Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 41937
   


Автор вопроса: Анастасия из города: Харьков :: Вопрос: 43945  
Анастасия спрашивает:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу, которая касается сборника Нины Берберовой "Биянкурские праздники". Нужна литература именно на тему этого сборника, остальное творчество пока не нужно.
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Е.И. Вышинская Книга Н. Берберовой «Биянкурские праздники» как циклическое единство
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2013_33_16.pdf
Шепетовский, Денис Владимирович Жанровые черты фельетона и очерка в рассказах сборника Н. Н. Берберовой "Биянкурские праздники" [Текст] / Д. В. Шепетовский, М. А. Хатямова // Сибирский филологический журнал. - 2017. - № 1. - С. 92-102. - Библиогр.: с. 101
http://journals.tsu.ru/sjp/&journal_page=archive&id=1555&article_id=34446
Хатямова Марина Альбертовна Организация повествования в рассказах Н. Н. Берберовой (от «Биянкурских праздников» к «Рассказам не о любви»)
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-povestvovaniya-v-rasskazah-n-n-berberovoy-ot-biyankurskih-prazdnikov-k-rasskazam-ne-o-lyubvi
Хатямова М.А. Субъектная организация «Бианкурских праздников» H. H. Берберовой
https://md-eksperiment.org/post/20191124-subektnaya-organizaciya-biankurskih-prazdnikov
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/79689/1/iurg-2019-193-10.pdf
https://docplayer.ru/54112485-Ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainy-harkovskiy-nacionalnyy-pedagogicheskiy-universitet-imeni-g-s-skovorody-vyshinskaya-evgeniya-igorevna.html

.: Раздел: Литература :: 28.03.2020 18.05.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Христина из города: Луцьк :: Вопрос: 43940  
Христина спрашивает:
Добрий день. Підберіть, будь ласка, літературу до творчості Мільтона.
Наш ответ:
Добрий день, Христино. Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Англійська література 17 ст. Творчість Дж. Мільтона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://megapredmet.ru/1-82197.html
Бітківська Г. В. Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття : практикум / Г. В. Бітківська, Т. А. Динниченко. - К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. - 160 с. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8361/1/Bitkivska_Dynnychenko_IZL_2010_GI.pdf
Блощук Олег. «Утрачений» і «Повернений» рай Джона Мільтона / О. Блощук. – Режим доступу: https://slovovchitelyu.org/author/bloschuk/utrachenyj-i-povernenyj-raj-dzhona-miltona/
Бортник Є. П. Драматичні задуми Мільтона і його трагедія «Самсон-борець» / Є. П. Бортник. – Режим доступу: https://md-eksperiment.org/post/20171030-dramatichni-zadumi-miltona-i-jogo-tragediya-samson-borec
Джон Мільтон і його забутий трактат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/2007683
Зуєнко М. О. Міфопоетична парадигма творення світу в поемі «Втрачений рай» Дж. Мільтона / М. О. Зуєнко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2015. - № 17. – Т. 1. – С. 82-84. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v17/part_1/24.pdf
Кочур Г. Джон Мільтон // Література та переклад : Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю / упоряд. А. Кочур, М. Кочур ; передм. І. Дзюби, Р. Зорівчак. – Т. 2. - К. : Смолоскип, 2008. – С. 683–694.
Легка Ольга. Джон Мільтон та Іван Франко: генії на роздоріжжі / О. Легка // Вісник Львівського університету. Серія «Філологія». - 2011. - Випуск 55. - С. 298-303. – Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/visnyk/55_2011/55_2011_Lehka_Olha.pdf
Література Англії. Джон Мільтон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/18421120/kulturologiya/literatura_angliyi_dzhon_milton
Людина та світ у поемі Мільтона «Втрачений рай» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://allref.com.ua/uk/skachaty/Lyudina_ta_svit_u_poemi_Mil-tona_«Vtracheniiy_raiy»
Самарин Р. М. Творчество Джона Мильтона / Р. М. Самарин. – М. : Издательство Московского университета, 1964. – 484 с.
Художня система образів в поемі Д. Мільтона "Втрачений рай" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://4ua.co.ua/literature/ra2ad68b4d53a88521316d36_0.html
Українка Леся. [Джон Мільтон] / Леся Українка // Українка Леся. Зібрання творів у 12 тт. – Т. 8. – К. : Наукова думка, 1977. - С. 203-214.
Чамеев А. А. Джон Мільтон і його поема «Втрачений рай». - Л. : Вид-во Ленінградського ун-ту, 1986.
https://www.ukrlib.com.ua/bio-zl/printit.php?tid=5775
https://studopedia.su/5_4954_rozvitok-literaturi-baroko-v-anglii-tvorchist-dzhmiltona-dzhdonna.html
https://studfile.net/preview/7435553/page:6/
http://um.co.ua/9/9-4/9-47284.html
https://fable.in.ua/tvorchist-miltona-zagublenij-raj/
http://bookwu.net/book_storiya-zarubizhno-zhurnalistiki_1034/60_5.3.-pamflet-dzhona-miltona-areopagitika

.: Раздел: Литература :: 26.03.2020 16.26.50 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Житомир :: Вопрос: 43937  
Ірина спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу по темі "Регіональні газетні видання як складник інформаційного простору Житомирщини". Дякую!
Наш ответ:
Ірино, день добрий! Радимо використати такі джерела інформації:

Дзюбенко Г. Сучасна журнальна періодика: загальна характеристика, типологія, основні функції та принципи [Електронний ресурс] / Ганна Дзюбенко. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act =article&article=1063

Журналісти і засоби масової інформації Житомирщини [] : (члени Спілки журналістів України, газети, додатки до них, журнали, радіо- і телестудії області): довідник / [ред.-упоряд.: В. С. Киричанський, Г. П. Мокрицький ; передм. Д. Панчука]. - Житомир : Журфонд, 1994. - 64

Житомирщина інформаційна [] / Житомир. облдержадмін., Держ. ком. телебачення та радіомовлення України, Упр. у справах преси та іформ. Житомир. облдержадмін. ; [ред.-упоряд. В. Й. Шатило]. - Житомир : Полісся, 2005. - [20] с. : табл., фот. кольор., карти.

Житомирщина в літературі та пресі 1997 [] : бібліотр. покажч. / Житомир. обл. упр. культури , Житомир. держ. обл. універс. наук. б-ка ; Житомир. обл. упр. культури , Житомир. держ. обл. універс. наук. б-ка . - Житомир : [б. в.], 2000. - 124 с. - Ім. покажч.: с.102-118. - Геогр. покажч.: с.119-
121.

Житомирська область – серед лідерів по кількості роздержавлених друкованих ЗМІ. – Режим доступу:
https://www.zhitomir.info/news_180549.html

ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Журнал Житомира. – Режим доступу: http://zhzh.info/all/SMI-zhytomyr.html

Івановський, Валерій Володимирович. Інформаційний простір регіону: проблеми та перспективи розвитку [] / В. В. Івановський. - Житомир : Полісся, 2005. - 168 с. : рис., фото. - Бібліогр.: с. 101-103

Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт.-укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир : Бібліотека Житомирського державного університету імені І. Франка, 2012. – 63 с.

Кравець, А. С. Історія розвитку радіомовлення Бердичівщини: від витоків до сучасності [] / А. С. Кравець // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції
"Житомирщина: події і люди", присвяченої 80-й річниці від часу утворення Житомирської області (22.09.1937.р.) та 75-й річниці від дня народження відомого краєзнавця Костриці М. Ю. (20.09.1942 р.), 22-23 вересня 2017 р. / Нац. спілка краєзн. України, Упр. культури Житомир. держадмін., Іст. ф-т, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Житомир. обл. орг. НСКУ, Житомир. обл. унверс. наук. б-ка ім. О. Ольжича. - Бердичів : Мельник М. В., 2017. - С. 171-175. - Л-ра в кінці ст.

Міщук, Сергій. Історія Волинського народного університету в Житомирі на сторінках часопису "Волынские народніе известия" (1917-1918) [] / С. Міщук, О. Рибачок // Волинські історичні записки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЖДУ ім. І. Франка ; [редкол.: С. М. Міщук (голов. ред.) та ін.]. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - Т. 7. - С. 84-92 : іл. - (Волинські історичні студії)

Новожилова І. Чому інтернет-медіа в Житомирі не бажають мати юридичного статусу ЗМІ / І. Новожилова. // Журнал Житомира. - Режим доступу: http://zhzh.info/publ/4-1-0-8841.

Новожилова І. Проросійські маніпуляції в житомирських ЗМІ - Режим доступу: https://detector.media/monitoring/article/140357/2018-08-22-prorosiiski-manipulyatsii-v-zhitomirskikh-zmi/

Ригун, Аліна. "Відкрита розмова" [] / Аліна Ригун // Житомирщина : обл. офіц. громад.-політ. газета. - 2014. - N 14/15(11 лют.). - С. 2 : фото
Соцмережі як привід для новин в онлайн-ЗМІ Житомирщини. – Режим доступу: https://zt.20minut.ua/Reviews/sotsmerezhi-yak-privid-dlya-novin-v-onlayn-zmi-zhitomirschini-10943045.html

Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2016 р.). – Режим доступу: https://vspu.edu.ua/content/event/years16_17/10_13_confer/dop1.pdf.

Тарабукін, Олександр. Діяльність Волинського центрального науково-дослідного музею у галузі археології на сторінках періодичних видань Радянської України 20-х - початку 30-х років ХХ століття [] / О. Тарабукін // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Бібліотеки у збереженні культурної спадщини", присвяченої 75-й річниці Обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, 26 вересня 2013 року / Житомир. обл. держадмін. [та ін.]. - Житомир : Косенко М., 2013. - С. 345-355. - Л-ра в кінці ст.

Зверніться також до Житомирської обласної наукової бібліотеки. Успіхів!

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 25.03.2020 18.21.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катерина из города: Київ :: Вопрос: 43936  
Катерина спрашивает:
Онлайн ігри
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Розвивальний ігротренінг - https://learningapps.org/user/nbkidskiev
Літературна мозаїка - https://www.jigsawplanet.com/nbukids
Бібліоігротека - https://biblioigroteka.jimdo.com/
Ігродром - http://www.library.kherson.ua/lw/igrodrom/

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 25.03.2020 16.10.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Суми :: Вопрос: 43935  
Ольга спрашивает:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу про М. Зернова. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ольго! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка - — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 6160; 7235; 19466.

.: Раздел: Литература :: 24.03.2020 18.33.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.704361 seconds