Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 25 .:. Запитань у базі: 39856
   


Автор запитання: оксана із міста: кам'янець-Подільський :: Запитання: 41791  
оксана запитує:
Доброго дня допоможіть будь ласка, зашифрувати в УДК : Монстри / укл. В. Г. Біляєв, В. В. Гуріна - Х.:Белкар-книга,2017.- 48с.:іл.-(Пізнаємо світ разом)
Наша відповідь:
Доброго дня!
На жаль, це видання в нашій бібліотеці відсутнє.
Виходячи з того, що вдалося знайти про зміст книги в Інтернет, можемо запропонувати індекси:
001.94 Опубліковані відомості про явища, які не одержали повного пояснення
або, якщо все ж таки, розглядається більше з точки зору фольклористики:
398:001 Фольклористика

.: Розділ: УДК в бібліотеках для дітей :: 15.03.2018 14.37.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Полтава :: Запитання: 41790  
Ніна запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу за темою:"Квадрат Декарта"
Наша відповідь:
Добридень, Ніно! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Аветисян, Декарт Овсепович. Проблемы информационного поиска : (Эффективность, автомат. кодирвоание, поисковые стратегии). — М. : Финансы и статистика, 1981. — 208 с. : ил.

Баранов, Владимир. Гносеологические основания алгебры Декарта [Текст] / Владимир Баранов // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький національний технічний університет, Український філософський фонд. - Вінниця, 2004. - Вип. 8/10, № 1/2 2003–№ 1 2004. - С. 120-131.

Бондаренко М. Ф. Теория цветового зрения / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко; Науч.-метод. центр высшего образования, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Х. : ХНУРЕ, 2002. - 207 c. - Библиогр.: с. 206 - рус.

Бондарчук, Любов. Котингемова концепція триалізму Декарта й сучасні дискусії / Любов Бондарчук, Анастасія Сень // Sententiae / голов. ред. О. Хома. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - Вип. XXХ (№ 1/2014). - С. 196-209.

Вимога раціональності : Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури / [Редкол.: Є.Бистрицький та ін.]. — К. : Укр. філос. фонд, 1996. — 117 с.

Декарт, Рене. Міркування про метод / Р. Декарт // Психологія і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 37-47.

Декарт, Рене. Міркування про метод : Щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / Пер. з фр. В.Андрушко, С.Гатальська. — К. : Тандем, 2001. — 101, [1] с.

Декарт, Рене. Метафізичні розмисли / Р. Декарт ; Пер. з фр. З.Борисюк, О.Жупанського ; [Ред. П.Соколовський]. — К. : Юніверс, 2000. — 298, [2] с. — (Філософська думка). — Бібліогр.: с. 293-294

Петрушенко, Віктор Леонтійович. Гносеологічна концепція Р.Декарта / В.Л. Петрушенко // Філософська думка. - 2007. - № 6. - С. 34-48.

Рене Декарт : Геометрія і філософія : (На честь 400-ліття з дня народження великого філософа і математика) / Ред., пер., адапт., передм. і втуп. ст. В.О.Тадеєва. — 2-е вид. — Тернопіль : Підруч. & посіб., 2002. — 79 с. : іл. — (Бібліотечка заочної математичної школи).

Розин, В. Декарт - эзотерик и реформатор мышления [Текст] / В. Розин // Философские науки. - 2002. - № 6. - С. 113-124

Романенко, О. Проблема методу філософського пізнання: Бекон та Декарт проти Аристотеля [Текст] / О. Романенко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2006. - № 1. - С. 34-38. - Бібліогр.: 3 назви

Свачій, Л. Учений космічного виміру [Текст] / Л. Свачій // Історичний календар'2001. - 2001. - С. 170-171

Хома, Олег. Декартові "Медитації" у новому форматі [Текст] / Олег Хома // Філософська думка. - 2014. - № 4. - С. 110-113. - Бібліогр. в кінці ст.
Рец. на кн. : "Медитації" Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун : пер. з фр. і лат. О. Хоми. - Київ: Дух і література, 2014. - 368 с.

Хома, Олег. Ingenium і "дедуктивний метод" Декарта [Текст] / Олег Хома // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). - Вінниця, 2011. - Вип. 22, № 1. - С. 192-207. - Бібліогр. в кінці ст.

Яковлева, Л. И.Метод здравого смысла и его социальная миссия [Текст] / Л. И. Яковлева // Вестник МГУ: Сер. 7 Философия. - 2009. - № 3. - С. 3-9.

Как принять правильное решение в жизни: квадрат Декарта
http://psy-day.ru/2016/02/kak-prinyat-pravilnoe-reshenie-v-zhizni-kvadrat-dekarta/

Квадрат Декарта — эффективная техника принятия решений
http://psi-doc.ru/kvadrat-dekarta

Квадрат Декарта, или простейшая техника принятия решения. Это работает!
https://ihappymama.ru/kvadrat-dekarta-ili-prostejshaya-tehnika-prinyatiya-resheniya-eto-rabotaet/

Простейшая техника принятия решений. Квадрат Декарта
http://xochu-vse-znat.ru/interesnoe/prostejshaya-tehnika-prinyatiya-reshenij-kvadrat-dekarta.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2018 13.29.42 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: місто Житомир :: Запитання: 41789  
Інна запитує:
Доброго Вам дня!))) Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для наукової роботи з журналістики за темою: "Сучасна практика журналістського інтерв'ю. Стратегія запитань" Зазделегідь дякую))) Гарного Вам дня))))
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Апалат Г. П. Структура, семантика и прагматика текстов-интервью (на материале современной англоязычной прессы): Автореф. дис. на соискание наук. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. П. Апалат; Мск. нац. германские языки. ун-т. - М., 2003. - 21 с.
Бєль Б., О. Бурмагін, Т. Патора, О. Хоменок. Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика. – Київ, 2013. – 190 c.
Ворошилов В. В. Журналістика. - Підручник. 3-є видання / В. В. Ворошилов. - СПб.: Вид-во Михайлова В. А., 2001. - 447 с.
Гапотченко Н. Е. Структурные и жанрово-стилистические особенности текстов интервью в современной французской прессе (коммуникативно-прагматический аспект: Автореф. дисс. на соискание наук. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Надежда Евгеньевна Гапотченко; Мск. нац. германские языки. ун-т. - М., 2005. - 57 с.
Голанова Е. И. Устный публичный диалог: жанр интервью / Е. И. Голанова // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). - М.: Школа "Языки русской культуры", 2000. - 480 с.
дисс. на сжатие. уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык "/ Ирина Викторовна Иванова; Астры. гос. ун-т. - Астрахань, 2009 - 67 с.
Иванова И. В. Жанр интервью: формы бытования и языковые особенности: Автореф.
Ильченко С. Н. Интервью в журналистских творчестве: [учеб. пособие] / С. Н. Ильченко. - СПб. : СПбГУ, 2003. - 93 с.
Капичникова И. Ю. Модально-оценочная структура интервью в массово-информационном дискурсе в современном английском языке: автореф. дисс. на сжатие. уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / К. И. Юрьевна; Иркут. гос. лингв. ун-т. - Иркутск, 2003. - 143 с.
Кодола Н. В. Интервью как жанр публицистики: содержание и методика обучения: автореф. дисс. на сжатие. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания (руський язык) "/ Кодола Наталья Валерьевеа; Моск. гос. пед. ун-т. - М., 2007. - 240 с.
Мацко Л. И . Стилистика украинского языка: [учебник] / [Л. И. Мацко, А. Н. Скляренко, А. Н. Мацко]; по общ. ред. Л. И. Мацко. - [2-е изд., Испр.]. - М.: Высшая шк., 2005. - 482 с.
Риторичні основи журналістики. Робота над жанрами газети: Навчальний посібник / З. С. Смелкова, Л.В. Ахашверошового, М.Р. Саввова, О.А. Сальникова. - М.: Флінта: Наука, 2002. - 320 с.
Селиванова А. А. Основы теории речевой коммуникации: [учебник] / А. Селиванова. - Черкассы: Изд-во Чабаненко Ю. А., 2011. - 350 с.
Сучасна практика журналістського інтерв'ю: стратегія запитання - http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1239
Тертичний О. А. Жанри періодичної преси: Навчальний посібник / А. А. Тертичний. 2-е вид., испр., І доп. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 320 с.
Штельмах М. Л. Интервью в системе жанров современной украиноязычной коммуникации: Автореф. дис. на получение наук. степени канд. филол. наук: 10.02.01 "Украинский язык" / Мария Леонидовна Штельмах; Мск. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. - М., 2008. - 64 с.
Яшенкова А. В. Основы теории речевой коммуникации: [учеб. пособие.] / А. В. Яшенкова. - М.: ВЦ "Академия", 2010. – 312 с.
http://ua-referat.com/Аналіз_ефективності_інтерв`ю_в_омської_діловій_пресі

.: Розділ: Інше :: 15.03.2018 09.36.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Жмеринка :: Запитання: 41788  
Ірина запитує:
Доброї ночі, Довідко. Підкажіть, будь ласка, як зрозуміти підпункт курсової роботи у такому викладі "Вплив пасивного слова на естетичне виховання учнів на кожному етапі уроку в молодшій школі"? Де можна про це почитати? Дякую))
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Вдович С. Роль мови в естетичному розвитку майбутнього фахівця [Електронний ресурс] / С. Вдович. — Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3433/Vdovych4.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Гончарук С. Розвиток естетичного виховання школярів у загальноосвітніх школах [Електронний ресурс] / С. Гончарук. — Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/23/visnuk_23.pdf.
Кучерук О. А. Лінгводидактичні умови виховання почуття прекрасного [Електронний ресурс] О. А. Кучерук // Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови : навч. посіб. — Житомир, 2006. — С. 44- 50. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/13774/1/Кучерук_О._3doc.pdf.
Педагогічна майстерність: підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / [І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.]; за ред. І.А. Зязюна. — [3- тє вид., допов. і пререроб.]. — Київ : СПД Богданова А. М., 2008. — 376 с.
Суботницький І. М. Естетичне виховання молодших школярів через формування естетичних почуттів засобами мистецтва [Електронний ресурс] / І. М. Суботницький // Вісник Житомирського державного університету. — 2014. — Випуск 2 (74): Педагогічні науки. — С. 58-61. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/11738/1/11.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 14.03.2018 23.23.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: алина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41787  
алина запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезы, статьи на тему "аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами". Если можно с ссылками, заранее большое спасибо!
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Пропонуємо Вам переглянути наступну інформацію:
Аналіз забезпеченості та ефективності використання виробничих запасів підприємств гірничорудної промисловості Криворізького басейну / О.В. Коновалова, Г.І. Коровіна // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 234. — С. 57-60.
Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. - М.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. - 448 с.
Бугай А. В. Анализ запасов товарно-материальных ценностей на примере предприятий машиностроительной отрасли / Бугай А. В. // Вестник Запорожского национального университета, 2009. - № 1 (4). - С. 24-27
Гамова А. В. Учет и анализ эффективного использования производственных запасов на металлургическом предприятии ОАО «днипроспецсталь» / А. В. Гамова // Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности, 2011. - С. 76-81.
Мных Е. В. Экономический анализ: учебник. - второй изд., пере. и доп. - М.: Центр учебной литературы, 2005. - 472 с.
Организация и методика экономического анализа: Учебное пособие для бакалавров всех направлений подготовки. – Одесса : ОГЭУ. - 2010 - 351 с.
Экономический анализ: Учеб. пособие / М. А. Болюх, В. С. Бурчевський, М. И. Горбаток и др .; Под ред. акад. НАНУ, проф. Н. Г. Чумаченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы, 2003. - 556 с.
http://pidruchniki.com/13560615/ekonomika/analiz_zabezpechenosti_pidpriyemstva_materialnimi_resursami_efektivnosti_vikoristannya

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.03.2018 21.31.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.732993 seconds