Виховання молодого покоління через співтворчість: Всеукраїнський освітньо-культурний проект «Рідний край у словах і барвах».
6 травня 2016, 13:39   Автор: Наталя Дев'ятко

Глобалізація сучасного світу вимагає пошуку нових шляхів формування особистості сучасної дитини, і саме через освіту засобами культури можливо виховати творчу людину.

Одним із основних принципів, які визначають ціннісну спрямованість та зміст сучасної освіти, є впровадження в освітньо-виховний процес новітніх технологій навчання, які враховують вікові, індивідуальні особливості природного розвитку дитини, використовують творчу обдарованість, дитячу уяву, ігровий потенціал вихованців.

Завдяки стратегії сталого розвитку формується нова модель майбутнього через світоглядну систему «природа-суспільство-особистість». А ці світоглядні процеси найкраще актуалізуються через творчість, відчуття причетності й усвідомлення успіху власної діяльності.

Екологічне виховання дітей також ґрунтується на пробудженні глибокого інтересу до історії рідного краю і держави, національної культури, почуття патріотизму, національної самоідентифікації тощо. Саме тому одним зі стратегічних завдань сталого розвитку у суспільних відносинах є розвиток духовності, культури, моральних засад, інтелектуального потенціалу українського народу.

Суб’єктивне ставлення до світу природи допомагає сформувати етико-ціннісний компонент екологічної освіти, оскільки сприяє підвищенню рівня емоційно-психологічного зв’язку з живими істотами, естетизації природних об’єктів, усвідомлення самоцінності природи. Для створення подібного налаштування важливим вважаємо використання в екологічній освіті літературних та художніх образів (вірші, казки, оповідання), музичних творів.

Зокрема, цьому сприяє участь у різноманітних конкурсах, творчих змаганнях, які актуалізують інтерес дітей до тої чи іншої справи. Подібні творчі змагання, засновані на здоровій творчій конкуренції, є впливовим інструментом для розвитку позитивної, життєствердної особистості, оскільки відбувається розвиток духовного і творчого потенціалу дитини. (Ефект від подібних творчих змагань ми неодноразово спостерігали, зокрема під час проведення обласного літературного конкурсу "Молода муза" разом із Дніпропетровською обласною бібліотекою для дітей, на основі якого виросло ціле покоління юних літераторів).

Основною метою освітньо-культурного проекту «Рідний край у словах і барвах» є створення інформаційно-культурного продукту, що сприяє формуванню нової моделі майбутнього через світоглядну систему «природа-суспільство-особистість», допомагає у розвитку дітей з особливими потребами, популяризує ідеї гармонійного розвитку завдяки передачі інформації за принципом «діти навчають дітей».

Даний проект передбачає залучення новітніх інформаційних технологій та засобів медіаосвіти. Сучасна дитина, щоб бути успішною, повинна вміти не тільки користуватися віртуальним середовищем, обмінюватися інформацією, а й створювати нові інформаційні продукти і ресурси, які мають характер інновацій і творчості.

Даний проект – моя авторська ідея, мною також здійснюється координація. Проте, засновником проекту є Дніпропетровська міська рада, оскільки саме вона підтримала цю ідею фінансово, співорганізатор – Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, що дало можливість широко рекламувати проект і залучити багато учасників. До проекту на різних етапах також приєднуються різноманітні культурні й громадські організації та об’єднання.

Специфіка проекту передбачає залучення різних спеціалістів, тому на всіх етапах проекту необхідна консультативна підтримка професійних письменників, літературознавців, дослідників дитячої літератури і практичних психологів, які працюють з дітьми.

Структура проекту.

Ми запропонували дитячій і студентській аудиторії створити разом із професійними письменниками спільний інформаційно-культурний продукт.

Щоб мати високу ефективність проекту та якість базового матеріалу, твори, які увійдуть до збірника, мали бути написані професійними авторами з урахуванням психологічних особливостей аудиторії. Учні середніх і вищих навчальних закладів виступили в якості співавторів.

Проект замислювався як всеукраїнський, але в процесі подачі робіт набув статусу міжнародного. З поданих робіт було обрано близько ста творів від 54 авторів з м. Київ, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької і Чернівецької областей, а також з м. Нетанія (Ізраїль) і м. Сіфорд (Вірджінія, США).

На основі поданих текстів (вірші, казки, проза) відповідно до мети проекту на конкурсній основі учнями середніх та вищих навчальних закладів протягом півроку створювалися:

– малюнки та ілюстрації до художніх творів;

– аудіо-постановки на основі художнього тексту;

– мультфільми та анімація.

Загалом на цьому етапі у проекті взяли участь понад 150 школярів та студентів.

До творів було намальовано понад 200 ілюстрацій. Загальний час озвучення віршів та оповідань складає понад 10 годин аудіозапису.

Для кращого охоплення потенційних інтересів аудиторії подані твори були об’єднані у три групи, кожна з яких має свої завдання, оскільки відкриває різні аспекти розвитку особистості і формування життєствердних моделей поведінки:

1. Твори на екологічну тематику, які застерігають від екологічних проблем, і ті, в яких показана краса природного світу.

2. Твори, які дають моделі енергозбереження та раціонального використання ресурсів, показують негативні наслідки споживацької моделі життя.

3. Твори соціального і культурно-духовного спрямування, де через образи героїв формуються позитивні моделі поведінки, містяться гуманістичні ціннісні орієнтири, а також твори, які сприяють національній самоідентифікації особистості.

Також було здійснено поділ творів на дві аудиторні групи:

– дошкільний і молодший шкільний вік;

– середній і старший шкільний вік.

За підсумками відбору створено книгу в електронному форматі з аудіопідтримкою.

Освітньо-культурний проект «Рідний край у словах і барвах» розраховано на рік. Він проходив у кілька етапів: збір текстових робіт, етап ілюстрування, етап озвучення, підготовка книги. На кожний етап потрібно від двох до чотирьох місяців.

Очікувані результати:

– створення якісного інформаційно-культурного продукту, який сприятиме моральному, патріотичному та екологічному вихованню молодого покоління;

– розвиток творчих здібностей, зміна світоглядних установок на життєствердні в учасників проекту завдяки співтворчості і відчуттю причетності до великої і важливої справи;

– допомога молодому поколінню відчути свою успішність завдяки власним діям і можливість змінювати навколишню дійсність;

– пропагування цінностей і світоглядних моделей відповідно до принципів сталого розвитку.

Матеріали проекту можуть бути використані під час проведення уроків екології, літератури, історії, народознавства, інших гуманітарних дисциплін або під час проведення виховних годин і підготовки до позакласних заходів, а також у роботі бібліотек. Таким чином, даний проект допомагає змінити світогляд не лише дітей, які беруть у ньому участь, але і стає вагомим чинником для інтеграції ідей сталого розвитку в іншій навчальні предмети та виховання, допомагає розвитку дітей з особливими потребами, а також популяризує ідеї гармонійного розвитку завдяки передачі інформації за принципом «діти навчають дітей».

Подібна форма навчання є однією з найефективніших, оскільки враховує різні рівні передачі інформації і викликає широкий спектр позитивних емоцій: наслідування прикладу однолітків, відчуття причетності до чогось великого, наслідування моделей поведінки від "культурних взірців", як то книжкові герої.

Примірники книги будуть розповсюджені серед освітніх закладів, передані у дитячі бібліотеки, а також у вигляді архіву збірник буде розміщений у відкритому доступі у мережі Інтернет.

Дев’ятко Н.В.,

кандидат філософських наук,

доцент кафедри гуманітарної освіти

Дніпропетровського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти.

 


Коментарі до статті