Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 41471
   


Автор вопроса: Марія из города: Надітичі :: Вопрос: 43252  
Марія спрашивает:
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, знайти детальнішу інформацію по когнітивних упередженнях (спотвореннях). Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Кізима Т. О. Поведінкові фінанси як новий напрям досліджень сучасної фінансової науки / Т. О. Кізима // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2013. — № 9 (2). — С. 175–178.
Когнітивні спотворення як перешкоди для ефективного мислення — https://stud.com.ua/64342/menedzhment/kognitivni_spotvorennya_pereshkodi_efektivnogo_mislennya
Современный экономический словарь / [Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева]. — М. : ИНФРА-М, 2011. — 495 с.
Уемов А. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить / А. Уемов. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1958. — 120 с.
Фейдимен Дж. Теории личности и личностный рост / Дж. Фейдимен, Р. Фрейджер — М. : ОЛМА ПРЕСС, 2004. — 657 с.
http://psychologis.com.ua/spisok_kognitivnyh_iskazheniy.htm
https://kfund-media.com/kognityvni-spotvorennya-6-osnovnyh-filtriv-mozku-vid-realnosti/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Когнітивне_упередження

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 24.07.2019 22.17.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Львів :: Вопрос: 43247  
Марія спрашивает:
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка, знайти цікаву інформацію на тему: "Арт-терапевтичні методи роботи з дітьми з аутизмом". Щиро дякую!!!
Наш ответ:
Доброго дня, Маріє! Радимо Вам використати наступні посилання:– https://ru.calameo.com/books/00468938365ff9e4ccb43
https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/ae6571e126c84efb9eb5bd0bfb8c6a26.pdf
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/239/1/korektsiyno-rozvivalna_programa.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Nchnpu_019_2012_21_106.pdf
http://dyvokray.org.ua/diti-z-osoblivimi-potrebami/63-autizm
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/texnologiyi-psixologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditej-z-autizmom.doc
http://wiki.pp.ua/5832-alternativn-metodi-lkuvannya-autizmu-poterapya-delfnoterapya-art-terapya-pri-autizm.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Досвід Шкварської Т.М..pdf
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-7B14072A6268B/list-B65BB05F26
– Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги : навч. посібник / К.О. Островська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 110 с.
– Шульженко Д. Аутизм – не вирок. / Д. Шульженко. – Львів : Кальварія, 2010. – 224 с.
– Скрипник Т. Феноменологія аутизму : монографія / Т.Скрипник. – Київ : Фенікс, 2010. – 368 с.
– Скрипник Т.В. Комплексна програма розвитку дітей з аутизмом (на допомогу фахівцям) : наук.-метод. посіб. / Т. Скрипник ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 53 с. : іл., табл.
Скрипник Т.В. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра : науково-методичний посібник / Т. Скрипник ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки. – Київ : [б. в.], 2013. – 55 с.
– Комбарова А. Індивідуальна корекційно-розвивальна програма для дитини аутиста / А. О. Комбарова // Інформатика в школі. – 2018. – № 9. – С. 10-21.
– Хворова Г.М. Комплексна психолого-педагогічна технологія корекції розвитку активності дитини з аутизмом : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Г.М. Хворова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 22 с. : табл.
– Тарасун В.В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. В. Тарасун, Г. М. Хворова ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ : Науковий світ, 2004. - 98 с.: табл.
– Крет Я.В. Рання діагностика та корекція психомоторики дітей з аутизмом : монографія / Я. В. Крет ; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний ун-т". - Запоріжжя : ЗНУ, 2007. - 608 с.: рис., табл.
– Супрун Г.В. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з аутизмом у дошкільному віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Супрун Ганна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. - Київ, 2017. - 20, [1] с. : рис., табл.
– Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі : навч.-наоч. посіб. / [уклад.:Т. Скрипник] ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України, Всеукр. фонд "Крок за кроком", Проект "Інклюзивна освіта: крок за кроком". - Київ : Плеяди, 2015. - 55 с. : іл. - (Серія "Інклюзивна освіта: крок за кроком").
– Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології : навч. посібник / Н. Ю. Максимова. - Київ : Перун, 1996. - 464 с. : рис.
– Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наукових праць. Вип. 4. Ч. 1 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спеціальної педагогіки ; [ред.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва]. - Київ : [б. в.], 2013. - 263 с.
– Ломейко Л. Система вправ для розвитку психічних процесів дітей. Поради батькам і педагогам / Л. Ломейко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2014. – № 12 - С. 25-30.
– Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика : збірник наукових праць. Вип. 2 / Нац. акад. наук України, Ін-т обдар. дитини, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. І. С. Волощук . - Київ : Інститут обдарованої людини, 2014. - 158 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 23.07.2019 22.14.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Діана из города: Кривий ріг :: Вопрос: 43243  
Діана спрашивает:
Допоможіть знайти інформацію за темою цікаві рухливі ігри для дітей
Наш ответ:

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 21.07.2019 19.06.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Дніпро :: Вопрос: 43240  
Анастасія спрашивает:
Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему педагогічна синергетика.
Наш ответ:
Шановна Анастасіє, пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:

Буданов В. Г. Синергетические стратеги в образовании / В. Г. Буданов. – М. : РАГС, 1996. – 248 с.

Виненко В. Г. Синергетика в школе / В. Г. Виненко // Педагогика. - 1997. - № 2. - С. 55-60.

Вознюк, О. В. Інноваційний ресурс педагогічної синергетики / О. В. Вознюк. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sitimn_2008_19_5.pdf

Вознюк О. В. Педагогічна синергетика: генеза, теорія і практика : монографія. – Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 708 с. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/1061498/

Вознюк О. В. Синергетична парадигма креативної педагогіки / О. В. Вознюк. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/21010/1/Ст_Вознюк_Драгоманова_2014.PDF

Євтодюк А. В. Синергетичні засади моделювання освітніх систем : дис... канд. філософ. наук / А. В. Євтодюк. – К., 2002. – 198 с.

Євтушенко Ю. Синергетична концепція вищої освіти / Ю. Євтушенко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. –№ 8 (219). – Ч. 1. – С. 33-39.

Кремень В. Г. Педагогічна синергетика : понятійно-категоріальний синтез / В. Г. Кремень // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 3. – С. 3-19.

Кремень В. Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Мукушев Б. А. Синергетика в системе образования / Б. А. Мукушев // Образование и наука. – 2008. – № 3. – С. 105–122.

Овчинникова М. В. Синергетичний підхід як методологічна основа дослідження системи підготовки майбутніх учителів математики до науково-дослідницької діяльності / М. В. Овчинникова. – Режим доступа: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pspo_2013_39(2)__51.pdf

Робуль О. Синергетика як інноваційна методологія педагогічної освіти / О. Робуль. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sinergetika-yak-innovatsiyna-metodologiya-pedagogichnoyi-osviti

Скрипник Т. Реалізація засад синергетичної педагогіки у процесі між предметної інтеграції методів навчання / Т. Скрипник // Всесвітня література в школах України. – 2019. – № 6. – С. 7-13.

Ткаченко Л. І. Синергетичний підхід у педагогіці : нова парадигма / Л. І. Ткаченко. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2013_10_6.pdf

https://studfiles.net/preview/5263496/page:3/
https://studfiles.net/preview/5263496/page:2/

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.07.2019 23.23.11 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександра из города: Одеса :: Вопрос: 43220  
Олександра спрашивает:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу за темою Нова Українська Школа. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олександро! Перегляньте наступні джерела за вашою темою:
Кущ О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір : методична сторінка / О. В. Кущ // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 5. — С. 4-6.
Харченко Н. Зміни в освіті : від червоної ручки до Концепції виховання / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 17. — С. 5-7.
Бугайчук А. Педагогіка партнерства в НУШ : взаємодія вчителів, батьків та учнів / А. Бугайчук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 10. — С. 2-9.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції «Нова українська школа» : [українська мова в контексті компетентнісної освіти 21 століття] / І. Кучеренко // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 9-14. — Продовж. Початок № 10, 2018.
Прокопенко Л. Фінансовий LEGOМАЙДАНС (з використанням матеріалів The LEGO Foundation) : нова українська школа / Л. Прокопенко, О. Шуляк // Економіка в школах України. — 2019. — № 1. — С. 10-12.
Єрьоменко О. Г. Досліди з яблуком : дослідницька діяльність в умовах НУШ / О. Г. Єрьоменко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 3. — С. 2-7.
Грушко Н. Через терни до зірок : STEM-освіта для вчителів та учнів / Н. Грушко // Математика (Шкільний світ). — 2018. — № 16. — С. 34-41.
Овчарук О. Цифрова компетентність учителя: нові тренди та вимоги : тема / О. Овчарук // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 2-9.
Савченко О. Сухомлинський і НУШ : точки дотику / О. Савченко // Освіта України. — 2018. — 22 жовт. — С. 14.
Пономарьова К. Пріоритети в навчанні грамоти першокласників НУШ : (методичний коментар щодо роботи за навчально-методичним комплектом до Букваря К. Пономарьової) / К. Пономарьова // Початкова школа. — 2018. — № 8. — С. 21-26.
Ващук Н. Правила, етикет, пам'ятки : на допомогу вчителю Нової української школи / Н. Ващук // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 18. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 9. — С. 20-29.
Гриневич Л. У контексті реформи : під час форуму «Освітні вимірювання в контексті Нової української школи» міністр освіти і науки Лілія Гриневич презентувала український переклад книги розробника і куратора дослідження Pisa Андреаса Шляйхера «Найкращий клас у світі: як створити систему освіти 21-го століття» / Л. Гриневич // Освіта України. — 2018. — 24 груд. — С. 4.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання – домінантна модель реалізації концепції «Нова українська школа» : [українська мова в контексті компетентнісної освіти 21 століття] / І. Кучеренко // Дивослово. — 2018. — № 11. — С. 9-14. — Продовж. Початок № 10, 2018.
Кійло О. НУШ: учитель і самоосвітня діяльність учнів : формування дослідницьких умінь і навичок молодших школярів / О. Кійло // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 23. — С. 6-19.
Шепенюк І. Хімія в умовах НУШ: особливості, форми та методи роботи з учнями : наука / І. Шепенюк // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 76-92.
Приходько О. Професіограма вчителя української мови й літератури в контексті Нової української школи / О. Приходько // Дивослово. — 2019. — № 2. — С. 15-21.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 5.07.2019 16.30.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.664456 seconds