Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 39584
   


Автор запитання: Галина із міста: Киев :: Запитання: 41522  
Галина запитує:
Доброго дня, допоможіть,будь ласка знайти інформацію про живописця та його твори: Кисіль Іван Гордійович (1896-1971). Найбільше цікавить інформація про картину "Осінь. Куренівка".
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
http://www.alexbrey.com.ua/artist/53
http://euro-art.com.ua/?page_id=421

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 3.01.2018 18.46.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Джулія із міста: Україна :: Запитання: 41521  
Джулія запитує:
Доброго дня.Ви можете надати електронні ресурси з Ділової німецької мови. Дякую щиро.
Наша відповідь:
1. http://eprints.zu.edu.ua/13661/

2. http://chitalnya.nung.edu.ua/dilova-nimecka-mova.html

3. http://chitalnya.nung.edu.ua/dilova-nimecka-mova.html-1

4. http://vlp.com.ua/node/12520

5. https://subject.com.ua/pdf/240.pdf

6. http://ito.vspu.net/ENK/KIt v osviti i nauk/de/dilovod/bobruk.htm

7. http://library.iapm.edu.ua/metod/2421_inoz-dil_m_nim_sp.pdf

8. http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:432627/Source:default

9. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. - К.: «ВП Логос», 2009. – 350 с.

10. Буданов С.І., Тріщ О.М. Gesch?ftsdeutsch. Ділова німецька мова. – Харків: Торсінг Плюс, 2006. – 112 с.

11. Архипкина Г.Д., Завгородная Г.С., Сарычева Г.П. Деловая корреспонденция на немецком языке. Gesch?ftskorrespondenz. – М.: Инфра-М, 2011. – 191 с.

12. Ковтун, Людмила Георгиевна.
Банковская корреспонденция на немецком языке: Учебник для вузов/ Людмила Ковтун, Татьяна Николаева; Финансовая акад. при Правительстве РФ. - М. : Экзамен, 2002. - 111 с. - ISBN 5-94692-075-8

13. Ділова німецька мова: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення німецької мови/ Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т ; Міністерство освіти і науки України (Київ), Київський національний економічний університет (Київ). - К. : [б. и.], 2002. - 102 с.

14. Венидиктова, Нина Ивановна.
Немецкий для бизнеса: переговори по телефону. - М. : Живой язык, 2010. - 224 с. - ISBN 978-5-8033-0713-6

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 3.01.2018 18.36.29 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вячеслав із міста: Київ :: Запитання: 41520  
Вячеслав запитує:
Гердер
Наша відповідь:
Доброго дня, Вячеславе! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://kulturoznanie.ru/?div=gerder
http://vikent.ru/author/275/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/12038/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gerder_ig.php
http://rushist.com/index.php/west/2872-gerder-kratkaya-biografiya
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000196/st082.shtml
http://pidruchniki.com/12180714/filosofiya/filosofsko-istorichna_sistema_gerdera
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/252/ГЕРДЕР
http://to-name.ru/biography/iogann-gerder.htm
http://www.winstein.org/publ/istorija_zarubezhnoj_literatury_xviii_veka/istorija_zarubezhnoj_literatury_xviii_veka/iogann_gotfrid_gerder_biografija_i_obzor_tvorchestva/10-1-0-736
http://www.wisdoms.ru/biografiya_iogann_gerder.html
http://www.ukrcenter.com/Література/41080/Йоганн-Готфрід-Гердер/Біографія
https://javalibre.com.ua/java-book/author/bio/25066
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iplp_kspd_Kartunov_Vstup_do_etnopolitoligiji/550.html
– Троєльнікова Л. О.Науковий дискурс культури в контексті теорій Йогана Готфріда Гердера та Фрідріха Ніцше / Л. О. Троєльнікова // Вісник Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – № 2. – С. 46-50.
– Гердер И.Г. Трактат о происхождении языка / И. Г. Гердер ; пер. с нем. Г. Ю. Бергельсон ; вступ. ст. В. М. Жирмунский. - Изд. 2-е. - М. : URSS. ЛКИ, 2007. - с. VII-LIX, 133-157. - (История лингвофилософской мысли).
– Шалагінов Б. Й.Г.Гердер і "штюрмерство" / Шалагінов Б. // Вікно в світ. - 1999. - № 1. - C.45-52.
– Пихтовникова Л.С. Басенное творчество Й.Г.Гердера в эволюции немецкой стихотворной басни (системно-стилистический аспект) / Пихтовникова Л.С. // Вісник Харківського Державного університету: N309: Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. - Харків, 1997. - С.131-134.
– Шевців Г. М. Гете й Гердер: інтерпретація епізоду з "поезії і правди Гете / Г. М. Шевців // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ : НПУ , 2005. - Т. 51. - С. 221-231.
– Козак С. Від гердеризму до сучасної національної свідомості / С. Козак // Народна творчість та етнографія. - 2007. - № 1. - С. 110-115.
– Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер // Философия истории : Антология:Учеб.пособие для студ.гум.вузов / Сост. Ю.А. Кимелев. - Москва : Аспект Пресс, 1995. - С. 49-57.
– Тетерина-Блохин Д. Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (до 260-річчя з дня народження) / Д. Тетерина-Блохин // Українознавство : Науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал. - 2004. - № 3/4. - С. 195-204.
– Гердер Й.Г. Ідеї про філософію історії людства / Й. Г. Гердер // Фольклор : науково-критичні матеріали : хрестоматія : у 2 ч. / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - Ч. 1. - С. 9-36.
– Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / И. Г. Гердер; Пер.с нем. А.В. Михайлов. - Москва : Наука, 1977. - 704 с.
– Гулыга А.В. Гердер : научное издание / А. В. Гулыга. - 2-е изд., дораб. - Москва : Мысль, 1975. - 130 с.
– Гердер И.Г. Сид / Иоганн Готфрид Гердер ; Под общей редакцией Е. М. Браудо ; Перевод, предисловие и примечания В. А. Зоргенфрея ; Редакция Н. С. Гумилева. - Петербург : Гос. изд-во, 1922 (1-я гос. тип.). - 137, [2] с.
– Гулыга А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. - Москва : Мысль, 1986. - 334 с.
– Прокопов Д.Є. Гердер (Herder) Йоган Готфрід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 419-421.
– Тетерина-Блохин Готфрід Йоганн Гердер - визначний німецький мислитель (літературна діяльнисть) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 129-138.
– Алексеева В.И. Истоки немецкого космизма : Иоганн Готфрид Гердер о смысле бытия // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.15-23.
– Янкелович Л.Ю. И.Г.Гердер в Прибалтике. (Из истории балт.-нем. культ. связей во второй половине XVIII в.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Янкелович Л.Ю.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 30л.
– Никифорова А.С. Идея синтеза искусств в культуре немецкого романтизма (от И.Г. Гердера до Р. Вагнера) // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 68-82.
– Вілков В.Ю. Концепція націогенезу і національної державності Й. Гейдера / В.Ю. Вілков, О.О. Суховій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 102-112.
– Філь Ю.С. Рецепція філософії Й . Гердера та Й. Фіхте теоретиками індийського націоналізму у кінці XIX - на початку XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 231-232
– Силласте Г. Г. Гердерная социология как частная социологическая теория / Г.Г.Силласте // Социологические исследования. - 2000. - № 11. - С. 5-15.
– Герье В.
– Философии истории Гердера / В. Герье // Вопросы философии и психологии. - 1896. - Кн. 2(32) . - С. 170-194
– Лобанова Л. П. Языковая картина мира в концепции И.Г. Гердера / Л. П. Лобанова // Вопросы психолингвистики. - 2014. - № 4. - С. 47-55.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 3.01.2018 17.37.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 41519  
Тетяна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу, наукові статті на тему: "Виклики сьогодення у сучасному менеджменті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Василик А. В. Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом [Електронний ресурс] / А. В. Василик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - 2014. - № 1. - С. 306-314. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_51.
2. Гірман А. П. Сучасні пріоритети організації праці менеджера [Електронний ресурс] / А. П. Гірман // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 7(4). - С. 147-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_7(4)__41.
3. Гордієнко О. О. "М’який" менеджмент: концептуалізація сучасністю [Електронний ресурс] / О. О. Гордієнко // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 122. - С. 196-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_122_48.
4. Гордієнко О. О. "Управління" та "менеджмент": сучасний науковий дискурс [Електронний ресурс] / О. О. Гордієнко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2016. - Вип. 6. - С. 115-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2016_6_18.
5. Губенко В. І. Актуальні напрями та новітні тенденції теорії і практики сучасного менеджменту [Електронний ресурс] / В. І. Губенко // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2016. - № 1. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2016_1_4.
6. Дєгтяр О. А. Методологічні підходи до розроблення та ухвалення раціональних управлінських рішень усучасному менеджменті [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2017_1_6.
7. Забродська Л. М. Аутсорсинг — один із напрямів стратегічного розвитку інструментів сучасного менеджменту [Електронний ресурс] / Л. М. Забродська // Вісник післядипломної освіти. - 2015. - Вип. 15. - С. 44-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2015_15_7.
8. Захарчин Р.М. Особливості та стратегічні завдання сучасного менеджменту організацій [Електронний ресурс] / Р. М. Захарчин. – Режим доступу: http://www.ej. kherson.ua/journal/economic_14/58.pdf.
9. Йовса М. М. Розробка сучасних заходів щодо вдосконалення системи менеджменту на вітчизняних консалтингових підприємствах [Електронний ресурс] / М. М. Йовса // Молодий вчений. - 2017. - № 1. - С. 594-597. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_1_144.
10. Компанієць Л. Специфічні риси ухвалення менеджерських рішеньу сучасному трансформаційному суспільстві України [Електронний ресурс] / Л. Компанієць // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. - 2017. - Вип. 11. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_11_13.
11. Кухар Р. Б. Проблеми та перспективи сучасного менеджменту в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Б. Кухар, О. І. Єлейко, Н. Р. Мотько, О. І. Степанюк, І. О. Рамський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. - 2016. - Т. 18, № 2. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2016_18_2_19.
12. Медведєв О. О. Проблема ефективності сучасного менеджера [Електронний ресурс] / О. О. Медведєв, Г. А. Дмитренко. // Науковий вісник УМО. Серія : Економіка та управління. - 2016. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_8.
13. Обушна Н. Новий публічний менеджмент як сучасна модель [Електронний ресурс] / Н. Обушна // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2015. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2015_2_5.
14. Палінчак В. М. Зміна парадигми менеджменту на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. М. Палінчак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2015. - Вип. 36. - С. 133-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_36_44.
15. Розвиток міжнародного менеджменту на сучасному етапі глобалізації [Електронний ресурс] / О. О. Квактун, В. Ю. Божанова, О. А. Варламова, Л. М. Левченко // Економічний простір. - 2015. - № 101. - С. 12-24. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_101_4.
16. Сікалюк А. І. Етика сучасного менеджменту: соціально-етичні цінності майбутнього управлінця [Електронний ресурс] / А. І. Сікалюк, В. А. Пермінова, С. В. Литвин // Науковий вісник Полісся. - 2016. - Вип. 3. - С. 277-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_3_42.
17. Ситник Й. М. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання [Електронний ресурс] / Й. М. Ситник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 778. - С. 196-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_778_30.
18. Ситник Н. І. Концептуальні засади менеджменту ідей в сучасних організаціях [Електронний ресурс] / Н. І. Ситник // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 303-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_46.
19. Сторожилова У. Л. Розвиток сучасного менеджменту в Україні [Електронний ресурс] / У. Л. Сторожилова, Д. Г. Йолкин // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2013. - № 4. - С. 44–54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2013_4_6.
20. Якубовський В. В. Формування глобально-структурованої парадигми менеджменту сучасних викликів сталого розвитку та застосування її елементів в реаліях української економіки[Електронний ресурс] / В. В. Якубовський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2014. - Вип. 121(2). - С. 44-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_121(2)__8.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.01.2018 17.55.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 41518  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для магістерської роботи на тему:"Формування комунікативної компетентності державних службовців як умова становлення професійної державної служби в Україні".Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– Ярмистий М.В. Формування адміністративної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / М.В. Ярмистий ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.
– Міляєва В. Р.Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації / В. Міляєва. – Київ : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011. – 297 с. : іл., табл.
– Клименко І.В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. Клименко, О. Акімов, Е. Афонін ; М-во освіти і науки України, Акад. муніципального управління. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 175,[1] с.
– Безрук В. М. Тренінгові методики розвитку комунікативної компетентності державних службовців / В. М. Безрук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2017. - № 2. - С. 112-117.
– Нестеренко Л. Психологічні основи розвитку комунікативної компетентності державних службовців / Л. Нестеренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - № 3. - С. 182-188.
– Слюсаренко О. Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар"єрного розвитку / О. Слюсаренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2006. - № 3. - С. 46-57.
– Кушнірова Г. Види та рівні професійної компетентності муніципальних службовців / Г. Кушнірова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 4. - С. 79-84.
– Сороко В. Стандарти у сфері управління персоналом: від типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців до профілів компетентності / В. Сороко, Н. Ходорівська, Т. Якименко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2007. - № 3. - С. 155-168.
– Калашник Н. С. Самоосвіта державних службовців: компетентнісний підхід : монографія / Н. С. Калашник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - 274 с.
– Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю "Розвиток громадян. компетентностей в Україні" (Київ, 17-18 берез. 2016 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. - Київ : Основа : НАДУ, 2016. - 308 с.
– Оцінка професійних компетентностей: тестові завдання для державних службовців : навч.-метод. посіб. / Держ. навч. закл. "Центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. установ та орг. Кіровоград. облдержадмін." ; уклад.: А. М. Андрейченко, К. І. Бондаренко, С. П. Ворона [та ін.] ; за заг. ред. С. Е. Зелінського. - Кіровоград : ЦППК, 2016. - 60 с.
– Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп. 2016 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2016. - 460 с.
– Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад.: В. М. Сороко. - Київ : НАДУ, 2009. - 104 с.
– Толкованов В. В. Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування / В. В. Толкованов // Університетські наукові записки = University Scientific Notes : Часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. - 2012. - № 2. - С. 23-29.
– Недашківська Т. Етичні компетенції в системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування) / Т. Недашківська // Держава та регіони.-Серія: Державне управління. - 2007. - № 3. - С. 119-125.
– Неліпа Д. В. Розвиток професійної підготовки державних службовців на основі компетентнісного підходу / Д. В. Неліпа // Держава та регіони. Серія: Державне управління : наук.-вироб. журн. - 2014. - № 2. - С. 37-41.
– Демедишина Н. Удосконалення комунікативної компетентності як умова професіоналізму державного службовця / Н. Демедишина // Вісник НАДУ. - 2007. - № 4. - С. 74-79.
– Слюсаренко О. Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар’єрного розвитку / О. Слюсаренко // Вісник НАДУ. - 2006. - № 3. - С. 46-57.
– Нестеренко Л. Психологічні основи розвитку комунікативної компетентності державних службовців / Л. Нестеренко // Вісник НАДУ. - 2004. - №3. - С. 182-188.
– Кукуля А. Принципи професіоналізму державних службовців та профелі професійної компетентностіпосад державної служби / А. Кукуля // Вісник державної служби України : наук.-практ. журн. - 2012. - № 3. - С. 11-17.
– Гошовська В. А. Підвищення рівня професійної компетентності в системі державного управління - шлях до формування еліти українського суспільства / В. А. Гошовська // Аналітика і влада : журн. експертно-аналіт. матеріалів і наук. праць. - 2012. - № 6. - С. 21-25.
– Хожило І. Етикет як іманентна складова професійної компетентності державного службовця / І. Хожило // Вісник державної служби України. - 2007. - № 3. - С. 29-33.
– Ярмистий М. Актуальні питання професійної компетентності службовців місцевих державних адміністрацій / М. Ярмистий // Вісник державної служби України. - 2003. - № 4. - С. 81-89.
– Хорошенюк О. Формування компетентності державного службовця як провідне завдання підвищення кваліфікації / О. Хорошенюк // Вісник державної служби України : наук. вид. для держ. службовців України. - 2010. - № 4. - С. 42-44.
– Дзвінчук Д. Підвищення кваліфікації державних службовців як процес і результат розвитку компетентності / Д. Дзвінчук // Вісник УАДУ. - 1999. - № 1. - С. 190-194.
http://www.center.gov.ua/attachments/article/14/_державних_службовців_як_умова_ефективної_діяльності_органів_державної_влад~.doc
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_01(28)/19.pdf
http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Malyk.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Pidruchnuiky_NADU/2aa8d08a-a24e-4579-a834-2b601099c0bd.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/3/03.pdf
http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_03(26)/29.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/607/1/ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. doc.pdf

.: Розділ: Інше :: 2.01.2018 17.31.33 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.745979 seconds