Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 41070
   


Автор вопроса: Дарина из города: Київ :: Вопрос: 43046  
Дарина спрашивает:
Допоможуть знайти літературу до теми: Сучасна телевізійна реклама як потужний спосіб завоювання ринку. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Дарино! Перегляньте наступні джерела:
Водяник М. О. Сучасні тенденції розвитку реклами як базового інструменту маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / М. О. Водяник // Наук. вісник Міжнар. гуманітарн. Ун-ту. — 2016. — С. 61-64. — Режим доступу: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/16.pdf.
Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/13_4.pdf.
Кузюра X. С. Перспективи та напрями розвитку телевізійної реклами, її вплив на діяльність телеканалів [Електронний ресурс]. / X. С. Кузюра // Інститут журналістики : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2352.
Ложачевська О. М. Використання сучасних видів реклами як елементів системи маркетингових комунікацій [Електронний ресурс] / О. М. Ложачевська, Ю. В. Леончук // Економіка та управління підприємствами. — 2018. — Вип. 25. — С. 344-347. — Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/58.pdf.
Лук'янець Т. Рекламний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / КНЕУ. —2-е вид., доповн. — Київ: КНЕУ, 2003. — 440 с. — Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/reklama/reklama-u-zasobah-masovoji-informaciji-1.
Миронов Ю. Б. Основи рекламної діяльності [Електронний ресурс] / Р. М. Крамар. — Режим доступу: http://kerivnyk.info/osnovy-reklamnoi-diyalnosti4-3.
Нечипорук Т. Використання архетипів в сучасній телевізійній рекламі [Електронний ресурс] / Т. Нечипорук // Наук. зап. Серія "Культура і соціальні комунікації". — 2009. — Вип. 1. — С. 120-129. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaksk_2009_1_16.pdf.
Реклама в комплексі просування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/ marketingdistance.
Реклама у засобах масової інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/reklama/reklama-u-zasobah-masovoji-informaciji-1.
Реклама як ефективний інструмент маркетингу [Електронний ресурс]. — Буковинська бібліотека : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://buklib.net/books/23413/.
Сендецька С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку рекламного ринку України і світу [Електронний ресурс] / С. В. Сендецька // Наук. вісник. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — 2016. — Т. 2. — № 2. — С. 132-135. — Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/309219759_SUCASNIJ_STAN_TA_PERSPEKTIVI_ROZVITKU_REKLAMNOGO_RINKU_UKRAINI_I_SVITU.
Смолінська С. Д. Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії [Електронний ресурс] / С. Д. Смолінська, С. І. Моргун // Молодий вчений. — 2018. — № 2. — С. 750-753. — Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/173.pdf.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 18.04.2019 14.30.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Ужгород :: Вопрос: 43045  
Ірина спрашивает:
Добрий день. Допоможіть знайти щось про архетип тіні в романі Дяченків «Мігрант»
Наш ответ:
Шановна Ірино! На жаль матеріалу по Вашій темі немає. На мою думку спочатку Вам потрібно визначитись, що означає "архетип тіні", потім опрацювати, проаналізувати цей твір і відзнайти дану тему в цьому романі.
Крім того, перегляньте подібні довідки, на які вже відповідали : Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42766, 42768.

.: Раздел: Литература :: 18.04.2019 11.21.12 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анастасія из города: Львів :: Вопрос: 43044  
Анастасія спрашивает:
Психологічний механізм прийняття рішень
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Психологічний механізм прийняття рішень
https://pidruchniki.com/10810806/psihologiya/psihologichniy_mehanizm_priynyattya_rishen
Модель впливу психологічних чинників на процес прийняття управлінських рішень
http://novyn.kpi.ua/2008-3/10_Topolenko.pdf
Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень
http://studentam.net.ua/content/view/3327/97/
https://studopedia.org/12-10181.html
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/33.pdf
Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень
https://pidruchniki.com/13761025/menedzhment/osnovni_etapi_rozrobki_priynyattya_upravlinskih_rishen
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/745/1/Юрков О.С. ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/52a015a3-5ad9-4fd6-8bf0-036e5711013d.pdf
http://www.anodonta.com.ua/Control/Nauka.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17900/16-Barabash.pdf
https://works.doklad.ru/view/F9hIBhXyeYE.html

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.04.2019 23.42.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Ужгород :: Вопрос: 43043  
Ірина спрашивает:
Біблійні образи в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон»
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Маєвський А. Ремінісцентна семантика міфопоетичної інтерпретації оповідання Валерія Шевчука «Самсон» / А. Маєвський // Волинь – Житомирщина. – 2004. – № 12. – С. 59 – 63
Масенко Л. Міф та реальність в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон» / Л.Масенко // Укр. мова та л-ра в шк. – 1999. – № 31. – С. 9 – 10.
Традиційне сюжетно-образне запозичення в художній концепції оповідання
В.Шевчука «Самсон
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/138.pdf
Біблійні мотиви у творчості Валерія Шевчука
https://refdb.ru/look/1083155-pall.html

.: Раздел: Литература :: 17.04.2019 09.40.50 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Михайло из города: М.Виноградів :: Вопрос: 43042  
Михайло спрашивает:
Доброго дня!Допоможіть, будь- ласка, знайти інформацію по темі «Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я.»
Наш ответ:
Доброго дня, Михайле! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://history.vn.ua/pidruchniki/sobol-biology-and-ecology-10-class-2018-standard-level/66.php
https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas_1/59.html
https://subject.com.ua/lesson/biology/10klas_2/60.html
https://subject.com.ua/biology/medical/65.html
https://lifelib.info/medical/biology_1/93.html
https://studopedia.su/9_99536_biologichni-osoblivosti-reproduktsii-lyudini.html
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/3152/1/1.pdf
https://studopedia.org/6-4257.html
http://ua-referat.com/Репродукція_людини
– Самойленко В.Б. Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї / В.Б.Самойленко, Г.Г.Рой, В.В.Мисік ; за редакцією Литвиненка В.І. – Київ : Медицина, 2018. – 216 с.
– Юхименко А.П. Репродуктивне здоров’я : навч.-метод. посіб. / Юхименко А. П., Мирна Л. А., Дивак В. В. ; М-во освіти і науки України. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 99, [1] с. : іл. – (Основи здоров’я).
– Плахтій П.Д. Сексуальне і репродуктивне здоров’я чоловіків та жінок / Плахтій П. Д., Білінський О. М. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 243 с.
– Назарова І.Б. Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї : навч. посіб. для студ. вищих мед. закл. освіти I-III рівнів акредитації / І. Б. Назарова, Н. М. Посипкіна. - Вид. 2-ге. - Київ : Медицина, 2008. - 222 с.
– Бєлікова Ю. О. Основні тенденції репродуктивного здоров'я населення України та шляхи його поліпшення / Ю.О. Бєлікова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – спец.випуск №3 (продовження). - С. 315-316.
– Чередніченко К. Р. Репродуктивне здоров'я – наукова та практична проблема / К.Р. Чередніченко // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2012. - Спец. випуск №1(продовження). - С. 436-437.
– Репродуктивне здоров'я населення України як основний критерій ефективності соціально-економічної політики держави / Ю.В. Моісєєв, С.Є. Мокрецов, О.О. Дудіна, Н.П. Кризина // Україна. Здоров'я нації. - 2012. - № 2/3. - С. 86-91.

.: Раздел: Биология. Медицина :: 16.04.2019 20.51.29 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.540017 seconds