Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 42961
   


Автор запитання: Світлана із міста: Киъв :: Запитання: 44970  
Світлана запитує:
Доброго дня, можливо підібрати літературу до реферату "Мотиви і образи українських народних пісень про кохання". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Бобровицька Н. В. Ліричні пісні про кохання та сімейне життя : специфіка віршування / Н. В. Бобровицька // Слов’янський світ. –2016. – Вип.15. – С. 2012-228.
Будівський П. О. Українська народна лірика про сім’ю та побут / П. О. Будівський. – Київ, 1993. – 129 с.
Дмитренко М. Генетичний код нації / М. Дмитренко // Літ. Україна. – 2006. – № 46. – С. 7.
Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. – Львів, 2010. – 376 с.
Єфремова Л. Стиль народних пісень Подніпров’я : (за матер. сучасних експедиц. досліджень) / Л. Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 27–33.
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591 c.
Народні пісні Полтавщини : (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вст. Ст. Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2016. – 752 с. : ноти, карти.
Українська фольклористика : словник-довід. / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
Бокало І. М. Українські народні пісні про кохання : морально-етичні виміри [Електронний ресурс] : дис… канд. філолог. наук : 10.01.07 – фольклористика / І. М. Бокало ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2019. – 228 с. – Режим доступу: http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bokalo_dys.pdf.
Кобиленко Н. К. Про деякі особливості значень слів-символів (на матеріалі текстів казок та пісень) [Електронний ресурс] // Вісник Луган. нац ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 18. – С. 30-34. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/260/1/№ 18_205_2010_ФН.pdf#page=31.
Мелешко В. А. Ліричні пісні про кохання полтавського фольклорного регіону [Електронний ресурс] : мистецтвознавство / В. А. Мелешко, А. Мелешко // Рідний край. – 2018. – № 1. – С. 173-176. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9859/1/37.pdf.
Петленко Л. П. Образність символів українських народних пісень про кохання [Електронний ресурс] / Л. П. Петленко // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29420/1/Tkachenko_172-176.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.12.2020 09.18.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 44968  
Анна запитує:
Добрий день! Мене цікавить інформація про діяльність Андрія Шептицького та Мілени Рудницької у міжвоєнний період. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://genderindetail.org.ua/library/politika/z-knigi-ukrainski-zhinki-v-gornili-modernizatsii-134171.html
file:///C:/Users/User/Desktop/510-Article Text-846-1-10-20200807.pdf
https://old.uinp.gov.ua/news/lyudi-pravdi-milena-rudnitska
http://www.nbuv.gov.ua/node/2266
https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/2016/Voloshyn_Parlamentska diialnist Mileny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/female-writers-mobile/
https://zik.ua/news/2012/12/01/demokratiya_i_golodomor_381505
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7128/1/Predka.pdf
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/21883
http://www.sde.org.ua/zmi/zvoda/item/3079-ukrajinskyj-mojsej-mytropolyt-andrej-sheptyckyj-ta-ukrajinskyj-nacionalnyj-rukh.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/20676/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85480/10-Gnot.pdf?sequence=1
http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/167417/167063
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/15234/2/ProcNTShTB_2006v2_Krupa_L_L-Analiz_stavlennia_mytropolyta_160-170.pdf
https://commons.com.ua/ru/andrej-sheptitskij-ta-banderivskij-ruh/
https://www.radiosvoboda.org/a/andrey-sheptytsyy/30754511.html
http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2015/JRN/PDF/8.pdf

– Українські жінки у горнилі модернізації / за заг ред. О. Кісь. – Харків : КСД, 2017. – 304 с.
– Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю / М. Дядюк. – Львів : Астролябія, 2011. – 368 с.
– Мілена Рудницька. Статті, листи, документи (Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької) / Упоряд. М. Дядюк. – Львів, 1998. – 844 с.
– Дядюк М. Змагання за представницьку рівність: політична діяльність жінок у міжвоєнній Галичині / М.Дядюк // Українські жінки у горнилі модернізації. – Харків, 2017. – С. 176-203.
– Маланчук-Рибак О. Жіночий рух на Західноукраїнських землях (кінець ХІХ – 30-і роки ХХ століття) / О.Маланчук-Рибак // Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні : колективна монографія / За заг.ред. Л. Смоляр. – Одеса, 1999. – С. 110-129.
– Мархель Л. Діяльність Мілени Рудницької в культурно-освітньому полі Західної України (20-30 рр. ХХ ст) / Л.Мархель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. Вип. 12. – Київ, 2014. – С.168-178.
– Митрополит Андрей Шептицький : Життя і Діяльність. Церква і суспільне питання. Документи і матеріали 1899-1944 р. – Т. ІІ. – Кн. 1: Пастирське вчення та діяльність / Під ред. Андрія Кравчука. – Львів: Видавництво Отців Василіян “Місіонер”, 1998. – 572 с.
– Батій Я.О. Андрей Шептицький / Я. Батій. —–Харків : Фоліо, 2018. – 119 с. – (Знамениті українці).
– Сергійчук В. Українські державники: Андрей Шептицький / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. – 436 с. : іл., портр. – (Українські державники).
– Митрополит Андрей Шептицький – філософ, вчитель, праведник. Великий українець : матеріали всеукр. наук. конф., Чернівці, 26 трав. 2015 р. Божого : [зб. ст., повідомлень] / Укр. Греко-Католиц. Церква, Коломийсько-Чернів. єпархія, Буковин. вікаріат ; [упоряд. та наук. ред.: Сиротюк В. С.]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 107 с. : іл., портр.
– Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький : (1865-1944) / К. Королевський священик ; із фр. пер. Ярема Кравець ; пер. опрац. Юрій Дубленич. – Львів : СВІЧАДО, 2014. – XVII, 489 с. : іл.

.: Розділ: Історія :: 3.12.2020 17.04.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роза із міста: м.Хмельницький :: Запитання: 44967  
Роза запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал з книг на такі питання як: Громадянське і політичне суспільство Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств Функціональні моделі громадянського суспільства Національні особливості громадянського суспільства Особливості громадянського суспільства в Європі Структура громадянського суспільства: інститути, норми, суб'єкти, культура, цінності.
Наша відповідь:
Доброго дня, Розо! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [В. М. Яблонський та ін. ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2020. – 111 с.
– Головка А.А. Громадянське суспільство як суб’єкт протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.01.01 / Головка Анатолій Анатолійович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2019. – 20 с.
– Громадянське суспільство проти корупції в регіонах України: рекомендації щодо (міжнародної) допомоги : полісі-бріф / О. Нестеренко, М. Бадер, О. Гус, А. Мелешевич. – Київ : [б. в.], 2019. – 10 с. : іл.
– Матеріали науково-практичної конференції ”Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ” : ([м. Дніпро], 22–23 лют. 2019 р.). – Дніпро ; Херсон : Молодий вчений, 2019. – 102 с.
– Громадянське суспільство: питання та відповіді : практ. посіб. / [О. В. Літвінов, Ю. В. Семеніхіна, О. М. Андрєєв ; за ред. О. В. Літвінова] ; ЦПГКІ ”Тамариск”. – Дніпро : Монолит, 2019. – 50, [1] с.
– Дем’яненко О.О. Громадянське суспільство як чинник політичної модернізації : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / О.О.Дем’яненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с.
– Національна ідентичність і громадянське суспільство / Є. Бистрицький [та ін.]. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Дух і літера, 2018. – 462, [1] с.
– Гавриленко І.М. Громадянське суспільство / І. М. Гавриленко. – Львів : Новий світ-2000, 2018. – 713 с.
– Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації : [у 2 т.] / Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, О. В. Скрипнюка. – Київ : Юрид. думка, 2017-.
– Бєльська Т.В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України / Т. В. Бєльська ; [за наук. ред. Е. А. Афоніна] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Укр. т-во сприяння соц. інноваціям. – Київ ; Ніжин : ВАДНД : Лисенко М. М., 2016. – 299 с. : іл., табл.
– Громадянське суспільство України : звіт за результатами дослідж. / Л. Паливода [та ін.] ; Творчий центр ТЦК. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2016. – 74 с. : табл.
– Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : 1–2 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. гуманіт. ун-т, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. гуманіт. ун-т, 2016. – 178 с.
– Петрашкін А.В. Громадянське суспільство та держава: питання розвитку / А. В. Петрашкін. – Київ : Логос, 2015. – 167 с. : портр.
– Розвиток громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / [Яблонський В. М. та ін. ; за ред. О. А. Корнієвського, М. М. Розумного] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 57 с.
– Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12 груд. 2013 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк ; за заг. ред. О.А. Корнієвського]. – Київ : НІСД, 2014. – 191 с.
– Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи / [Бондар В. Д. та ін.] ; заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького ; Нац. ун-т ”Острозька акад.”, Ін-т глобал. стратегій упр. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту ”Острозька акад.”, 2014. – 326 с.
– Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. – 371 с.
– Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку / [Г. Ю. Васильєв та ін.] ; за ред. М. П. Требіна ; Нац. ун-т ”Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. – Харків : Право, 2013. – 535 с.
– Громадянське суспільство і правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації / [В. Д. Гвоздецький та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Гвоздецького. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 326 с.
– Громадянське суспільство: історія та сучасність / [Т. В. Розова та ін.] ; за ред. Т. В. Розової ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Одеса : Юрид. л-ра, 2010. – 342 с.
– Громадянське суспільство: проблеми теорії та практики : [зб. ст. / упоряд. і наук. ред. С. Рябов ; Фонд ”Освіта для демократії”]. – Київ : НаУКМА, 2008. – 156 с.
– Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії / [А.І.Кудряченко, В.М.Бебик, В.І.Бортніков та ін.] ; за заг. ред. Кудряченка А.І. – Київ : [НІСД], 2007. – 395 с.
– Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / [Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 407, [3] с.
– Громадянське суспільство в Україні : [Збірник] / [Ред.-упоряд.: Н.Демчук, Л.Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 57 с.
http://politics.ellib.org.ua/pages-1916.html
https://engage.org.ua/hromadianske-suspilstvo-poniattia-oznaky-struktura/
https://studfile.net/preview/5734738/page:14/
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/17111/
https://www.sworld.com.ua/simpoz4/136.pdf
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3169:informatsijni-strukturi-gromadyanskogo-suspilstva-v-protsesi-rozbudovi-pravovoji-derzhavi&catid=81&Itemid=415
http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=713
http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10902/1/Gromad_suspilstvo_2013.pdf
https://mk-eu.at.ua/material/naukpratsi/matjaz.pdf
http://veche.kiev.ua/journal/4544/
https://engage.org.ua/modeli-hromadyanskykh-suspilstv/
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2018/34.pdf
https://pidru4niki.com/77052/kulturologiya/modeli_gromadyanskogo_suspilstva_istorichni_natsionalni_analitichni
https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-gromadyanskogo-suspilstva-problema-vzaemovidnosin-lyudini-ta-derzhavi/viewer
http://ks.dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/znpnudps_2011_1_40.pdf
https://engage.org.ua/stanovlennya-hromadyanskoho-suspilstva-v-ukrayini/
http://ippi.org.ua/sites/default/files/12koissu.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-12/dopov_gromad-suspilstvo_druk_04_12_2019.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 3.12.2020 14.13.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 44966  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу, будь ласка, для написання есе з теми "Еволюція образу Смерті у романі Ж. Сарамаго" з твору Ж. Сарамаго "Перебої в смерті". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://www.livelib.ru/book/1000173235-pereboi-v-smerti-zhoze-saramago
http://noblit.ru/node/2639
https://voplit.ru/article/zhoze-saramago-vozmozhnost-melodramy-vo-vremena-postmoderna/
https://www.you-books.com/book/Zh-Saramago/Pereboi-v-smerti
https://topliba.com/books/442667/reviews
https://irecommend.ru/content/pereboi-v-smerti-zhoze-saramago
– Шаргорська О. Жозе Сарамаго, португалець "лівих поглядів" / О. Шаргорська // Дніпро. - Київ, 2010. - № 3. - С. 148-150.

.: Розділ: Література :: 3.12.2020 12.45.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Бровари :: Запитання: 44965  
Стас запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про транскордонне співробітництво у системі міжнародних відносин. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. Л. В. Губерський]. - Київ : ІМВ КНУ, 1996. - Вип. 76, ч. 2. - 2008. - 290 с.
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – Київ : Видавництво «Крамар», 2011. – 259 с.
Стрижиченко Н. О. Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / Н. О.Стрижиченко // Бізнесінформ. – 2012. - № 7. – С. 61-64.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 144-149.
Тихончук Л. Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 93-97.
Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів / за ред. В. С. Кубійди, А. Ф. Ткачука, В. В. Толкованова. – Київ : Крамар, 2009. – 242 с.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. І. В. Артьомова. – Ужгород : МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п.
Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Н. О. Кухарська. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7180/1Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні.pdf.
Луцька Н. І. Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Н. І. Луцька ; [наук. керівник І. М. Школа] ; Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ. - Київ, 2011. - 20 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/ua/catalog/view/45/760/8496.html.
Циганов С. А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин [Електронний ресурс] / С. А. Циганов, В. О. Сизоненко, Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. - С. 77-88. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2018_137.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.12.2020 10.15.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.563393 seconds