Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 40582
   


Автор запитання: Анна із міста: Дослідницьке :: Запитання: 42520  
Анна запитує:
Допоможіть у підборі літератури для курсової:"Колористика у творах І.С. Нечуя-Левицького". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балдицын П. Эпистолярный дискурс в творчестве Твена - от бытового письма и газетной корреспонденции к художественной литературе / П. Балдицын // В творческой лаборатории журналиста. – М.: Университетская книга, 2010. – С. 169-183
Бибик С. «та ніч, як божий рай» (лінгвопоетика пейзажотворення у творі Івана Нечуя-Левицького «ніч над дніпром») [Електронний ресурс] / С. Бибик // Культура слова. — 2013. — № 79. — С. 45-54. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/111350/08-Bybyk.pdf?sequence=1
Білоус Н. Творчість В. Винниченка 10-х років у контексті ідей культури модерну / Н. Білоус // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2001. – С. 22–27.
Голод Р. Творчість Івана Франка як дзеркало літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Р. Голод // Дивослово. – 2005. – № 12. – С. 57–59.
Жихорська О. Інтерпретація образу фатальної жінки у прозі І.Франка і М. Хвильового / О. Жихорська // Літературознавчі студії. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2006. – Вип. 18. – С. 40–42.
Крутікова Н. Іван Нечуй-Левицький / Н. Крутікова // Історія української літератури : у 2 т. : підручник – Київ : Наукова думка, 1987. – Т. 1. – С. 361–373.
Медведюк Л. Теорія соціалістичного реалізму як канон реалізмоцентризму / Л. Медведюк // Слово і Час. – 2003. – № 12. – С. 13–19.
Поліщук Я. Пейзажі людини / Я. Поліщук. – Київ : Акта, 2008. – 358 с. – (Серія „Університетські лекції”).
Швець А. Художня функціональність кольоративів у прозі Івана Франка / Алла Швець // Дивослово. Українська мова й література в навчальних закладах. – 2006. – № 6 (591). – С. 54–58.

.: Розділ: Література :: 6.11.2018 14.40.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42519  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Механізм (або методи) регулювання трудової поведінки (або трудового потенціалу) освітнім закладом. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42507.

.: Розділ: Загальні :: 6.11.2018 11.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 42518  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для доповіді на тему Багатодітні сім'ї. ( Нормативні документи, книги, аргументи, статті, закони, рекомендації)
Наша відповідь:
Вероніко, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Про охорону дитинства [Електронний документ]: закон України від 26.04.2001 № 2402-III : редакція від 25.07.2018, підстава - 2443-VIII. - редакція від 20.01.2018, підстава - 2249-VIII - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Про державну допомогу сім'ям з дітьми [Електронний документ]: закон України від 21.11.1992 № 2811-XII . - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12

Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні [Електронний документ]: наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту від 13.08.2008 N 3337. - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0815-08

Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей [Електронний ресурс]: указ Президента України 12.11.1999. - Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1460/99

Афанасьєва Ю. В. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Афанасьєва // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 2. - С. 201-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_30

Безтелесна Л. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей [Електронний ресурс] / Л. Безтелесна, Г. Юрчик, Ю. Нагай // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 6. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2014_6_5

Будз, Володимир. Надаємо податкову соціальну пільгу на дітей багатодітному батьку [Текст] / Володимир Будз // Оплата праці. - 2016. - Квітень, № 7. - С. 21-22

Букій Т. В. Зміст соціально-педагогічної підтримкив контексті роботи з багатодітною сім’єю [Електронний ресурс] / Т. В. Букій // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - Вип. 19(1). - С. 92-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2015_19(1)__11

Державна доповідь про становище дітей в Україні . «Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjP4_KzyL_eAhXLjCwKHc7YBjkQFjAEegQIBRAC&url=https://nenc.gov.ua/education/wp-content/uploads/2017/11/%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%AC-%D0%9F%D0%A0%D0%9E-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%95-%D0%94%D0%86%D0%A2%D0%95%D0%99-%D0%92-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%86.doc&usg=AOvVaw2ExaOwh2cwjawDI-Hn0Y3z

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї: постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 209 (зразок посвідчення) // Офіційний вісник України. - 2010 р. - № 16 - С. 24-26.

Добрянський А. Я. Законодавче забезпечення підтримки багатодітних сімей у період незалежності України (1991 – 2013 рр.) [Електронний ресурс] / А. Я. Добрянський // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 38. - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_15

Добрянський А. Я. Зарубіжний досвід вирішення проблем багатодітних сімей (на прикладі деяких країн ЄС) [Електронний ресурс] / А. Я. Добрянський // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 44(1). - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44(1)__14

Ібрагім Ю. С. Соціально-педагогічна підтримка багатодітних сімей громадськими організаціями: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. С. Ібрагім // Педагогіка та психологія. - 2015. - Вип. 48. - С. 100-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2015_48_14

Крамаренко Л. В. Категорія "багатодітні сім’ї" у законодавчих актах України [Електронний ресурс] / Л. В. Крамаренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2011. - Вип. 4. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2011_4_38

Пожидаєва, Наталія. Багатодітні:соціально не захищені [Текст] / Наталія Пожидаєва // Вісник пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання. - 2013. - № 5. - С. 12-13

Стрельник О. Багатодітна сім’я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики [Електронний ресурс] / О. Стрельник // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 156-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2011_1_13

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 6.11.2018 11.45.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Мукачево :: Запитання: 42517  
Оксана запитує:
Екскурсійна діяльність в Закарпатській області:передумови,стан,перспективи розвитку.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Гарагонич В. Мистецький туризм на Закарпатті: здобутки і перспективи (с.10); Данилюк Розвиток та використання потенцалу історико-культурної спадщини Закарпаття (с.32); Пеняк П. Археологічні пам’ятки Закарпаття як один із видів історико-культурних рекреаційних ресурсів (с.94); Кочан В., Крон К. Позиціювання малих міст Закарпаття як центрів міжнародного туризму (с.160-164) Лендєл С. Особливості організації екскурсійної діяльності в Закарпатській області (с.165, с.169)
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12925/1/konf_uzhgorod2017.pdf
Напрями ефективного залучення фортифікаційних споруд Закарпатської області як туристичних об’єктів
https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/029_655_Simochko.pdf
http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/101043/96482
Бренд території міста в контексті стратегічного управління сферою туризму
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/01/2-8-2-2017-20.pdf
Напрямки розвитку інфраструктури ринку туристичних послуг регіону
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-16.pdf
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-19.pdf
Актуальні проблеми розвитку туристично-рекреційного комплексу регіону
http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-19.pdf
Історія становлення і перспективи розвитку рекреційно – туристичної зони Закарпатської області
http://dspu.edu.ua/ehbull/wp-content/uploads/2016/12/jrn-2017-02-17.pdf
Роль та місце екскурсійної діяльності в розвитку релігійного туризму на Закарпатті
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_16/124_Mil.pdf
http://tourlib.net/statti_ukr/siltur6.htm
http://lgdc.org.ua/sites/default/files/library/2_lytvyn_prezentaciya_karpatskyy-forum-4_1.pdf

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 6.11.2018 10.43.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Тернопіль :: Запитання: 42516  
Катерина запитує:
Доброго ранку! Чи можете допомогти знайти відповідь на таке запитання: Малі тіла Сонячної системи.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Радимо Вам використати наступні посилання:
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/astronom/22798/
https://studopedia.com.ua/1_279386_mali-tila-sonyachnoi-sistemi.html
http://ua-referat.com/Малі_тіла_Сонячної_системи
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=61307
http://ito.vspu.net/Prakt_IT/PIDSUMOK/ped_prakt_2011-2012/Dynaevska_Nataliya/uroku/urok21.htm
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=2ahUKEwj84LXhm7_eAhXDECwKHYlXAPE4HhAWMAB6BAgJEAI&url=http://school158.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8.doc&usg=AOvVaw2IyAn-i0icAmddwZT7q9j3
– Іонова О. М. Малі тіла Сонячної системи / О. М. Іонова // Фізика в школах України. - 2016. - № 23/24. - С. 44-47.
– Масалітіна А. М. Малі тіла Сонячної системи. Етапи формування нашої планетної системи. 11 клас / А. М. Масалітіна // Фізика в школах України. - 2016. - № 1/2. - С. 45-57.
– Хейфець І. Малі тіла Сонячної системи - ймовірні джерела життя на Землі / І. Хейфець, В. Горбов // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2016. - № 5. - С. 34-36.
– Крамар Н. Г. Малі тіла Сонячної системи. 11 клас / Н. Г. Крамар // Фізика в школах України. - 2016. - № 21/22. - С. 57-59.
– Волинко О. Малі тіла Сонячної системи. Матеріали до уроків астрономії. 11-й клас / О. Волинко // Фізика. Шкільний світ. - 2015. - № 20. - С. 23-26.

.: Розділ: Астрономія. Космонавтика :: 6.11.2018 07.10.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.03206 seconds