Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 42348
   


Автор вопроса: Антоніна из города: Кременчук :: Вопрос: 44349  
Антоніна спрашивает:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, з матеріалами для курсової роботи " Технологія дистанційного навчання." Щиро дякую!
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Корбут О. Г. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи
http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1123
Третьякова Ю.В. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу
http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/download/160024/159248
Швець М. Актуальність і проблемність дистанційного навчання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2013_1_50.pdf
Стан, технології та перспективи дистанційного навчання у вищій освіті України
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/2907/1478
Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні
https://kerivnyk.info/kontsepcia-rozvytku-dystancijnoi-osvity-v-ukraini
Гевко І. Роль інформаційно-комунікаційних технологій
в сучасній концепції дистанційного навчання
http://mir.dspu.edu.ua/article/viewFile/162711/161740
Організація дистанційного навчання в школі
https://pedpresa.ua/202149-stvoreno-pidruchnyk-z-dystantsijnogo-navchannya-dlya-vchyteliv.html
Технології дистанційного навчання
http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1303/
Технології дистанційного професійного навчання. Методичний посібник / [О. В. Базелюк, О. М. Спірін, Л. М. Петренко, А. А. Каленський та ін.]. – Житомир: «Полісся», 2018. – 160 с.; іл.
http://lib.iitta.gov.ua/713159/1/Посібник_Технології дистанційного проф.навч..pdf
Василенко О. Зарубіжний досвід розвитку дистанційних технологій у неформальній освіті дорослих
http://lib.iitta.gov.ua/11411/1/Заруб. досвід розвитку.pdf

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 31.05.2020 22.32.36 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юля из города: Кременчук :: Вопрос: 44335  
Юля спрашивает:
Добрий день! Допоможіть,будь ласка, найти матеріал за темою "Принцип природовідповідності у різних епохах зарубіжної педагогіки"
Наш ответ:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вовкобой І. М. Реалізація ідей М. Г. Стельмаховича про родинне виховання у сучасній педагогіці : автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата пед. наук/ І. М. Вовкобой. – Ялта, 2010. – С. 13.
Заболотна О. Філософські витоки шкільної альтернативної освіти: античність і середньовіччя / О. Заболотна // Гуманізація навчально-виховного процессу. – Вип. LVІIІ. – Ч. ІІ. – Слов’янськ, 2011. – С. 99–105.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2004. – С. 13 Васянович Г. П. Педагогічна етика : навчальний посібник / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 344 с.
Філософія освіти : навч. посіб. / за заг. ред. В.Андрущенка, І.Предборської. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 330 с. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб. для студентів вузів / Мосіяшенко В. А. – Суми : Університетська книга, 2005. – 175 с
Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. Для студ. вищ. пед. закл. освіти / М.Фіцула. – Київ : Видавничий центр „Академія”, 2001. – 528 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 29.05.2020 13.55.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мар'яна из города: Умань :: Вопрос: 44334  
Мар'яна спрашивает:
Добрий день! Допоможіть з літературою про педагогічні ідеї Жана Жака Руссо. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Мар'яно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38076.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Арутюнян В. Проблеми пізнання у творчості Г.С.Сковороди і Ж.-Ж. Руссо (історико-філософський аналіз): Автореф. дис… канд. філос. наук : 09.00.05 / В. Арутюнян ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.ніпропетровськ, 2004. — 18 с.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Грибинюк М. Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману "Еміль, або Про виховання" [Електронний ресурс] / М. Грибинюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 15(1). — С. 240-249. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_15(1)__35.
Длугач Т. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Т. Б. Длугач. — Москва : Канон , 2008. — 336 с.
Дужак В. Епоха просвітництва: революція в педагогіці : віхи історії / В. Дужак // Країна знань. — 2016. — № 6-7. — С. 44-45.
Єрмоленко В. Жан-Жак Русо, або Страх близкости / В. Єрмоленко // Критика. — 2012. — № 9-10. — С. 36-39.
Лях Г. Принципи загальнолюдського природного виховання Ж. -Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи [Електронний ресурс] / Г. Лях, Є. Данильченко // Молодий вчений. — 2018. — № 7(1). — С. 115-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7(1)__27.
Петрова І. Раціоналістична парадигма дозвілля у працях Ж.-Ж. Руссо [Електронний ресурс] / І. Петрова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — 2012. — Вип. 18(2). — С. 77-82. — Режим доступу — : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18(2)__19.
Юхименко Н. Просвітницькі ідеї Ж.Ж. Руссо і Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / Н. Юхименко // Переяславські Сковородинські студії. — 2011. — Вип. 1. — С. 252-257. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prckc_2011_1_41.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 29.05.2020 11.15.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Суми :: Вопрос: 44320  
Ірина спрашивает:
Добрий день.! Потрібна інформація про тренінги для педагогів в умовах НУШ. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41350; 41800; 43774.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Брандес О. Дитина за комп'ютером : практичне заняття для педагогів : psy-box / О. Брандес // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 46-65.
Василинич В. Сучасні форми і методи навчання : методичний огляд для педагогів ЗЗСО / В. Василинич // Шкільний світ. — 2019. — № 21. — С. 6-13.
Гревцева Т. Професійний розвиток учителя - неперервний : мовна освіта в Україні / Т. Гревцева // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 36-37.
Кіндрат М. Інтегроване навчання: від теорії до практики : тренінг для педагогів / М. Кіндрат // Дошкільне виховання. — 2019. — № 9. — С. 18-19.
Косарева І. Паперові дива : майстер-клас для педагогів / І. Косарева // Дошкільне виховання. — 2019. — № 12. — С. 18-19.
Красножон К. Програма наскрізного виховання учнів: якою їй бути? : тренінг / К. Красножон // Виховна робота в школі. — 2019. — № 9. — С. 2-4.
Лімборський І. Пам'ять людини versus Інтернет, або Приховані небезпеки нових технологій навчання : нова українська школа / І. Лімборський // Всесвітня література в школах України. — 2019. — № 11. — С. 2-5.
Лошицька О. Проєктний метод: як обмінятися досвідом : майстер-клас для вчителів /О. Лошицька // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 10-15.
Медюк І. Разом – до Нової школи : ранкові зустрічі, тренінгові заняття, ігри, вправи-розминки, розваги / І. Медюк // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 1-2. — С. 11-25.
Нова українська школа – новий зміст освіти. Тренінг [Електронний ресурс] // Основа: видавнича група [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://journal.osnova.com.ua/article/69446-Нова_українська_школа_—_новий_зміст_освіти._Тренінг. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
НУШ – методичні матеріали [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/nus. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020
Пометун О. Особливості громадянської освіти як предмета й питання підготовки вчителів / О. Пометун, Т. Ремех // Історія та правознавство. — 2019. — № 34-36. — С. 5-7.
Пометун О. Особливості громадянської освіти як предмета й питання підготовки вчителів / О. Пометун, Т. Ремех // Історія та правознавство. — 2019. — № 34-36. — С. 5-7.
Пручинська М. Підвищення результатів освітнього процесу у роботі з молодшими школярами, які мають психоневрологічні порушення : тема номера / М. Пручинська // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 4-8.
Рябовол Л. Навчальний предмет "Основи правознавства": роль та значення для розвитку цінностей НУШ / Л. Рябовол // Історія та правознавство. — 2019. — № 28-30. — С. 7-10.
Сологуб А. Вибір освітньої парадигми - як обов'язкова умова розвитку сучасної середньої освіти : педагоічні дослідження / А. Сологуб // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 40-42.
Стельмах С. "З учнями треба говорити про важливе" : інтерв'ю зі Світланою Стельмах / С. Стельмах ; розмову вела Н. Коваль // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 17. — С. 6-15.
Стельмашенко О. STEM та освітній менеджмент : модель упровадження інноваційної технології у школі : актуально / О. Стельмашенко, В. Шатило, В. Незамай // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 80-95.
Тренінг для вчителів початкових класів [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/trening-dla-vciteliv-pocatkovih-klasiv-66828.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Тренінг «Налаштовуємося на життя і роботу в Новій українській школі» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/trening-nalashtovu-mosya-na-zhittya-i-robotu-v-noviy-ukra-nskiy-shkoli-57680.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Тренінг «Організація освітнього процесу в умовах НУШ» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/trening-organizacia-osvitnogo-procesu-v-umovah-nus-209492.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Тренінг «Організація професійного самовдосконалення вчителя початкових класіву зв’язку з веденням в дію нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2018)» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/trening-organizacia-profesijnogo-samovdoskonalenna-vcitela-pocatkovih-klasiv-u-zvazku-z-vedennam-v-diu-novogo-derzavnogo-standartu-pocatkovoi-zagalnoi-79162.html. — Назва з екрана. — Дата звернення : 29.05.2020.
Харченко Н. Управління гнівом : тренінгове заняття для подолання агресивних виявів поведінки / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 13. — С. 29-37.
Чеботарьова О. Науково-методичні підходи до реалізації змісту освіти учнів із порушеннями інтелектуального розвитку згідно концепції НУШ : вектор трансформації / О. Чеботарьова // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 4. — С. 68-76.
Шевченко О. Тренінгове заняття "7 звичок високоефективних підлітків" : за книгою Шона Кові, 6-9 кл. / О. Шевченко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 10. — С. 5-9.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 28.05.2020 16.19.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ярослав из города: Бровари :: Вопрос: 44315  
Ярослав спрашивает:
Підберіть літературу за темою "Основи соціоніки". Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Ярославе! Перегляньте наступні джерела:
Якубовская Т. Соционика: как разобраться в себе и в других / Т. Якубовская. – М., 2005. – 288 с.
Демчук Н. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик ХХІ століття [Електронний ресурс] / Н. Демчук // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 6-ої Міжнар. наук. конф.ї ІКС-2017, 18–20 травня 2017 р., м. Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – С. 345–346. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38448/1/170_345-346.pdf.
Зінченко В. Соціоніка - інформаційна психологія спілкування [Електронний ресурс] / В. Зінченко // Osvita.ua : [вебсайт]. – Електрон. дані. - Режим доступу: https://osvita.ua/school/method/teacher/3748/. – Назва з екрану.
Морушко О. Соціоніка як новий підхід в дослідженні законів комунікації інформаційних систем [Електронний ресурс] / О. Морушко // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 5-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2016, 19–21 травня 2016 року, м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 156–157. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33353/1/70-156-157.pdf.
Морушко О. Сучасні методи підбору персоналу з використанням методів практичної психології [Електронний ресурс] / О. Морушко // Інформація, комунікація, суспільство : матер. 4-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2015, 20–23 травня 2015 р., м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 98–99. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33169/1/042-98-99.pdf.
Морушко О. Формування інформаційних потреб людини відповідно до її психологічних особливостей [Електронний ресурс] / О. Морушко, М. Тирановець // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матер. 3-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2014, 21–24 травня 2014 року, м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка", Каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем і мереж. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – С. 96–97. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24707/1/41-96-97.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 28.05.2020 07.19.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.523117 seconds