського Придніпров'я / С. В. Телима, Є. В. Жученко // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідравліки. - 2005. - Вип. 4. - С. 143-149. - Бібліогр.: 10 назв.

Тімченко В. М. Екологічні вимоги до правил експлуатації дніпровських водосховищ (наукові засади та проблеми) / В. М. Тімченко, О. П. Оксіюк, В. Д. Романенко, М. Ю. Євтушенко, В. М. Якушин; НАН України. Ін-т гідробіології. - К., 2002. - 36 c. - Бібліогр.: с. 32-34.

Федоровский А. Д. Эколого-экономическая модель комплексного водоиспользования в гидроэнергетике / А. Д. Федоровский, И. Е. Тимченко, Л. А. Сиренко, В. Г. Якимчук // Электрон. моделирование. - 2001. - 23, № 5. - С. 91-99.

Шапар А. Дніпровські водосховища стали причиною багатьох негативних явищ [Електронний ресурс] / Аркадій Шапар. – Режим доступу : https://dt.ua/SOCIETY/dniprovski_vodoshovischa_stali_prichinoyu_bagatoh_negativnih_yavisch.html

Шапар А. Г. Визначення актуальних екологічних параметрів Дніпровських водосховищ за допомогою геоінформаційних технологій [Електронний ресурс] / А. Г. Шапар, О. О. Скрипник, О. С. Тараненко, Д. Д. Дубовик // Екологія і природокористування. - 2014. - Вип. 18. - С. 139-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecolpr_2014_18_16

Яцик А. В. До питання щодо спуску Київського водосховища / А. В. Яцик, Є. О. Яковлєв, В. О. Осадчук. - К. : Оріяни, 2002. - 50 c. - Бібліогр.: с. 49-50. - укp.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 15.09.2019 08.53.05 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 43360  
Іван запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка інформацію на таку тему: "Принцип зв'язаності інформації в інтегрованій звітності". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Іване! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Атамас П. Й. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження / П. Й. Атамас // Академічний огляд. – 2015. – No 1(42). – С. 78–85.

Безверхий, Костянтин. Генезис інтегрованої звітності у світі [Текст] / Костянтин Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2017. - № 3. - С. 87-96 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Безверхий, Костянтин. Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності [Текст] / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. - 2018. - № 3. - С. 96-104. - Бібліогр. в кінці ст.

Безверхій К.В. Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття // Науковий вісник національної академії статистики, обліку і аудиту. - 2016.- № 4.- С. 43–58.

Безверхий К.В. ПОРІВНЯННЯ ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ [Електронний ресурс] / Безверхий К.В. - Режим доступу:
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/13010/3/Безверхий.pdf

Безверхий К.В. Принцип суттєвості та його практична реалізація в інтегрованій звітності корпоративних підприємств [Електронний ресурс] / Безверхий К.В. - Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3303/1/Безверхий.pdf

Голов С.Ф. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація [Електронний ресурс] : Монографія / Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кузіна Р.В.. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 252 с.

Голов С. Ф. Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування [Електронний ресурс] / С. Ф. Голов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2017. - № 862. - С. 75-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2017_862_13

Давидюк, Т. В. Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом [Текст] / Т. В. Давидюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2013. – № 2 (15). – С. 310 – 316.

Дубинська О.С.УДОСКОНАЛЕНН МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ [Електронний ресурс] / О.С. Дубинський // Молодий вчений. – 2019. - № 2. – С. 611-618 . – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/2/129.pdf

Костирко, Р. Інтегрована звітність – інструмент соціально-відповідального бізнесу [Текст] / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 1 (13). – С. 49–54.

Костюченко В.М. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ
ЗВІТНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] / Костюченко В.М. - Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/236.pdf

Кравченко А.С.Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Кравченко А.С., Шевченко В.О. - Режим доступу: https://docplayer.net/62464328-Mozhlivosti-vikoristannya-integrovanih-pokaz-nikiv-ocinyuvannya-finansovogo-stanu-pidpriiemstva.html

Кузнецова С.А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери / С.А. Кузнецова // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1 (7) – С. 270-279.

Куцик, П.Інтегрована звітність, як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності [Текст] / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 5. - С. 11-18.

Лоханова Н.О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н.О. Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Випуск 4(47). – С. 50-56.

Макаренко І. О. Інтегрована звітність як майбутнє корпоративної звітності [Текст] / І. О. Макаренко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 – 25 жовтня 2013 р.). В 2 т. Т. 2. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – С. 63–65.

Максимчук М.О. Організаційні аспекти підготовки інтегрованої звітності відповідно до міжнародного стандарту «Інтегрована звітність» // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія
Економічні науки. - 2016. - № 4. - С. 76–84.

Международный стандарт интегрированной отчетности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://edu.inesnet.ru/wp-content/uploads/2014/05/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf

Небильцова, О. В.Реалізація основоположних принципів підготовки інтегрованої звітності в ЄС: методологічні підходи [Текст] / О. В. Небильцова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - 2015. - № 23. - С. 111-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 27 - 28 квіт. 2017 р., Львів / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Гірн.-металург. акад. ім. С. Сташиця, Техн.-гуманітар. акад., Білорус. держ. екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 307 c.

Потій В. Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика / Потій В., Волянська А. // Ринок цінних паперів України.- 2012.- № 12. -С. 51–58.

Томчук В.В. Інтегрована звітність: новий етап у еволюції бухгалтерського обліку // Фінанси, облік, банки. - 2017. -№1(22).- С. 170–180.

Шевчук, Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність / Н. С. Шевчук // Економіка АПК. - 2018. - № 12. - С. 95-102 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.09.2019 12.05.28 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослава із міста: с. Велка Виска :: Запитання: 43359  
Ярослава запитує:
Доброго дня,підкажіть літературу для створення статті на тему Розвиток Малої виски після другої світової війни: проблеми та наслідки. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославо! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Мала Виска [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу http://esu.com.ua/search_articles.php?id=61019. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.09.2019
Перебийніс Г. Історія маловисківської лікарні [Електронний ресурс]/ Г. Перебийніс, К.Чурпій. — Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2005. — 107 с.: фот. – Електрон. дані. — http://library.kr.ua/elib/perebyinis/Perebyinis_Istor_maloviskivskoi_likarni.pdf. — Назва з екрану.
Перебийніс Г. Мала Виска: (Історико-краєзнавчийнарис) / Г. Перебийніс. —МалаВиска, 1996. — 96 с. :іл.
Скіфське, козацьке чи князівське коріння Малої Виски [Електронний ресурс] // Мала Виска інкогніто: [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу http://malavyska.tilda.ws/kudashev. — Назва з екрана. — Дата звернення: 18.09.2019

.: Розділ: Історія :: 14.09.2019 11.51.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Ужгород :: Запитання: 43358  
Ірина запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію на тему Фідіїв Зевс Олімпійський як відображення у світовій літературі
Наша відповідь:
Добрий день,Ірино! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Замаровський В.Фідіїв Зевс в Олімпії : Сім чудес світу / В. Замаровський // Історія України (Шкільний світ). — 1999.- 41. — С.9-10.
Захарова Ю.Скульптура–гімнлюдині : урок в 11 класі / Ю. Захарова// Шкільнийсвіт. — 2013. — № 2. — Образотворчемистецтво. — 2013. — № 1. — С. 12-15.
Нюберг С.Фидий : культур.-ист. очерк / С. Нюберг ; отв. ред. В. Невежина. — Москва, 1941 (М. : Типография ГВИЗ МВО "Красный Воин"). — 47 с.
Семиряжко Ю.Скульптура–гімнлюдині : урок в 11 класі / Ю. Семиряжко// Шкільнийсвіт. — 2012. — № 48. — Образотворчемистецтво. — 2012. — № 12. — С. 14-18.
Серопян Є.Так оживає камінь... : розробки уроків / Є. Серопян // Шкільний світ. — 2012. — № 28. — Образотворче мистецтво. — 2012. — № 7. — С. 12-14.

.: Розділ: Література :: 14.09.2019 11.16.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.773863 seconds