Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42477
   


Автор запитання: Валерія із міста: Житомир :: Запитання: 44486  
Валерія запитує:
Цікавить література про вірусологію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 28702; 34494; 37187. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Бичко А. Мікробіологія з основами вірусології : Конспект лекцій для студ. педвузів зі спец. 7.070.401 "Біологія" / А. Бичко; Глухів. держ. пед. ін-т ім. С.М.Сергєєва-Ценського. — Глухів, 1999. — 26 c.
Бойко А. Парадокси вірусології: проблеми та завдання [Електронний ресурс] / А. Бойко // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 10. — С. 43-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_10_10.
Гаморак Г. Методологічні особливості викладання предмету "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" відповідно до сучасних вимог [Електронний ресурс] / Г. Гаморак // Галицький лікарський вісник. — 2015. — Т. 22, число 4(1). — С. 109-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_4(1)__36.
Громова Т. Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія" [Електронний ресурс] / Т. Громова, О. Терещенко, В. Плющ // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. — 2018. — Вип. 173(2). — С. 80-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__19.
Дзюблик І. Досвід проведення циклів тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання вірусологічного напряму [Електронний ресурс] / І. Дзюблик, О. Ковалюк, С. Соловйов, Г. Ковалишин, С. Степанюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2017. — Вип. 27. — С. 38-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2017_27_8.
Колодій С. Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / С. Колодій // Вісник Вінницького національного медичного університету. — 2013. — Т. 17, № 2. — С. 453-456. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnmu_2013_17_2_42.
Ситник І. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : Підруч. для мед. вузів / І. Ситник, С. Климнюк, М. Творко. — Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. — 391 c.
Шарун А. Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології [Електронний ресурс] / А. Шарун, Т. Крушинська // Медичні перспективи. — 2011. — Т. 16, № 1. — С. 14-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mp_2011_16_1_5.
Широбоков В. Значення дисципліни "мікробіологія, вірусологія та імунологія" для формування лікаря в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В. Широбоков, В. Войцеховський, А. Якименко // Biomedical and biosocial anthropology. — 2014. — № 22. — С. 245-247. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2014_22_69.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 3.07.2020 12.33.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44485  
Світлана запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про педагогічні погляди Я. Коменського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 31124; 34093; 37410; 41081. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Антонюк Г. Ян Амос Коменський і розвиток педагогічної думки України в XVII cт. / Г. Антонюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2012. — № 6. — С. 189-200.
Арцишевський Р. Мислитель, педагог, гуманіст: до 420-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського / Р. Арцишевський, М. Арцишевська // Шлях освіти. — 2012. — № 2. — С. 44-47.
Бойко В. Педагогічна система Яна Амоса Коменського : у березні 2017 року виповнилося 425 років від дня народження чеського мислителя, письменника і педагога Яна Амоса Коменського (1592-1670) / В. Бойко // Всесвітня література в сучасній школі. — 2017. — № 4. — С. 10-16.
Болтромюк Д. Загальнопедагогічні чинники у формуванні особистості під час виховного процесу / Д. Болтромюк // Початкова школа. — 2018. — № 12. — С. 6-8.
Видатний педагог : 28 березня – 450 років від дня народження Яна Амоса Коменського // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 2. — С. 71-74.
Золотухіна С. Я. Коменський як предмет дослідження С. Миропольським [Електронний ресурс] / С. Золотухіна // Педагогіка та психологія. — 2014. — Вип. 45. — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_24.
Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель [Електронний ресурс] / Ю. Кузьмінська // Педагогічний часопис Волині. — 2016. — № 1. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_1_3.
Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель [Електронний ресурс] / Ю. Кузьмінська // Педагогічний часопис Волині. — 2016. — № 2. — С. 34-40. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2016_2_9.
Лучкевич В. Вплив дидактичних праць Я. А. Коменського на розвиток шкільництва України в XVII–XIX століттях / В. Лучкевич // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2012. — № 4. — С. 43-48.
Лучкевич В. Спадщина Я. А. Коменського в Україні: літературознавчі студії / В. Лучкевич // Молодь і ринок. — 2011. — № 3. — С. 92-95.
Поніманська Т. Виховання у світлі педагогіки толерантності Я.-А. Коменський, К Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський [Електронний ресурс] / Т. Поніманська // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 1.46. — С. 115-119. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.
Сміт Д. Ян Амос Коменський: завбачливий реформатор шкільної освіти / Д. Сміт ; [пер. з англ. Г. Нефьодов]. — Київ : МАРХО, 2016. — 111 с. : мал. — (Видатні діячі сфери освіти).
Сюндюков І. Людина в школі життя : Ян Амос Коменський – фундатор європейської педагогіки Нового часу / І. Сюндюков // День. — 2016. — 22-23 січ. — С. 21.
Шахрай В. Сучасні педагогічні ідеї використання театрального мистецтва у соціальному розвитку школярів / В. Шахрай // Нова пед. думка. — 2010. — № 3. — С. 116-119.
Ян Амос Коменський і сучасність : матеріали міжнар. наук. семінару / Німецьке товариство Яна Амоса Коменського, Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. Кафедра іноземних мов та компаративістики ; ред. Р. Мних, В. Кортгаазе. — Дрогобич : Коло, 2005. — 122 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.07.2020 09.40.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єва із міста: Бориспіль :: Запитання: 44484  
Єва запитує:
Допоможіть у інформації про сприйняття людиною часу. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Єво! Перегляньте наступні джерела:
Білоножко А. В. Фактори, що впливають на сприйняття часу в літньому віці / А. В. Білоножко [Електронний ресурс] // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2014. - Т. 19 . - Режим доступу: http://psysocwork.onu.edu.ua/old/article/view/135080/131855.
Денефіль О. В. Індивідуальне сприйняття часу – рання прогностична ознака розвитку захворювань [Електронний ресурс] / О. В. Денефіль, О. А. Теренда, М. П. Процик, Н. О. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. - 2020. - № 1. - С. 56-60. - Режим доступу: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny/article/view/11208/10674.
Краснов М. Сприйняття часу: як відчувають та планують свої хвилини та дні різні культури світу [Електронний ресурс] / М. Краснов // Kfund-media.com : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://kfund-media.com/spryjnyattya-chasu-yak-vidchuvayut-ta-planuyut-svoyi-hvylyny-ta-dni-rizni-kultury-svitu/. - Назва з екрану.
Скворчевська Є. Л. Психологічні особливості часової перспективи та сприйняття часу у психологічних дослідженнях [Електронний ресурс] / Є. Л. Скворчевська // Наук. огляд. 2016. - Т. 22. - Режим доступу: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/674.

.: Розділ: Загальні :: 3.07.2020 06.47.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Павло із міста: Чернівці :: Запитання: 44483  
Павло запитує:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу до дослідницької роботи на тему Розвиток іконопису в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Павло! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 12245; 37710; 38523; 44436.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 2.07.2020 15.14.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Суми :: Запитання: 44482  
Людмила запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою про нетрадиційні техніки малювання з дошкільниками. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Людмило! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Ананко Т. На гостини до Капітошки : конспект корекційно-розвиткового заняття / Т. Ананко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 5. — С. 24-29.
Волочай В. В гостях у Золотої Рибки : конспект інтегрованого заняття з малювання : старша група / В. Волочай, Л. Кощій // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 3. — С. 48-50.
Григораш І. Ебру – малювати, щоб розмовляти : співпрацюємо зі спеціалістами / І. Григораш // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 12. — С. 44-47.
Зимовий живопис : орієнтовний зміст освітньої роботи у ІІ кварталі для всіх вікових груп : (за новою редакцією освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина") // Дошкільне виховання. — 2019. — № 12. — С. 6-8.
Козуб Т. Гарні й кольорові мої писанки чудові / Т. Козуб // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 4. - С. 54.
Конспекти занять «Нетрадиційні техніки малювання з дітьми дошкільного віку» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу :
https://vseosvita.ua/library/konspekti-zanat-netradicijni-tehniki-maluvanna-z-ditmi-doskilnogo-viku-123329.html. — Дата звернення : 02.07.2020.
Максимчук В. На гостину до Хмаринки та Сонечка : конспект інтегрованого заняття з використанням пальцевого живопису та мнемотехніки : молодша група / В. Максимчук // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 3. — С. 51-52.
Нетрадиційні техніки малювання в ЗДО [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. – Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/netradicijni-tehniki-maluvanna-v-zdo-8199.html. — Дата звернення : 02.07.2020.
Нетрадиційні техніки малювання для дошкільників [Електронний ресурс] // Педрада: портал освітян [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.pedrada.com.ua/article/2404-netraditsyn-tehnki-malyuvannya. — Дата звернення : 02.07.2020.
Образотворча діяльність дітей : [добірка матеріалів] // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2020. —- № 2. — С. 5-111.
Олексійовець Н. Використання прийомів нетрадиційних технік малювання в дитячому садочку : скарбничка творчості / Н. Олексійовець // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 9. -— С. 31-35.
Рибалко О. Новорічна казочка на піску : скарбничка творчості : заняття у старшій групі / О. М. Рибалко // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 11. — С. 34-37.
Сидоренко О. Нетрадиційні техніки малювання в зображувальній діяльності дошкільників : скарбничка творчості / О. Сидоренко // Дошкільний навчальний заклад. — 2019. — № 12. — С. 2-6.
Стеценко І. Винахідницьке малювання: монотипія : робота з дітьми середньої та старшої груп / І. Стеценко // Дошкільне виховання. — 2019. — № 5. — С. 20-22.
Чурпіта І. Ебру – живопис на воді : творча лабораторія / І. Чурпіта // Колосок. — 2019. — № 11. — С. 44-47.
Шульга Л. Дошкільнята малюють зиму : використання нетрадиційних технік у дитячій образотворчості / Л. Шульга // Дошкільне виховання. — 2019. — № 12. — С. 9-14.
Шумська Т. В осінньому квітковому королівстві : заняття з використанням нетрадиційної техніки малювання для дітей молодшої групи / Т. Шумська // Дошкільне виховання. — 2018. — № 9. — С. 33-35.
Янчевська Н. Чарівні перетворення відбитків пальців : художня студія / Н. Янчевська, К. Остапенко // Джміль. — 2019. — № 1. — С. 30.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 2.07.2020 14.22.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.550425 seconds