Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 42348
   


Автор вопроса: Анастасія из города: Київ :: Вопрос: 44019  
Анастасія спрашивает:
Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, знайти сучасну літературу для написання магістерської роботи на тему "Педагогічні особливості розвитку відповідальногсті у дітей молодшого шкільного віку"
Наш ответ:
Доброго вечора, Анастасія! Пропонуємо переглянути літературу:
Бєлєнька Г. В.
Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлєнька // Наука і освіта. - 2014. - № 10. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_10_6

Буковська О. О.
Психологічні особливості формування відповідальності у дітей з особливими потребами [Електронний ресурс] / О. О. Буковська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. - 2014. - Вип. 121. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2014_121_13

Василенко О. М. Соціально-педагогічні умови розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі загальноосвітнього навчального закладу / О. М. Василенко // Педагогіка та психологія. - 2015. - Вип. 51. - С. 123-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2015_51_15


Зозуляк-Случик Р.
Формування відповідальності в дітей старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Р. Зозуляк-Случик, Р. Костригіна // Обрії. - 2015. - № 1. - С. 21–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2015_1_9

Корякіна І. В.
Виховання відповідальності як якості особистості у дітей шостого року життя в контексті забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти [Електронний ресурс] / І. В. Корякіна // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2011. - Вип. 34. - С. 346-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2011_34_81

Куниця Т.
Соціально-педагогічний супровід формування відповідальної громадянської позиції у дітей з сімей вимушених переселенців [Електронний ресурс] / Т. Куниця // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2019. - Вип. 23(1). - С. 200-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2019_23(1)__18

Савченко, М.Виховання відповідальності в дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект / М. Савченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / Донбас. держ. пед. ун-т. — Слов’янськ, 2015. — Спецвип. 15, ч. 2 С. 31-38.

Свйонтик О. О.
Читанки як засіб виховання почуття відповідальності у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / О. О. Свйонтик // Проблеми сучасного підручника. - 2018. - Вип. 20. - С. 406-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_39

Селуянова М. В.
Почуття відповідальності дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / М. В. Селуянова // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2015. - Вип. 67. - С. 207-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_39


Татомир Л.
Розвиток відповідальності у дітей підліткового і старшого шкільного віку [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Л. Татомир ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ, 1998. - 180 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 22.04.2020 20.51.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віра из города: Одеса :: Вопрос: 44014  
Віра спрашивает:
Будь ласка, допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему:" Ігрова діяльність, як засіб формування творчих здібностей дітей дошкільного віку".
Наш ответ:
Доброго дня, Віро! На Ваш запит пропонуємо наступну літературу та посилання:
Андрощук О. В. Вікові особливості розвитку творчих здібностей старших дошкільників / О. В. Андрощук // Матеріали ХХІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 24. – С. 72–76.
Андрощук О. В. Комп’ютерні ігри як засіб розвитку творчих здібностей старших дошкільників / О. В. Андрощук // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія : збірник наукових праць. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 34. – С. 137–142.
Андрощук О. В. Методи діагностичного дослідження розвитку творчих здібностей старших дошкільників / О. В. Андрощук // Молодий вчений. – 2017. – №1 (41). – С. 219–225.
Андрощук О. В. Розвиток творчих здібностей старших дошкільників засобами комп’ютерних ігор : дисертація / О. В. Андрощук ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2018. – 240 с. – Режим доступу: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/Д_26.053.10/Androshchuk.pdf
Андрощук О. В. Роль гри у розвиткові творчих здібностей старших дошкільників / О. В. Андрощук// Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 161-168. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Mnf_2014_16_19.pdf
Базовий компонент дошкільної освіти України / наук. кер. : А. М. Богуш ; авт. кол-в: А. М. Богуш, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. В. Гавриш [та ін.]. – Київ, 2012. – 26 с.
Богоявленська Д. Б. Про предмет дослідження творчих здібностей / Д. Б. Богоявленська // Психологічний журнал .- 1995. - Т. 16. - № 5. - С.49-58.
Єнгаличева І. В. Креативний розвиток дітей дошкільного віку засобами театралізованих ігор / І. В. Єнгаличева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». - Вип. 36. – С. 59-61. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/11441/1/Креативний розвиток дітей дошкільного віку засобами театралізованих ігор.pdf
Жейнова С. Педагогічні умови розвитку творчої уяви у дітей засобами ігрової художньої діяльності / С. Жейнова, Н. Мельникова // Науковий вісник Мелітопольського державного
педагогічного університету. Серія «Педагогіка». – 2017. - № 1(18). – С. 81-85. – Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/5259/1/Жейнова С.С..pdf
Здійснення креативного розвитку дошкільників в ігровій діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/zdiysnennya-kreativnogo-rozvitku-doshkilnikiv-v-igroviy-diyalnosti-76145.html
Ігрова діяльність дошкільника : молодший дошкільний вік / Піроженко Т. О. та ін. – Київ : Генеза. – 88 с. – (Серія «Настільна книжка вихователя»). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/710102/1/2016_ Ігрова діяльність Піроженко.pdf
Каньоса Н. Г. Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 188 с. - Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1782/Kanosa-N.H.-Teoriia-ta-tekhnolohii-rozvytku-dytiachoi-khudozhnoi-tvorchosti-doshkilnykiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Каплунова К. Розвиваючий потенціал творчої гри дітей старшого дошкільного віку / К. Каплунова. – Режим доступу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v4/i8/13.pdf
Кубата Н. П. Гра як засіб формування соціальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку / Б. П. Кубата, М. М. Айзенбарт // Молодий вчений. – 2018. - № 5(57). – С. 53-57. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5/14.pdf
Леонтьев А. Н. Психологические основы дошкольной игры / А. Н. Леонтьев. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. - 52 с.
Листопад О. А. Творчі завдання як засіб розвитку творчих здібностей старших дошкільників / О. А. Листопад // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка, соціальна робота“. - Випуск 23. – С. 78-81. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6306/1/ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.pdf
Марушка Магдалина. Гра як один з прийомів розвитку творчих здібностей на уроках хореографії / М. Марушка // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2013. – Вип. 6. – С. 112-118. – Режим доступу: http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/006-14.pdf
Никитин Б. П. Ступеньки творчества или Развивающие игры / Б. П. Никитин. – 3-е изд ., доп. – М. : Просвещение, 1989. – 160 с.
Педагогічні технології / упоряд . О. С . Падалка, А. М. Нісімчук, І. О. Смолюк. – К. : Українська енциклопедія, 1995. – 253 с.
Передерій О. Л. Засоби формування творчих здібностей дітей дошкільного віку у світлі сучасних освітніх реформ / О. Л. Передерій // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2019. – Вип. 66. – С. 162-165. – Режим доступу: http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/66-2019/40.pdf
Петерук Г. Г. Формування творчої активності дошкільників засобами ігрових технологій / Г. Г. Петерук // Таврійський вісник освіти. – 2013. - № 3(43). – С. 83-89. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Tvo_2013_3_16 (1).pdf
Суржанська В. А. Розвиваємо творчі здібності / В. А. Суржанська. – Харків : Основа, 2007. – 112 с.
Тарасенко Г. С. Творчі ігри у виховній роботі з дітьми / Г. С. Тарасенко // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : навч.-метод. посіб. / за ред. Г. С. Тарасенко. – К. : Слово, 2010. – 320 с.
Філіповська О. Гра у житті дитини / О. Філповська // Психолог. – 2002. – № 33. – С. 2-4.
https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-starsih-doskilnikiv-zasobami-komputernih-igor-183155.html
https://vseosvita.ua/library/informacijnij-posibnik-no2-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ditej-doskilnogo-viku-66216.html
http://zhuravlyk.uz.ua/poradi-faxivciv/metodichna-skarbnichka/pedagogichni-radi-ta-seminari/seminar-formuvannya-tvorchoї-osobistosti-ditini-cherez-rizni-vidi-mistectva/
https://ua-referat.com/Творчі_здібності_дітей_у_грі
https://studfile.net/preview/5512848/page:15/
https://www.yaneuch.ru/cat_16/rozvitok-tvorcho-gri--znachennya/604246.3543081.page1.html
https://naurok.com.ua/zdiysnennya-kreativnogo-rozvitku-doshkilnikiv-v-igroviy-diyalnosti-76145.html

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 21.04.2020 22.10.45 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 44002  
Олена спрашивает:
Добрий день! Підберіть літературу про дистанційну освіту в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 8312; 39325; 41082. Також пропонуємо Вам переглянути наступні посилання за Вашим запитом:
Абакумова О. О. Дистанційна освіта: гуманізм чи антигуманізм у дії? [Електронний ресурс] / О. О. Абакумова // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 133. — С. 203-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_133_57.
Адамова І. З. Дистанційна освіта: стан та проблеми [Електронний ресурс] / І. З. Адамова, Д. В. Кучерява // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 361-364. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_63.
Бугайчук К. Л. Дистанційна освіта та дистанційне навчання: співвідношення понять та їх сутність [Електронний ресурс] / К. Л. Бугайчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2007. — № 38. — С. 263-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2007_38_46.
Дистанційна освіта [Електронний ресурс] // Освітній портал ]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/distance/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Дистанційна освіта: плюси та мінуси [Електронний ресурс] // Освітній портал ]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/distance/articles/18/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Дистанційна форма навчання у початкових класах НУШ [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/distancijna-forma-navcanna-u-pocatkovih-klasah-nus-208989.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Інший бік дистанційної освіти: учні [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/news/inshyi-bik-dystantsiinoi-osvity-uchni-14030.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Ми не готові до онлайн-освіти: що думають вчителі про дистанційне навчання [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/news/my-ne-hotovi-do-onlain-osvity-shcho-dumaiut-vchyteli-pro-dystantsiine-navchannia-13809.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Рогульська О. О. Дистанційна освіта як педагогічна технологія забезпечення навчання [Електронний ресурс] / О. О. Рогульська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2011. — Вип. 27. — С. 481-485. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2011_27_96.
Сучасний стан розвитку дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasnij-stan-rozvitku-distancijnogo-navcanna-v-ukraini-229977.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 21.04.2020.
Федорченко С. В. Дистанційна освіта та місце психологічного забезпечення в ній [Електронний ресурс] / С. В. Федорченко // Молодий вчений. — 2019. — № 9(1). — С. 51-54. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_9(1)__13.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.04.2020 21.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Каріна из города: Київ :: Вопрос: 43999  
Каріна спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літеретуру про фізичний розвиток дітей дошкільного віку з загальним недорозвитком мовлення(ЗНМ), діагностичні методики для з"ясування рівня фізичного розвитку дітей ЗНМ. Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Каріно! Пропонуємо переглянути літературу:
Гончар Л.
Аналіз показників фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Л. Гончар, Ю. Борисова // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2019. - № 2. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2019_2_10

Касьян А. В.
Дослідження рівня розвитку фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / А. В. Касьян // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2017. - Вип. 3K. - С. 206-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_3K_61


Притиковська С. Д.
Розвиток координаційних здібностей у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення [Електронний ресурс] / С. Д. Притиковська // Актуальні питання корекційної освіти. - 2016. - Вип. 8. - С. 203-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2016_8_21

Рібцун Ю. В.
Вивчення моторної функції молодших дошкільників із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. - 2006. - № 1. - С. 44-48.

Рібцун Ю.
Використання ігрових прийомів у розвитку артикуляційної моторики молодших дошкільників із ЗНМ / Ю. Рібцун // Дефектологія. - 2008. - № 1. - С. 11-13

Сімко А. В.
Особливості діагностики та корекції психомоторного розвитку дошкільників з інтелектуальними порушеннями на заняттях фізичного виховання [Електронний ресурс] / А. В. Сімко // Актуальні питання корекційної освіти. - 2018. - Вип. 12. - С. 234-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_12_23


Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: В. І. Бондар; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ : Актуал. освіта, 2006. - 147 с.

Харіна Д. Л.
Визначення рівня фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / Д. Л. Харіна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 10. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_10_19


Шевченко В. М.
Значення фізичного виховання для розвитку дошкільників з порушеннями слуху [Електронний ресурс] / В. М. Шевченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. - 2014. - Вип. 26. - С. 266-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2014_26_57

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.04.2020 16.04.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Маша из города: Київ :: Вопрос: 43998  
Маша спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка щнайти сучасну літературу на тему:"Проблемне навчання у Новій Українській Школі"
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Букіна І. Проблемне навчання на уроках історії / І. Букіна // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : у 2 т. — Суми, 2019. — Т. 1 С. 71–74.

Виговська О. І.
Інноваційний потенціал педагогів-новаторів у розбудовчих пошуках Нової української школи [Електронний ресурс] / О. І. Виговська, Т. І. Годецька // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2019. - № 3. - С. 4-12.

Віролайнен О. В.
Дистанційне навчання в закладах загальної середньої освіти як наукова проблема [Електронний ресурс] / О. В. Віролайнен // Вісник післядипломної освіти. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 8. - С. 58-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpopn_2019_8_7

Герасімова Т. Ю.
Методи формування навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках фізики / Т. Ю. Герасімова // Фіз.-мат. освіта. - 2018. - № 1. - С. 167-170.

Кириленко С.
Сучасні виклики Нової української школи у вихованні: пошуки, ресурсне та навчально-методичне забезпечення [Електронний ресурс] / С. Кириленко // Нова педагогічна думка. - 2019. - № 2. - С. 156-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_2_42

Макаревич А. В.
Психолого-педагогічні умови підготовки дітей до навчання в Новій українській школі як наукова проблема [Електронний ресурс] / А. В. Макаревич, Ю. М. Лимар // Молодий вчений. - 2019. - № 8(1). - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_8(1)__17


Упровадження нової української школи (НУШ) [Електронний ресурс] // Освітня аналітика України. - 2019. - Вип. 2. - С. 42-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2019_2_6

Теслюк В. М.
Сутність та особливості проблемного навчання [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, І. І. Марійко // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 6. - С. 167-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2012_6_34


Швардак М. В.
Проблемне навчання в умовах сучасної школи [Електронний ресурс] / М. В. Швардак // Фізико-математична освіта. - 2017. - Вип. 1. - С. 124-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_1_28

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.04.2020 15.43.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.373237 seconds