Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 30 .:. Запитань у базі: 41858
   


Автор запитання: НАТАЛІЯ із міста: КИЇВ :: Запитання: 43860  
НАТАЛІЯ запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку літератури та науковців, хто займається темою "Психологічні чинники формування позитивного іміджу закладу вищої освіти"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Агалець І. О., PR-технології професійного іміджу суб’єктів освітньої процесу: формування та орієнтири розвитку
http://lib.iitta.gov.ua/716344/1/overview_edition_2019.pdf
Коюда В. О., Пасько М. І. Теоретично -прик ладні аспекти формування іміджу ви щого навча льного зак ладу
https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-3_0-pages-113_121.pdf
Чернега Н.С. Погляди вітчизняних та зарубіжних учених на формування позитивного іміджу вищого навчального закладу
http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i43/13.pdf
Складові забезпечення позитивного іміджу вищого навчального закладу
http://ep3.nuwm.edu.ua/8855/1/Ve7511.pdf.zax.pdf
Особливості формування іміджу сучасного університету
https://core.ac.uk/download/pdf/33689228.pdf
Особливості позиціонування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12909/1/ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.pdf
Тимошенко В. В. Педагогічний імідж викладача ВНЗ як частина професійної компетенції / В. В. Тимошенко // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2016. - Вип. 2. - С. 196-200
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/domtp_2016_2_24.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pfto_2013_32_48.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.02.2020 15.11.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Кременчук :: Запитання: 43848  
Світлана запитує:
Доброго дня. Будь ласка, необхідно літературу і наукові статті. Наукова робота на тему "Нові ролі сучасного вчителя Нової української школи (НУШ)". Ключові слова: нові ролі вчителя, вчитель-тьютор, вчитель-ментор, вчитель-фасилітатор, вчитель-новатор. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо переглянути наступні посилання:
Актуалізація фізичної освіти в контексті державної програми "Нова українська школа" = Actualization of physics education in the context of "New Ukrainian school" national program : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2018", 26 - 28 черв. 2018 р., Чернігів / Нац. ун-т "Черніг. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка", Всеукр. т-во фізиків-методистів ім. О.К. Бабенка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 91 c. - укp. - англ.

Іващенко М. В. Особливості проектування методичної підготовки вчителя інформатики як тьютора в дистанційному навчанні [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39(2). - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(2)__5

Кузенко О. Професіограма сучасного вчителя початкових класів у руслі впровадження концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Кузенко, Л. Мацук // Освітній простір України. - 2018. - Вип. 13. - С. 160-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_13_25

Луцюк А. М.Новаторська педагогіка В. О. Сухомлинського і Нова українська школа: дослідницька робота вчителя [Електронний ресурс] / А. М. Луцюк // Педагогічний пошук. - 2018. - № 3. - С. 20–23. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_3_7

Підготовка вчителя іноземної мови (англійської) для нової української школи : колект. монографія / О. К. Мілютіна, Н. М. Лавриченко, І. М. Заремська, Н. Г. Зайцева, Н. П. Кочубей; ред.: Н. М. Лавриченко; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Суми : Мрія, 2018. - 279 c. - укp. - англ.

Сакунова Г. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів з фізики через призму STEМ-освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Сакунова, І. О. Мороз // Фізико-математична освіта. - 2018. - Вип. 1. - С. 285-289. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_56

Семеног О. М. Академічна лекція і академічний учитель в цифрову епоху: праксеологічний підхід / О. М. Семеног // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 2. - С. 140-146. - Бібліогр.: 20 назв. - укp.

Удовиченко І. В. Теоретичні засади організації методичної роботи вчителів профільних класів у контексті вимог нової українськоїшколи [Електронний ресурс] / І. В. Удовиченко // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 3. - С. 146-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2017_3_16

Хамська Н. Б. Педагогічна діяльність вчителя-новатора Н. С. Вітковської (70 – 90 роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / Н. Б. Хамська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2013. - Вип. 39. - С. 311-319. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2013_39_75

Хатунцева С. Самопізнання як фасилітатор самовдосконалення вчителя [Електронний ресурс] / С. Хатунцева // Гірська школа Українських Карпат. - 2015. - № 12-13. - С. 228-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_75

Чейпеш І. В. Іншомовна комунікативна культура сучасного вчителя в реалізації завдань концепції "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / І. В. Чейпеш, М. І. Кухта // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2018. - Вип. 1. - С. 206-209. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2018_1_60

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.02.2020 11.16.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Кременчук :: Запитання: 43847  
Анна запитує:
Інфантилізм дорослого
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://nv.ua/style/blogs/vzroslye-deti-pochemu-nami-legko-manipulirovat-50045078.html
https://racurs.ua/822-infantilizm-kak-povzroslet.html
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12436
file:///C:/Users/User/Desktop/apdyptp_2014_1_36.pdf
https://experimental-psychic.ru/infantilizm/
https://www.edscience.ru/jour/article/view/596/516
https://psychologyjournal.ru/public/nezrelost-lichnosti-ili-infantilnost-oshibki-vospitaniya/
http://www.ji-magazine.lviv.ua/2016/Pulman_Infantilizm_peresichnogo_ukraintsya.htm
https://healthapple.info/psykholohiya/infantylnist/
http://goodhouse.com.ua/poradi/18059-shho-oznachaye-infantilnistznachennya-ponyattya-osoblivosti-infantilnogo-lyudini-formi-infantilnosti-prichini-i-viyav-infantilnosti-u-zhinok-shho-neobxidno-zrobiti-shhob-uniknuti-infantilnosti.html
– Форманюк Ю.В. Оосбливості мислення юнаків з ознаками інфантильності / Ю. В. Форманюк // Наука і освіта. - 2011. - № 9(Психологія). - С. 262-265.
– Калошин В. Ф. Инфантилизм: сущность, пути преодоления / В. Ф. Калошин // Практ. психологія та соц. робота. - 2014. - № 2. - С. 69-71.
– Медведева И. Песочница для взрослых : разрушительные последствия инфантилизма / И. Медведева, Т. Шишова // Народное образование : Российский общественно-педагогический журнал. - 2004. - № 1. - С. 188-193.
– Юрчук О. Чоловічий інфантилізм, месіанство, гра / О. Юрчук // У тіні імперії: українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія / О. О. Юрчук ; [наук. консультант П. В. Білоус]. - Київ, 2013. - С. 54-59 .

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.02.2020 14.53.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Запоріжжя :: Запитання: 43842  
Тетяна запитує:
ДОБРОГО ДНЯ , ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА У ПОШУКУ КНИГИ "КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ". дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам скористатися наступними джерелами за Вашим запитом:
Колишкін О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навчальний посібнки для студентыв вищих навчальних закладыв / О. В. Колишкін. — Суми : Університетська книга, 2013. — 391 с. : рис., табл.
Кузава І. Б. Мистецтво в корекції розвитку дошкільників із психофізичними вадами : навчальний посібник для студентів ВНЗ / І. Б. Кузава ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. — 104 с.
Руленкова Л. Аудиология и слухопротезирование : учебное пособие для студентов дефектологических факультетов высшых педагогических учебных заведений / Л. Руленкова, О. Смирнова. — Москва : Academia, 2003. — 207, [1] с. : ил., табл. — (Высшее образование –Специальная педагогика и специальная психология для педагогических вузов и колледжей. Издательская программа).
Специальная педагогика : учебное пособие для студентов вузов / под. ред. Н. М. Назаровой. – 3-е изд., испр. — Москва : Академия, 2004. — 394, [6] c.
Специальная педагогика : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Л. И. Аксенова [и др.] ; ред. Н. М. Назарова. – 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2001. — 394 с. — (Высшее образование).
Стребелева Е. А. Специальная дошкольная педагогика : учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов / Е. А. Стребелева [и др.] ; ред. Е. А. Стребелева. — Москва : ACADEMIA, 2001. — 312 с. — (Высшее образование).
Титов В. А. Специальная педагогика : конспект лекций : [пособие для подготовки к экзаменам] / [ред. А. Г.Буланова]. — Москва : [ООО «Приор-издат»], 2004. — 224 с. — (Конспект лекций – В помощь студенту).

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.02.2020 11.09.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кіра із міста: Київ :: Запитання: 43840  
Кіра запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу до роботи МАН про підліткову психологію. Заздалегідь вдячна
Наша відповідь:
Добрий день, Кіро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36072. Також радимо вам переглянути наступні джерела:
Вавілова А. Ризик неминучий : виступ психолога на педраді : psy-box / А. Вавілова // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 92-97.
Волошенюк Р. Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія : заняття з елементами тренінгу для учнів 9-го класу / Р. Волошенюк // Шкільний світ. — 2019. — № 2. — С. 28-33.
Гайдамака О. Квест як ігрова форма навчання лідерству : ігри та розваги / О. Гайдамака // Позашкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 10. — С. 68-72.
Гурлєва Т. Гармонізація відповідальності в підлітків : теоретична модель : наукові дослідження / Т. Гурлєва // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 13-14. — С. 58-63.
Добро творити просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів, що спрямована на виховання майбутніх громадян — сміливих, чесних, готових до самопожертви, а також знайомить з подіями в житті підлітків, що призвели до злочину, розкриває причини неправомірних дій, допомагає зрозуміти рівень відповідальності за такі вчинки] // Позакласний час. — 2018. — № 12. — С. 60-64.
Емпатія у школі // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 6-48.
Зеленюк В. "Молода генерація": як у школі виховати лідерів : актуально / В. Зеленюк // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 60-86.
Калошин В. Вікова криза / В. Калошин // Виховна робота в школі. — 2019. — № 7. — С. 25-26.
Клименко В. Якщо підліток не хоче вчитися: як допомогти : матеріали до батьківських зборів / В. Клименко // Шкільний світ. — 2019. — № 20. — С. 5-8.
Ларіонова О. Крок дро успіху : програма розвитку соціально-комунікативних здібностей підлітків : psy-box / О. Ларіонова // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 7. — С. 22-70.
Майсак Л. Конфлікти в школі: способи та методи вирішення : педагогіка партнерства / Л. Майсак // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 82-93.
Малахівська О. Підліток у сучасному світі : круглий стіл — зустріч для учнів 7-го класу / О. Малахівська // Шкільний світ. — 2018. — № 20. — С. 14-31.
«Особливості взаємовідносин батьків та підлітків» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній портал [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/osoblivosti-vzaemovidnosin-batkiv-ta-pidlitkiv-78215.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 18.02.2020.
Пізнай себе! : школа лідерів // Позакласний час. — 2017. — № 3. — С. 12-13.
Підлітковий вік та його характеристика [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/pidlitkovij-vik-ta-jogo-harakteristika-66678.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 18.02.2020.
Профілактичні програми : [добірка матеріалів з профілактики емоційної дезадаптації, тривожності, агресивної поведінки, булінгу в учнівському середовищі] // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 8-97.
Секелик І. Лідер у кожному з нас : творчий проект для учнів 9-11-х класів / І. Секелик // Шкільний світ. — 2019. — № 1. — С. 20-24.
Стаття «Спілкування підлітків з однолітками. Психологічна характеристика підліткового віку» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://vseosvita.ua/library/statta-spilkuvanna-pidlitkiv-z-odnolitkami-psihologicna-harakteristika-pidlitkovogo-viku-163983.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 18.02.2020.
Харченко Н. Підлітки: від дитинства до дорослості : що треба знати про період дорослішання / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 18. — С. 13-18.
Харченко Н. Хто виграв час, той виграв усе : година спілкування з елементами тренінгу для учнів 9-10-х класів / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 24. — С. 28-41.
Харченко Н. Як розвивати навички soft skills у підлітків : матеріали для виховної роботи з розвитку "м'яких" навичок / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2019. — № 15. — С. 6-40.
Царькова О. Self-harm (самоушкодження): долаємо разом : питання до психолога / О. Царькова, О. Прокоф'єва, Г. Варіна // Країна знань. — 2018. — № 9-10. — С. 50-53.
Шевченко О. Тренінгове заняття "7 звичок високоефективних підлітків" : за книгою Шона Кові, 6-9 кл. / О. Шевченко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 10. — С. 5-9.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.02.2020 20.18.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.307826 seconds