Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 39370
   


Автор запитання: Степан із міста: Іршава :: Запитання: 41308  
Степан запитує:
Добрий день.Допоможіть підшукати літературу до теми -Національне виховання учнів школи-інтернат.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Степан!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Видолоб Н. Умови подолання психологічного дискомфорту підлітків / Н. Видолоб // Гуманітар. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" : наук.-теор. зб. - 2014. - Вип. 33. - С. 191-199.
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м.Чернівці, 13 - 14 травня 2008 р. - Чернівці : Рута, 2008. - 568 c.
Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р., Запоріжжя / ред.: В. М. Огаренко, О. М. Горбань, М. О. Фролов; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 203 c.
Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 8 груд. 2016 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред.: Б. А. Бойченко, С. І. Дегтярьов, О. В. Зосименко. - Суми, 2016. - 233 c.
Приходченко К. І. Інтернаціоналізація та європеїзація вищої освіти України: вектор розвитку / К. І. Приходченко // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. Педагогіка, психологія і соціол. - 2012. - Вип. 2. - С. 19-28.
Сухоставська Л. З досвіду співпраці Черкаського національного університету із Шевченківською спеціалізованою школою-інтернатом / Л. Сухоставська // Рідна шк.. - 2011. - № 10. - С. 11-13.
Ткаченко А. В. Харківська трудова колонія імені М. Горького в умовах державної практики професійної освіти і працевлаштування вихованців інтернатних установ (20-і роки минулого століття) / А. В. Ткаченко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. - 2011. - № 4. - С. 106-113.
http://internat3.org.ua/nacionalno-patriotichne-vixovannya/

.: Розділ: Освіта :: 10.11.2017 19.43.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 41307  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть знайти матеріал для курсової роботи на тему: Розвиток трудових здібності дітей дошкільного віку засобами української народної вишиванки
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Антипін Є. Б. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець XIX - початок XX століття) / Є. Б. Антипін // Освітологічний дискурс. - 2014. - № 4. - С. 1-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_4_3
Бєлєнька Г. Трудове виховання дітей дошкільного віку: реалії ХХІ сторіччя / Г. Бєлєнька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2009. - Ч. 2. - С. 26-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_6
Гордій Н. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Pedagogica/3_96976.doc.htm
Інтегроване заняття. Тема: «Вишиванка – Конспект інтегрованого заняття для дітей старшого дошкільного віку символ Батьківщини, дзеркало народної душі». – Режим доступу: http://lib.pedpresa.ua/8258-integrovane-zanyattya-tema-vyshyvanka-konspekt-integrovanogo-zanyattya-dlya-ditej-starshogo-doshkilnogo-viku-symvol-batkivshhyny-dzerkalo-narodnoyi-dushi.html
Курчій О. В. Висвітлення традицій українського народу засобами народної вишивки у педагогічному досвіді / О. В. Курчій, Д. В. Шилко // Молодий вчений. - 2015. - № 5(3). - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5(3)__32
Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики/ за заг. ред. О.О.Максимової, М.А.Федорової. –Житомир: ФОП Левковець,2016.–У 2-х ч. –Ч. І. –216 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/21359/1/збірник_І_частина.PDF
Пісоцька Л. М. Зміст трудового виховання дітей старшого дошкільного віку / Л. М. Пісоцька // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 5. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_5_34
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” / О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, О.П.Долинна, Т. В.Дяченко, Т. С. Ільченко, Г. Є. Іванова, Г. М.Лисенко, Т. В. Панасюк, Г.В. Петрова, Т.О.Піроженко, Н. М.Романко, Н. А. Случинська, Н.І.Трикоз. — Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 104 с. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Програма_Впевнений-старт.pdf
Степанчак О. Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання засобами народної вишивки / О. Степанчак // Молодь і ринок. - 2016. - № 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_2_31
Українська вишивка. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5721461/page:38/
Шапаренко Х. А. Сучасні підходи до трудового виховання дітей дошкільного віку / Х. А. Шапаренко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. - 2014. - Вип. 116. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2014_116_37

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.11.2017 18.02.19 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 41306  
Олександра запитує:
Допоможіть підібрати літературу про оповідання "Фавст" Григорія Косинки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Заїка Ю. М. Інтерпретація образу "маленької людини" у творчості Григорія Косинки (на матеріалі творів "В житах", "Фавст") [Електронний ресурс] / Ю. М. Заїка // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. - 2011. - Вип. 22. - С. 161-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_28.
Історія української літератури, XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1 / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав, 2013. - 588 с. : портр. - (Альма-матер).
Кавун Л. Фольклорні імпульси у творчості Григорія Косинки [Електронний ресурс] / Л. Кавун // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2015. - Вип. 18-20. - С. 236-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_18-20_28.
Косинка Г. М. Заквітчаний сон : оповід., спогади про Г.Косинку / упоряд. та прим. Т.Мороз-Стрілець. - Київ : Веселка, 1990. - 286 с.
Матеуш В. О. Григорій Косинка, Ольга Стрілець та інші : (дослідж., спогади, роздуми). - Хмельницький : Видавництво Цюпак, 2010. - 47 с.
Меншій А. М. Топос тюрми у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки [Електронний ресурс] / А. М. Меншій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.11. - С. 146-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Наєнко М. Григорій Косинка : літературно-критичний нарис / М. Наєнко. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 172 с.
Хоменко О. А. Передмова : на шляху до синтезу: художня творчість Г. Косинки / О. А. Хоменко // Косинка Г. М. Вибрані твори. - Київ, 2002. - С.13-34.
Чобанюк В. Я. Поетика пейзажу в мілітарних творах Марка Черемшини та Григорія Косинки [Електронний ресурс] / В. Я. Чобанюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 337-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_38.
Шудря М. [Оповідання Г.Косинки "Фавст"] / М. Шудря // Дніпро. - 1990. - 1. - С.49-50.
http://tsn.ua/special-projects/kdb/#kosynka
http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/grigoriy-kosinka-favst.html
http://dovidka.biz.ua/analiz-noveli-favst-kosinki/

.: Розділ: Література :: 10.11.2017 17.55.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Едуард із міста: Ужгород :: Запитання: 41305  
Едуард запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у виховному процесі діяльності школи-інтернату". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Едуарде!
Пропонуємо Вам переглянути:
1. відповіді - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 36014, 36202, 37474.
2. Дегтяренко Т. М. Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти [Електронний ресурс] / Т. М. Дегтяренко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 46, вип. 2. - С. 11-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_46_2_4.
3. Дущенко О. С. Використання Інтернету в освіті: досвід зарубіжжя / О. С. Дущенко // Фіз.-мат. освіта. - 2016. - № 3. - С. 35-42.
4. Загальноосвітні школи-інтернати: навчально-методичний аспект : метод. посіб. / В. Д. Гаврішко, В. І. Очеретянко, І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна ; Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2012. - 220 c.
5. Киба Н. Створення системи інноваційного середовища для розвитку соціальної компетентності та життєтворчості вихованців в умовах школи-інтернату / Н. Киба // Дир. шк., ліцею, гімназії. - 2007. - № 1. - С. 35-40.
6. Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : монографія / С. Г. Литвинова ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ : Компринт, 2016. - 356 c.
7. Мотилькова З. О. ІКТ-компетентність вчителя-предметника, як необхідна складова в сучасній спеціальній школі [Електронний ресурс] / З. О. Мотилькова // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 44, вип. 6. - С. 57-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_8.
8. Осадчий В. В. Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті [Електронний ресурс] / В. В. Осадчий, К. П. Осадча // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 48, вип. 4. - С. 47-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_48_4_6.
9. Поляновська О. Правове виховання дітей-сиріт молодшого шкільного віку, що перебувають у школах-інтернатах, через використання інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / О. Поляновська // Молодь і ринок. - 2013. - № 12. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_12_13.
10. Постильна О. Сутність та зміст підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі духовно-морального виховання учнів [Електронний ресурс] / О. Постильна // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2012. - № 5 (2). - С. 138-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_5(2)__22.
11. Скрипка Г. В. Формування в учнів навичок XXI століття засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / Г. В. Скрипка // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2016. - Т. 54, вип. 4. - С. 99-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_54_4_10.
12. Соколюк О. М. Включення мережних соціальних сервісів у діючі моделі організації навчання учнів[Електронний ресурс] / О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2016. - Т. 55, вип. 5. - С. 55-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_55_5_7.

.: Розділ: Освіта :: 10.11.2017 12.55.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 41304  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка підібрати літературу та електронні ресурси до курсової на тему "Електронні каталоги: сутність, організація, використання". Буду Вам дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– file://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/Конференція 2017/vkp_2014_4_8.pdf
http://195.64.191.102/Метод.посібник з організ. ЕК.pdf
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3035/1/elek_katal_bіblіotek.pdf
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/444/1/Організація, ведення і використання електронного каталогу.doc
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15484/4/24-240-251.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10187/6/33_Редагування електронного каталогу.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2004/2.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf
– Сукиасян Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избранные статьи / Э. Р. Сукиасян. – СП-б : Профессия, 2010. – 536 с. – (Библиотека).
– Сукиасян Э. Р. Система каталогов и динамика развития в современной библиотеке / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 4. – С. 18–33.
– Сукиасян Э. Єлектронные каталоги / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2003. - № 3. - С. 31-33
– Миниярова З. М. Электронный каталог - особая поисковая среда / З.М. Миниярова // Научные и технические библиотеки. - 2005. - № 9. - С. 67-72.
– Копылов И. А. Некоторые размышления по поводу электронных каталогов / И.А. Копылов // Мир библиографии. - 2003. - № 1. - С. 10-11.
– Березнюк Л. І. Електронні каталоги - проблеми створення і ведення / Л.І. Березнюк // Шкільна бібліотека. - 2007. - № 11. - С. 54.
– Кудинова И. Корпорация объединяет ресурсы : электронный каталог / И. Кудинова // Библиотека. - 2008. - № 10. - С. 31-33.
– Токмакова Е. Не изобретая велосипед : опыт создания электронного каталога в муниципальной библиотеке / Е. Токмакова // Библиотека. - 2008. - № 10. - С. 36-38.
– Сукиасян Э. Что мы ищем в электронном каталоге / Э. Сукиасян // Библиотека. - 2008. - № 10. - С. 75-77.
– Лукьяненко Г. Электронный каталог как поисковая система / Г. Лукьяненко // Библиотека. - 2011. - № 1. - С. 26-31.
– Юшковец В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / В. Юшковец // Бібліотечний форум України. - 2011. - № 4. - С. 18-19.
– Мошковская Т. Электронный каталог в "библиотеке нового поколения": основные технологические приемы построения и работы в условиях замкнутого автоматизированного цикла / Т. Мошковская // Научные и технические библиотеки. - 2008. - № 11. - С. 78-84.
– Подковырина Е. Электронный каталог библиотеки как элемент качественного обеспечения информационных потребностей пользователей / Е. Подковырина // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 4. - С. 9-11.
– Лобузіна К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 3-10.

– Александрова М. Электронный каталог в системе каталогов библиотеки : псковская областная универсальная научная библиотека / М.Александрова // Библиография. - 2001. - № 2. - С. 70-71.
– Кузьмина О. Формирование ресурсной базы справочно-библиографического обслуживания в электронной среде / О. Кузьмина // Библиотечное дело. - 2011. - № 9. - С. 23-24.
– Электронные каталоги крупнейших зарубежных библиотек // Библиотечное дело. - 2011. - № 3. - С. 6-8.
– Красовская Л. Социальные функции виртуального каталога / Л. Красовская // Библиотека. - 2010. - № 9. - С. 7-9.
– Лавренова О. Есть такая запись в электронном каталоге / О.Лавренова // Библиотека. - 2000. - № 2. - С. 30-33.
– Сукиасян Э. Правила систематизации и предметизации / Эдуард Сукиасян // Библиотека. - 2005. - № 1. - С. 38-41.
– Скоробогатов В. Каталоги карточный и электронный: общее и особенное / В. Скоробогатов // Научные и технические библиотеки . - 2005. - № 12. - С. 15-25.
– Байтингер Г. Этапы создания электронного каталога / Г. Байтингер // Научные и технические библиотеки . - 2005. - № 12. - С. 36-42.
– Поліщук О. Редагування електронних каталогів-новий напрямок підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів бібліотек / Оксана Поліщук // Бібліотечний форум України. - 2006. - № 4. - С. 27-30.
– Стерехова З. Пошуковий образ документа для електронного каталогу: ключове слово чи предметна рубрика? / Зоя Стерехова // Бібліотечний форум України. - 2007. - № 1. - С. 11-12.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 10.11.2017 11.50.20 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.888131 seconds